Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В . Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

Законність і правопорядок в правовій державі

Правова держава - це перепона на шляху правового свавілля, гарантії демократії, політико-правова система, в основі якої лежить гуманна і прогресивна юридична думка.

Залишаючи осторонь зокрема, відзначимо, що сенс теорії правової держави зводиться до наступного.

Право - якась система норм, обов'язкова для держави і громадянина - є основою державного життя, незалежної від конкретних політичних цілей, прагнень, соціальних умов і т.п. Право - це своєрідне умова, фон, основа, присутні завжди, і воно не залежить від сьогочасної волі. Сьогодні принцип законності висунутий в центр загальнолюдських цінностей, ідея правової держави готова почати нове, демократичне життя.

Права і свободи громадян повинні бути гарантовані незалежно від того, які конкретні особи перебуватимуть при владі. З точки зору теорії правової держави, може змінюватися політика, але не повинна зменшуватися вже завойована ступінь гласності, демократії, мають бути виключені які б то не було репресії щодо тих, хто був прихильником іншої лінії і т.

д.

Уважний аналіз не тільки подій 30-40-х рр.., а й сталися зовсім недавно - в 70-і рр.. XX в., Приводить до висновку: у російському суспільстві існувала реальна можливість нехтування тих правових основ, на яких воно будується. Потужна сила бюрократичного апарату і репресивного апарату - мала можливість без особливих зусиль вийти з-під правового контролю. Щоб побороти цю силу, необхідно створити таку правову систему, яка ставить саме право на якусь привілейоване становище і зводить до мінімуму можливість кому б то не було і коли б то не було його обійти, його й враховувати, йому не підкоритися.

Принцип законності має бути визначальним серед ідей та орієнтирів, які визначають політику держави в галузі прав людини та їх реалізації. Зокрема, це стосується такого актуального питання, як питання про можливість і межах обмежень державою прав людини. Одним з головних умов (принципів) обмеження прав і свобод людини є обмеження на рівні закону і лише для дотримання і поваги прав і свобод інших осіб, а також суспільних інтересів та вимог моралі.

У сучасних вітчизняних курсах з теорії держави і права та конституційного права Росії забезпечення законності та правопорядку, поряд із захистом прав і свобод людини і громадянина, прийнято відносити до розряду пріоритетних функцій.

Відповідно до Декларації прав і свобод людини і громадянина від 22 листопада 1991 людина оголошена вищою цінністю, а дотримання її прав і свобод - головним обов'язком держави. З прийняттям Конституції Російської Федерації цей принцип був зведений у ранг конституційного.

Виконання функції захисту прав і свобод людини і громадянина, забезпечення законності та правопорядку забезпечується системою правоохоронних органів, у тому числі органами правосуддя, внутрішніх справ, державної безпеки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Законність і правопорядок в правовій державі "
 1. 3. ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО суду касаційної інстанції. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ, постанову суду апеляційної інстанції. ПОСТАНОВА АРБІТРАЖНОГО суду касаційної інстанції
  законність рішень, постанов, прийнятих арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій, встановлюючи правильність застосування норм матеріального права і норм процесуального права при розгляді справи та прийнятті оскаржуваного судового акта і виходячи з доводів, містяться в касаційній скарзі і заперечення щодо скарги, якщо інше не передбачено АПК РФ. Незалежно від доводів,
 2. 13. Місцеві органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.
  Законами про них. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з неї Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови місцевих
 3. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
  Законодавства, умови і причини правопорушень, соціальна структура та рівні правової свідомості населення); спеціально-юридична теорія (включає в себе: проблеми джерел права, класифікацію юридичних норм, юридичних фактів, колізії норм, прийомів, тлумачення, застосування юридичних норм). Дана структура носить умовний характер, це загальні напрямки в рамках єдиної науки, а не
 4. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
  Законності. Кожна країна формує свій правопорядок. Необхідність його формування та вдосконалення обумовлюється двома зустрічними інтересами - громадянського суспільства і держави, їх основоположними законами і тенденціями розвитку. Основні ознаки правопорядку: закладається в правових нормах у процесі правотворчості; спирається на принцип верховенства права і панування закону в
 5. 65. Поняття і види правопорушень. Зловживання правом.
  Законом відповідальності. Провини можуть бути: конституційні, дисциплінарні, адміністративні, матеріальні, цивільно-правові. Конституційні проступки - суспільно небезпечні протиправні вчинки, які складаються в винному (навмисне ном або необережному) заподіянні шкоди порядку організації, та діяльності органів влади й управління, конституційним правам і свободам громадян, але не
 6. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  закону від 21 грудня 1994 р. № 68-ФЗ "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру" визначена правова основа участі громадських об'єднань у ліквідації наслідків НС. Встановлено, що вони можуть брати участь у заходах у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій відповідно до своїх статутів і під керівництвом
 7. § 1. Поняття злочину
  законі поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і
 8. § 2. Цілі покарання
  законами гуртожитки, воно складає більш-менш неухильну обов'язок держави; оскільки покарання відноситься до майбутнього, воно є засобом для досягнення відомих цілей, воно розглядається як реалізація права держави, яким останнє має користуватися за розумними підставами. Відповідно до з цим і концепції про зміст і цілі каральної діяльності зводяться до двох основних
 9. 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції
  законом способам захисту. Для визначення того, чи порушує дане правопорушення суб'єктивні права суб'єкта господарювання , необхідно встановити, чи є конкурентні відносини між правопорушником та особою, права якої порушено. Водночас існування таких конкурентних відносин не є обов'язковим, адже недобросовісна конкуренція може мати негативні наслідки і для осіб,
 10. § 7 . Державна дісціпліна
  законності, правовій культурі. Віді дісціпліні: - державна - Виконання державности службовців вимог, что ставлять державою; - трудова - обов'язкове ДОДЕРЖАННЯМ учасниками трудового процеса встановленного розпорядку; - військова - ДОДЕРЖАННЯМ військовослужбовцями правил, встановленного законами, військовімі статутами, наказами; - договірна - ДОДЕРЖАННЯМ суб'єктами права договірніх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua