Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

44. Антимонопольні заходи. Експорт та імпорт товарів і послуг для державних потреб. Державне сприяння ЗЕД


Суб'єкти ЗЕД зобов'язані дотримуватися вимог антимонопольного законодавства. Разом з тим. Закон про ЗЕД допускає деякі відступи. Виключно уповноваженими Кабінетом Міністрів України суб'єктами ЗЕД здійснюється експорт, і імпорт озброєнь, боєприпасів, військової техніки та спеціальних комплектуючих виробів для їх виробництва, вибухових речовин, ядерних матеріалів, технологій, обладнання, установок, спеціальних неядерних матеріалів та пов'язаних з ними послуг, джерел іонізуючого випромінювання , а також інших видів продукції, технологій і послуг, які в даний час використовуються при створенні озброєнь і військової техніки або становлять державну таємницю України, яка визначається законами України; дорогоцінних металів і сплавів, дорогоцінного каміння; наркотичних і псіхотройних засобів; експорт творів мистецтва і старовинних предметів з музейних фондів України. Встановлення в якій би то не було формі державної монополії на експорт та імпорт інших видів товарів не дозволяється і може бути оскаржено в суді або арбітражному суді. Будь-які організації, в т.ч. державні, не мають права здійснювати функції, які прямо або побічно перешкоджають іншим суб'єктам ЗЕД вільно здійснювати ЗЕД, за винятком випадків, прямо зазначених у Законі про ЗЕД. Згідно з Указом Президента України від 22.07.98 р. № 806/98 експорт та імпорт етилового, коньячного і плодового спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється за ліцензіями МВЕ-Сторг (нині - Мінекономіки) в силу державної монополії на виробництво та обіг цих товарів .
Органи виконавчої влади України та органи місцевого самоврядування мають право розміщувати, як правило, на конкурсній основі, державні замовлення на виробництво, експорт і імпорт товарів серед суб'єктів ЗЕД. Суб'єкти ЗЕД приймають державні замовлення виключно на добровільних засадах на умовах і в обсязі, які визначаються договорами (контрактами), що укладаються між цими суб'єктами та державним замовником. Іноземні суб'єкти господарської діяльності користуються рівними правами і повинні нести рівні обов'язки з суб'єктами ЗЕД України при державних закупівлях (ст. 5 Закону від 22.02.2000 р. "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"), в т.ч. в разі проведення конкурсу на розміщення державного замовлення. Порядок підготовки, організації та проведення міжнародних торгів (тендерів) на території України затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 01.10.92 р. № 70.
Держава застосовує найрізноманітніші методи сприяння розвитку ЗЕД. Широко застосовуються податкові методи, наприклад, відстрочка сплати податку на додану вартість на імпортні товари (наприклад, світлі нафтопродукти), впроваджуються механізми страхування експортних та кредитних ризиків (постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. № 1280). З іншого боку, поступово згортаються неефективні форми державної підтримки, наприклад гарантування іноземних кредитів урядом, субсидування експортної продукції і т.п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 44. Антимонопольні заходи. Експорт та імпорт товарів і послуг для державних потреб. Державне сприяння ЗЕД "
 1. Зміст
  антимонопольного законодавства 61. Монопольне становище суб'єкта господарювання на ринку 62. Зловживання монопольним становищем на ринку 63. Антиконкурентні узгоджені дії 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління 65. Санкції за порушення антимонопольного законодавства 66. Поняття і види економічної концентрації суб'єктів господарювання 67.
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Антимонопольний контроль - контроль за дотримання антимонопольного законодавства господарюючими суб'єктами, органами державної влади та місцевого самоврядування; контроль дотримання законодавства про захист прав споживачів; контроль за дотриманням законодавства в окремих сферах економіки і на окремих ринках, у тому числі - на ринку цінних паперів, у сфері страхування,
 3. 26. Центральні органи гоеударственіого регулювання ЗЕД
  заходи щодо захисту інтересів України, прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності України в країні перебування, встановлюють контакти, ведуть переговори з державними установами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності держави перебування, приймають заходів з метою дотримання суб'єктами підприємницької діяльності України інтересів України,
 4. 42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль
  експорту - імпорту. До них відносяться: експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається згідно із законами України; імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що можуть завдати шкоди здоров'ю або становити загрозу життю населення та тваринного світу , або привести до руйнування навколишнього
 5. 50. Товарообмінні (бартерні) зовнішньоекономічні операції
  експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами в будь-якому
 6. 51. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
  заходи у відповідь на дискримінаційні та / або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних груп. У разі, якщо є відомості про те, що інші держави, митні союзи або економічні групи обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 7. 69. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку
  антимонопольного законодавства, повинні застосовуватися норми інших галузей права, в першу чергу, господарського та цивільного. Підтримання необхідних обсягів виробництва здійснюється, перш за все, з метою забезпечення необхідними обсягами товарного наповнення ринку та обов'язкової можливості доступу всіх членів суспільства до певних товарів, що поставляються на ринок монопольними
 8. 34. Єдиний збір та мито (загальна характеристика)
  заходи у відповідь на дискримінаційні або недружні дії іноземних держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів ЗЕД або ущемляють інтереси України. Антидемпінгове мито застосовується: відповідно до Закону України від 22.12.98 р. "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" у
 9. 41. Ліцензування і квотування експортно-імпортних операцій
  експорту та імпорту вводяться в наступних випадках: різкого погіршення платіжного балансу України, якщо негативне сальдо його перевищує на певну дату 25 відсотків від загальної суми валютних вимог України; в разі досягнення встановленого Верховною Радою України рівня зовнішньої заборгованості; в разі значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку України,
 10. 6. Міжнародні зовнішньоторговельні угоди
  експорті, захист інвестицій. Предметом їх регулювання можуть бути: 1) принципи співробітництва держав у певній сфері; 2) конкретні питання співпраці. , До першої групи договорів належать, наприклад:,; - Декларація про економічне співробітництво між Україною і Канадою 1992 г; - Угода з Росією про реалізацію режиму вільної торгівлі 1994 р.; - Двосторонні угоди з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua