Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Рогов. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими., 2000 - перейти до змісту підручника

1.11. ОЦІНКА психологічного клімату в педагогічному колективі

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-психологічного клімату в колективі по полярній профілю

3 лютого 10-1-2 -3 1. Переважає бадьорий, життє-

радісний тон настрою

2. Доброзичливість у відносинах, взаємні симпатії

3. У відносинах між угрупуваннями всередині колективу існує взаємне розташування, розуміння 1. Переважає пригнічений настрій

2. Конфліктність у відносинах і антипатії

3. Угруповання конфліктують між собою 106 4. Членам колективу подобається разом проводити час, брати участь у спільній діяльності

5. Успіхи чи невдачі товаришів

щей викликають співпереживання, щире участь усіх членів колективу

6. З повагою ставляться до думки один одного

7. Досягнення і невдачі колективу переживаються як свої власні

8. У важкі хвилини для колективу відбувається емоційне єднання «один за всіх, і всі за одного»

9. Почуття гордості за колектив-

тив, якщо його відзначають керівники

10. Колектив активний, сповнений енергії

11. Співчутливо і доброзичливець-

але ставляться до нових членів колективу, допомагають їм освоїтися в колективі

12. Спільні справи захоплюють

всіх, велике бажання працювати колективно

13. У колективі існує справедливе ставлення до всіх членів, підтримують слабких, виступають на їх захист 4. Виявляють байдужість до бо-

леї тісному спілкуванню, висловлюють негативне ставлення до спільної діяльності

5. Успіхи чи невдачі товаришів

щей залишають байдужими або викликають заздрість, зловтіха

6. Кожен вважає свою думку головним, нетерпимий до думки товаришів

7. Досягнення і невдачі колективу не знаходять відгуку у членів колективу

8. У важкі хвилини колектив «розкисає», виникають сварки, розгубленість, взаємні звинувачення

9. До похвал і заохочень колективу тут ставляться байдуже

10. Колектив інертний і пасивний

11. Новачки відчувають себе чу-

жімі, до них часто виявляють ворожість

12. Колектив неможливо підняти на спільну справу, кожен думає про свої інтереси

13. Колектив помітно розділяється на «привілейованих»; зневажливе ставлення до слабких Оцініть, будь ласка, як проявляються перераховані властивості психологічного клімату у Вашому колективі.

Прочитайте спочатку запропоновані ліворуч, потім - праворуч і після цього знаком «+» відзначте в середній частині листа ту оцінку, яка відповідає істині, на Вашу думку.

107

Оцінки: 3 - властивість проявляється в колективі завжди; 2 - властивість проявляється в більшості випадків; 1 - властивість проявляється нерідко; 0 - проявляється в однаковій мірі і те, і інше властивість.

Обробка отриманих даних здійснюється в кілька етапів.

Перший етап: необхідно скласти всі абсолютні величини спочатку (+), потім (-) оцінок, даних кожним учасником опитування. Потім з більшої величини відняти меншу. Виходить цифра з позитивним чи негативним знаком. Так обробляють відповіді кожного члена колективу.

Другий етап: всі цифри, отримані після обробки відповідей кожного педагога (учня), необхідно скласти і розділити на кількість відповідали. Потім отриману цифру порівнюють з «ключем» методики: +22 і більше - це високий ступінь сприятливості соціально-психологічного клімату; від 8 до 22 - середній ступінь сприятливості соціально-психологічного клімату; від 0 до 8 - низька ступінь (незначна) сприятливості; від 0 до (-8) - початкова несприятливість соціально-психологічного клімату; від (-8) до (-10) середня несприятливість; від (-10) і нижче в негативну сторону - сильна несприятливість.

Такий підрахунок можна зробити по кожній властивості:

а) записати, а потім скласти оцінки, дані окремому властивості кожним учасником опитування;

б) отриману цифру розділити на число учасників. Коли будуть підраховані індекси за кожній властивості, вибудовують ранжируваних ряд з цих цифр, за ступенем убування їх величини. Таким чином, ми виявляємо властивості, що сприяють як згуртуванню колективу (позитивні), так і його роз'єднання (властивості з негативним знаком).

Описана методика діагностує рівень сформовано-сті групи як колективу і дозволяє (при багаторазовому дослідженні) простежити динаміку його розвитку (тих властивостей, які «закладені» в опитувальному листі).

Нижче пропонується ще одна методика, що дозволяє визначити рівень розвитку і дати загальну оцінку психологічного клімату, а також виявити ті фактори його формування, які можуть бути використані для корекції і вдосконалення психологічного клімату даної групи.

Опитувальник розроблений для вивчення психологічного клімату в трудовому колективі. Після незначних змін ря-

108

да питань він може бути використаний у навчальних, спортивних та інших групах.

Інструкція: «Шановний товариш! Просимо Вас висловити Вашу думку з низки питань, пов'язаних з вашою роботою і колективом, у якому Ви працюєте.

Перш ніж відповісти на кожне питання, уважно прочитайте всі наявні варіанти відповідей на нього і поставте знак «х» проти того відповіді, що відповідає вашу думку.

Заповнюйте анкету самостійно ».

1. Чи подобається Вам Ваша робота?

А) дуже подобається;

б) мабуть, подобається;

в) робота мені байдужа;

г) мабуть, не подобається;

д) дуже не подобається.

2. Хотіли б Ви перейти на іншу роботу?

А) так;

б) ні;

в) не знаю.

3. Оцініть, будь ласка, за п'ятибальною шкалою ступінь розвитку перерахованих нижче якостей у Вашого безпосереднього керівника: 5 - якість розвинене дуже сильно, 1 - якість зовсім не розвинене.

А) працьовитість;

б) громадська активність;

в) професійні знання;

г) турбота про людей;

д) вимогливість;

е) чуйність;

ж) товариськість;

з) здатність розбиратися в людях, і) справедливість;

к) доброзичливість.

4. Хто з членів Вашого колективу користується найбільшою повагою у товаришів? Назвіть одну або два прізвища: ___

5. Припустимо, що з якихось причин Ви тимчасово не працюєте, повернулися б Ви на своє нинішнє місце роботи?

А) так;

б) ні;

в) не знаю.

109

6. Відзначте, будь ласка, з яким із наведених нижче тверджень Ви найбільше згодні?

А) більшість членів нашого колективу - хороші, симпатичні люди;

б) в нашому колективі є всякі люди;

в) більшість членів нашого колективу - люди малоприємні.

7. Чи вважаєте Ви, що було б добре, якби члени Вашого колективу жили близько один від одного?

А) ні, звичайно;

б) швидше ні, ніж так;

в) не знаю, не замислювався над цим ;

г) скоріше так, ніж ні;

д) так, звичайно.

8. Зверніть увагу на наведену нижче шкалу. Цифра «1» характеризує колектив, який Вам дуже подобається, а «9» - колектив, який Вам дуже не подобається. У яку клітину Ви помістили б свій колектив?

А) 1, б) 2, в) 3; г) 4; д) 5; е) 6; ж) 7; з) 8, і) 9;

9. а) Як Вам здається, могли б Ви дати повну характеристику ділових якостей більшості членів колективу?

Так Мабуть, так Не знаю Мабуть, немає Ні

б) Як Вам здається, могли б Ви дати повну характеристику особистих якостей більшості членів колективу?

Так Мабуть, так Не знаю Мабуть, немає Ні

10. Якби у Вас виникла можливість провести відпустку разом з членами Вашого колективу, то як би Ви до цього поставилися?

А) це б мене цілком влаштувало;

б) не знаю;

в) це б мене зовсім не влаштувало.

11. Могли б Ви з достатньою впевненістю сказати про більшість членів Вашого колективу, з ким вони охоче спілкуються з ділових питань?

А) ні;

б) не можу сказати;

в) так.

12. Яка атмосфера переважає звичайно у Вашому колективі? На наведеній нижче шкалою цифра «1» відповідає нездорової, нетовариське атмосфері, а «9» - навпаки, атмосфері взаєморозуміння, взаємної поваги. У яку з клітин Ви помістили б свій колектив?

А) 1, б) 2, в) 3; г) 4; д) 5; е) 6; ж) 7; з) 8, і) 9.

ПО

13. Як Ви думаєте, якби Ви вийшли на пенсію або довго не працювали з якоїсь причини, прагнули б Ви зустрічатися з членами Вашого колективу?

А) так, звичайно;

б) скоріше так, ніж ні;

в) важко відповісти;

г) швидше ні, ніж так;

д) ні, звичайно.

14. Вкажіть, будь ласка, в якій мірі Ви задоволені:

а) станом матеріальної бази

Повністю Мабуть, Важко Мабуть, чи не Повністю не задоволений задоволений сказати задоволений задоволений

б) рівномірністю завантаженості роботою

Повністю Мабуть, Важко Мабуть, чи не Повністю не задоволений задоволений сказати задоволений задоволений

в) розміром заробітної плати

Повністю Мабуть, Важко Мабуть, чи не Повністю не задоволений задоволений сказати задоволений задоволений

г) санітарно-гігієнічними умовами

Повністю Мабуть, Важко Мабуть , що не Повністю не задоволений задоволений сказати задоволений задоволений

д) відносинами з безпосереднім керівником Повністю Мабуть, Важко Мабуть, чи не Повністю не задоволений задоволений сказати задоволений задоволений

е) можливістю підвищення кваліфікації

Повністю Мабуть, Важко Мабуть, чи не Повністю не задоволений задоволений сказати задоволений задоволений

ж) різноманітністю роботи

Повністю Мабуть, Важко Мабуть, чи не Повністю не задоволений задоволений сказати задоволений задоволений

15. Наскільки добре, на Вашу думку, організована Ваша робота?

А) по-моєму, наша робота організована дуже добре;

б) у загальному непогано, хоча є можливість поліпшення;

в) важко сказати;

г) робота організована незадовільно, багато часу витрачається даремно;

д) по-моєму, робота організована дуже погано.

16. Як Ви вважаєте, чи користується Ваш керівник реальним впливом на справи колективу?

А) безумовно, так;

б) мабуть, так;

in

в) важко сказати;

г) мабуть, немає;

д) безумовно, ні.

На закінчення повідомте, будь ласка, деякі відомості про себе:

17. Ваш пол:

а) М, б) Ж.

18. Вік: ___лет.

19. Освіта:

а) середнє;

б) середню спеціальну;

в) незакінчена вища;

г) вищу.

20. Стаж роботи у даному колективі: ___лет.

21. Ваша спеціалізація і предмет: ___

22. Ваша середньомісячна заробітна плата з урахуванням всіх преміальних виплат: ___рублей.

23. Ваш сімейний стан:

а) неодружений; б) одружений (заміжня), в) розлучений (а); г) удівець (вдова).

Дякуємо Вам за участь у дослідженні.

Обробка результатів

На підставі відповідей на питання 17-23 дається коротка соціально-демографічна характеристика обстеженої групи, в якій зазначаються: чисельність групи, статевої та вікової склад, число членів групи (у відсотках), що мають середню, середню спеціальну, незакінчену вищу та вищу освіту. Також наголошується професійний склад членів групи, розподіл їх залежно від стажу роботи, їх середньомісячна зарплата і сімейний стан. Залежно від завдань дослідження в опитувальник можна включити додаткові запитання щодо житлових умов працівників, кількості дітей, забезпеченості дитячими установами тощо

 Питання 6-13 спрямовані на виявлення особливостей відображення членами колективу сформованих міжособистісних відносин і колективу в цілому з урахуванням емоційного, когнітивного та поведінкового компонентів. Кожен компонент тестується трьома питаннями: емоційний: 6, 8, 12, когнітивних- 

 112 

 ний: 9а, 96, 11, поведінковий: 7,10,13. Відповідь на кожне з цих питань оцінюється як +1, 0 або - 1. Отримані в групі дані слід занести в протокол. 

 Для цілісної характеристики окремого компонента поєднання відповідей кожного учасника на питання узагальнюються наступним чином: позитивна оцінка виходить при поєднаннях: + + +, + +0, + + -, негативна оцінка - при сполученнях: ---, - +, - 0 при сполученнях: 000, 00 -, 00 + - оцінка 

 невизначена (суперечлива). Далі для кожного компонента підраховується середня по групі оцінка. Наприклад, для емоційного компонента: 

 де Е + - кількість позитивних відповідей, що містяться в стовпці «емоційних компонентів», Е ~ - кількість негативних відповідей, що містяться в цьому стовпці, і - кількість учасників опитування. 

 Отримані середні оцінки можуть розташовуватися в інтервалі від -1 до +1. Цей континуум підрозділяється на три частини: від -1 до -0,33 - негативні оцінки, від -0,33 до +0,33 - суперечливі або невизначені оцінки і від +0,33 до +1 - позитивні оцінки. Співвідношення оцінок трьох компонентів - емоційного, когнітивного та поведінкового - дозволяє охарактеризувати психологічний клімат як позитивний, негативний і невизначений (суперечливий). 

 При обробці даних, отриманих з питань 1, 14, 15 і 16, підраховується індекс групової оцінки. При цьому відповідь на кожне з цих питань оцінюється одним з трьох варіантів: + 1, 0, -1. Наприклад, для питання 14: відповіді «повністю задоволений» та «мабуть, задоволений» оцінюються як +1, відповідь «важко сказати» - 0, а відповіді «мабуть, не задоволений» та «повністю не задоволений» --- 1. 

 Індекс групової оцінки підраховується як відношення суми оцінок, отриманої для даної групи, до максимально можливої для даної групи сумі оцінок. В результаті маємо індекси групової оцінки наступних сторін (елементів) трудової ситуації: робота в цілому, стан устаткування, рівномірність забезпечення роботою, розмір заробітної плати, санітарно-гігієнічні умови, відносини з безпосереднім керівником, можливість підвищення кваліфікації, різноманітність рабо- 

 113 

 ти, рівень організації роботи, ступінь впливу керівника на справи в колективі. Аналіз цих оцінок дозволяє дати качест-венно-кількісний опис псіхологаческого клімату груп-пи і виявити найбільш «вузькі» місця, що потребують корекції. 

 Аналіз відповідей на питання 1, 2 і 5 дозволяє виявити групу з позитивною, невизначеною і негативною виробничої установкою, або, іншими словами, з позитивним, невизначеним ленним (суперечливим) і негативним ставленням до рабо-ті. Відповіді на питання 4 дозволяють проаналізувати співвідношення офіційної і неофіційної структури групи, тобто соотноше-ня керівництва і лідерства. А відповіді на запитання 3 дозволяють дати коротку характеристику ділових та особистих якостей керівника. 

 « Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.11. ОЦІНКА психологічного клімату в педагогічному колективі"
 ПЕРЕДМОВА
 1.  оцінки психологічної атмосфери в сім'ї; описані прийоми оцінки стилю керівництва педагогічним колективом, прийоми корекції тривожності і сором'язливості, психологічної підтримки та зняття бар'єрів у спілкуванні, а також показані методи регуляції психічного стану тощо Автор висловлює глибоку вдячність колегам, насамперед Е.К.Гульянц, А.К.Белоусовой, АА.Осіпо-вої, Т.П.Скріпкіной,
   Запитання і завдання для самоконтролю
 2.  психологічного клімату у Вашій навчальній групі. Знайдіть ключові ціннісні відносини, які складають основу цього клімату. 4. Прочитайте розповідь І.С. Шмельова "Мій Марс", простежте зміну соціально-психологічного клімату. Визначте фактор, що вплинув на зміни атмосфери групи. 5. Проаналізуйте спостережувану Вами життєву ситуацію, в якій різко змінилася психологічна
   Морально - психологічне забезпечення педагогічного процесу
 3.  психологічно більш готова до досягнення цієї мети, може розраховувати на максимальний результат. Організації, установи, школи, вузи виконують відповідальні завдання з підготовки освічених людей, професіоналів, а різні установи та виробничі організації пожинають плоди результатів їх діяльності і продовжують удосконалювати загальну і професійну освіченість,
   Профілактика та подолання професійної деформації
 4.  психологічна саморегуляція тощо) і загальних заходів з діагностики проявів професійної деформації серед співробітників. Коли серйозно ускладнюється оперативна обстановка, перед колективом поставлені нові завдання, зростає рівень емоційно-психологічних перевантажень, ризику для життя і здоров'я співробітників і т.д. (Тобто небезпека розвитку професійної деформації зростає), активна
   Висновки по I чолі 1.
 5.  оцінці обстановки, прийняття рішень, аналіз праці та її результатів, здатність до планування праці та її результатів, складає основу системності всіх проведених заходів; в) діяльнісної-регулятивну - включає організацію виконання управлінських рішень, забезпечує коригування праці, полягає у створенні соціально-психологічних і педагогічних умов, що спонукають до
   Теми для рефератів 1.
 6.  педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
   Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
 7.  педагогічної роботи та хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
   Виділення педагогічної проблеми, її вивчення і визначення мети рішення (бажаного результату)
 8.  психологічний сенс: беруть участь у підготовці рішення починають сприймати рішення як своє, а не примусово нав'язане їм «згори», а тому з більшою сумлінністю проводять його в
   Педагогічне забезпечення діяльності прикордонників
 9.  оцінки їх службово-бойової діяльності. Інакше кажучи, процес навчання, виховання і розвитку прикордонника будується на основі вимог педагогіки, що забезпечують необхідну якість навчально-виховного процесса277. Кваліфіковане педагогічне забезпечення навчання і виховання прикордонників значною мірою визначає здоровий і стабільний морально-психологічний стан
   Зміст і питання методики професійно-педагогічної підготовки
 10.  психологічної, морально-психологічної та інших організаційно і методично складних видів підготовки співробітників; в) приватної методики проведення занять за своїм розділу професійної підготовки. Слід мати на увазі, що професіоналізм викладача як фахівця не рівнозначний підготовленості до навчання інших навіть зі спеціальних питань. Дослідження показують,
   Теми для рефератів 1.
 11.  психологічна структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
   Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001
 12. Лихачев Б.Т.. Педагогика: Курс лекций / Учеб. пособие для студентов педагог, учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

© 2014-2021  ibib.ltd.ua