Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

3.5. Планування розміщення технічних ресурсів і програмних продуктів

Процес планування програмно-технічних ресурсів є необхідною умовою підвищення якості навчання. На інформаційному центрі вся виробнича діяльність будується відповідно до плану, затвердженого деканом та проректором з інформатизації.

На даний процес накладаються обмеження, а саме розміщення програмно-технічного забезпечення (ПТО), пов'язаного із задоволенням таких вимог: 1)

сумісності операційних систем і СВТ; 2)

створення єдиного інформаційного поля ІЦ МФ; 3)

можливості використання мережевих версій пакетів прикладних програм; 4)

узгодження периферійних пристроїв з даними СВТ і ПТО.

Ці обмеження визначаються особливістю самого процесу навчання, вони обумовлені специфікою роботи центру, які відносяться до розряду необхідних умов ефективного функціонування ВЦ і якості навчання.

Обмеження другого роду пов'язані із зовнішніми факторами: економічними, просторово-часовими та іншими. До них відносяться: 1)

вартість засобів обчислювальної техніки (СВТ), 2)

вартість програмного забезпечення; 3)

вартість ремонту, обслуговування, експлуатації СВТ та інші фактори.

Дані обмеження відносяться до розряду достатніх умов стійкого функціонування всього комплексу.

З урахуванням сформульованих вимог та обмежень, що впливають на ефективність і якість процесу навчання, розглянемо шляхи вирішення цього завдання, які багато в чому залежать від фінансових ресурсів вузу [23].

Класична задача планування технічних ресурсів зважаючи на її практичної поширеності має безліч алгоритмів рішення і тому математично не представляє великих труднощів. Вона формулюється так [23, с.

250-253]: P (Q) = n (P (Qi)) Pi +1 ® max

(3.7)

i = 1

ZQi? Q; Qi ^ 0; i = 1, ..., I

i = 1 де Q - технічний ресурс; I - число операцій проектування в технологічній мережі (Ть Д); pi - кількість зв'язків по виходу операції Т з мережі.

Тут приймається, що для кожної операції Т задана оцінка її успішного виконання Рi як функції від обсягу виділяється їй ресурсу Q, тобто Pi є функцією Qi ф = Р ^)). Область зміни значення оцінки Рi знаходиться в інтервалі [0,1]. Ми не будемо тут наводити алгоритму рішення даної задачі, т. к. вона детально розглянута в роботі [23].

Слід вказати, що завдання планування технічних ресурсів стає досить складною, якщо враховувати часовий фактор. Тут ми будемо розглядати її без обліку часу. Тоді результатом рішення буде служити відповідне операціями технологічної мережі кількість технічних ресурсів, що забезпечують ефективну реалізацію потоків вимог. Але, щоб практично вирішити це завдання, необхідно попередньо привести її у відповідність реальним фінансовим можливостям вузу. Це означає, що перш необхідно досить точно розрахувати потребу ІЦ в технічних ресурсах і затвердити цей план з керівництвом верхньої ланки.

Необхідною і достатньою умовою обгрунтування завдання планування технічних ресурсів по лабораторіях ІЦ служить добре обгрунтована структура, побудована за технологічним принципом, тобто технічні ресурси розподіляються по лабораторіях, які спеціалізуються на виконанні певного виду обчислювальних робіт, покривають всі дисципліни факультету та за якими проводяться заняття. При цьому не допускається передача незавершених технологічних операцій Ti з однієї лабораторії в іншу.

Це може бути тільки як виняток, пов'язаного з хворобою працівника, виходом з ладу устаткування і т. д. Всі роботи виконуються згідно з розкладом занять, розглянутому в розділі 2.

Технологічний процес, означений вище у вигляді операндів (Ть Д), враховується параметром Pi. Значення цього параметра показує, скільки разів компоненти-виходи операції Ti використовуються в якості вхідних компонент з однієї безлічі в інше:

T = {Ti, I = 1, I}, (3.8)

тобто, чи є завдання (вимоги), які починаються в одній лабораторії, а закінчуються в іншій.

Критерій (3.7) виражає вимогу інтегральної оцінки виконання замовлень користувачів згідно розкладу занять за умови, що всі лабораторії будуть забезпечені необхідними технічними ресурсами і обслуговуючим персоналом.

Досвід показав, що оперативне планування здійснюється в умовах жорсткого дефіциту часу, тому від керівника потрібно не приблизна оцінка в потребі СВТ, а точну їх кількість, відповідне потоку студентів.

Слід вказати на істотно важливе питання, пов'язане з багаторазовим висновком розрахунково-графічної продукції на друк по курсових і дипломних проектах (КіДП). Кафедрам факультету ця процедура зручна, але вона економічно невигідна, т. к. студент повинен кожен раз представляти керівнику нову роздруківку після кожного коректування свого проекту. З метою економії фінансових коштів університету пропонується проміжні результати КіДП викладачами переглядати на екрані монітора, при цьому одночасно підвищується оперативність і ефективність роботи всієї системи навчання

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.5. Планування розміщення технічних ресурсів та програмних продуктів"
 1. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  планування часу, самоконтроль)? - Відчуваю я позитивні емоції в процесі роботи і по досягненні результату? Визначимо умови, при яких процес самоосвіти відбуватиметься ефективно: 1. У процесі самоосвіти реалізується потреба педагога до власного розвитку і саморозвитку. 2. Педагог володіє способами самопізнання та самоаналізу педагогічної
 2. 3.5.1. Планування розміщення пакетів прикладних програм
  планування ресурсів ототожнюється з їх розподілом за операціями технологічної мережі, що дає можливість незалежно працювати лабораторіям один від одного. Принципом розподілу служить рівномірне завантаження лабораторій, це одночасно забезпечує виконання вимог охорони праці, електро-і пожежної безпеки, що є одним з основних вимог керівництва верхнього
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  планування, матеріально-технічне постачання, ціноутворення, асигнування коштів на розвиток галузей народного господарства, його комплексна механізація і електрифікація, хімізація сільського господарства, меліорація земель і т.д. і т.п. Уявлення про Радянській державі як основному знарядді будівництва нового суспільства, закріплене в преамбулі Конституції СРСР 1977 року, стало відображенням
 4. Глава 3.2. Етапи підготовки і перепідготовки персоналу
  планування та організації навчання підрозділяється на планове і позапланове. 4.1.1. Планове навчання здійснюється за Програмами підвищення кваліфікації (ППК): ППК управлінського персоналу; ППК кадрового резерву; ППК лінійних керівників і рядових співробітників Компанії; Програма первинного навчання нових співробітників, програми адаптації. 4.1.2. Позапланове навчання
 5. ГЛОСАРІЙ
  планування та розвитку (директор з розвитку) - в російських компаніях це посадова особа найчастіше відповідає за ... будівництво в фірмі. У той час, як насправді, дана посада передбачає, в першу чергу, наявність підприємницьких здібностей у такого керівника у фірмі. Інший підхід до цієї посади пропонують наші американські партнери ("кликни" по терміну). Влада -
 6. 3.2. Технологія інформаційної діяльності
  планування; замінює в конторському справі секретарів-друкарок, діловодів; в бухгалтерській справі полегшує складання письмових фінансових документів, здійснення бескассових зв'язків з банками та фінансовими установами. Під внутрішньофірмової системі інформації використовуються такі види обчислювальної техніки: ЕОМ великогабаритні й персональні; мікропроцесори; кошти
 7. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  планування діяльності підприємства; стратегічне і оперативне управління; планування та розробка бізнес-процесів; проектування і розробка продукції; виробництво продукції; поставка продукції; закупівлі матеріалів і комплектуючих; технічне обслуговування та ремонт обладнання та інші функції; оформлення фінансових документів; підготовка кадрів і керування персоналом. Крім цього
 8. 2.5 СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В РОСІЇ
  планування та організація його діяльності, які її результати, які умови робляться вузом для безперервного вдосконалення своєї діяльності - все це може стати дієвим інструментом державної освітньої політики, що володіє також громадської значимістю. На регіональному рівні оцінка якості освітньої діяльності полягає у визначенні ефективності
 9. § 1. Радянське суспільство в середині 1940 - середині 1950-х р.
  плануванні поставок сільгосппродукції враховувалися не можливості села, а потреби держави. Хоча по ряду показників четвертий п'ятирічний план був виконаний, становище в сільському господарстві було вкрай важким: приріст сільгосппродукції не перевищував темпів приросту населення, що створювало проблеми у забезпеченні населення продовольством. Сталінське керівництво гучно заявило про
 10. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  розміщенню товару та здійснення менеджменту. Привабливість даної угоди для споживача полягає в тому, що засновані на франчайзинг операції пропонують широкий вибір товарів і послуг на визнаному рівні якості за узгодженими цінами, що стимулює конкуренцію на ринку, що відповідає інтересам споживача. Основними обов'язками франчайзора є: передача ноу-хау,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua