Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Рогов. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е изд ., перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими., 2000 - перейти до змісту підручника

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ РОБОТИ ЯК ОДНОГО З ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ

Опитувальник складається з двох частин. У першій оцінюються ре-ально існуючі умови та обставини роботи. По дру-рій проводиться оцінка тих же, що і в першій частині, умов і обставин роботи , але з точки зору побажань (потребно-стей, домагань) відповідає. Співвідношення цих двох оцінок і є показником суб'єктивної привабливості для людино роботи в даному колективі.

Опитування можна проводити як груповим, так і индивидуаль-ним способом. Бажано охопити опитуванням всіх членів кол-тиву, але не менше 75-80%. Тільки в цьому випадку можна гово-рить про соціально-психологічному кліматі колективу, а не груп-пи людей (малі групи оцінюються за іншими параметрами ).

Для прогнозу плинності кадрів в колективі опитування проводять індивідуально. Перший раз - при вступі людини на ра-боту, а другий - через 2-3 місяці. Вірність прогнозу значно зросте, якщо при цьому суб'єктивну оцінку порівнюють ють з оцінкою колективу.

Опитувальник для вивчення привабливості праці (ПТР-1):

Інструкція: «Шановний товариш! Перед Вами опитувальник, кото -рий містить ряд суджень про різні аспекти роботи в трудових колективах. Серед припущених суджень немає поганих або хо-рошіх. Всі вони важливі, але для кожної людини кожне по-своєму.

У першій частині завдання просимо Вас оцінити за 10-бальною шкалою ступінь справедливості перерахованих суджень для Ва-шей особистої роботи в даному колективі. Причому, 10 балів -

114

це абсолютно (100% ) справедливо, тобто оцінюється якість постійно присутня. Якщо ж, хоча б і дуже рідко, якість не виявляється, то слід ставити 9 балів і т.д. до 0, який означає повну відсутність даної якості, тобто ніколи такого не буває. Для відповіді Вам слід написати у відповідній графі титульного аркуша той бал, який виражає Ваша думка з даного судженню.

У другій частині завдання використовується той же опитувальник. Але тепер Вам слід відповісти на питання : "Якби у Вас раптом з'явилася можливість змінити цю роботу на іншу, то Ви вибрали б ту, в якій ...". При виконанні цієї частини Вам слід перш за все орієнтуватися на свої особисті бажання й інтереси, тобто зазначити, що для Вас в роботі найбільш важливо, а що найменш. У відповідях будьте самостійними, постарайтеся висловити свою особисту думку з приводу кожного судження, нічого не пропускайте. У самому опитувальнику нічого не пишіть. Результати окремих анкет ніде обговорюватися не будуть і оголошенню не підлягають » .

115 1. У роботі завжди є щось нове, незнайоме і тому цікаве

2.

Хороші, нешкідливі для людини, санітарно-гігієнічні умови праці

3. У колективі теплі і дружні взаємини між людьми

4. У мене багато товаришів по ра-

боті, які мене цінують і поважають

5. Є можливість підвищувати свою кваліфікацію, професійну грамотність

6. Висока середньомісячна заробітна плата

7. У колективі існують відносини непримиренності до нехлюйству, нечесності, без-господарності

8. У колективі більшість висококваліфікованих, грамотних працівників 10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210

10 9876543210 9. У більшості членів колективу відповідальне ставлення до своїх обов'язків

10. Завжди своєчасний ремонт техніки та обладнання

11. У колективі постійно зростає

ефективність праці

12. Робота проста, не вимагає спе-

циальной підготовки

13. Про моїй роботі не соромно розповісти моїм друзям і знайомим

14. У процесі роботи завжди є можливість переговорити з товаришами по роботі

15. Робота вимагає спеціальних знань і умінь

16. Робота безпечна, не містить

травмонебезпечних ситуацій

17. Більшість у колективі - це приємні і симпатичні люди, з якими можна не тільки добре попрацювати, але і відмінно відпочити

18. Я користуюся авторитетом і до-

веріем серед працівників нашого колективу

19 . Є можливість попрацювати в різних класах з різними віками, освоїти суміжні предмети

20. Великі премії

21. У колективі склалися стосунки взаємодопомоги та співробітництва

22. Більшість членів коллекти-

ва мають середню, в тому числі середньотехнічна, незакінчена вища освіта

23. У колективі відсутні які б то не було порушення трудової дисципліни: правил 10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210 10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210 116 техніки безпеки, запізнення і т.п.

24. У колективі повністю відсутність про-

ствует робота в надурочний час і у вихідні дні

25. У колективі постійно знижується напруженість праці

26. Робота легка, не викликає фі-

зического перевтоми

27. Моя робота має велике зна-

чення для діяльності всього колективу

28. Керівник часто обговорює зі мною різні виробничі питання

29.

Робота різноманітна, вимагає кмітливості, змушує думати

30. Хороше, зручне обладнання

і техніка

31. У колективі відсутні які б то не було конфлікти між вчителями

32. Адміністрація установи це-

ніт мене як працівника

33. Є можливість і створені всі

умови для навчання

34 . Висока оплата понаднормових годин і роботи у вихідні дні

35. У колективі відносини між людьми будуються на основі високої вимогливості і принциповості

36. Більшість співробітників навчалися або навчаються в системі підвищення кваліфікації

37. Більшість членів коллекти-

ва характеризується творчим ставленням до праці

38. Робота ритмічна, без штурмів-

щини

39. У колективі зовсім немає невдач у роботі 10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210 10 9876543210

10 9876543210

10 9 8 76543210 10 9876543210 10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210 10 9876543210 10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210 117 40. Умови роботи дозволяють ви-

брати для себе зручний темп роботи

41. Робота, яку я виконую, дуже важлива

42. Керівник завжди цікавиться моїми особистими справами

43. Робота вимагає високої кваліфікації.

44. Добре оформлені місця про-

ного користування: столові, роздягальні та пр.

45. У колективі склалася атмос-

фера довіри і доброзичливості людей один до одного

46. Мій керівник мене поважає

47. Є можливість постійно підвищувати свою економічну, правову грамотність

48. Хороше забезпечення членів колективу: путівками, житлом, дитячим садом, літнім табором і проч.

49. Висока організованість і згуртованість всього колективу

50. Більшість співробітників беруть активну участь у громадському житті колективу

51. У колективі кожен вважає своїм обов'язком боротися за підвищення якості роботи

52. Зручна змінність

53. У колективі завжди строго ви-

полняются всі планові показники

54. Робота не накладає на чоло-

століття великої відповідальності

55. Наш колектив відіграє важливу роль у житті всього району

56. Члени колективу часто проводять разом вільний від роботи час 10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210 10 9876543210 10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210

10 9876543210 10 9876543210 10 9876543210 118

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ РОБОТИ ЯК ОДНОГО З ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ"
 1. Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001

 2. Методика Мюнстерберга
  методики потрібні спеціальні бланки, секундомір і олівець (ручка). На бланку у випадковому порядку надруковані літери російського алфавіту, серед яких приховано 24 слова різної складності. Всі приховані слова - імена іменники в однині називного відмінка. Випробуваному пропонується якнайшвидше відшукувати приховані на бланку слова і підкреслювати їх. Фіксується час
 3. 4. Вимоги до фахівців-непсіхологам 4.1.
  методик можуть виступати фахівці в суміжних з психологією областях: вчителі, лікарі, соціологи, економісти та ін 4.2. Фахівці -непсіхологі мають право використовувати тільки деякі, добре теоретично і психометрически обгрунтовані методики, які не потребують спеціальних знань при інтерпретації результатів (наприклад, тести навчальних досягнень або професійної вмілості). Методики, що не
 4. РЕЗЮМЕ
  методикою оцінки ефективності? Що таке КТВ і КТУ? З яких елементів складаються їх чисельні значення? Який вплив справляють посадові оклади у розподілі премій? Які потрібні вихідні дані для моделі розподілу премії з
 5. Погодинна тематичних планів КУРСУ
  роботою студентів 11. Методична робота кафедри 2 1 3 Разом 34 17
 6. 6.3. Оцінка індивідуального вкладу
  методик , що застосовувалися в 70-90-х рр..: саратовська система бездефектного праці (СБТ), львівська методика оцінки якості інженерної праці «Пульсар», методики бальної оцінки кінцевих результатів (Боер, Коута, Сукре), коефіцієнти трудової участі (КТУ) та ін . Розглянемо принципові положення методу оцінки індивідуального вкладу. Трудовий внесок працівника повинен мати кількісний і
 7. 2. Вимоги до розробників тестів 2.1.
  методик) може бути фахівець в області диференціальної психометрії, що має психологічну освіту. Він повинен знати і застосовувати на практиці методи математичної статистики, забезпечувати новоствореної (адаптованої) методикою необхідні психометричні характеристики репрезентативності, надійності, валідності, встановлені в спеціальних психометричних експериментах. 2.2.
 8. 5. Оцінка якостей керівника.
  Методики "Прогноз", тесту Шуберта, оцінки комунікативних і організаторських здібностей (КОС), опитувальника вольового самоконтролю (ВСК). Тест "Рівень придатності до керівної роботи" включає 25 тверджень і має наступні шкали: обов'язок і відповідальність, вміння керувати людьми, самовладання і врівноваженість, бажання працювати з людьми, самостійність мислення, сумісність,
 9. Результати експериментально- психологічного дослідження
  методикою Равена вираз непродуктивний, здатний виконати лише початкові, які не потребують трансформацій, варіанти; при переході до подальшим картками намагається некритично переносити знайдений ним спосіб "успішного" виконання. Допомога з боку експерта мало покращує показники. При дослідженні в методиці Роршаха виявляє тип протоколу, характерний для більш раннього віку - домінують
 10. Біографічний метод
  вивченні об'єктивних показників особистості працівника за його документами. Він дозволяє отримати дані, пов'язані з пересуванням працівника за посадами і професіями, його освітою, кваліфікацією та іншими показниками. Однак цей метод дає неповну картину даних: він не дозволяє отримати достатню кількість інформації про рівень розвитку особистісно-ділових властивостей і якостей
 11.  Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів.
    методики розслідування окремих видів злочинів. Поняття і зміст основних елементів загальних положень криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів. Структура приватноїкриміналістичної методики. Контрольні питання: Яка наступність і взаємозв'язок існує між криміналістичною технікою, тактикою і методикою розслідування окремих видів
 12.  Визначення ступеня приємності окремих хроматичних квітів
    методики. В одному з варіантів кольорові картки пред'являються одночасно, будучи розташованими на одному фоновому аркуші. Обстежуваний повинен вибрати найбільш приємний йому колір. Іноді завдання полягає у виборі приємних для обстежуваних комбінацій кольорів. Цей варіант близько підходить до тесту Люшера, так як по суті для обстежуваного створюється ситуація вибору. У другому варіанті методика
 13.  Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    методику занять з професійної підготовки. 5. Охарактеризуйте основи методики формування та вдосконалення професійних знань, навичок і умінь співробітників. 6. Розкрийте структуру групового майстерності спеціальних груп правоохоронних органів. 7. Які особливості підготовки спеціальних груп правоохоронних органів? 8. Обгрунтуйте необхідність і
 14.  Тема 9. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ в сімейному консультуванні в терапії
    методикою в сімейної психотерапії розуміється типова ..., за допомогою яких психотерапевт вирішує визначену психотерапевти-чна ю ... ... 2. Поетапна методика вивчення сім'ї, запропонована Ейдеміллер, включає 4 етапи: 1 етап: встановлення необхідності психотерапевтичного вивчення сім'ї; 2 етап: загальне знайомство з сім'єю; 3 етап:
 15.  ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ПО криміналістики.
    методика. 1. Методика розслідування умисних вбивств, пов'язаних з виявленням трупа або його частин. 2. Методика розслідування умисних вбивств, пов'язаних з невідомим зникненням людини. Методика розслідування «замовних убивств». Методика розслідування згвалтувань. Методика розслідування крадіжок. Методика розслідування шахрайства. Методика розслідування хабарництва. Методика
 16.  4. Формування і природа методик
    методики в будь хоча б частково організованою практиці. Поняття методики не тільки стало звичним, але і в деякому роді стерлося. Цінності науки, мистецтва, філософії, методології, спеціального предмету вже давно котируються вище, ніж цінності методичної роботи. Однак без методичного забезпечення жодна з цих областей діяльності існувати не може, зневага ж до методичної
 17.  Методи та методика дослідження
    методика досліджень (вивчення конкретної педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи
 18.  Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти
    методику їх викладання правомірність але розглядати з позицій викладання гуманітарних предметів у системі професійної освіти юристів з урахуванням статусу освітнього закладу, що забезпечує здобуття початкової, середньої або вищої юридичної освіти, і специфічних особливостей підготовки окремих категорій фахівців. В освітніх установах початкової та