Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що є предметом колективного трудового спору?Предметом колективного трудового спору є законні інтереси і права об'єднаних в трудові колективи працівників, навіть коли спорящей стороною є профспілка, оскільки він здійснює
в конкретному колективному суперечці свою захисну
функцію щодо соціального захисту членів своєї профспілки З працівників, включаючи при цьому і весь даний
трудовий колектив. Наприклад, при розбіжностях про
зміну норм праці, відрядних розцінок оплати праці, встановленні систем заробітної плати, надбавок і
доплат, режиму робочого часу, з питань поліпшення охорони праці , техніки безпеки і виробничої санітарії і т. д.

Предметом колективного спору можуть бути права
і законні інтереси кількох трудових колективів чи працівників всієї галузі, всієї держави.

Центральні органи державної влади України вживають заходів до запобігання колективних
трудових спорів. Так, ИГенеральное угода між
Кабінетом Міністрів України, конфедерацією роботодавців України та профспілковими об'єднанням
Україна на 1999-2000 роки від 6 вересня 1999 визначило узгоджені позиції сторін цього угоди щодо основних принципів проведення соціальноекономічного політики в майбутній період і їх
спільні дії щодо його реалізації. Воно предусмот
314 З

Рело ряд заходів у сфері сприяння розвитку виробництва та забезпечення зайнятості населення (розділ І), у сфері оплати праці, охорони праці, у сфері режиму праці та відпочинку (розділ II), в галузі забезпечення соціальних прав і гарантій, сфері соціального страхування
(розділ III), в області вдосконалення соціального
партнерства (розділ IV ).

Генеральна угода є актом соціального
партнерства, встановлює загальні принципи проведення узгодженої соціально-економічної політики в країні на 1999З2000 роки, показує по яким
питань при колективних переговорах про прийняття такої угоди і при його виконанні можливі колективні трудові спори. У загальних положеннях генерального угоди передбачено, що сторони визнають угоду як чинний акт соціального
партнерства, яким регулюються основні принципи і норми реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин. І спрямований він на співпрацю сторін, досягнення злагоди в суспільстві.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що є предметом колективного трудового спору? "
  1. Який порядок розгляду л, колективного трудового спору | в трудовому арбітражі?
    Що розбіжності не є предметом колективного трудового спору (конфлікту); була порушена послідовність примирних процедур; сторони колективного трудового спору (конфлікту) досягли згоди про врегулювання розбіжностей і вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 321
  2. Зміст
    є суб'єктами трудового права? ... ЇЇ Що таке Міжнародна Організація Праці і які її основні функції? ... ... - ... 23 Що слід розуміти під правом на працю? ... . 25 Які основні гарантінтірава на
  3. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
    що основне призначення права - бути регулятором суспільних відносин, що складаються з усього спектру нового соціально-господарського устрою людського буття. Діапазон підходів до проблеми соціального регулювання досить широкий: від релігійних до класових, від бихевиористских (від англ. Behaviour - поведінка) до кібернетичних. Це зрозуміло - людство завжди прагнуло осмислити не Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  4. щоб бути потужним соціально-нормативним регулятором, визначником возможною та обов'язкового поведінки індивідів і їхніх колективних утворень. Причому обов'язковість права, на відміну від усіх інших соціальних регуляторів, забезпечується можливістю державного примусу, правові положення стають для всіх тих, до кого відносяться, загальнообов'язковим правилом (нормою) поводження. Ці
    Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  5. що системне, то тоді і в правотворческом, і в правозастосовчому процесах слід вчи-ють це якість права. Адже системні властивості того чи іншого об'єкта означають обов'язковий-ве наявність в цьому об'єкті елементів, органічно пов'язаних один з одним, взаємодіючих ме-жду собою. Крім елементів та їх зв'язків, системний підхід виділяє і характер цих зв'язків, їх з-тримання, вивчає
    Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури
  6. що ж розуміти під правосвідомістю? Правосвідомість можна визначити як об'єктивно існуючий набір взаємопов'язаних ідей, емоцій, що виражають ставлення суспільства, груп, індивідів до права - цьому цілісного соціального інституту, його систему і структуру, до окремих законів, іншим характеристикам правової системи. Це ще й канал впливу права через мотивацію, емоції, свідомість на поведінку
    2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  7. що в будь-якій державі складається система органів, наділених правом вирішувати юридичні справи, і, як наслідок, виникає потреба в розмежуванні компетенції у зазначеній сфері. Засобом вирішення цього завдання з'явився інститут підвідомчості юридичних справ ». Органи, що займаються дозволом цивільних справ, як і форми вирішення їх, різні. Залежно від природи юрисдикційних
    4. Забезпечувальні заходи. ЗУСТРІЧНИЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СКАСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
  8. є підставою для відмови у забезпеченні позову або скасування забезпечення позову. За клопотанням позивача або відповідача допускається заміна однієї забезпечувальний захід інший. Питання про заміну однієї забезпечувальний захід другий дозволяється арбітражним судом у судовому засіданні не пізніше наступного дня після дня надходження до суду клопотання про заміну однієї забезпечувальний захід інший. Визначення
    2. Поняття підвідомчості, її види
  9. що в будь-якій державі складається система органів, наділених правом вирішувати юридичні справи, і, як наслідок, виникає потреба в розмежуванні компетенції у зазначеній сфері. Засобом вирішення цього завдання з'явився інститут підвідомчості юридичних справ »6. Органи, що займаються дозволом цивільних справ, як і форми вирішення їх, різні. Залежно від природи юрисдикційних
    78. Право приватної власності - поняття і зміст.
  10. Що проект ЦК як ніби взагалі обходить це питання, акцентуючи увагу на "право власності фізичних осіб" (ст. 321) і "право власності юридичних осіб" (ст. 322). Однак проблема цим не знімається, оскільки в ст. 321 Проекту фізичні особи називаються "суб'єктами права приватної власності", чого не зроблено далі щодо юридичних осіб. Таким чином, правовий режим майна,
    что проект ГК как будто вообще обходит этот вопрос, акцентируя внимание на "праве собственности физических лиц" (ст. 321) и "праве собственности юридических лиц" (ст. 322). Однако проблема этим не снимается, поскольку в ст. 321 Проекта физические лица называются "субъектами права частной собственности", чего не сделано далее в отношении юридических лиц. Таким образом, правовой режим имущества,