Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова експертиза → 
« Попередня Наступна »
Вітер В.І.. Експертна і юридична оцінка несприятливих результатів при розслідуванні професійних правопорушень медичних працівників / В.І. Вітер, А.Р. Поздеев, І.В. Гецманова; під ред. Г.А.Пашіняна. - Іжевськ. - 380 с, 2007 - перейти до змісту підручника

АНАЛІЗ ПРИЧИН СМЕРТІ, ПАЦІЄНТІВ ПОМЕРЛИХ У ВІДДІЛЕННЯ РЕАНІМАЦІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Нерідко для вирішення протиріч, що виникають між лікарями клінічних спеціальностей , клінічної фармакології, судово-медичними експертами або патологоанатомами, вирішальне значення має оцінка особливостей танатогенезу. Танатологических підхід знімає таку проблему, як необхідність виділення вузько профільних експертів з якої-небудь галузі медицини, оскільки на безліч впливів організм людини реагує цілком визна-

Рис. 37 Схема взаємодії фахівців при оцінці клініко-фармакологічних дефектів лікувальної допомоги

ділення і обмеженими реакціями (Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П., 1999; Тимофєєв І.В., 1999). На малюнку 37 заштрихований ділянку у вигляді трикутника вказує на танатогенез, що є основою взаємодії зацікавлених фахівців.

Зібраний при дослідженні трупа матеріал дає «підчас такий складний клубок фактів, в якому буває дуже важко іноді розібратися» 54. Тому для вироблення експрес-методики, що дозволяє оцінювати причину смерті, використаний покроковий діскрімінан-тний аналіз. На 18 кроці з усіх досліджуваних ознак В-Е-4 - * з4 3? 0 - О 2 - 4 - ЩГ 2 ® про 6 - Ф-е-зо зб е

Function 1

Рис. 38. Розподіл канонічної дискримінантної функції за 4 групами Причина смерті (1) =

'Вік х 0,3 + Алкогмь в крові [% с) х 2, 5-ІІс в преморшь-ний період * 0, 2-Г рок в OF'MT х (-0,2)-Ютек легких * 2,4 + ^ Наявність крові до рідини в НШ1ОСт (сВИШе0, Зл | хЗ, 1 + ^ Бліді шкірні покрови/5.5 + КластерКВКх2, 3 + Налнчіе странгудяціонівЙ 5ороїаьі * 7.5 + Набряк мозку хЗ, 1-17,2 Причина смерті (2) =

г до 0,4 + Алкоголі в Кровн {% «) х (-в прсморт жадібний період х2.8 + Термін в ОРІТх1, 3 + Отек.легкіх х 2,5 + Ніілн-чие крові і рідини в порожнинах {понад Й.3п) х0. 5 + Блед-ІИе шкірні покриви X (-0,21 + Кластер КВК>: 1,2 + і ІііІНчке сфангл ляііоніой борозни х 22,6 + Огек чозгах6, 441,6 Причина смерті (3) =

'[) озраст / 0,5 + Алкогольвкрові (9 (в) х2,! + ^ С в нреморталь-ний періодх I.

l + Термін в ОРІТхО.З-(Набряк легкі * х2, 5 + НІалічіе крові і рідини в порожнинах (понад 0,3. л) х2, 8 + і Бліді шкірні покриви х (-0,4)-Юіастср KBKxl, 3 + Ha-відмінність странгуляційної оороздих 44.1 + Набряк мозку х5 ,6-64, 1 'Вік х. 0,44 алкоголь ь s крові (5Ц х (-0,2) + ЛЗ в преморталь-1 ний період х 0,5 + Термін в ВРІТ х 0,1 + Огек лепах Причина смерті (4) = + Налічіс крові і рідини в порожнинах (понад О.Ел) х 0,3 + + Бліді шкірні локровмхО, 7 ^ Клвстер КВКх [, 4 + Нал * чнв ^ трангуляшгошіЙ борозни х 9, ^ + Огек мозку * 4.9-15,4

він дозволив залишити статистично значущі фактори (р <0,05), що впливають на збільшення відстані Махала-Нобіс між групами. Рівень прогнозування коректності дискримінантної функції склав 95,4%. На рис. 38 вказані ділянки скупчення груп центроїдів. Спираючись на значення дискримінантної функції складаємо рівняння для кожної причини смерті з використанням статистично значущих ознак і при 374

найбільшою сумою балів отримуємо найбільш ймовірну причину смерті. Даний алгоритм з визначенням діагностичних ознак і розрахунком дискримінантних рівнянь з найбільшою сумою в другому рівнянні (формула 2, причина смерті 2) найбільш корисний для виявлення ятрогенной гіповолемією. Таким чином, традиційне судово-медичне дослідження трупа з лікувальної установи слід доповнити виявленням ряду значущих ознак, дослідження КВК, розрахунку ЛЗ, що опинилися в крові хворого в премортальном періоді, обчисленням дискримінантних функцій. Для автоматизації обчислення ЛЗ, що опинилися в крові хворого в премортальний період, слід використовувати розроблену нами програму «ФармакоСМ» (номер у реєстрі № 2005613113 від 29 листопада 2005 року).

Продемонструємо прикладами. Проведено дослідження трупа К., 32 рокiв 6 жовтня 2007 року, померлого в ЛПУ під час проведення МСЕК. Діагноз амбулаторний: «Закритий перелом кісток гомілки.

. . »(Карта № 2220). Надано допомогу шляхом введення ЛЗ: Трамал 2,0 мл, ре-ланіум 0,5, хлористий натрій 0,9% 250 мл. При дослідженні трупа виявлено: помірний набряк легенів, мозку, бліді шкірні покриви , КВК ліквору: зональність 2, форма 1, число 1, розмір 2, кластер = 2. Ознака Причина смерті 1 2 3 4 Вік 32 32 32 32 алкоголь 0 0 0 0 ЛЗ 3 3 3 3 ОРИТ 0 0 0 0 Набряк легень 1 1 1 1 ЖідкПол 0 0 0 0 БледнКож 1 1 1 1 КВК 2 2 2 2 Странг 0 0 0 0 ОтекМозг 1 1 1 1 Сума: 8,6 -9,3 -34,5 9,5 Ймовірна причина смерті (+9 , 5): Гостра коронарна недостатність, що було підтверджено подальшими дослідженнями (результат отриманий за 40 хв).

Проведено дослідження трупа Н., 49 рокiв 6 жовтня 2007 року, померлого в ВРІТ. При дослідженні трупа виявлені: виражений набряк легенів, мозку, бліді шкірні покриви, КВК ліквору: зональність 2, форма 2, число 2, розмір 1, кластер = 1 (результат отриманий за 40 хв).

Ознака Причина смерті 1 2 3 4 Вік 49 49 49 49 алкоголь 0 0 0 0 ЛЗ 9 вересня 9 вересня ОРИТ 5 5 5 5 Набряк легень 2 2 2 2 ЖідкПол 0 0 0 0 БледнКож 1 1 1 1 КВК 1 1 1 1 Странг 0 0 0 0 ОтекМозг 2 2 2 2 Сума: 17,1 28,5 -11,1 26

На причину смерті (+28,5) зробила вплив ятрогенна гіповолемія, допущена на початкових етапах лікування в ЛПЗ. Требуется детальне вивчення МКСБ, отримання результатів додаткових досліджень.

Проведений аналіз має перспективу розширеного практичного використання в роботі судово-медичних експертних комісій при оцінці клінічних ситуацій пов'язаних зі смертельними наслідками після надання допомоги у відділеннях ОРИТ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "АНАЛІЗ ПРИЧИН СМЕРТІ , ПАЦІЄНТІВ ПОМЕРЛИХ У відділення реанімації та інтенсивної ТЕРАПІЇ "
 1. СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА ДЕФЕКТІВ ЛІКУВАННЯ В ПРЕМОРТАЛЬНИЙ ПЕРІОД
  аналіз практичного судово-медичного матеріалу, що включав 79 трупів осіб у віці від 17 до 66 років з відмінними причинами смерті. Судово-медичний діагноз верифікований комплексом загальноприйнятих методів і зафіксовано в «Висновку експерта» або «Акті судово-медичного дослідження» трупа. Перша група налічувала 17 трупів осіб, загиблих на місці події в результаті травми,
 2. 19. Порядок, умови і правові наслідки оголошення громадянина померлим.
  смерті). Оголошення громадянина померлим також проводиться в судовому порядку і передбачено статтею 21 Цивільного кодексу. Відповідно з нею громадянин може бути оголошений померлим на підставі рішення суду в разі, якщо в місці його постійного проживання немає відомостей про місце його перебування протягом трьох років, а якщо він пропав без вісті за обставин, що загрожували смертю або дають
 3. 20. Акти громадянського стану. Порядок виправлення й оспорювання актів записів.
  смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, - протягом шести місяців. Військовослужбовець або інший громадянин, який пропав без вісті в зв'язку з воєнними діями, може бути в судовому порядку оголошений померлим не раніше, ніж після закінчення двох років з дня закінчення воєнних дій. Днем смерті громадянина, оголошеного померлим, вважається день набрання
 4. Контрольні питання
  причини відставання СРСР у використанні досягнень науково-технічної та технологічної революції. 5. В чому виявлялися застійні явища в радянському суспільстві і які їхні причини? 6. Охарактеризуйте роль дисидентського, правозахисного руху в боротьбі з тоталітарним режимом. 7. Чому намітилася на початку 70-х років розрядка потім змінилася
 5. 3. Відкриття спадщини
  смерть громадянина і оголошення громадянина померлим (ст. 45 ЦК). Відкриття спадщини завжди відбувається в певний час і в певному місці, що має дуже важливе правове значення. Часом відкриття спадщини визнається день смерті спадкодавця, а при оголошенні його померлим - день набрання законної сили рішення суду про оголошення її померлою. У разі оголошення померлим громадянина ,
 6. ДОПИТ СВІДКІВ
  аналіз практики, далеко не у всіх випадках слідчі допитують зазначених пацієнтів, які до моменту допиту вже не знаходяться в тому медичному закладі, де заподіяно шкоду. Встановити їх адреси можливо тільки по журналу прийому хворих, а потім з карт стаціонарних хворих, і якщо попередня перевірка була тривала, це буде вельми витратним
 7. 1. Поняття спадкового правонаступництва
  смерті особи до спадкоємців переходять не які-небудь окремі права та обов'язки, а весь їх комплекс. Саме тому успадкування є загальне, або універсальне, правонаступництво. Його треба відрізняти від приватного, або сингулярного, правонаступництва. Сингулярний правонаступник набуває тільки яке-небудь одне право або групу прав. До нього може перейти також окрема обов'язок.
 8. Контрольні питання
  аналізуйте розклад політичних сил у суспільстві і в Держдумі 1993, 1995 та 1999 році 5. Які причини війни в Чечні та її наслідки для країни? 6. Чому криза в Росії став всеосяжним і привів до крайнього погіршення становища народу? 7. Дайте характеристику реформам, проведеним В.Путіним. 8. Чи створена в Росії ринкова економіка, сформовані Чи правова держава і громадянське суспільство? 9.
 9. 14. Правовий статус і порядок відкриття територіально відокремленого безбалаісового відділення комерційного банку
  відділення створюється комерційним банком з метою поліпшення обслуговування власних клієнтів і розширення їх кола. Правовий статус таких відділень характеризується наступними ознаками: відділення є структурним підрозділом банку; територіальне знаходження відокремлено від банку або його філії; відсутність окремого балансу; рух капіталу за операціями, які здійснюються відділенням,
 10. ДОПИТ потерпілого чи його ПРЕДСТАВНИКА
  заподіяв шкоду здоров'ю або смерть. Під впливом цих обставин, що роблять серйозний вплив на психічний стан потерпілого, формуються його свідчення, в яких значне місце займають переживання, пов'язані із заподіяною фізичним шкодою, психічними стражданнями, соціальними незручностями та іншими стражданнями. На тлі цих переживань проявляється дію інших
 11. § 6. Безвісну відсутність. Оголошення громадянина померлим
  померлим
 12. виїмка та огляд ДОКУМЕНТІВ
  смерті в стаціонарі або за скаргою пацієнта (його родичів) проводиться або клініко-анатомічна конференція співробітниками стаціонару, або (у разі надходження скарги до вищестоящого органу охорони здоров'я або в прокуратуру, орган внутрішніх справ) службова перевірка за участю головних фахівців крайового (обласного) рівнів. Акти лікувально-контрольних комісій (ЛКК) про якість проведеного
 13. Ілшортологія.
  причин. Іммортологія розглядає проблему безсмертя у філософсько-соціальному, природничому, технічному, морально-гуманістичному, ціннісному та інших аспектах. При цьому рішення проблеми практичного безсмертя спирається на можливість клонування, теломерной терапії, устраняющей ліміт клітинного поділу, регенерації стовбурових клітин, що представляє можливості отримання «запчастин»
 14. 50. Власна Його Імператорської Величності Канцелярія в першій половині XIX ст.
  відділень: 1. Перше відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії виконувало канцелярське обслуговування канцелярії, здійснювало контроль над міністерствами, готувало законопроекти, відало призначенням і звільненням вищих чиновників (з схвалення і затвердження царя). 2. Друге відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії займалося систематизацією
 15. § 6. Безвісну відсутність громадянина та оголошення її померлою
    заподіяну шкоду тощо), особа не повинна бути визнана безвісно відсутнім або оголошено померлим. Але якщо в результаті тривалого розшуку відповідними органами місце його знаходження не встановлено, відповідне рішення приймається. Визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою не применшує правосуб'єктності громадянина, якщо він живий. Підстави визнання особи безвісно
 16. АНАЛІЗ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК У досліджуваній групі
    аналіз окремих патоморфо-логічних ознак, інформативних за даними літератури при вивченні порушень водного сектора організму, зокрема патоморфологічних ознак виявляються при дослідженні легенів і мозку. Табліца11 КРОССТАБУЛЯЦІЯ ОЗНАКИ «легенів збільшена обсягом» Групи дослідження Відсутність ознаки Наявність ознаки Підсумок по ряду Перша 15 лютого 17 відсотків по ряду 88,2%
 17. 25. Зобов'язання, що виникають з деліктів.
    заподіяння шкоди - позадоговірні зобов, виникають із самого факту заподіяння шкоди майну або особистості іншого суб'єкта. Такі дії називаються неправомірними, і закон визнає осіб, які вчинили їх боржниками і обязиввает їх відновити майнову сферу потерпілого особи, визнаючи за ним право кредиторів. Шкода заподіяна особі або майну гр-на, а також шкоди, заподіяної
 18. ЕТИКА І МЕДИЦИНА
    смерті за допомогою евтаназії. Ці та деякі інші проблеми в житті людини і людства привернули до себе увагу вчених і медиків, філософів і юристів. Поряд з потребами поглиблення дослідницьких завдань у медичній сфері в ній загострилися питання морально-правового
© 2014-2022  ibib.ltd.ua