Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

1. Законність і правопорядок в системі політико-правових цінностей сучасної правової життя

Коли говорять про право, то нерідко під правом розуміють широке коло явищ, включаючи норми права, ставлення людей до чинного права (правосвідомість), реалізацію права в житті правовідносини). Серед різноманітних способів прояву права у сфері його дії принципово важливе значення мають такі поняття як законність та правопорядок. Законність і правопорядок - це найважливіші характеристики динамічного стану правового життя сучасного демократичного цивілізованого держави, нормою існування якого є забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Істотно важливо відзначити, що законність і правопорядок? це насамперед характеристики правового життя сучасного соціальної правової держави.

Законність і правопорядок займають найважливіше місце серед політико-правових цінностей сучасного світу. У правовій державі нормою є забезпечення прав і свобод людини і громадянина, торжество законності і правопорядку.

Законність - це явище багатопланове, багатоаспектне, що неодноразово наголошувалося в науково-правовій літературі.

Визначення законності, які є у вітчизняному правознавстві, підкреслюють ту чи іншу сторону цього явища. Досить сказати, що законність розуміється і як організаційний принцип діяльності держави та її апарату, як функція держави, як принцип права, як політико-правовий режим, і все це вірно. Найбільш важливо те, що всі напрямки державно-правової діяльності повинні грунтуватися на законності.

Найкоротше визначення поняття законності: законність - це влада закону.

Як відомо, правління законів - це одна з найдавніших проблем філософії та права та правознавства. Законність - це найголовніша ціннісна орієнтація, яка об'єднує право, держава і особистість. Ідея правління законів зберігає своє непроходящие значення і в наші дні.

Однак ідея законності не зводиться тільки до ідеї правління законів. Досить сказати, що ідеї держави законності характерні і для давнину, і для середніх століть, і для початку сучасної історії. Особливість сучасного періоду полягає в тому, що суспільне життя в наші дні характеризується спрямованістю до формуванню громадянського суспільства і правової держави. Згідно думки Іммануїла Канта, держава є об'єднання людей, підпорядкованих правовим законам. Таким чином, в сучасному світі мова може йти про правову життя, підпорядкованої законам правової держави, тобто правовим законам. Це означає, що концепції ідеї правової держави сприйняті в більшості цивілізованих країн світу, в тому числі і в нині діючій Конституції Російської Федерації.

В точному сенсі слова в суспільстві, сприйнявши концепцію соціальної правової держави, точніше було б говорити не про законність, а про правову законність або правозаконності.

Таким чином, поняття законності в сучасних умовах, якісно відрізняється від законності в інші історичні епохи. Неважко зрозуміти, що принцип законності є найважливішою організаційною передумовою будь-якої державної системи. І це зрозуміло, оскільки законодавство є найважливішим чинником, нормуючим суспільне життя. Ймовірно, у всій світовій історії неможливо знайти держави, яка б не прагнула проводити закони в життя. Найбільш яскравий тому приклад - законодавство Петра I, який прагнув навести порядок в Росії. Саме йому належить чітко сформульоване уявлення про законність, властивої періоду абсолютистського держави, «понеже ніщо так до управління держави потрібно їсти, як міцне зберігання прав громадянства, понеже в суе закони писати, коли їх не зберігати, або ними грати як в карти, прибираючи масть до масті »1.

Звичайно ж, законність властива будь-якій державі, оскільки в усі історичні епохи держава, правляча еліта, уряд країни і глава держави використовують закони для реалізації своєї політики.

В аспекті широкого, суспільно-політичного розуміння законності вона може бути охарактеризована як режим суспільно-політичного життя, вираженого у вимогах, які пред'являються всього суспільства - до всіх суб'єктів, до всієї політичній системі. Ця вимога не лише найсуворішого, неухильного дотримання та виконання норм позитивного права, а й дотримання принципів:

- верховенства законів по відношенню до всіх іншим правовим актам;

- рівності усіх перед законом;

- забезпечення для всіх суб'єктів повного і реального здійснення суб'єктивних прав;

- незалежного та ефективного правосуддя;

- ефективної роботи всіх правоохоронних органів. У такому широкому сенсі законність являє собою елемент демократії як політичного режиму (тому вона відноситься також до понять, що характеризує держави).

Законність є сполучною ланкою між законодавством і правопорядком. Основні вимоги законності закріплюються в законодавстві. Реалізуючись, вони створюють той лад громадського життя, який іменується правопорядком.

Представляється істотним з'ясування співвідношення понять «законність» і «легітимність».

По відношенню до державної влади законність характеризує відповідність її існування та її рішень вимогам Конституції та іншого законодавства.

Легітимність - поняття, яке дає відповідь на питання, обгрунтована чи дана влада з соціального боку і з точки зору права (позитивного і природного), прав і свобод людини.

Законність - це вимога найсуворішого, неухильного дотримання та виконання всіх юридичних норм, всіх правових приписів усіма суб'єктами, тобто громадянами, їх об'єднаннями, посадовими особами, державними органами.

Іноді як синонім термінів «законність», «право» використовується термін «правопорядок», але у цього поняття є своя специфіка.

Правопорядок є результат дії законності, що виражає ступінь здійснення її вимог. При цьому мається на увазі і вимога найсуворішого, неухильного дотримання та виконання юридичних норм і суспільно-політичних вимог (рівність усіх перед законом, верховенство закону тощо)

В умовах демократії для правопорядку характерний високий рівень гарантій прав і свобод людини, розвинене правосуддя, широкий спектр правових засобів, використовуваний кожною людиною для захисту гідності, недоторканності та безпеки.

Відносно стабільний правопорядок у суспільстві зберігається за рахунок об'єктивно дієвої правової позиції населення.

Посилення національно-визвольного і національно-сепаратистських рухів по-новому ставить значення законності та законного поведінки.

Законність є найважливішим атрибутом політики національної безпеки - військової, політичної, економічної, соціальної.

Влада законів (законність) є функціональне вимір конституційної організації суспільства в межах держави. Сюди входять і національна безпека, і соціально-економічна ситуація, і управління, і взаємини з іншими народами і країнами.

Забезпечення охорони правопорядку, що складається в результаті правового регулювання відносин демократичного суспільства, - важлива і необхідна умова формування правової держави.

Правова охорона поширюється не тільки на правопорядок у власному розумінні, але і на більш широкий за своїми масштабами порядок суспільних відносин, тобто на громадський порядок, який виступає як найбільш загальна система охоронюваних правом соціальних відносин, що складаються зі структурних підрозділів, елементів і підсистем. Правопорядок відноситься до суспільного порядку як частина до цілого і має свої підсистеми, складові частини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Законність і правопорядок в системі політико-правових цінностей сучасної правової життя "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  закономірностей, створювала і дуже своєрідні політичні, структурні та територіальні особливості державно-правової організації суспільства, а в XX столітті і взагалі породила виключне своєрідність державно-правового розвитку: Радянська держава і радянське соціалістичне право. Розгляд основних характеристик Радянської держави і права стає особливо важливою
 2. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  законослухняно, і це поведінка, власне, і забезпечує право, доводячи свої вимоги до громадянина. Ось чому класична формулювання «закон набирає чинності з моменту опублікування» націлена на те, щоб адресат закону дізнався про його появу і, відповідно, організував своє правомірна поведінка. Але здавна виникала проблема - а як бути, якщо громадянин не знав закону, не вів себе в
 3. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  законність. Внутрішньодержавна і міжнародно-правовий захист прав і свобод людини і громадянина. Держава і особистість. Важлива тема теорії права виникає з роздумів про ідеали, про глобальної мети права, його призначення, його адресаті. Адже регулювати суспільні відносини - це по самому великому рахунку значить служити не тільки колективним утворенням, суспільству, державі, але
 4. Законність і правопорядок в правовій державі
  законності висунутий в центр загальнолюдських цінностей, ідея правової держави готова почати нове, демократичне життя. Права і свободи громадян повинні бути гарантовані незалежно від того, які конкретні особи перебуватимуть при владі. З точки зору теорії правової держави, може змінюватися політика, але не повинна зменшуватися вже завойована ступінь гласності, демократії,
 5. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Закінченою, а найголовніше всеосяжної, пристосованої до бурхливого економічного розвитку Росії, системи поглядів, на жаль, не було створено. Які ж витоки російського консерватизму другої половини XIX століття? Росія в пореформені часи стрімко йшла шляхом капіталізму, країна швидко змінювалася, старий спосіб життя і порочні порядки миколаївського царювання йшли в минуле, втрачали колишню
 6. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Законів імперії », а потім йшли обіцянки (не більш): усунути станові обмеження для селян, дещо розширити права земств і міських дум, ввести державне страхування робітників, скоротити масштаби застосування положення про надзвичайні адміністративні заходи на території країни, проявляти віротерпимість, скасувати «зайві» сорому друку та обмеження для «інородців». В указі,
 7. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  закінченою. У ході найгостріших дискусій Ленін намагався переконати більшовиків в необхідності взяти владу на себе для соціалістичного перевороту, метою і засобом якого стане світова революція. У вересні під час дискусії, розпочатої ленінськими листами про повстання, перемогли помірні більшовики. Вони відкинули пропозицію про практичну підготовку збройного повстання та шукали компромісу з
 8. 2. Проблеми науки і культури
  закон вартості, виправдав необхідність товарообміну. Самою одіозною була дискусія з проблем мови. Сталін висловив думку про те, що російська мова зародилася в межиріччі Ока-Волга, а потім поширився по всій Русі, що немає і не може бути ніякого прамови, висловився проти порівняльно-історичного методу вивчення мов. Все це можна було б простити не дуже освіченій вождю, але
 9. Явище організованої злочинності.
  Законних засобів, як насильство, залякування, корупція і великомасштабні розкрадання ". Див: VIII Конгрес ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками. Гавана, 27 серпня-7Вер., 1990: Доповідь, підготовлений Секретаріатом. Вид-во ООН. NR 91, IV. 2. Гл. IC7. 10 Підсумковий документ Міжнародного семінару ООН з питаннями боротьби зі злочинністю, що проходив в Суздалі 21 -25
 10. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    законодавчої влади, федеральними органами виконавчої влади, в тому числі спеціально створеними органами виконавчої влади на підставі Указу Президента Російської Федерації "Про заходи щодо забезпечення державного фінансового контролю в Російській Федерації". Державний фінансовий контроль складається з двох елементів: парламентський бюджетний контроль; фінансовий контроль органів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua