Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСпеціальна психологія
ЗМІСТ:
Государев Н . А.. Спеціальна психологія: Навчальний посібник. - М.: Ось-89.-288 с., 2008
У стислій, зручній для розуміння і запам'ятовування формі викладено курс спеціальної психології для студентів, що вивчають цю дисципліну у вузі. На відміну від раніше виданих посібників і підручників матеріал розширено коротким екскурсом в загальну психологію і нейропсихологию і системно висвітлює медичні, психологічні, педагогічні аспекти міждисциплінарної науки про дизонтогенезе. Посібник супроводжує словник термінів, а також розширений список наукової літератури на допомогу студенту, що працює над курсовими та дипломними проектами.
ВСТУП
Частина перша. Онтогенез
Розвиток і саморозвиток людини
Основні етапи онтогенезу
Порушення норми розвитку
Різновиди дизонтогенеза
Частина друга. ДІЯЛЬНІСТЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Анатомо-функціональна організація мозку
Короткий виклад теорії функціональних систем
Частина третя. ПСИХІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Психічні процеси, стани, властивості
Системи психічних властивостей
Частина четверта. Сенсомоторні ДІЯЛЬНІСТЬ
Сенсомоторний шлях
Зоровий аналізатор
Речовий аналізатор
Частина п'ята. Дізонтогеній дефіцітарние ТИПУ
Порушення зору
Порушення слуху
Порушення мови
Порушення опорно-рухової системи
Загальні закономірності дефіцітарние розвитку психіки
Складний дефект
ПРИЧИНИ слепоглухоти.
Частина шоста. Дізонтогеній ПО ТИПУ ретардацією
Анатомо-функціональна структура інтелекту.
Етіопатогенез інтелектуальних порушень
Класифікація розумових розладів за ступенем їх тяжкості
Симптоматика порушень пізнавальних функцій психіки
6.5. Розвиток особистості Ретардантний дитини
Частина сьома. Дізонтогеній ПРИ асинхронних
дисгармонійних особистість.
Ранній дитячий аутизм
Частина восьма. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ УЧНІВ З ПРОБЛЕМАМИ РОЗВИТКУ
Педагогіка
Абілітація дітей-інвалідів та спеціальна педагогіка
Реабілітація молодих інвалідів
Забезпечення навчання інвалідів у вузі
СЛОВНИК
Спеціальна психологія:
  1. Курашвілі В.А. (ред.). ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ ІННОВАЦІЙНІ технолігіі - 2008 рік
© 2014-2022  ibib.ltd.ua