Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку і вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяКомунікації та спілкування → 
« Попередня Наступна »
Вердербер Р., Вердербер К.. Психологія спілкування. - СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК. - 320 с. (Серія «Головний підручник»), 2003 - перейти до змісту підручника

АДАПТАЦІЯ ДО УСТАНОВОК АУДИТОРІЇ

Адаптація до установок аудиторії особливо важлива, якщо ваш виступ направлено на переконання, але вона також може мати значення і у випадку інформаційних повідомлень. Установки аудиторії - це наявна у ваших слухачів схильність відчувати позитивні або негативні почуття до людей, обстановці або речам, яка зазвичай виражається як думку.

240

Для початку спробуйте передбачити, як будуть ваші слухачі ставитися до предмета вашої мови: позитивно, негативно або у них не буде ніякого певного ставлення. Якщо, наприклад, ви думаєте, що ваші слухачі поставляться до питання відновлення старих меблів позитивно чи нейтрально, ви можете спокійно переходити до викладу свого матеріалу. Якщо ж ви вважаєте, що слухачі насправді вважають відновлення старих меблів складним або непотрібним, ви повинні на початку своєї промови витратити якийсь час на те, щоб змінити їх думку. У главі 18, присвяченій переконання, ми обговоримо стратегії роботи з установками слухачів більш детально.

Установки - схильність відчувати позитивні або негативні почуття до людей, обстановці або речам, яка зазвичай виражається як думку.

Проблеми, що виникають, коли оратор і аудиторія належать до різних культур

Ця глава написана, виходячи з того, що ви виросли в Сполучених Штатах Америки. Але навіть якщо і ви, і ваші слухачі виросли в Сполучених Штатах, вам, може бути, доведеться пристосовуватися до культурних відмінностей між вами і вашою аудиторією. Наприклад, американці мексиканського, японського і африканського походження, які виросли в США, можуть володіти сильним відчуттям приналежності до свого мексиканського, японському або африканського спадщини і в результаті бачити речі по-різному. Досвід Ширлі Уебер, представлений в рубриці «Різні голоси», дасть вам уявлення про один з типів культурних відмінностей, до яких вам, можливо, потрібно буде пристосовуватися.

Може статися й так, що хтось із вивчають цей курс прибув з іншої країни. Уявіть на хвилину, що ви недавно іммігрували до Сполучених Штатів або приїхали на час, для того щоб отримати освіту.

Так як ви не настільки добре знайомі в цілому з культурою Сполучених Штатів, вам буде важче, ніж іншим студентам з вашої групи, адаптувати свій виступ до аудиторії, що складається з ваших однокурсників.

Дві проблеми з області адаптації, що постають перед людьми іноземного походження, - це труднощі з англійською мовою і брак спільного з оточуючими досвіду, з якого можна виходити. Мовні труднощі включають як труднощі з вимовою, так і бідність словника, і незнання ідіоматичних оборотів. І те й інше може змусити вас почувати себе ніяково. Але недолік загального досвіду, на якому можна грунтуватися, іноді набуває ще більшого значення. Порівняння та приклади несуть для нас так багато інформації, що нестача загального досвіду може сильно затруд

Частина IV - Публічний виступ

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" АДАПТАЦІЯ ДО УСТАНОВОК АУДИТОРІЇ "
 1. Адаптація персоналу
  адаптації, організацію випробувального терміну, адаптацію молодих фахівців, методи наставництва і консультування, розвиток людських ресурсів. Адаптація завершується вступом співробітників на посаду на постійну
 2. Стадії процесу трудової адаптації
  адаптації працівник проходить такі стадії: Стадія ознайомлення, на якій працівник отримує інформацію про нову ситуацію в цілому, про критерії оцінки різних дій, про норми поведінки в колективі. Стадія пристосування - на цьому етапі працівник переоріенті-руется, визнаючи головні елементи нової системи цінностей, але поки продовжує зберігати багато свої установки. Стадія асиміляції,
 3. Види трудової адаптації
  адаптація виражається в певному рівні оволодіння професійними навичками та вміннями, в форми-ровании деяких професійно необхідних якостей особистості, у розвитку стійкого позитивного ставлення працівника до своєї професії. Професійна адаптація в чому виражається в ознайомленні з професійною роботою, придбанні навичок професії-сионального майстерності, вправності,
 4. РЕЗЮМЕ
  адаптації нового співробітника організації, який має період від одного до шести місяців. Адаптація молодих спеціалістів є важливим етапом становлення та придбання виробничого досвіду і включає в себе наступні етапи: практика в період навчання у вузі (технікумі); соціальна адаптація, стажування на робочому місці, професійна адаптація, підвищення ділової кваліфікації.
 5. Права аудитора
  аудиторська перевірка стала для акціонерних товариств постійним явищем, його працівникам бажано знати права аудитора, з тим щоб створити йому необхідні умови для роботи. Аудитор (аудиторська фірма) має право: - самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки, виходячи з вимог нормативних актів Російської Федерації, а також конкретних умов договору з акціонерним
 6. Культурно-побутова адаптація
  адаптації визначається рівнем культури виробництва, розвитком його інфраструктури, загальним рівнем розвитку членів організації, які пов'язані не тільки відносинами по роботі, але і спільним
 7. А.А. Девяткин. Явище соціальної установки в психології ХХ століття: Монографія / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 309 с., 1999
  установці, яка стала одним з центральних об'єктів вивчення в ХХ столітті. Дається докладний аналіз різних теорій соціальної установки у вітчизняній і зарубіжній психології. Пропонується оригінальна екологічна концепція соціальної установки, розроблена автором на базі екологічного підходу до зорового сприйняття Джерома
 8. ОЦІНКА АУДИТОРІЇ
  адаптація матеріалу до аудиторії ». Інтерес аудиторії Ваша перша мета - визначити, наскільки буде цікава ваша тема для даної категорії слухачів. Припустимо, ви плануєте виголосити промову про роль холестерину перед групою студентів. Ви можете передбачити, що вам буде непросто зацікавити аудиторію. Чому? Більшість молодих людей не турбує зв'язок між рівнем
 9. ПЛАН АДАПТАЦІЇ МОВИ
  адаптації мови, письмовій стратегії досягнення взаєморозуміння з аудиторією, залучення та підтримки її інтересу, забезпечення розуміння та уникнення можливих негативних реакцій публіки на вас як на оратора і на предмет або мета вашої мови. Хоча аудиторія з ваших однокурсників може бути схожа на вас за віком, расової приналежності, релігії, освіти і т. п., ви, тим не менш, повинні
 10. Вербальна і візуальна адаптація
  адаптація
 11. РЕЗЮМЕ
  аудиторії або мотивувати слухачів зробити якісь дії. Принципи, якими слід керуватися при складанні та презентації публіці такої промови, відповідають описаним нами кроків підготовки інформаційної мови. По-перше, запишіть чітку мету переконливою мови - заява, яке говорить про те, чого ви хочете домогтися від аудиторії: що вона повинна думати або робити.
 12. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ МОВИ
  адаптації мови, в якому обговорюються прийоми по залученню і утриманню уваги, полегшення розуміння і виробленні позитивного ставлення до вас і вашої мови. Критерії оцінки включають в себе суть теми і цілі, зміст, організацію та презентацію. При оцінці промови скористайтеся вищенаведеним контрольним переліком. Коли ви будете репетирувати свою промову, використовуйте цей перелік, для того
 13. Психофізіологічна адаптація
  адаптація ділиться на: первинну (при первісному входження працівника у виробничу середу); вторинну (при зміні робочого місця без зміни або зі зміною професії або при істотних змінах середовища). Вона має складну структуру і являє собою єдність професійної, соціально-психологічної, суспільно-організаційної та культурно-побутової
 14. Передмова
  аудиторіях - від студентських до професорських і міністерських. Багато дослідницької праці автора, його співробітників та аспірантів вкладено в розробку змісту цих лекцій, а їх багаторазова апробація в різних аудиторіях і побудованих на їх основі досвідчених навчальних процесах переконливо показали їх значущість для розвитку педагогічної науки і практики. У книзі збережено структуру, логіка і
 15. ЛЕКЦІЯ № 5 Фактори навколишнього середовища і живі організми. Адаптація до середовища проживання
  ЛЕКЦІЯ № 5 Фактори навколишнього середовища і живі організми. Адаптація до середовища
 16. Фактори трудової адаптації
  адаптації - це умови, що впливають на перебіг, строки, темпи і результати цього процесу. Фактори діляться на суб'єктивні та об'єктивні. Об'єктивні - це чинники (у трудовій організації - пов'язані з виробничим процесом), які в меншій мірі залежать від працівника. Це рівень організації праці, механізація і автоматизація виробничих процесів, санітарно-гігієнічні умови
 17. Висновок аудитора
  аудиторської перевірки є висновок аудитора (аудиторської фірми) - документ, що має юридичне значення для всіх юридичних і фізичних осіб, органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування та судових органів. Висновок повинен складатися з трьох частин - вступної, аналітичної та підсумкової. У вступній частині вказуються: - для аудиторської фірми: юридичний
© 2014-2021  ibib.ltd.ua