Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдвокатура України → 
« Попередня
ОНЮА. Шпагралка по адвокатському праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

29.Права адвоката щодо скарження дій і рішень слідчих, прокурора, судді, суду.


У разі участі захисника, запрошеного свідком для надання йому правової допомоги під час допиту чи проведення інших слідчих дій за його участю, він має право бути присутнім під час їх проведення; надавати в присутності слідчого консультації свідку,
якщо фактичні обставини у справі можуть бути використані для кримінального переслідування особисто самого свідка або членів його сім'ї чи близьких родичів; ставити з дозволу слідчого запитання, що підлягають занесенню до протоколу, для уточнення і доповнення його відповідей; заперечувати проти незаконних дій слідчого щодо порядку проведення ним допиту чи інших слідчих дій з посиланням на норму закону, яка порушується, що підлягає занесенню до відповідного протоколу; оскаржувати дії слідчого в порядку, встановленому КПК, у разі якщо з характеру і змісту питань випливає, що свідок має допитуватися як підозрюваний (ст.
48 КПК).
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "29.Права адвоката щодо скарження дій і рішень слідчих, прокурора, судді, суду."
 1. Процесуальна характеристика захисника.
  права, які за законом мають право нанадання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичноїособи або дорученням юридичної особи, - угода або дорученняюридичної особи; близьких родичів, опікунів або піклувальників - заява обвинуваченого про їх допуск до участі в справі як захисників. Участь захисника є обов 'язковою: у справах осіб, яких підозрюють або обвинувачують у вчиненнізлочину у віці
 2. 29. Поняття та значення процесуального представництва
  права на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя та здоров'я, на особисту свободу і майно, гарантований Конституцією (ст. 55) та іншими законами України. Воно забезпечує участь у цивільному процесі громадян і організацій, надає їй можливість використовувати юридичне грамотних осіб для ведення цивільних справ у суді та захисту суб'єктивних прав й інтересів. Стаття ПО ЦПК надає право
 3. § 2. Процесуальні та організаційні питання призначення експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
  правах про злочини, передбачені ст. 155 КК; 5) для встановлення віку підозрюваного або обвинуваченого, якщо це має значення для вирішення питання про його кримінальну відповідальність, за відсутності відповідних документів про вік або неможливість їх отримання (ст. 76 КПК). Експертиза проводиться у період розслідування або судового розгляду справи на підставі відповідного процесуального
 4. Процесуальна характеристика свідка.
  права, які за законом маютьправо на надання правової допомоги особисто чи за дорученнямюридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи, священнослужителі1 - з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони не звільнені від обов'язкузберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості; захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного,
 5. 3. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  права вживають виключно щодо державних органів, які є представниками публічної влади. Ю. О. Тіхоміров сформулював щодо загального поняття компетенції такі положення. "Перше - складно побудоване громадянське суспільство вимагає чіткої і відкритої організації публічної влади. Друге - багатоманітність інтересів у суспільстві передбачає їхню певну гармонізацію. Цій меті слугує публічний інтерес, що
 6. Процесуальний порядок скасування заходів безпеки.
  правах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. -К., 2004. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 червня1999 р. № 10 "Про застосування законодавства, що передбачає державнийзахист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які берутьучасть у судочинстві" // Постанови Пленуму Верховного Суду України укримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання
 7. Експертиза (гл. 18, статті 75-76 КПК).
  правах прозлочини, передбачені ст. 155 КК "Статеві зносини з особою, яка недосягла статевої зрілості"; для встановлення віку підозрюваного або обвинуваченого,якщо це має значення для вирішення питання про його кримінальну відповідальність і якщо про це немає відповідних документів і неможливо їх одержати. 6. Місце провадження: експертна установа; т '" ' : '-' місце провадження досудового
 8. 3.1. Поняття і порядок екстрадиції (видачі) особи, яка вчинила злочин
  права не здійснювати видачу у випадках, не передбачених угодою, наприклад, якщо: - є підстави вважати, що особу, стосовно якої надійшов запит,було або буде піддано катуванню чи іншим жорстоким або таким,що принижують її гідність, видам поводження або покарання абож цій особі не буде забезпечено мінімальні гарантії, передбаченіст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (йомумають
 9. Виклик до суду
  права, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача, які гарантують за його позовом про присудження реальне виконання позитивно прийнятого рішення. Законні презумпції - факти, що не потребують доказування, певний логічний засіб, який використовується судом, коли це передбачено законом або випливає з його змісту. Законні презумпції можуть бути спростовані. Закриття провадження по
 10. § 4. Роль господарського суду в реалізації господарсько-правової відповідальності
  права власності і господарювання, рівності їх перед законом. Будь-яке обмеження прав суб'єктів господарювання щодо їх звернення за захистом порушених прав до суду є недійсним. Відповідно до ст. 216 ГК України, ст. 1 ГПК України підприємства та організації усіх форм власності, що мають статус юридичної особи (в тому числі й іноземні), державні та інші органи, які є юридичними особами, а також
© 2014-2022  ibib.ltd.ua