Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку і вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихосоматика → 
« Попередня Наступна »
Малкіна-Пих І. Г.. Психосоматика: Довідник практичного психолога. - М.: Изд-во Ексмо. - 992 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.2.22. Мотивація успіху і боязнь невдачі (опитувальник Реана)


Інструкція: Відповідаючи на нижченаведені питання, необхідно вибрати відповідь «так» чи «ні». Якщо вам важко з відповіддю, то згадайте, що «так» об'єднує як явне «так», так і «скоріше так, ніж ні». Те ж відноситься і до відповіді «ні»: він об'єднує явне «ні» і «скоріше ні, ніж так».
Відповідати на запитання слід швидко, не замислюючись надовго. Відповідь, яку перший приходить в голову, як правило, є і найбільш точним.
Текст опитувальника
1. Включаючись в роботу, як правило, оптимістично сподіваюся на успіх.
2. У діяльності активний.
3. Схильний до прояву ініціативності.
4. При виконанні відповідальних завдань намагаюся по можливості знайти причини відмови від них.
5. Часто вибираю крайності: або заниженого легкі завдання, або нереалістично високі за труднощі.
6. При зустрічі з перешкодами, як правило, не відступаю, а шукаю способи їх подолання.
124

Діагностика в психосоматики
7. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх успіхів.
8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї власної цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю.
9. При виконанні досить важких завдань, в умовах обмеження часу, результативність діяльності погіршується.
10. Схильний проявляти наполегливість у досягненні мети.
11. Схильний планувати своє майбутнє на досить віддалену перспективу.
12. Якщо ризикую, то, швидше, з розумом, а не безшабашно.
13. Не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо якщо відсутній зовнішній контроль.
14. Віддаю перевагу ставити перед собою середні по труднощі або злегка завищені, але досяжні цілі, ніж нереально високі.
15. У разі невдачі при виконанні якого-небудь завдання його привабливість, як правило, знижується.
16. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх невдач.
17. Віддаю перевагу планувати своє майбутнє лише на найближчий час.
18. При роботі в умовах обмеження часу результативність діяльності поліпшується, навіть якщо завдання досить важке.
19. У разі невдачі при виконанні чого-небудь від поставленої мети, як правило, не відмовляюся.
20. Якщо завдання вибрав собі сам, то у випадку невдачі його привабливість ще більше зростає.
Ключ до опитувальником
«Правильними» вважаються:
- відповідь «так»: 1, 2, 3, 6, 8 , 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20;
- відповідь «ні»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17.
Обробка результатів і критерії оцінки
За кожне збіг відповіді з ключем випробуваному дається 1 бал. Підраховується загальна кількість набраних балів.
125

Глава 2
Якщо кількість набраних балів від 1 до 7, то діагностується мотивація на невдачу (боязнь невдачі).
Якщо кількість набраних балів від 14 до 20, то діагностується мотивація на успіх (надія на успіх).
Якщо кількість набраних балів від 8 до 13, то слід вважати, що мотиваційний полюс яскраво не виражений. При цьому можна мати на увазі, що, якщо кількість балів 8 - 9, є певна тенденція мотивації на невдачу, а якщо кількість балів 12-13, є певна тенденція мотивації на успіх.
Мотивація на успіх відноситься до позитивної мотивації. При такій мотивації людина, починаючи справу, має на увазі досягнення чогось конструктивного, позитивного. В основі активності людини лежить надія на успіх і потреба в досягненні успіху. Такі люди зазвичай впевнені в собі, у своїх силах, відповідальні, ініціативні й активні. Їх відрізняє наполегливість у досягненні мети, цілеспрямованість.
Мотивація на невдачу відноситься до негативної мотивації. При даному типі мотивації активність людини пов'язана з потребою уникнути зриву, осудження, покарання, невдачі. Взагалі, в основі цієї мотивації лежить ідея уникнення і ідея негативних очікувань. Починаючи справу, людина вже заздалегідь боїться можливої невдачі, думає про шляхи уникнення цієї гіпотетичної невдачі, а не про способи досягнення успіху.
Люди, мотивовані на невдачу, звичайно відрізняються підвищеною тривожністю, низькою впевненістю у своїх силах. Намагаються уникати відповідальних завдань, а при необхідності вирішення надміру відповідальні завдань можуть впадати в стан, близький до панічного. Принаймні, ситуативна тривожність у них в цих випадках стає надзвичайно високою. Все це разом з тим може поєднуватися з досить відповідальним ставленням до справи.
2.2.23. Методика «Мета - Засіб - Результат» (ЦСР)
Даний опитувальник розрахований на дослідження особливостей структури діяльності. В основу його покладено поняття Мета - Засіб - Результат, що відбиває основні риси
126

Діагностика в психосоматики
будь-якої діяльності. Згідно парадигмі, будь-яку діяльність можна розглядати як складається з трьох компонентів, зазвичай чергуються послідовно. На початку будь-якої діяльності людина, синтезуючи велику кількість інформації, виробляє мета діяльності - починає представляти більш-менш ясну картину бажаного майбутнього, то кінцевий стан, в яке він хоче навести ситуацію і себе. Далі в хід вступають засіб - той ресурс, який людина готова витратити на досягнення мети. Завершенням будь-якої діяльності є актуалізація результату - того підсумку, якого досяг чоловік.
Як різні люди, так і одна людина в різні періоди життя володіють неоднаковими параметрами своєї діяльності. Дана методика призначена для визначення особистісних властивостей індивіда, пов'язаних з діяльністю за період 1-2 місяці перед проведенням тесту. Іншими словами, за результатами опитувальника ЦСР не можна судити про те, володів чи ні обстежений тим чи іншим якістю в більш ранній період (наприклад, за півроку до проведення тесту). Опитувальник рекомендується застосовувати, починаючи з підліткового віку. Допустима групова форма роботи.
Текст опитувальника
Інструкція: У опитувальнику міститься кілька десятків тверджень, що стосуються вашого характеру, поведінки. До опитувальником прикладений бланк, де номери в клітинах відповідають номерам тверджень. Прочитайте кожне твердження і вирішіть, вірно воно чи ні. Якщо ви вирішили, що дане твердження вірне, поставте плюс на бланку відповідей поряд з його номером. Якщо твердження по відношенню до вас невірно, поставте мінус. Якщо твердження по відношенню до вас буває вірно чи невірно в різні періоди вашого життя, вибирайте рішення так, як це правильно в даний час. Якщо вам важко однозначно відповісти на будь-яке питання, то можете не ставити ніякої знак. Однак врахуйте, що якщо ви пропустите 5 і більше тверджень, то результат буден визнаний недостовірним.
1. Я активна людина.
2. Іноді я приходжу в сильне збудження.
3. Буває так, що я чимось роздратований.
127

Глава 2
4. Я завжди їм те, що мені подають.
5. Щоб домогтися чогось у житті, треба вміти ставити перед собою цілі.
6. Я б порівняв себе з добре налаштованим музичним інструментом.
7. Я завжди роблю так, як мені говорять.
8. Іноді я замислююся про сенс життя.
9. Не люблю, коли мені підказують, як треба робити.
10. Я можу пояснити вчинки кожної людини.
11. Часто мої близькі мене не слухають, і мені доводиться повторювати одну фразу кілька разів, поки нарешті мене не почують.
12. Часто зі мною трапляються дивні речі.
13. Зазвичай я не можу однозначно сказати про когось, хороший він людина чи ні.
14. Я віддаю перевагу ставити перед собою цілі не дуже складні, але і не дуже прості.
15. Зі мною часто відбуваються речі, які я не можу пояснити.
16. Коли залишаюся один, я багато розмірковую.
17. Я сумую рідко.
18. Мені можна довірити будь-яку таємницю.
19. У будь-якій ситуації можна знайти вихід.
20. Вид призахідного сонця викликає у мене натхнення.
21. Коли я проходжу повз лежачого м'яча, у мене виникає бажання штовхнути його.
22. Коли хвилююся, то частіше я червонію, ніж блідну.
23. Хороша музика мене надихає.
24. Цілі перед собою волію ставити сам.
25. Вид неприємного мені людини викликає у мене бажання його побити або нанести йому який-небудь інший збиток.
26. Все, що мені дорого, однаково цінно для мене.
27. Коли я щось роблю, то охоче вислуховую будь-які поради.
28. Вдало закінчене справа викликає у мене прилив гарного настрою.
29. Приймаючи рішення, я зважую всі «за» і «проти».
30. Іноді буває, що я говорю про когось погано.
31. У мене характер скоріше «нападника», ніж «захисника».
32. Стабільність краще непередбачуваності.
128

Діагностика в психосоматики
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32

Ключ для обробки результатів
1.С + 2. С + З.Л- 4.Л + 5. Ц + 6. Ц + 7.Л + 8. Ц -
9. С + 10. Р + 11. Р + 12. Р- 13. Р- 14. Ц + 15. Р- 16. Ц-
17. Ц + 18. Л + 19. С + 20. Р- 21.С- 22. С- 23. Р- 24. Ц +
25. С + 26. Ц- 27. С- 28. Р- 29. Ц + 30. Л- 31. С + 32. Р +

Спочатку підраховуються наступні показники:
Цсовп - кількість збігів за шкалою «Мета» (наприклад, позитивну відповідь на 5-е твердження вважається збігом за шкалою «Мета »).
Цнесовп - кількість розбіжностей за шкалою «Мета» (наприклад, позитивну відповідь на 8-е твердження вважається розбіжністю за шкалою «Мета»).
Ссовп - кількість збігів за шкалою «Засіб».
Снесовп - кількість розбіжностей за шкалою «Засіб».
Рсовп - кількість збігів за шкалою «Результат».
Рнесовп - кількість розбіжностей за шкалою «Результат».
Лсовп - кількість збігів за шкалою «Брехня».
Лнесовп - кількість розбіжностей за шкалою «Брехня».
Шляхом віднімання виходять остаточні бали:
Ц = Цсовп - Цнесовп (шкала «Мета»)
С = Ссовп - СНеСовп (шкала «Засіб»)
Р = Рсовп - Рнесовп (шкала «Результат»)
Л = Лсовп - Лнесовп (шкала «Брехня»)
Недостовірними визнаються результати в разі 5 і більше пропущених тверджень, а також якщо Л більше 0.
129
Глава 2
Таблиця інтерпретації результатів Мета
від - 9 до - 5 балів
Сильно фрустрировать стан, що виражається в неможливості ставити перед собою конструктивні цілі. Мотиви діяльності безсистемні, неіерархізі-рова. Замість того щоб ставити реальні цілі діяльності, досягати вагомих результатів, респондент обмежується постановкою або «мікроцелей», обмежених поточною ситуацією, або ж фіксується на постановці глобальних цілей. Одним з виразів останнього є пошук так званого «сенсу життя».
Від - 4 до +4 балів
ставлять цілі не завжди обгрунтовані, нестійкі. Не всі розумні дії доцільні, іноді схильний до порожнього проведення часу. У випадку утруднення з вибором мети легко користується підказкою ззовні, готовий прийняти мета ззовні. Щоб підготувати себе до виконання будь-якої діяльності, завжди потрібна певна сила волі, щоб «зібратися».
Від +5 до +9 балів
Оптимальний результат. Респондент ставить перед собою реальні цілі, налаштований на досягнення. Мотиви цільових перевірок утворення та діяльності в цілому систематичні, ієрархія-хізіровани. Практично все, що робить респондент, він може пояснити з точки зору доцільності. Не схильний до порожнього проведення часу. Рішучість пов'язана з легкістю освіти цілей, відсутністю недовірливості.

130
Засіб
від - 9 до - 2 балів
Респондент відчуває хронічну нестачу коштів досягнення поставлених цілей. Типові прояви обмеженості у виборі засобів: низький енергетичний потенціал, переважання парасимпатичної
 складової вегетативної нервової системи, конформність, сильна залежність від ситуації, від інших людей (в першу чергу від їхньої думки), сугестивність, велика кількість психологічних комплексів, які в тому числі заважають використовувати на 100% внутрішній потенціал.
 від - 1 до +2 балів
 Респондент періодично зустрічається з
 труднощами у виборі засобів (йдеться про психологічні бар'єри). Причиною такої скутості часто буває відсутність конструктивної, що досягається мети. Також одним з факторів подібної поведінки є комплекс причин, який можна назвати «страхом самовираження». В установках
 респондента переважають «енергозберігаючі мотиви». Недостатньо спонтанне поведінку.
 від +3 до +6 балів
 Оптимальний результат. Респондент досить вільний у виборі засобів, його поведінка настільки спонтанно, наскільки цього вимагає ситуація. Досить хороший енергетичний потенціал. Збалансованість симпатики і па-расімпатікі. Не агресивний, але й не конформен. Поведінка не викликає, але і не блокується комплексами, підозрілістю, негативізмом.
 від +7 до +9 балів
 Поведінка з-i зайве спонтанно-, але. Не шукає допомоги від оточуючих, воліє ними верховодити. У своїх діях респондент не тільки не обра-i щает уваги 'на наявні стандарти поведінки, але часто діє всупереч їм. Підвищена агресивність, | що виявляється як у відкритих формах, так і прихована.

 Діагностика в психосоматики
 Результат від - 4 до +4 балів
 від - 9 до - 5 балів
 Респондент схильний переоцінювати результат своєї діяльності. Удача викликає напади сильного веселощів, невдачі провокують неадекватну горе. Навіть незначні події здатні викликати справжнє потрясіння. Респондент як би знаходиться в стані хронічного переходу, трансу. Особистісний ріст респондента непередбачуваний, багато в чому випадковий. Як правило, підвищена тривожність. Інтерес до свого внутрішнього світу.
 від - 4 до +4 балів
 Оптимальний результат. Як правило, респондент досить тверезо оцінює результати своєї діяльності. Він не переоцінює, але й не недооцінює підсумки. В оцінках інших людей, подій досить неупереджений. Особистісний ріст нормально динамічний.
 від +5 до +9 балів
 Респондент схильний недооцінювати результати своєї діяльності. Ригідність, зайва критичність. В оцінках поведінки інших людей переважає відтінок критиканства, несхвалення. Яскравим проявом ригідності є персевераціі: багаторазові й нав'язливі повторення. Респондент неодноразово повторює одну й ту ж фразу, здійснює одне і те ж дію. Рідко відчуває сильні емоції, навіть найефектніші результати не викликають яскравого задоволення або ж засмучення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.2.22. Мотивація успіху і боязнь невдачі (опитувальник Реана)"
 1. ШІСТЬ ОЗНАК СТРАХУ
    Боязнь злиднів. Шість симптомів: 1. Байдужість. 2.Нерешітельность. 3. Сумнів. 4.Беспокойство. 5. Сверхосторожность. 6. Зволікання. Боязнь критики. Сім симптомів: 1. Сором'язливість. 2. Неврівноваженість. 3. Слабохарактерність. 4. Комплекс неповноцінності. 5. Екстравагантність. 6. Безініціативність. 7.Отсутствіе самолюбства.
 2. Завдання 4. Діагностика сили мотиваційної установки до досягнення успеха1
    Вступні зауваження. Дане завдання (тест Т. Елерса) призначено для вимірювання сили мотивації до досягнення успіху, що характерно для більшості спортсменів, які готуються до змагань. Однак даний тест побудований на неспецифічному для спорту вербальному матеріалі, що робить ЄДР нейтральним по відношенню як до виду спорту, так і до кваліфікації спортсмена. Інструкція: «Вам необхідно на кожне
 3. 3. Оцінка емоційної сфери.
    Емоції - суб'єктивна форма вираження потреб. Вони передують діяльності, спонукаючи і направляючи її. Емоції виражають ставлення до умов, які сприяють або перешкоджають здійсненню діяльності, до конкретних досягнень у ній, до сформованим або можливих ситуацій. Для дослідження та оцінки емоційної сфери можуть бути використані особистісні опитувальники Айзенка (форми А і В) і
 4. Глава 4.2. Характеристика тестів оцінки якостей працівника
    Мотиви праці (діяльності). Мотивація займає провідне місце в структурі особистості і є одним з понять, які використовуються для пояснення поведінки, діяльності. Для дослідження структури мотиваційно-настановної сфери професійної діяльності, визначення рівня активності та розвиненості її компонентів рекомендується використовувати методики "Опитувальник відносин" і "Опитувальник рівнів
 5.  ГЛАВА 11 Опитувальник вираженості психопатологічної симптоматики (Simptom Check List-90-Revised - SCL-90-R)
    ГЛАВА 11 Опитувальник вираженості психопатологічної симптоматики (Simptom Check List-90-Revised -
 6. Економічна мотивація.
    Розглянуті способи мотивації пов'язані більше з психологічними потребами. Багато керівників вважають, що велика частина співробітників працює для задоволення своїх економічних потреб. Дійсно, у багатьох випадках саме економічна мотивація приводить до успіху. Тут можуть бути різні варіанти: пайова участь у прибутку, премії, виплати за продуктивність, відрядна оплата.
 7. Вилюнас В. К.. Психологічні механізми мотивації человека.-М.: Изд-во МГУ,. -288 С., 1990

 8. Ключові терміни
    аналіз когнітивного відповіді 196 вимушена поступливість 209 виборче ухилення 203 інструментальне обумовлення 181 класичне обумовлення 179 когнітивний дисонанс 205 когнітивний підхід 196 Модель процесу «установка-поведінка» 193 Мотивація враження 200 Мотивація захисту 198 Мотивація точності 198 наслідування 182 підсвідоме обумовлення 181 застереження 203
 9. Опитувальники для скринінгу неврозів
    У цю групу методик включаються опитувальники, призначені для виявлення та орієнтовного синдромологического визначення неврозів. Ці досить численні опитувальники служать для попередньої, долікарської, діагностики неврозів. При їх складанні та апробації враховуються такі критерії, як ефективність, простота, надійність при диференціюванні здорових і хворих, відповідні
 10. 3.5 Маркетинг
    Історія свідчить, що маркетинг є одним з важливих умов на шляху фірми до успіху. Багато фірм, мали спокусливий, дійсно потрібний споживачеві товар, зазнали невдачі через неправильний маркетингу або взагалі відсутність такого. Тому при оцінці бізнес-плану величезна увага буде приділена цього розділу. Якщо не визначена реальна потреба в товарах або послугах,
 11. ОСОБИСТІСНА ШКАЛА ПРОЯВІВ ТРИВОГИ
    Опитувальник призначений для вимірювання рівня тривожності (затвердження входять до складу MMPI в якості додаткової шкали). Опитувальник складається з 50 тверджень. Для зручності користування кожне твердження пропонується обстежуваному на окремій картці. Згідно з інструкцією, обстежуваний відкладає картки вправо і вліво в залежності від того, згоден він чи не згоден з містяться в них
 12. Завдання 1. Вивчення домінуючого типу мотивації у спортсмена2
    Вступні зауваження. Відмінність у мотивації досягнення успіху і мотивації уникнення невдачі в психологію вперше ввів американський психолог А. Аткінсон. Спостерігаючи за поведінкою учасників спортивних змагань, можна на власні очі переконатися в дії цих двох типів мотивації - досягнення успіху і уникнення невдачі, на прикладах тактико-технічних дій спортсменів, які застосовують те атакуючі, то
 13. 5. Оцінка якостей керівника.
    Для ефективного аналізу якісного складу кадрів управління і правильної організації роботи з різними його групами першорядне значення мають регулярна оцінка рівня придатності до керівної роботи, стилю управління, використання методики "Прогноз", тесту Шуберта, оцінки комунікативних і організаторських здібностей (КОС), опитувальника вольового самоконтролю (ТСК). Тест "Рівень
 14.  Тема 2. Вивчення мотивації в підготовці спортсменів
    Тема 2. Вивчення мотивації у підготовці
 15. Принцип імовірнісного прогнозування
    при побудові дій (Н.А. Бернштейн). Світ відображається у формі двох моделей - модель потрібного майбутнього (розподіл усіх прогнозування на основі попереднього накопиченого досвіду) і мо-дель доконаного (однозначно відображає спостережувану дійсність) [17, 18, 55]. Такому підходу цілком відповідає наступне визначення навчання: "Навчання системи полягає в тому, що вона в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua