Головна
ГоловнаЕкономікаЗайнятість населення → 
« Попередня Наступна »
О. В. Заєць. Зайнятість населення та її регулювання, 2003 - перейти до змісту підручника

1.2.2. Попит і пропозиція робочої сили. Вартість і ціна робочої сили


Ринок праці, як і будь-який товарний ринок, розвивається за законами попиту та пропозиції.
Пропозиція робочої сили - це потреба різних груп працездатного населення в отриманні роботи за наймом і на цій основі - джерела засобів існування. Пропозиція праці обумовлюється наступними факторами:
чисельністю населення, насамперед працездатного;
середньою кількістю робочих годин за певний час (тиждень, місяць, рік);
кількісним складом населення, його кваліфікаційним рівнем, відповідною структурою.
Попит на робочу силу відбиває потребу економіки в певній кількості працівників на кожен даний момент часу. Зазвичай ця потреба виражається у фізичних особах або в середньорічному численні. Загальний попит кількісно повинен бути рівний чисельності зайнятих і наявних вакансій. Попит на працю є показником, в якому приховано безліч економічних явищ і процесів, що породжують цей попит, і виникає в силу наявності робочих місць.

У зарубіжному курсі «Економіка праці» пропозицію і попит на ринку праці вивчаються шляхом опису декількох моделей взаємодії продавців і покупців ресурсів праці в залежності від ступеня конкуренції. Розглянемо один їх таких варіантів. Крива попиту на ринку праці показує, скільки працівників хотіли отримати роботодавці на кожній визначеній ставці заробітної плати при допущенні, що ціна капіталу і рівень попиту на продукт залишаються незмінними. Крива пропозиції праці ринку вказує, скільки працівників можуть вийти на ринок на кожному рівні ставки заробітної плати при допущенні, що заробітна плата по інших професіях залишиться постійною. Припустимо, що ринкова заробітна плата установилася на такій низькій зарплаті, що попит буде високим, але пропозиція низьким. Отже, в таких умовах роботодавці будуть конкурувати на ринку за
небагатьох працівників, в результаті чого виникає нестача працівників. Прагнення фірм залучити працівників приведе до того, що вони запропонують високу заробітну плату, тим самим, піднявши загальний рівень пропонованої заробітної плати на ринку. Якщо є попит і пропозиція робочої сили, то особливе місце займає вартість робочої сили, з якою органічно пов'язані її ціна і економічна природа заробітної плати. Роль заробітної плати на ринку праці обумовлена в першу чергу тим, що вона є одним з головних інструментів у конкурентній боротьбі між роботодавцями з приводу залучення на підприємство найбільш кваліфікованих працівників. У свою чергу, заробітна плата сама по собі є предметом переговорів між роботодавцями та найманими працівниками при встановленні умов найму. У ситуації, коли наймані працівники конкурують один з одним з приводу вакансії, саме заробітна плата визначає ступінь привабливості того чи іншого робочого місця.
Таким чином, заробітну плату слід розуміти як повне винагороду, що включає в себе тарифну заробітну плату, приробіток, премії, інші виплати та пільги, які підприємство надає своїм працівникам. Необхідно розрізняти номінальну і реальну заробітну плату. Номінальна заробітна плата - це сума грошей, отримана за певний робочий період або за конкретний обсяг роботи. Реальна заробітна плата - це кількість товарів і послуг, які можна придбати на номінальну заробітну плату, іншими словами, це купівельна спроможність номінальної заробітної плати - про справжні розміри свого заробітку потрібно судити за кількістю, якістю й асортиментом тих життєвих благ, які можна придбати за свою зарплату. Це залежить не тільки від розмірів номінальної заробітної плати, а й від руху цін на споживчі товари. Тут можна виділити три варіанти співвідношення номінальної і реальної зарплати:
а) номінальна зарплата зростає пропорційно зростанню цін споживчих товарів - у цьому випадку реальна зарплата не змінюється, так як купівельна спроможність грошової зарплати зберігається;
б) номінальна зарплата випереджає зростання цін на споживчому ринку - в цьому випадку реальна зарплата відповідно зростає; те ж саме відбувається, якщо зарплата незмінна, а ціни на ринку падають;
в) номінальна зарплата відстає від зростання цін на споживчому ринку - в цьому випадку реальна зарплата відповідно падає; те ж саме відбудеться, якщо грошова зарплата незмінна, а ціни на споживчому ринку зростають. У цьому випадку мінімальну межу вартості робочої сили, тобто мінімальну заробітну плату, утворює ціна тієї товарної маси споживчого ринку, без щоденного споживання якої робоча сила може підтримуватися і на ринку робочої сили в якості товару втратить свої колишні здібності до праці. Тим часом ринок робочої сили, як і будь-який інший ринок, пред'являє попит на товар нормальної якості.
Якщо реальна зарплата в силу яких-небудь причин не забезпечує нормальної життєдіяльності і працездатності робочої сили, то якість ринку робочої сили знижується, відповідно знижується життєдіяльність суспільства в цілому. Отже, основна особливість ціни робочої сили як товару виробничого призначення полягає в тому, що її коливання визначають коливання життєдіяльності суспільства в цілому. Тому важливою економічною категорією є мінімальна заробітна плата.
Запитання і завдання для самоконтролю.
1.Що така пропозиція робочої сили?
Якими факторами обумовлюється пропозицію праці?
Що відображає попит на робочу силу?
Як розуміється заробітна плата?
Що таке номінальна заробітна плата?
Що таке реальна заробітна плата?
У якому випадку знижується якість ринку праці?
У чому полягають основні особливості ціни робочої сили?
Що показує крива попиту на ринку праці?
Що показує крива пропозиції на ринку праці?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2.2. Попит і пропозиція робочої сили. Вартість і ціна робочої сили "
 1. Глава IХ. Великі угоди
  попиту та пропозиції, що і підтверджується редакцією пункту 1 статті 77, з якої випливає, що в кінцевому рахунку ціна продаваного і майна, що купується визначається угодою сторін - продавця і покупця. Проте завжди при укладанні великих угод суспільство, відповідно до статті 77, повинно пройти тривалу і складну процедуру визначення ринкової вартості майна, що продається і
 2. ГЛОСАРІЙ
  спространенний вид аналізу - класифікація: чорний - білий, великий - середній - маленький. Аналітик - фахівець, що добре володіє методами наукового аналізу. 2. Кадрові заходи, спрямовані на виявлення цілей, завдань і компонентів роботи, а також умов її ефективного виконання. Інформація, отримана в процесі аналізу, використовуються для складання опису роботи і особистісної
 3. Трудові ресурси
  попиту та пропозиції. Його основна функція полягає в перерозподілі робочої сили між галузями і сферами виробництва і забезпеченні роботою незайнятого в даний момент населення. На ринку трудових ресурсів взаємодіють роботодавці (суб'єкти власності на засоби виробництва) і наймані працівники, формуючи обсяг, структуру і співвідношення попиту та пропозиції на робочу силу. Основними
 4. 1.1.2. Класична, кейнсіанська і неокейнсианская концепції зайнятості
  попит і пропозицію робочої сили, підтримується ринкова рівновага. З неокласичної концепції випливає, що ціна на робочу силу реалізується за потребами ринку і встановлюється автоматично, в залежності від попиту та пропозиції праці; безробіття, якщо і можлива, то як добровільною. Кейнсіанський підхід. Концепція Дж. М.Кейнса спиралася на соціальні реалії 30-х років XX в.,
 5. 1.3.1. Види безробіття та міграція
  попит, причому це невідповідність може бути як в кількісному, так і в якісному відношенні. Безробіття необхідно розглядати з різних точок зору, з'ясовуючи найбільш важливі поняття, її характеризують. З цих позицій її вивчення здійснюється в наступному порядку: статус безробітного; рівень безробіття; поширеність безробіття і рух безробітних; тривалість
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  попит-пропозиція ». При таких відносинах значимість людей і їх діяльності визначається не державою, а їх взаємної корисністю один одному. Регулююча роль держави при цьому зберігається, але сфера її дії звужується і повинні бути чітко окреслені її межі, а функції держави відокремлені від функцій суспільства. Здійснення переходу від адміністративно-бюрократичної до ринкової економіки
 7. 8.1. Аналіз підходів до оцінки ефективності управлінської праці
  попиту і пропозиції товару та монополізації ринку виробником Якість про-дукції (відсоток браку або рекламацій),% Розраховується як відношення якісної продукції до загального обсягу товарної продукції Показує питому вагу шлюбу і рекламацій в обсязі товарної продукції. Дозволяє впливати на технології виробництва Характеризує якість продукції в період гарантійного терміну і тільки
 8. 1.1.3. Сучасні концепції зайнятості. Економічні реформи і современноесостояніе зайнятості в Росії
  попит). Воно також впливає і на попит (чим вище ціни, тим, за інших рівних умов, нижче попит). Як видно, в 1992 р. при збільшенні роздрібних цін в 25 разів фонд оплати праці зріс у 10 разів, а реальні доходи знизилися на 56%. Ці показники свідчать про різке зниження рівня життя населення, 40% його опинилося за межею бідності. По-друге, досвід проведення господарської реформи протягом
 9. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  попиту на продукцію або послуги, вироблені за допомогою даного робочого місця. Економічне робоче місце - це зайнятість працівника на фізичному робочому місці (колективному або індивідуальному), яка забезпечує йому рівень доходу (заробітної плати) не нижче відповідного (даному регіону) прожиткового мінімуму при дотриманні встановлених законодавством норм тривалості робочого
 10. 1.2.1. Ринок праці та проблема зайнятості робочої сили в РФ
  попит і пропозицію робочої сили, яка за рахунок взаємодії цих двох складових забезпечує розміщення економічно активного населення за сферами господарської діяльності в галузевому, територіальному, демографічному і професійно-кваліфікаційних розрізах. На ринках праці складаються відносини між роботодавцями та найманими працівниками, що сприяють з'єднанню робочої сили з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua