Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998 - перейти до змісту підручника

24.1. Фінансові надходження школи

Основним джерелом фінансування установи народної освіти і в нових умовах господарювання залишається державний бюджет. Однак для установ народної освіти новий господарський механізм поряд з бюджетним фінансуванням передбачає широке залучення позабюджетних коштів. Найбільш реально проглядаються наступні позабюджетні джерела поповнення фінансових фондів установ: надходження за виконані роботи (послуги), проведення заходів за договорами з державними, кооперативними та громадськими підприємствами, організаціями та установами; надходження з надання платних послуг населенню; виручка від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень та навчально-дослідних ділянок; виручка від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; добровільні внески і передані матеріальні цінності від державних

616

них, кооперативних і громадських підприємств , організацій та установ, а також від окремих громадян-інші надходження. Поступаючи з різних джерел, ці кошти разом з бюджетними асигнуваннями утворюють єдиний фонд фінансових ресурсів установи, тобто складають дохід установи. При цьому слід зазначити, що надходять у розпорядження установи позабюджетні кошти не повинні враховуватися при визначенні сум асигнувань з I осударственного бюджету за стабільними нормативами і не можуть бути підставою для зменшення обсягів бюджетних асигнувань.

Надання додаткових послуг і виконання госпрозрахункових робіт за договорами та замовленнями здійснюється установами народної освіти за тарифами і цінами, передбаченими затвердженими в установленому порядку прейскурантами, а за їх відсутності за договірними тарифами і цінами, що встановлюються установою з дозволу місцевих органів влади.

Круг госпрозрахункових робіт у установ народної освіти може бути дуже широким. Основні положення господарського механізму галузі фіксує тільки основні з них: організація вивчення окремих дисциплін, циклів дисциплін, поглибленого вивчення предметів, організація роботи гуртків. Слід однак мати на увазі, що проведення госпрозрахункових робіт не повинно завдавати шкоди основній діяльності навчально-виховних закладів, а надання платних послуг здійснюється не витісняючи діяльність, фінансовану з коштів державного бюджету.

Слід зазначити, що новий галузевий економічний механізм не передбачає директивний характер контрольних цифр. Це чисто орієнтовні показники, що мають своєю метою забезпечення взаємоузгодження економічних планів різних рівнів.

У фонд виробничого і соціального розвитку включається також виручка від реалізації зайвого, застарілого і зношеного обладнання та інших матеріальних цінностей (за винятком фондів, до яких застосовуються особливі умови реалізації), а також кошти, що передаються на цілі виробничого і соціального розвитку установі іншими підприємствами та організаціями, економія коштів по матеріальних і

617

прирівняним до них витратам, розрахунками зі сторонніми організаціями та відсотком за кредит.

Розподіл коштів фондів здійснюється установами самостійно відповідно з фінансовими планами (кошторисами), схваленими трудовими колективами (радами установ) та затвердженими керівниками установ за погодженням з профспілковою організацією.

Періодичність відрахування коштів до фондів (щорічно, щокварталу) визначається установою.

Невикористані в поточному звітному періоді кошти фондів економічного стимулювання вилученню у установ не підлягають і використовуються ними в наступних періодах.

Керівнику установ загальної освіти, що перейшли на нові умови господарювання, надаються широкі права в області організації та оплати праці. За погодженням з профспілковими організаціями вони мають право затверджувати штатні розписи і встановлювати посадові оклади відповідно до діючих схемами без дотримання середніх окладів і без урахування співвідношень чисельності керівників і спеціалістів у межах утвореного в установленому порядку фонду заробітної плати (єдиного фонду оплати праці), а також за рахунок і в межах даного фонду встановлювати працівникам надбавки за високі творчі й виробничі досягнення в роботі. При цьому посадові оклади і тарифні ставки розглядаються як гарантіровнний мінімум заробітної плати для відповідних категорій працівників. Розміри надбавок встановлюються залежно від особистого внеску кожного працівника в підвищенні якості проведених заходів, виконуваних робіт (послуг), зростання доходу установи. Ці надбавки зменшуються або скасовуються повністю при погіршенні якості роботи.

Слід також зазначити, що новий господарський механізм утворення не передбачає обмеження максимального розміру заробітної плати працівників.

З метою підвищення рівня ефективності використання матеріальних ресурсів установи народної освіти надано право продавати іншим підприємствам, організаціям і установам, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно у тимчасове користування, або в борг знаходяться на їх ба

618

балансі транспортні засоби, обладнання, споруди, інвентар, інші матеріальні цінності і ресурси, а також списувати їх з балансу в установленому порядку, якщо вони зношені або морально застаріли.

Можуть установи народної освіти і здавати в оренду займані ними будинку, хоча ці будівлі не є їх власністю.

Установам народної освіти надано право користуватися банківським кредитом. Причому короткостроковий кредит може бути виданий банком установі на цілі фінансування його поточної діяльності, а довгостроковий - надається на цілі виробничого і соціального розвитку з наступним погашенням кредиту за рахунок коштів фондів виробничого і соціального розвитку.

Установи народної освіти, що мають навчально-виробничі майстерні або навчальні господарства, у своїй економічній діяльності можуть функціонувати або як єдині навчально-виробничі комплекси, або організувати роботу своїх виробничих підрозділів на правах самостійних господарських одиниць.

У другому випадку кожне виділене структурне відділення, підрозділ, наприклад, шкільні навчально-виробничі майстерні, набувають права самостійної організації.

У нових умовах господарювання установам народної освіти з метою вдосконалення організаційних форм і методів управління навчально-виховним процесом, посилення стимулюючого впливу економічних факторів на ефективність цього процесу дозволено створювати на галузевій та міжгалузевої, регіональної та міжрегіональної основі навчально -виробничі фірми, асоціації та інші раціональні форми самостійної діяльності.

Для кожної школи, на основі встановлених надходжень бюджетних коштів і позабюджетних надходжень, визначається єдиний фонд оплати праці, фонд матеріально-технічного, виробничого і соціального розвитку. Освіта зазначених (двох) фондів здійснюється на основі визначеного на відповідний період нормативу, встановленого в відсотках від загального фінансового фонду школи.

619

Тимчасове положення надає широкі госпо-1 дарські та фінансові права директору школу. Виступаючи [від імені школи, він має право:

- набувати, орендувати, замовляти необхідне! школі обладнання та інші матеріальні ресурси у1 будь-яких підприємств, організацій, кооперативів та осіб по | безготівковим або готівково-грошового розрахунку, у роздрібній торговельній мережі та в комісійних магазинах без заліку | в ліміт дрібного опту;

- укладати договори з організаціями, установами та особами, а також з учнями школи на виконання] різних видів будівельно-монтажних робіт, робіт з поточного ремонту школи, оформленню і господарському! змістом її приміщень, споруд і пр.;

- укладати договори на надання школою різних I послуг учням, їх батькам, іншим громадянам, а також [підприємствам, організаціям і установам;

- укладати договори про створення об'єднань з | іншими школами, навчально-виховними закладами, науковими та позашкільними установами, підприємствами, кооперативами, зосереджуючи всі кошти або їх частину для розгортання роботи міжшкільних комбінатів, курсів, навчально-виробничих та господарських об'єднань, проведення окремих заходів і т.д.

Розширення прав керівників шкіл одночасно накладає на них і високу відповідальність. В даний час широкі права контролю за господарську діяльність адміністрації надані Раді школи, в який входять не тільки представники педагогічного колективу, а й батьки та учні старших класів.

Професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю шкіл здійснюють фінансові органи та централізовані бухгалтерії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24.1. Фінансові надходження школи "
 1. Фінансово-правові норми
  Фінансово-правова норма - це встановлене державою загальнообов'язкове припис (правило поведінки) компетентних державних органів з приводу утворення, розподілу та використання коштів централізованих і децентралізованих фондів, виражене у категоричній формі і забезпечене примусовою силою держави. Фінансово-правова норма регулює
 2. Поняття та джерела фінансового права
  Фінансове право - це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у галузі мобілізації, розподілу, використання централізованих і децентралізованих фондів (коштів) з метою забезпечення виконання завдань і функцій держави. Предметом фінансового права є суспільні відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності -
 3. Федяінова Н.В.. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ, держ. ун-т, 2004. - 71 с., 2004
  Навчально-методичний посібник містить матеріал, що розкриває основні напрями використання інформаційних технологій у сфері освіти в цілому і в навчальному процесі початкової школи зокрема. У роботі наведені приклади використання програмного пакета MS Office для розробки ме-методичних та дидактичних матеріалів, представлені етапи створення навчальних програм з елементами самоконтролю
 4. П Ракова, Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009

 5. Зміст
  Введення 5 Теоретичні основи бізнес планування на підприємствах 8 Роль планування фінансово-економічної діяльності підприємств 8 Бізнес-план, як метод здійснення фінансово -економічної діяльності підприємства 11 Державне регулювання діяльності підприємств громадського харчування 16 Особливості підприємств громадського харчування 16 Типи підприємств
 6. Стаття 27. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
  27.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається річним загальними зборами акціонерів у складі не менше трьох членів строком на ___ років. Члени ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами ради директорів, а також займати інші посади в органах управління товариства. 27.2. Члени ревізійної
 7. Місце фінансового права в Системі права Украіни
  Питання про місце фінансового права, як самостійної галузі у правовій системі України, був предметом низки дискусій протягом багатьох років і практично вирішене в кінці 60-х і початку 70-х років. Самостійність фінансового права обумовлена його змістом, якісним єдністю суспільних відносин. Але самостійність не означає, що воно існує відокремлено.
 8. Б) макроекономічна стабілізація.
  Були зроблені чотири спроби фінансової стабілізації (1992, 1993-1994, 1996-1997, 2000-2001 р.). Жорстка фінансова політика, хоч і непослідовна, привела до поступового зниження інфляції 13% - 2000 р., приблизно 18% - 2001 р.). Головна причина невдалої боротьби з інфляцією - відрив від реального сектора економіки, тобто для стабілізації фінансів необхідний економічний підйом. Економічний
 9. 3.8 Фінансовий план
  Всі розрахунки проводилися з урахуванням наведеного в розділі маркетинг попиту. Так як планується що підготовчий етап реалізації проекту 83 складе 6 місяців, то для спрощення таблиць і їх наочності підготовчий період у фінансовий план не включається. Для здійснення проекту необхідно: Власний капітал 210 тис. руб. Позиковий капітал у формі лізингу 167500 руб. Кошти йдуть на
 10. Економічні наслідки безробіття.
    Негативні. Знецінення наслідків навчання. Скорочення виробництва. Витрати на допомогу безробітним. Утретє кваліфікації. Зниження життєвого рівня. Недовиробництво національного доходу. Зниження податкових
 11. 24.4. Господарське забезпечення школи
    Навчально-виховний процес значною мірою залежить від належного рівня господарського забезпечення школи, санітарного стану, своєчасного ремонту, профілактичної перевірки обладнання, чіткості роботи технічного персоналу. Нелегко вирішувати господарські питання. Ймовірно, давно назріло питання про передачу котелень, водоканалізації-онного господарства, електромережі та інших технічних служб
 12. 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку
    При здійсненні функції по розрахунковому обслуговуванню клієнтів (при здійсненні ними операцій в іноземній валюті) банки також надають клієнтам послуги з купівлі (продажу) іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Порядок здійснення таких операцій регламентований в Правилах здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку, затвердженому постановою Правління НБУ від
 13. Право законодавчої ініціативи.
    Одним з найважливіших прав народного депутата України є право законодавчої ініціативи у Верховній Раді, під яким розуміється право на надання до Верховної Ради України на обов'язковий розгляд нею законодавчої пропозиції, законопроекту або поправки до нього. Процедура реалізації зазначеного права регламентується ст. 93 Конституції України, ст.11 Закону "Про статус народного
 14. 34. Відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках
    Відповідно до пп. "Д" п.4 ст.5 розділу II Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р. № 15-93 Національний банк України надає індивідуальні ліцензії на відкриття резидентами України рахунків в іноземних банках. Національний банк України встановив порядок надання таких ліцензій в Положенні про порядок надання
 15. Список використаної літератури
    Алексєєва М. М. Планування діяльності фірми. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 248 с. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - М.: "ДІС", НГАЕіУ і У, 1997 р. - 385 с. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. / / Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1997 р. - 478 с. Басапов М.І. Аналіз господарської деятельности.-М.: Економіка, 1990 г. Большаков С.В.
 16.  § 6. Договір фінансової оренди (лізингу)
    § 6. Договір фінансової оренди
© 2014-2022  ibib.ltd.ua