Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСпеціальна психологія
ЗМІСТ:
І. П. Волкова. Практикум зі спортивної психології. - СПб.: Пітер. - 288 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2002
У книзі представлені різноманітні вітчизняні та зарубіжні психологічні методи і прийоми, що знайшли широке застосування у професійній підготовці спортивних фахівців, а також у психологічній діагностиці, психологічної допомоги і консультуванні спортсменів і тренерів на різних етапах спортивного вдосконалення і формування психологічної готовності до змагань.
Передмова
Введення
Розділ 1 Взаємодія психіки і фізичного тіла в руховій діяльності спортсмена
Тема 1. Психомоторика і сенсомоторики спортсменів
Завдання 1. Дослідження сенсомоторних реакцій1
Завдання 2. Дослідження швидкості двіженій1
Завдання 3. Дослідження координаційної психомоторики
Завдання 4. Вимірювання вестибулярних реакцій
Завдання 5. Дослідження рухової проприорецептивной чутливості
Завдання 6. Вимірювання точності оцінювання і відмірювання параметрів рухів
Завдання 7. Вивчення психомоторного прояви вольового усілія1
Тема 2. Спеціальні фізичні вправи для вивчення психомоторики спортсменів
Завдання 1. Оцінка швидкості в діях
Завдання 2. Спостереження і оцінка складно-координованих рухів
Завдання 3. Спостереження стійкості вестибулярних реакцій
Завдання 4. Вивчення здатності до переключення уваги
Завдання 5. Психомоторна сумісність спортсменів у командах1
Завдання 6. Комплексне дослідження психомоторики спортсменов1
Тема 3. Психомоторні та функціональні асиметрії у спортсменов1
Завдання 1. Дослідження моторних асиметрій Вступні зауваження. Моторні асиметрії властиві всім людям
Завдання 2. Дослідження сенсорних асиметрій спортсменів
Завдання 3. Дослідження психічних асиметрій
Розділ 2 Психологія особистості спортсмена і тренера
Тема 1. Вивчення інтелектуальних властивостей займаються спортом
Завдання 1. Розумові здібності спортсменів
Завдання 2. Вивчення профілю мислення спортсменов1
Завдання 3. Вивчення пластичності-ригідності мишленія1
Тема 2. Характерологічні особливості особистості спортсменів і тренерів
Завдання 1. Типи людських характеров1
Завдання 2. Виявлення характерологічних акцентуацій особистості
Завдання 3. Спрямованість особистості в спорті
Завдання 4. Вивчення агресивності особистості в спорті
ТемаЗ. Прояв властивостей темпераменту і психічні стани в спортивній діяльності
Завдання 1. Вимірювання властивостей темпераменту спортсмена1
Завдання 2. Вимірювання ситуативної тривожності спортсмена1
Завдання 4. Вимірювання особистісної тревогі1
Тема 4. Психологія тренерської діяльності й особистості тренера
Завдання 1. Оціночні стереотипи сприйняття і розуміння тренером себе і другіх1
Завдання 2. Експертна оцінка успішності спортивного менеджера (керівника, чиновника) 1
Завдання 3. Діагностика спрямованості особистості тренера
Завдання 4. Виявлення «синдрому вигорання» у тренерській деятельности1
Завдання 5. Прогноз і оцінка успішності професійної кар'єри в спорте1
Розділ 3 Психологія виховання, навчання і тренування в спорті
Тема 1. Методи спостереження в процесі занять спортом
Завдання 1. Спостереження за поведінкою і діями спортсменів
Завдання 2 Спостереження за поведінкою і діями тренера1
Тема 2. Вивчення мотивації у підготовці спортсменів
Завдання 1. Вивчення домінуючого типу мотивації у спортсмена2
Завдання 2. Оцінка прагнення спортсмена до ефективної взаємодії з тренером
Завдання 3. Визначення характерною для спортсменів потреби в схваленні
Завдання 4. Діагностика сили мотиваційної установки до досягнення успеха1
Тема 3. Педагогічна психологія спілкування тренера зі спортсменами
Завдання 1. Навчання тренерів вмінню долати труднощі педагогічного общенія1
Завдання 2. Навчання тренерів педагогічним умінням вислуховувати учнів і вести з ними виховну беседу1
Завдання 3. Метод аналізу конкретних ситуацій у педагогічному спілкуванні тренера зі спортсменамі1
Розділ 4 Соціально-психологічне забезпечення підготовки спортсменів
Тема 1. Міжособистісне спілкування в спортивній діяльності
Завдання 1. Вимірювання взаємин у спортивних групах і командах1
Завдання 2. Виявлення схильності до конфліктних взаімоотношеніям1
Тема 2. Соціально-психологічний аналіз взаємовпливів в команді
Завдання 1. Аналіз ситуацій спілкування тренера зі спортсменами в ході соревнованія1
Завдання 2. Аналіз конфліктів у взаєминах спортсменів Вступні зауваження. Конфлікти у взаєминах люде
Завдання 3. Попередження та вирішення конфліктів у спілкуванні членів команди1 -
Тема 3. Соціально-психологічні методи формування та вивчення командної згуртованості
Завдання 1. Принципи і вправи для формування командного сплоченності1
Завдання 2. Вимірювання психологічної атмосфери в команде1
Завдання 3. Вивчення привабливості команди для спортсменов1
Тема 4. Вивчення впливу змагань на особистість спортсмена
Завдання 1. Вивчення впливу видовищних ефектів на психіку змагаються спортсменов1
Завдання 2. Вивчення ставлення спортсменів до конкретного соревнованію1
Розділ 5 Психолого-педагогічне забезпечення підготовки спортсменів до змагань
Тема 1. Методи ментального тренінгу в спорті
Завдання 1. Характеристика методів ментального тренінга1
Завдання 2. Уявна репетиція змагальної ситуації в стані релаксаціі1
Завдання 3. Ментальні методи формування психологічної самозахисту від збивають вліяній1
Завдання 4. Аудіокассетние методики ментального тренінгу в спорте1
Тема 2. Психологічне консультування, психологічна допомога спортсменам і тренерам
Завдання 1. Діагностика вміння психолога вислуховувати кліентов1
Завдання 2. Метод інтерв'ю в практиці консультування в спорті
Завдання 3. Досвід психологічного консультування спортсменов1
Завдання 4. Аудиторно-груповий метод психологічного консультування в спорті
Спеціальна психологія:
  1. Государев Н.А.. Спеціальна психологія: Навчальний посібник. - М.: Ось-89.-288 с. - 2008 рік
  2. Курашвілі В.А. (ред.). ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ ІННОВАЦІЙНІ технолігіі - 2008 рік
© 2014-2022  ibib.ltd.ua