Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія різних країн і часів → 
« Попередня Наступна »
М. К. Петров. М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН). - 295 с. - (Філософія Росії другої половини XX в.)., 2010 - перейти до змісту підручника

Бібліографія 1.

Аристотель в російських перекладах / / Новини. 1957. № 47. (На грец. яз.) 2.

Роботи радянських вчених з історії науки і культури Греції / / Новини. 1957. № 47. (На грец. яз.) 3.

О.Попов / / НодонСінмум. 1959.15марта. (Накор.яз.) 4.

Рец. на кн.: Томсон Дж. Дослідження з історії давньогрецького суспільства. Перші філософи. М., 1959 / / Вісник древньої історії. 1959. № 14. 5.

Булгаріс / / Філософська енциклопедія. М., 1960. Т. 1. 6.

Глінос / / Філософська енциклопедія. М., 1960. Т. 1. 7.

Інструменталізм / М. К. Петров / / Філософська енциклопедія. М., 1962. Т. 2. С. 282. 8.

Кайріс Т. / / Філософська енциклопедія. М., 1962. Т. 2. С. 410. 9.

Кініки / / Філософська енциклопедія. М., 1962. Т. 2. С. 509. 10.

Кіренська школа / / Філософська енциклопедія. М., 1962. Т. 2. С. 511. 11.

Критий / / Філософська енциклопедія. М., 1964. Т.З. С. 91 . 12.

Метродор Лампсакскій [у співавт.] / / Філософська енциклопедія. М., 1964. Т. 3. С. 423-424. 13.

Вперше в Ростові [у співавт. з А. В. Потьомкіним] / / Молот. 1966. 25 грудня. 14.

Нова галузь знання [у співавт. з А. В. Потьомкіним, М. М. Карповим] / / Життя і думка. Варшава. 1966. № 4. (На підлогу. яз.) 15.

Систематик англійського матеріалізму: рец. на кн.: Гоббс Т. Вибрані твори , в 2 т. М., 1965 / / Питання філософії. 1966. № 7. 16.

Світовий і національний стандарти розподілу наукової діяльності [у співавт. з А. В. Потьомкіним, М. М. Карповим] / / Всесоюзна нарада з кількісних-венним методам в соціології: Матеріали секції кількісних методів вивчення розвивається науки. М., 1967. 17.

На шляху до «самосвідомості» науки: [Радянсько -польська симпозіум з проблем комплексного розвитку науки (Львів-Ужгород, червень 1966 р.); у співавт. з В. Е. Давидовичем] / / Питання філософії. 1967.

№ 3. 18.

Наука про науку: (Науковедение) / / Філософська енциклопедія. М., 1967. Т. 4. 19.

Орфики / / Філософська енциклопедія. М., 1967. Т. 4. 20.

Проблема організації науки / / Аналіз закономірностей і прогнозування розвитку науки і техніки. Вип. 1. Київ, 1967. 21.

Продик Кеосский [у співавт. з Н. Стяжкіна] / / Філософська енциклопедія. М., 1967. Т. 4. 22.

Психея / / Філософська енциклопедія. М., 1967. Т. 4 . 23.

Філософські проблеми «науки про науку». Автореф. дисс. на соіск. уч. ступеня канд. філософськи. наук. Ростов н / Д, 1967. 24.

Творчість та раціоналізація / Рец. на кн.: Бородай Ю. М. Уява і теорія пізнання: (Критичний нарис кантівського вчення про продуктивної здатності уяви). М.: Вища школа, 1966 / / Питання філософії. 1967. № 6. 25.

Деякі константи текстуальності і членороздільно в процесах накопичення знання / / Всесоюзна нарада з кількісних методів в соціології (кількісні методи вивчення розвитку науки). М., 1967. 26.

Деякі проблеми організації науки в епоху науково-тех-нічної революції / / Питання філософії. 1968. № 10. 27.

Соціологія науки. Введення [у співавт. з М. М . Карповим, А. В. Потьомкіним]. Ростов н / Д, 1968. 28.

Гіпотеза про «випадковий» виникненні науки [у співавт. з М. М. Карповим, А. В. Потьомкіним] / / Соціологія науки. Ростов н / Д, 1968. Ч. І.Гл. l. § 1. 29.

Прискорений (експонентний) зростання науки. Ч. 1 [у співавт. з Е. М. Мирський, А. В. Потьомкіним] / / Соціологія науки. Ростов н / Д, 1968. Гол. 2. § 1. 30.

Модель зв'язку науки з виробництвом [в співавт. з А. В. Потьомкіним] / / Соціологія науки. Ростов н / Д, 1968. Ч. 1. Гл. 3. § 1. 31.

Наука в умовах стабільного і нестабільного виробництва [у співавт. з А. В. Потьомкіним] / / Соціологія науки. Ростов н / Д, 1968.

Ч. І.Гл. 1. § 3. 32.

Наука і виробництво [у співавт. з А. В.Потемкіним, Е.М. Мирський] / / Соціологія науки. Ростов н / Д, 1968. 33.

Наука пізнає себе [у співавт. з А. В. Потьомкіним] / / Новий світ. 1968. № 6. 34.

Відносна самостійність науки [у співавт. з А. В. Потьомкіним] / / Соціологія науки . Ростов н / Д, 1968. 35.

Пранаука і наука [у співавт. з А. В. Потьомкіним] / / Соціологія науки. Ростов н / Д, 1968. Ч. 1. Гл . 1. § 2. 36.

Проблема наукових кадрів [у співавт. з Е. М. Мирський] / / Соціологія науки. Ростов н / Д, 1968. Ч. 1. Гл. 4 . 37.

Соціальний генезис науки [у співавт.

з М. М. Карповим, А. В. Потьомкіним] / / Соціологія науки. Ростов н / Д , 1968. Ч. 1. Гл. 1. 38.

Ціноутворення та прогнозування / / Питання наукового прогнозування. М., 1968. Ч. 2. 39.

Зміни в системі відтворення наукових кадрів [у співавт. з Е. М. Мирський] / / Проблеми діяльності вченого і наукових колективів: Тез. докл. симпозіуму. JL, 1969. 40.

Предмет і мети вивчення історії філософії / / Питання філософії. 1969. № 2. 41.

Індекс наук / / Матеріали з наукознавства. Вип. 5. Київ, 1970. 42.

софістика / / Філософська енциклопедія. М., 1970. Т. 3. 43.

Стілон (ізМегари) / / Філософська енциклопедія. М., 1970. Т. 5. 44.

Теофраст / / Філософська енциклопедія. М., 1970. Т. 5. 45.

Ферекид / / Філософська енциклопедія. М., 1970. Т. 5. 46.

Хрісіпп [у співавт. з В. Зубовим, Н. Стяжкіна] / / Філософська енциклопедія. М., 1970. Т. 5. 47.

Евгемер з Мессени / / Філософська енциклопедія. М., 1970. Т. 5. 48.

Евдем Родоський / / Філософська енциклопедія. М., 1970. Т. 5. 49.

Евклід з Мегари / / Філософська енциклопедія. М., 1970. Т. 5. 50.

Еклектика / / Філософська енциклопедія. М., 1970. Т. 5. 51.

Енгесідем / / Філософська енциклопедія. М., 1970. Т. 5. 52.

Епіктет / / Філософська енциклопедія. М., 1970. Т. 5. 53.

Епіхарм / / Філософська енциклопедія. М., 1970. Т. 5. 54.

Системні характеристики науково-технічної діяльності / / Системні дослідження: Щорічник. М. , 1972. 55.

Міждисциплінарні дослідження в структурі науково-технічного прогресу [у співавт. з Е. М. Мирський] / / Проблеми діяльності вченого і наукових колективів: зб. науч. праць. JI. , 1973. Вип. 5. 56.

Мова і категоріальні структури / / Науковедение та історія культури. Ростов н / Д, 1973. 57.

Як створювали науку ? / / Природа. 1977. № 9. 58.

Під псевд.: Т. М. Петрова / / Методологічні проблеми генезису науки: реф. СБ ІНІОН АН СРСР. М., 1977. (Реферат М. К. Петрова.) 59.

Під псевд.: Михайлов М. К. / / Методологічні проблеми генезису науки: реф. СБ ІНІОН АН СРСР М., 1977. (Реферат М. К. Петрова.) 60.

Проблема ціннісно-психологічної сумісності в гіпотезі Р. Мертона про становлення науки (огляд) / Під псевд.: Ветров М. К. / / Методологічні проблеми генезису науки . М., 1977. 61.

Під псевд.: Ветров М. К. / / Методологічні проблеми генезису науки: реф. СБ ІНІОН АН СРСР М., 1977. (Реферат М. До . Петрова.) 62.

Наукова революція XVII століття (огляд) / / Методологія історико-наукових досліджень: Реф. СБ ІНІОН АН СРСР. М., 1978.

63.

Перед «Книгою природи»: Духовні лісу і передумови наукової революції XVII в. / / Природа. 1978. № 8. 64.

Редакційна практика : об'єктивність або волюнтаризм? / / Вісник АН СРСР. 1978. № 11. 65.

Knight D. Sources for the history of science, 1660-1914. London, 1975 (реферат) / / Методологія історико-наукових досліджень: реф. СБ ІНІОН АН СРСР. М., 1978. 66.

Під псевд.: Петрова Т. М. / / Методологія історико-наукових досліджень: реф. СБ ІНІОН АН СРСР М., 1978. (Реферат М. К. Петрова.) 67.

Шляхи та засоби самосвідомості науки: рец. / / Природа. 1979. № 12. 68.

Всесоюзна конференція «Методологічні аспекти взаємодії громадських, природничих і технічних наук»: об'єктивність або волюнтаризм [у співавт. з В. Д. Бакуловим, Г. В. Старк] / / Известия СКНЦВШ. Товариств, науки. 1979 . № 2. 69.

З історії європейських університетів / / Вісник АН СРСР. 1979.

№ 8. 70.

Про природу наукової цінності / / Вісник АН СРСР 1980. № 3. 71.

Виникнення науки в Західній Європі (огляд) / / Історія становлення науки: (Деякі проблеми): реф. СБ ІНІОН АН СССР.М., 1981. 72.

Природа і функції процесів диференціації та інтеграції в науковому пізнанні / / Методологічні проблеми взаємодії громадських, природничих і технічних наук. М., 1981. 73.

Когнітивно-лінгвістичні аспекти дисциплінарної організації наукової діяльності / / дисциплінарної та взаємодію. М., 1986. 74.

пентеконтери: У першому класі європейської школи думки / / Питання історії природознавства і техніки. 1987. № 3. 75.

Формування ідеалу ціннісно-нейтрального наукового знання [у співавт. з Л. М. Косарєвої] / / Питання історії природознавства і техніки. 1987. № 1. 76 .

Формування ідеалу ціннісно-нейтрального наукового знання: (Аналітичний огляд) [у співавт.

з JI. М. Косаревой' / / Соціокультурні чинники розвитку науки: за матеріалами історико-наукових досліджень: зб. наук.-аналіт. оглядів ИНИОН АН СРСР М., 1987. 77.

Культивування або трансплантація науки: Альтернатива перед країнами, що розвиваються / / Філософія і соціологія науки техніки: щорічник . 1988-1989. М., 1989. 78.

Трансплантація науки / / Народи Азії та Африки. 1989. № 2. 79.

Іспит не відбувся (повість) / / Дон. 1989. № 6-7. 80.

Ми через призму традицій / / Народи Азії та Африки. 1990. № 2. 81.

Людина в науково-технічній революції / / Питання філософії. 1990. № 5. 82.

Роль мови в становленні і розвитку філософії / / Історико-філософський щорічник. 1991. М., 1991. 83 .

Системні моменти тезаурусной характеристики сучасного розвиненого суспільства та можливі шляхи її оптимізації / / Системні дослідження: щорічник. М., 1991. 84.

Універсалії і типи культури / / Історичні підстави взаємодії культур. загальноцивілізаційних основи взаємодії культури. Ростов н / Д, 1991. Вип. 1. 85.

Мова, знак, культура. М., 1991. 86.

Гласність і організація в діяльності вченого / / Питання філософії. 1992. № 6. 87.

Логічний фетишизм Гегеля і проблеми соціальної відповідальності / / Кентавр. 1992. № 1. 88.

Соціально-культурні підстави розвитку сучасної науки / ВНДІ системних досліджень. М., 1992. 89.

Самосвідомість і наукова творчість. Ростов н / Д, 1992. 90 .

Мистецтво та наука. Пірати Егейського моря і особистість. М., 1995. 91.

Антична культура. М., 1997. 92.

Історико-філософські дослідження. М., 1996. 93.

Вибрані праці з теоретичної та прикладної регіону-листочку. Ростов н / Д, 2003. 94.

Методологічні проблеми культуроведенія / / Філософська та культурологічне россіеведенія: феномен східно-християнської цивілізації. EN АРХН. Ростов н / Д, 2003. Вип. 1. 95.

Бронза та мармур античності: рец. на кн.: А. Ф. Лосєв. Історія античної естетики. М., 1963 / / Історія російської філософії в навчально-науковому викладі. Філософське і культурологічне россіеведенія. Ростов н / Д, 2003. Вип. 3. 96.

Аристотель і пізніше Середньовіччя / / Там же. 97.

Криза участі науки в трансляції феномена культури в розвинених країнах європейської культурної традиції та можливі шляхи подолання цієї кризи / / Філософське і культурологічне россіеведенія: феномен східно-християнської цивілізації. EN АРХН. Ростов н / Д, 2003. Вип. 2. 98.

Регіон: соціально-економо-культурно-екологічні проблеми в умовах сильних збурень / / Гуманітарний щорічник. 2. Ростов н / Д, 2003. 99.

человекоразмерних і світ предметної діяльності / / Людина. 2003. № 1. 100.

Історія європейської культурної традиції та її проблеми. М., 2004. 101.

Антиномии чистого розуму і соціологія наукової творчості / / Філософська та культурологічне россіеведенія: феномен східно-християнської цивілізації. EN АРХН. Ростов н / Д , 2004. Вип. 1 (3). 102.

Проблеми структурування історичного процесу / / Там же. 103.

Barnouw J. Aktive experience is wish - Fulfilment in Francis Bacon's moral psychology of science / / Philos. forum. Boston, 1977. V. 9. № 1 (реферат) / / Історія становлення науки: (Деякі проблеми): реф. СБ ІНІОН АН СРСР. М., 1981. 104.

 Klaaren Є. М. Religious origin of modern science: Belief in creation in seventeenth century thought.-Grand Rapids (Mich): Gerdmans, 1977 (реферат) / / Історія становлення науки: (Деякі проблеми): реф. СБ ІНІОН АН СРСР. М., 1981. 105.

 Jacob J. R. Robert Boyle and the English revolution: A study in social and intellectional change. NY, (реферат) / / Історія становлення науки: (Деякі проблеми): реф. СБ ІНІОН АН СРСР. М., 1981. 

 Переклади 1.

 Бернал Дж. Д., Маккей А. Л. На шляху до науки про науку / / Питання філософії. 1966. № 7. 2.

 Наука про науку: зб. ст. М., 1966. 3.

 Комунікації в сучасній науці: зб. ст. М., 1976. (Спільно з Б. Г. Юдіна.) 4.

 Хаджіс. Розповіді. М., 1962 (з грецької). 5.

 Методологічні проблеми дослідження діяльності / / Технічна естетика. 1976. № 10. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Бібліографія 1. "
 1. 1. Як уникнути порушення патентних прав
    бібліографію потрібного профілю і виділить у ній нові патенти Мінімальна вимога до такої бібліографії полягає в тому, що пошук повинен бути здійснений хоча б на базі банку даних в Інтернеті 10
 2. ВІД РЕДАКЦІЇ
    Пропонований увазі читачів колективна праця створений у зв'язку з 200-річчям з дня народження Г. В. Ф. Гегеля. Мета його - показати сучасне значення філософських ідей великого німецького мислителя і ідейну боротьбу навколо його філософської спадщини. Книга підготовлена авторським колективом, створеним Інститутом філософії АН СРСР і науковою радою АН СРСР по історії суспільної думки. У
 3. Бібліографія
    1. Основні твори Зінов'єва 1. Фактор розуміння. М., 2006. Логіка і методологія науки 2. Філософські проблеми багатозначної логіки. 1960. 3. Логіка висловлювань і теорія виводу. 1962. 4. Основи логічної теорії наукових знань. 1967. 5. Комплексна логіка. 1970. 6. Логіка науки. 1971. 7. Логічна фізика. 1974. 8. Нарис багатозначної логіки. 1968. 9. Логічне проходження.
 4. Методичні вказівки.
    бібліографія є в книзі Л.Г.Печатновой). Добірка матеріалів, наведена тут, запозичена, в основному, з книги «Хрестоматія з історії Стародавнього Світу». / Под ред. В.Г.Боруховіча. Издат. Саратовського університету. 1973. (Долучення останній документ з характеристикою спартанської системи виховання). Тексти
 5. ФАКТОРИ ВПЛИВУ ІНОМІРА НА ЛЮДЕЙ
    бібліографію з тисяч свідоцтв, а часом і тисячолітню історію. Якісь із феноменів слід віднести до маловивчених властивостям психофізичних функцій людини, але аж ніяк не все. Представляється виправданим, поряд з пошуком позаземних цивілізацій технічними засобами, більш цілеспрямовано зайнятися дослідженнями ряду феноменів, відносячи їх до можливого прояву іншого Розуму,
 6. 1. Поняття права на захист
    бібліографію див: Братусь З Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1976 С. 72-79 Сама закріплена або санкціонована законом правоохоронна міра, за допомогою якої проводиться усунення порушення права і вплив на правопорушника, називається в науці цивільного права способом захисту цивільного права. Перелік способів захисту цивільних прав міститься, як правило,
 7. § 8. Зобов'язання із заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки
    бібліографію див: Белякова А.М. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди. С. 123. Матеріальний ознака полягає в тому, що власник джерела підвищеної небезпеки - той, хто реально має такий джерело в своєму володінні. Так, якщо верстат переданий в оренду, а його продовжує обслуговувати оператор, який перебуває з власником-орендодавцем у трудових відносинах,
 8. Бібліографія
    Радянська та зарубіжна марксистська література про Франкфуртської школі Баталов Е. Я. «Нові ліві» і Герберт Маркузе. М, 1970. Баталов Е. Я., Микитович JI. А., Фогелер Я. Г. Похід Маркузе проти марксизму. М., 1970. Баталов Е. Я. Уява і революція. - «Питання філософії», 1972, № 1. Баталов Е. Я. Філософія бунту (Критика ідеології «лівого» радикалізму). М, 1973. Бережний Н. М. Критика
 9. Новгород.
    бібліографія наукових праць з археології Новгорода. Новгород першенствує серед давньоруських міст за ступенем вивченості та осмислення отриманого матеріалу. У розглянутий період продовжувалася робота над значними темами в історії Новгорода на основі залучення комплексу джерел, у тому числі археологічних. Вийшли в світ монографії В.Л. Яніна «Новгородська феодальна вотчина»,
 10. Новгород.
    бібліографія наукових праць з археології Новгорода. Новгород першенствує серед давньоруських міст за ступенем вивченості та осмислення отриманого матеріалу. У розглянутий період продовжувалася робота над значними темами в історії Новгорода на основі залучення комплексу джерел, у тому числі археологічних. Вийшли в світ монографії В.Л. Яніна «Новгородська феодальна вотчина»,
 11. Бібліографія
    Agustin, San, Confesiones (traduccion de Pedro Rodriguez de Santidrian), Alianza Editorial, Madrid, 1999. (Августін. Творіння. В 4 т. СПб., Алетейя, 1998). Axelos, Kostas, Argumentos para una investigation (traduccion de Carlos Manzano), Fundamentos, Madrid, 1973 - Bierce, Ambrose, Diccionario del diablo (traduccion de Eduardo Stilman), Valdemar, Madrid, 1996. Boswell, James,
 12. К. ШМІТТ. ПОЛІТИЧНА ТЕОЛОГІЯ. ЧОТИРИ ГЛАВИ до вчення про СУВЕРЕНІТЕТЕ92
    бібліографія робіт про Шмітт - нині їх понад 10 тисяч найменувань. У 1957 і 1967 році виходять ювілейні збірники наукових праць на честь Шмітта, в 1977 році - присвячений йому номер «Європейського журналу соціальних наук». Ідеї цього мислителя з одіозною біографією належать до числа найбільш актуальних до цього дня. I. ВИЗНАЧЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ сувереном
© 2014-2022  ibib.ltd.ua