Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Є. В. Зоріна, Н. Ф Рахманкулова. Філософія в питаннях і відповідях. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, - 336 с., 2007 - перейти до змісту підручника

58 Що обшего і які відмінності між позитивізмом і матеріалізмом?

Історично матеріалізм як філософський напрямок виник раніше позитивізму Його копни - в античному атомізму і натурі ілософіі. Своє ж самостійне буття він знайшов в епоху Просвітництва (французький матеріалізм XVIII ст.) Після Великої французької революції матеріалістична. Радіца у Франції н? час переривається Повернення матеріалізму в європейську думку на іалось в 40-ті роки ХІХ ст. в Геоманіі, де він був представ ієн декількома різновидами: антропологічний матеріалізм (J1 Фейєрбах), природно науковий матеріалізм (Л. Бюхнер. Я. Мо іешотт, К Фогт) і діалектичний матеріаіізм (К. Маркс, Ф Ен re чиє). В цей же час у Франції та Англії виникає позитивізм (О Копт. Дж Ст. Мілль, пізніше - I Спенсер1 Рас-про <траненіе матеріалу! Ма і позит івізма було виразом натуралістичного Ренесансу, який прийшовся в Fepone на сер. XIX століття і торкнувся в тій чи іншій мірі майже всі країни Він був пов'язаний з промисловою революцією, впе? чатляюшімі науковими відкриттями і технічними досягненнями, вселяли віру в про] ресс і у всесилля науки

145

10. Філософ »» *

Одночасна поява матеріалізму і позитивізму в цих умовах вже може бути ознакою близькості даних напрямків Їх дійсно багато чого ріднить перше, ма геріалізм і позитивізм високо цінують науку (природознавство) і вважають її головним джерелом істинного знання. По-дру-яких, ОБГ вони вельми критично нас троени по відношенню до передувала їм спекулятивної філософії, KOTOpViC в один голос називають «старої метаЛізікой» і відкидають з усіма її проблемами та поняттями (правда сенс у поняття «метафізика» ними вкладається неоднаковий) В-третьчх ці течії в області гносеології прихильні сенсуалізму і ем пірізму разчих отте нков В четвертих, як форми натурали стіческого світогляду вони загалом є протівчіка ми визнання якою-небудь трансцендентного по відношенню до прірпце початку В- п'ятий, матеріалізм і позитивізм стре мчлісь затвердити єдність методу, а точніше, поширити на області душевної та суспільного життя методологічні канони, застосовувані в природознавстві.

Тому представники і того, й іншого напрямку були переконані в наявності загальних об'єктивних законів розвитку не тільки природи, а й суспільства, і свідомості.

Наявність такого значного числа подібностей, однак, зовсім не завадило багатьом представникам позитивізму і матеріалізму взаємно неприязно і зневажливо ставитися до теоретичних побудов один одного, причому ця неприязнь і взаємна критика, в якій вона знаходила своє вираження, лише наростали в міру того, як розвивалися доктрини даних напрямків. Це стосується насамперед до діалектичного матеріалізму. бо інші матеріалістичні течії в 2-й пол. XIX в. швидко сходять « з дистанції ». А марксистський матеріалізм і позитивізм вже другої та третьої хвилі перетворюються не тільки в теоретичних, а й у політичних супротивників

Що ж викликало наростаючі розбіжності між цими двома ізначатьно родинними напрямками натуралістичної філософіі0

По-перше, матеріалізм (це стосується переважно діалектичного матеріалізму) і позитивізм мали не тільки загальних, але й різних філософських «предків», від яких вони і успадкували свої специфічні риси. Особливо важливо враховувати ту обставину, що і Фейєрбах, і Маркс, і Енгельс - спадкоємці німецької класичної філософії, з якою вони не тільки не поривали повністю, але й намагалися зберегти з неї все, що їм уявлялося найбільш значущим. Для Маркса і Енгельса це була гегелівська діалектика - типовий зразок спекулятивної метафізики в очах позитивістів.

По-друге, матеріалізм зберіг інтерес до онтологічної проблематики, яка займає важливе місце в його міровое зренческіх конструкціях, і центральною категорією в них є матерія Все це також являє собою тяжкий метафі зические «гріх »з погляду позитивізму. Але матеріалісти не тільки прихильники онтології, вони прихильники онтології реалістичної, тому нищівною критикою з їх боку супроводжувалося все очевидніша сдвигание позитивізму на суб'єктивно-ідеалістичні позиції Вирішальне розмежування тут було відзначено виходом у світ в 1909 р.

книги У 11 Льоні на «Матеріалізм і емпіріокритицизм»; в якій все з політичної чіткістю було розставлено по своїх місцях. Третя лінія розбіжності матеріалізму і позитивізму пов'язана з їх ставленням до релігії Всякий матеріалізм, як послідовний натуралізм, категорично заперечує транс-цендентное нематеріальне начало, тому всі матеріалісти - атеїсти й непримиренні критики релігії Позитивізм ж являє собою непослідовний натуралізм, і його ставлення до ідеї трансцендентного світового початку можна назвати скоріше агностичним. Позиція ж позитивістів в релігійному питанні була представлена не тільки агностицизмом, а й різними варіантами богобудівництва і теорії «двох істин» Така позиція позитивізму в даному питанні, на думку матеріалістів, викриває їх як прихованих прихильників ідеалізму об'єктивного.

Нарешті, по-четверте, остаточно розвели позитивізм і матеріалізм різні концепції розвитку . Діалектичному, тобто суперечливого і скачкообразному, розвитку, в історії приймає форму класової боротьби і революцій, позитивізм протиставив свою теорію поступової, плавної еволюції («повзучий еволюціонізм»), яка в політиці перетворилася на ідейне обгрунтування практики соціал-реформізму і « малих справ ».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "58 Що обшего і які відмінності між позитивізмом і матеріалізмом?"
 1. Контрольні питання для СРС 1.
  У чому висловився евдемонізм етики Л.Фейербаха? 2 . Чому Л.Фейербах називав свою філософію антропологією? 3. Який основний недолік попередньої форми матеріалізму за К.Марксом? 4. Сформулюйте відмінності у трактуванні діалектики і її законів у філософії Гегеля і в діалектичний матеріалізм. 5. Що означає принцип первинності суспільного буття по відношенню до суспільної свідомості?
 2. Теми рефератів 1.
  Антропологічний матеріалізм, його сутність і принципи. 2. Роль Л.Фейербаха в історії філософії. 3. Проблема відчуження в філософії К. Маркса. 4. Позитивізм і наука. 5. Поняття волі в філософії А. Шопенгауера. 6. Вчення Ф. Ніцше і «надлюдину». 7. Програма «переоцінки всіх цінностей» і «імморалізм» Ф.
 3. Запитання і завдання для самоконтролю
  ОСВІТА ЗМІСТ ОСВІТИ принципи відбору змісту фактори відбору змісту змісту носії навчальний план 233 3. Розкрийте зміст загальних принципів формування змісту обшего середньої освіти. 4. Обговоріть з колегами проблему диференційованого змісту освіти. 5. Уявіть, що ви з колегами створюєте школу і розробляєте навчальний план ...
 4. II. Марксистське поняття матерії і божественне буття
  Противники діалектичного матеріалізму не обмежуються спробами створити погану репутацію навколо поняття матеріалізму, як це було показано вище. Свої зусилля вони спрямовують також і безпосередньо проти наріжного каменю діалектичного матеріалізму - марксистського поняття матерії, прагнучи подібним шляхом довести мнпмую наукову неспроможність діалек-тіко-матеріалістичного
 5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  1. Яка розстановка сил на геополітичному просторі Західної Європи в XXI ст.? 2. У чому причина інтеграції країн Західної Європи? 3. Які головні аспекти відносин Росії з Німеччиною ? 4. Які відносини між Парижем і Москвою? 5. Які відносини між Росією та Італією? 6. Який головний вектор британської зовнішньої політики? 7. Які головні аспекти відносин Росії з
 6. X. позитивізм
  X.
 7. 1.4. Третій період. Між діалектикою і матеріалізмом
  Цей завершальний період філософем) го творчості належить в основному Енгельсу. Підкреслюючи «в основному» тому, що в роботі над «Анти-Дюрінгом» взяв деяку участь і Маркс: не тільки в справі спільного обговорення з Енгельсом цього твору, а й у тому, що десята глава другого відділу його написана особисто Марксом. Період цей знаменний тим, що діалектика «Капіталу» отримала тут
 8. Контрольні питання і завдання
  1. Чим різняться права і свободи, права людини і права громадянина? 2. У чому відмінність позитивного і негативного формулювання прав і свобод, в чому сенс цієї відмінності? 3. Як класифікуються права, свободи і обов'язки? 4. Які конституційні гарантії рівноправності? 5. Для чого потрібні конституційні обмеження прав і свобод? Чи не можна ці обмеження записати тільки в поточному
 9. Контрольні питання по § .1: 1.
  У чому проявляється «матеріалізм» і «ідеалізм» в етиці? 2. Чим відрізняються релятивістські і абсолютистські підходи в дослідженні моралі? 3. Як співвідносяться модальні аспекти моралі: суще, належне і можливе? 4. У чому особливість підходу до вивчення моралі І. Канта? 5. У чому можна угледіти відмінності між ідеєю і сенсом моралі; як впливає на розуміння людини і її буття? 6.
 10. Різноманіття філософських позицій, навчань, шкіл. Історичні типи філософії
  Однією з істотних особливостей філософського світогляду являють ся його обумовленість різноманіттям різних чинників - інтересами тих чи інших особистостей і соціальних груп, рівнем розвитку науки, соціокультурними особливостями епохи, національними особливостями різних країн і народів. Все це обумовлює різноманіття філософських позицій, навчань, шкіл, напрямків. У всьому
 11. Глосарій з курсу «Філософія» частина 1 «Систематична філософія»
  1. Абсолютна і відносна істина. 2. Антропологія. 3. Апріорний. Апостеріорний. 4. Несвідоме. 5. Буття. 6. Брахман. 7. Час. Рух. Форми руху матерії 8. Гилозоизм. 9. Гносеология. Епістемологія. 10. Діалектика. Метафізика. 11. Дуалізм. 12. Так °. 13. Істина. 14. Історичні типи світогляду. 15. Ідеалізм. 16. Ідея. 17. Інтенціональність. 18. Класична німецька
 12. Логічний ПОЗИТИВІЗМ
  НАПРЯМКИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АКТУАЛЬНІ ТЕМИ СФЕРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЬОМУ ПОТРІБНО НАВЧИТИСЯ Логічний; позитивізм, логічний емпіризм, неопозитивізм - ці вирази позначають протягом, що зародився у Відні в початку XX століття, що ставить своєю метою відтворити філософський мова на емпіричної і логічної основи. Зокрема, позитивізм прагнув визначити відносини між наукою і метафізикою.
 13. Проблемні питання 1.
  Що таке політичний процес, які його основні типи і базові інтерпретації? 2. Які структура і внутрішні компоненти політичного процесу? 3. У чому полягає механізм розробки і здійснення державної політики? 4. Які основні етапи прийняття державних рішень? 5. Хто виступає акторами макрополітичних процесу, якими є типи взаємовідносин між ними? 6.
 14. Проблемні питання 1.
  Історія загальної теорії систем як методу наукового пізнання. 2. У чому полягає значущість системного підходу до аналізу людського соціуму і його політичного буття? 3. «Система дії» Т. Парсонса: культура, особистість і місце соціальних систем у структурі світу. Який науковий потенціал цієї ідеї? 4. У чому полягають методологічні відмінності поняття політичної системи і основних категорій
© 2014-2020  ibib.ltd.ua