Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

3.5.1. Планування розміщення пакетів прикладних програм

Розподіл пакетів прикладних програм (ППП) по лабораторіях пов'язано з обмеженнями на технічний ресурс і фактичним обсягом пам'яті ПК. Тому лабораторії ВЦ спеціалізуються з дисциплін, це дає можливість більш раціонально використовувати пам'ять машин за рахунок скорочення різноманітності пакетів у кожній з лабораторій. При цьому планування ресурсів ототожнюється з їх розподілом за операціями технологічної мережі, що дає можливість незалежно працювати лабораторіям один від одного.

Принципом розподілу служить рівномірне завантаження лабораторій, це одночасно забезпечує виконання вимог охорони праці, електро-і пожежної безпеки, що є одним з основних вимог керівництва верхньої ланки управління.

Програмно-технічне забезпечення служить основою системи навчання, бо воно визначає ефективність роботи всього інформаційного комплексу. Раціональне розміщення ПТО по лабораторіях дозволяє найбільш повно використовувати технічні ресурси машин і одночасно заощадити час на виконання потоків вимог - замовлень різних категорій користувачів, тобто, на самостійні роботи. Вони можуть приходити в будь-яку вільну від навчального процесу лабораторію.

Такий захід розподілу системи ПТО пов'язана з вимогами та обмеженнями на рівномірність завантаження всього програмно-технічного ресурсу. Обрана концепція планування розміщення в даних умовах є практично виправданою, хоча і клопіткою.

Програмно-технічне забезпечення включає в себе ліцензійні операційні системи різних версій - їх близько 20: -

пакети технологічного та конструкторського проектування; -

програми для вирішення окремих розрахунково-графічних завдань; -

інші офісні та спеціальні сервісні програми (табл. 3.5, 3.6).

Така різноманітність програмних продуктів диктується планом навчального

процесу факультету, так як заняття на ІЦ МФ ведуться по 15 дисциплін.

Основним керівним документом щодо забезпечення процесу навчання служить оперативний виробничий план на семестр, що відображає всі види робіт.

Основою для складання плану служить розклад навчальних занять на семестр, перелік пакетів, розміщених по лабораторіях ВЦ, особовий склад обслуговуючого персоналу. Для складання цього плану використовуються елементи аналітичного планування, викладені вище.

Аналіз показує, що вирішальним фактором забезпечення якості навчання студентів служать: -

використання САПР, а при введенні в них спеціальних процедур, тобто автоматизованих навчальних систем (АОС), якість значно підвищується; -

надання мереж Internet для оперативного пошуку необхідної інформації при курсовому і дипломному проектуванні; -

раціональне планування розміщення програмних продуктів по лабораторіях та їх спеціалізація з предметів.

Ліцензійні пакети, використовувані в навчальному процесі МФ

Таблиця 3.5 № п / п Дисципліна Пакети 1 Технологічна інформатика (2 курс) Mathcad, Turbo Pascal 2 Основи комп'ютерного забезпечення машинобудівного виробництва КОМПАС (АСКОН)

СПРУТ (МГТУ ім. Н. Е. Баумана),

CadMech (Intermech), LCAD (Intermech) 3 Інформаційні технології машинобудівного виробництва САПРОШ (УлГТУ), САПР (БрТУ), Норма (ЧДТУ), МТД (ЧДТУ), Автопроект (АСКОН) TECHCARD (Intermech) 4 Інформаційні технології машинобудування Автопроект (АСКОН) TechCard, Personal Designer (Computer Vision), Personal Machinist (Computer Vision) , САПР (Могильов) 5 Технологічна інформатика (4, 5 курси) CadMech, Lcad, TechCard 6 Основи САПР КОМПАС-Автопроект 7 Проектування механоскладальних цехів LCAD, СПРУТ Складність процедури планування обумовлена тим, що процес навчання ведеться з використанням великої різноманітності пакетів, кожен з яких повинен відповідати конкретній дисципліні, курсом навчання і групі студентів.

Дані умови та вимоги є необхідними і достатніми.

Це, в свою чергу, призводить до збільшення навантаження на обслуговуючий персонал лабораторій, пов'язаної з постійним освоєнням нових програмних продуктів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.5.1. Планування розміщення пакетів прикладних програм "
 1. ВСТУП
  планування та управління якістю процесу навчання на основі теорії моделей масового обслуговування; показана можливість підвищення якості навчання шляхом введення в процес систем автоматизованого проектування, комп'ютерних мереж, принципів їх побудови; вказуються шляхи вдосконалення процедур планування, розміщення пакетів прикладних програм по лабораторіях ВЦ з урахуванням специфіки
 2. 3.2. Технологія інформаційної діяльності
  планування; замінює в конторському справі секретарів-друкарок, діловодів; в бухгалтерській справі полегшує складання письмових фінансових документів, здійснення бескассових зв'язків з банками та фінансовими установами. Під внутрішньофірмової системі інформації використовуються такі види обчислювальної техніки: ЕОМ великогабаритні й персональні; мікропроцесори; кошти
 3. . Проблема 1.централізаціі-децентралізації засобів обчислювальної техніки
  планування ресурсу та управління ним у масштабі вузу необхідний критерій, який був би ефективним. Нами пропонується в якості пробного варіанту використовувати функціонально-територіальна ознака, який призводить до просторово-тимчасовому критерію планування технічного ресурсу. Будемо оцінювати ступінь технічної насиченості підрозділи величиною одиниці обчислювальної
 4. 3.5. Планування розміщення технічних ресурсів і програмних продуктів
  планування програмно-технічних ресурсів є необхідною умовою підвищення якості навчання. На інформаційному центрі вся виробнича діяльність будується відповідно до плану, затвердженого деканом та проректором з інформатизації. На даний процес накладаються обмеження, а саме розміщення програмно-технічного забезпечення (ПТО), пов'язаного із задоволенням наступних
 5. Висновки на чолі 1.
  Планування та розміщення програмно-технічних засобів по лабораторіях інформаційного центру з урахуванням різноманітності пакетів прикладних програм і потоків студентів, яка представляється як розподіл ресурсу за операціями технологічної мережі з урахуванням ряду інших обмежень, що сприяє ефективності процесу навчання. 4. Введено поняття «системоутворюючий елемент» як основа
 6. Інформація
  планування з ефективним контролем. Іншими словами, для успішного розвитку потрібна комплексна система управління, яка об'єднує всі аспекти менеджменту, а не одну бухгалтерію. І це не тільки технологічні завдання. Це, по-перше, проблеми постановки регулярного менеджменту і, по-друге, - проблеми вибору і порядку впровадження інформаційної системи. Існують три основні варіанти рішення
 7. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  планування можливих дій. Досвід увазі пробу здійснення задуму, первинну реалізацію. Демонстрація увазі остаточну реалізацію задуму, своєрідний звіт про зв'язок замислено і реалізованого. Це етап оцінки спроможності свого задуму. Проектна діяльність може бути організована як в рамках одного предмета, так і декількох. Час на проектну
 8. 1.2. Статус і структура інформаційного центру машинобудівного факультету
  планування, управління, матеріально-технічного постачання зі своїми особливостями і вузівської специфікою. Наприклад, особливість матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) полягає в тому, що в даний час постачання даного обладнання ведеться іноземними фірмами, які не враховують специфіки нашої колишньої системи. Так, придбані засоби комп'ютерної та оргтехніки не 3.2. Планування інформаційних потоків по лабораторіях інформаційного центру
 9. планування процесу навчання зручно представити інформаційний центр у вигляді систем масового обслуговування (СМО) [5]). При цьому основним завданням планування інформаційних потоків є рівномірність завантаження лабораторій при ефективному їх використанні. Проблема полягає в організації максимальної пропускної здатності системи обслуговування при мінімумі робочих місць і великому
  4.2. Етапи вдосконалення та основні завдання поліпшення якості
 10. планування та контролю якості виконуваних робіт, в яку будуть входити всі учасники процесу навчання і допоміжні підрозділи. Планування тут розглядається як проектування стану об'єкта на найближче і перспективне майбутнє. Як вказувалося вище, перспективне планування являє собою проектування бажаного майбутнього ефекту і шляхів його досягнення. Подібні
  планирования и контроля качества выполняемых работ, в которую будут входить все участники процесса обучения и вспомогательные подразделения. Планирование здесь рассматривается как проектирование состояния объекта на ближайшее и перспективное будущее. Как указывалось выше, перспективное планирование представляет собой проектирование желаемого будущего эффекта и путей его достижения. Подобные
© 2014-2022  ibib.ltd.ua