Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Казанська В. Г.. Психологія і педагогіка. Короткий курс. - СПб.: Пітер. - 240 е.: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2008 - перейти до змісту підручника

16.3. Особистість учня і вчителя в навчально-виховному процесі

Педагогічний процес унікальний з багатьох причин. Одна з головних - суб'єкт-суб'єктний характер навчання і виховання. Ніякого позитивного результату не можна досягти без урахування особистісного чинника - особливостей особистості учня (виховуваних) і тих людей, хто навчає та виховує. Іноді вчитель багато сил і енергії витрачає на те, щоб його зрозуміли, але ефект буває мінімальний. Щоб передати те, що він хоче, його повинні почути, прийняти інформацію, ввести її в свій суб'єктний досвід, оцінити, примножити (не тільки з точки зору обсягу), здійснити свого роду мікрооткритіе, бути інтелектуально активними. Тоді сообщаемое стає лічіостно значущим. Психологи вважають, що дуже багато залежить і від самого педагога: прийшов в клас в одному настрої, урок проходить мляво, нудно; в іншому - вчитися можна легко, переможно, цікаво. Буває так, що саме освітній процес і вчитель викликають у учня негативні емоції.

В одному дослідженні вивчалися психічні травми, отримані в школі. Студент Єгор А. сказав: «Я цю школу хотів підірвати. До мене всі пристали: то їм штани не такі, то сережки у вухах не подобаються. Мати спочатку в школу ходила, а потім перестала, бо вдома валідол пила. Так боліло серце ... А я ж хуліганом ні, мені так хотілося виділитися. Наш містечко маленьке, всі схожі один на одного ... »Цей приклад - свідчення відсутності взаєморозуміння школярів і вчителів, що заважало повноцінному процесу виховання і навчання.

Учитель і учень в освітньому процесі постають по-різному. У вихованні педагог передає досвід, накопичений людством, вводить у світ культури, стимулює до самовиховання, допомагає розібратися у важких життєвих ситуаціях і знайти вихід зі складного становища. Вихованець ж опановує досвідом людських відносин і основами культури, працює над собою, засвоює способи спілкування і манери поведінки. Це сприяє тому, що ховуваний змінюється, починає інакше ставитися до світу і самому собі.

У процесі навчання учень навчається, опановуючи переданої інформацією, і виконує навчальні завдання з допомогою вчителя, спільно з однокласниками чи самостійно, намагається самостоятель

Глава 16. Предмет, методи і завдання педагогіки ® 169

але спостерігати, порівнювати, мислити, проявляє ініціативу в пошуку нових знань, додаткових джерел інформації (довідник, підручник, Інтернет), займається самоосвітою.

Учитель викладає, цілеспрямовано передає знання, життєвий досвід, способи діяльності, основи культури і наукового знання, керує процесом освоєння знань, навичок, умінь, створює умови для розвитку особистості учнів (пам'яті, мислення, уваги, промови, спрямованості і потреб особистості, ціннісних орієнтації, характеру та здібностей) 1.

Прикладом може бути дослідно-експериментальна робота в школі м. Гатчини Ленінградської області. Спочатку визначалася злагодженість взаємодії всіх служб, для чого необхідно було добре орієнтуватися у вихованні та навчанні школярів з 1-го по 4-й класи. Була складена модель випускника (1-4-го класів). У ній, зокрема, позначалося наступне.

1. Організація навчального праці (як учень розуміє завдання, визначає послідовність дій; при виконанні завдання працює в заданому темпі; перевіряє роботу за зразком і результатами; оцінює своє ставлення до роботи; вміє працювати спільно з учителем або з іншими учнями).

2. Робота з інформацією (в процесі читання учень свідомо читає цілими словами і вміє пояснити розуміння прочитаних слів; читає вибірково, знаходить по змісту і на певній сторінці текст; вміє слухати художні та науково-популярні тексти; вміє пояснити і давати відповіді на питання про прочитане; дає оцінку почутого; висловлює свою точку зору; веде діалог; викладає почуте або прочитане у вигляді твори чи викладу).

У моделі випускника 2-го класу закладені більш складні навички та вміння в пізнавальній діяльності та спілкуванні.

Другокласник виконує поради вчителя з організації та надання допомоги іншим у спільній діяльності, вміє оцінювати роботу свою та однокласників, планує навчальні заняття, вибираючи для себе адекватні по складності, може працювати самостійно, контролюючи і оцінюючи процес і результат діяльності, вміє працювати з книгою. Виділяючи головні за змістом слова, володіючи рольовим читанням,

1 Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. І. Психологія і педагогіка. - СПб., 2004. - С. 228.

170 ® Розділ 6. Педагогіка

може самостійно знайомитися з текстом; користується схемами і таблицями, запропонованими в різних підручниках або книгах для читання; вміє слухати художні та науково-популярні тексти невеликого обсягу, виділяючи в них основні смислові компоненти, визначаючи послідовність і причинність подій; виробляє нескладний смисловий аналіз, оцінює почуте або побачене, визначає по каталогах прізвище письменника або назву книги; визначає приблизний зміст незнайомій книги по її елементах (титульного аркушу, змісту, передмови, післямові), володіє культурою писемного та усного мовлення (формулює питання, переказує почутий текст, додає необхідне при розповідях товаришів, переказує теле-, радіо-і відеопередачі), висловлює своє ставлення до діяльності (складна або пет, чому цікава чи ні, чи часто зустрічається в житті ситуація, описана в книзі, і пр .

).

Третьокласник вміє працювати за заданим алгоритмом, володіє контролем за діяльністю своєї і однокласників, оцінює свої і їхні навчальні дії за зразком, запропонованим вчителем, може провести фрагмент уроку, в роботі з джерелами інформації володіє різними прийомами читання (коментованим читанням і пр.); самостійно орієнтується в ступені складності навчальних та інших текстів, вміє самостійно складати план розповіді на уроках і відповідей на поставлені вчителем і однокласниками питання; користується схемами і таблицями; вміє контролювати діяльність свою, вчителі та інших учнів, зіставляючи її виконання із зразками або прикладами; може відновити сенс засвоєного по опорних конспектах; вміє поводитися до різних джерел, зіставляючи одне виклад з іншим, активно використовуючи свій суб'єктний досвід; застосовує «мітки», знаки (за Виготському), що допомагають краще запам'ятати і переказати почуте або побачене, а також навчальний матеріал; аналізує навколишні події, зіставляючи їх з наявними поняттями про добро і зло, використовуючи приклади з власного досвіду; усвідомлює необхідність навчання, цінності освіти та культури.

У моделі випускника 4-го класу зафіксовані не тільки вміння та навички, а й участь у різних видах колективної діяльності, включаючи творчу. Учень вибирає її за своїми інтересами. Крім того, він готується до вступу в середню школу, де навчальні предмети ведуть різні вчителі, що вимагає від учня навичок розумової діяльності як прийомів вчення.

Наведені приклади свідчать про те, що виховання і навчання учня можливі тільки на основі спільної з вчіть

Глава 16. Предмет, методи і завдання педагогіки ® 171

лем діяльності. Це стосується всіх суб'єктів освітнього процесу, від дошкільника до дорослої людини на курсах підвищення кваліфікації. Підтвердженням тому служить наступне: будь-яке знання, або психічне утворення, як кажуть психологи, є сплав свого і чужого досвіду. Абсолютно індивідуальна діяльність (тільки для свого обслуговування, ні від кого не залежна) - це фікція. Живучи у світі людей, ми вважаємося до їх вимог і стандартів, встановлених суспільством. Навіть наодинці з собою зберігаються функції спілкування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.3. Особистість учня і вчителя в навчально-виховному процесі "
 1. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Особистісного взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 2. Ціннісні орієнтації вчителя як суб'єкта гуманістічес-ки-орієнтованої педагогічної діяльності. 3. Порівняльний аналіз психологічного потенціалу особистості вчителів, які здійснюють різні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності
 2. С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002
  особистості вчителя, орієнтованого на формування в учнів человекоцентрірованной життєвої позиції, соціальних умінь і навичок міжособистісного спілкування; пропонуються методичні рекомендації щодо формування професійно-особистісної готовності студентів-майбутніх учителів до організації педагогічної діяльності як процесу полісубьектного взаємодії. Може бути корисно всім
 3. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  особистісна позиція вчителя в гуманістично-орієнтованої соціально-освітньому середовищі. 2. Духовно-психологічний потенціал особистості вчителя, орієнтованого на діалог з учасниками педагогічного процесу. 3. Соціальний інтелект учителя-організатора гуманістично-орієнтованого міжособистісного спілкування у соціально-освітньому середовищі. 4.
 4. Теми для самостійної дослідницької роботи
  вчителів. 1. Розвиток потреби у студентів-майбутніх учителів у педагогічної рефлексії до самопроектування поведінки в процесі кооперативно-структурованої навчальної діяльності в
 5. Педагогічний процес в юридичному освітній установі
  особистості кожного воспитуемого; - грамотне використання допомоги і підтримки різних організацій і громадських формувань для підвищення ефективності та якості виховної роботи в навчальних колективах та освітній установі в цілому; - переважання дедуктивного методу передачі інформації над індуктивним. Поряд з цим для вузів характерно обов'язкове поєднання
 6. Поняття про форми виховного-взаімодействія342
  особистість - індивідуальна форма, група - групова спільність засуджених - масова форма. При цьому в якості суб'єкта може виступати окремий вихователь, колектив або група співробітників або члени самодіяльних організацій або груп засуджених. Вміле використання і поєднання всіх форм виховної взаємодії дозволяє суб'єкту виховання займати провідне місце в системі
 7. Передмова
  особистість і його діяльність в класі; - контроль якості освіти за кінцевим результатом - ЄДІ. 9
 8. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Особистісних відносинах учнів, вчителів та батьків. 2. Організація полісуб'єктний взаємодії вчителів, батьків і громадських організацій у процесі виховання особистості, що розвивається. 3. Психологічні умови включення неформальних об'єднань у процес гуманістично-орієнтованої соціалізації молодого
 9. Додаткова література: 1.
  Особистості учня. - СПб., 1996. 10. КРИУЛИН А. А. Професійна культура і система психологічної підготовки вчителя: Мікроергономіческій підхід. - М., 1996. 11. КРИУЛИН А. А. Врятувати освіту. Як? (Роздуми психолога). - Курськ, 2001. 12. Лийметс Х.Й. Групова робота на уроці. - М., 1975. 13. Моделювання педагогічних ситуацій / За ред. Ю.Н. Кулюткіна, Г С. Сухобская. -
 10. Висновок
  особистісної готовності вчителя до організації гуманістично-орієнтованої педагогічної діяльності в сучасній соціально-культурної та освітньої середовищі. Оскільки виживання світового співтовариства в просторі ноосфери можливе лише за умови полісуб'єктний взаємодії людини з навколишнім світом, де кожна сторона розглядається як рівноцінна, орієнтована на необхідність
 11. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  особистісна готовність сучасного вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 1. Поняття "професійно-особистісної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі". 2. Гуманістична спрямованість особистості як фактор психологічної готовності
 12. Р.А. Медовник, вчитель історії
  учнями та вчителями шкіл зі Сполучених Штатів. Раїса Дмитрівна їздила в США з дітьми. Так поступово встановлювалися необхідні зв'язки. Змінювався і контингент учнів. 30 років тому навколо школи № 11 стояли дерев'яні будинки, відповідно і діти були важкі. Тепер все інакше. Найголовніша наша особливість в тому, що ми зуміли створити в гімназії мікроклімат культурного спілкування як серед
 13. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  особистісної позиції вчителя в сфері полісуб'єктний взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу на різних етапах становлення його професійної діяльності. Тема 2. Проблема професійно-педагогічної підготовки студентів-майбутніх учителів до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 1. Психологічний
© 2014-2022  ibib.ltd.ua