Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Який порядок вирішення колективних трудових спорів?Закон України * 0 порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) и переносить акцент
на недопущення соціальної напруженості, на доцільність досягнення згоди між сторонами спочатку на основі переговорів їх представників , після чого
використовуються примирні процедури.

Порядку вирішення колективних трудових спорів передує стадія врегулювання розбіжностей
самими сторонами. Правом їх висунення володіють
працівники та їх представники.

Вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються і затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів
'членів трудового колективу підприємства, установи,

315

організації або їх структурного підрозділу. Разом з висуненням вимог збори (конференція) найманих працівників визначає орган або особа,
які представлятимуть їхні інтереси.

Вимоги найманих працівників на галузевому, територіальному чи національному рівнях формуються і затверджуються:

у випадках, якщо інтереси найманих працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок, З рішенням виборного органу відповідної профспілки,

об'єднання профспілок;

у випадках, якщо інтереси найманих працівників представляють інші уповноважені ними організації (органи), З конференцією представників підприємств,
установ, організацій, обраних зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій, що знаходяться в стані трудового спору

(конфлікту).

Вимоги найманих працівників, профспілки чи об'єднання профспілок оформляються відповідним
протоколаом і направляються власнику або упов-'
мочені ним органу (представника ), тобто вимоги-;

ня оформляються у письмовій формі та надсилаються
роботодавцю, який зобов'язаний їх прийняти до розгляду і протягом трьох робочих днів повідомити представника працівників про своєму рішенні. Власник або
уповноважений ним орган не має права перешкоджати проведенню зборів (конференцій). Навпаки, він зобов'язаний
для їх проведення надати приміщення. Вимоги,
не відносяться до трудових спорах, не повинні видві-,
гаться, оскільки вони розгляду не підлягають. |

Якщо власник або уповноважений ним орган и
задовольнив всі вимоги працівників, то розбіжності погашаються і спору не виникає. Якщо ж вони
повністю або частково відхилені, то представники
працівників можуть почати примирливі процедури
по дозволу виниклого вже колективного трудового спору, оскільки моментом початку цієї суперечки, як
вказувалося раніше, є день повідомлення рішення
роботодавця про відхилення всіх або частини вимог

316

працівників або неповідомлення ним у зазначений триденний термін свого рішення, а також дата складання протоколу розбіжностей в ході колективних переговорів.

Порядок вирішення колективного трудового спору складається з наступних послідовних примирних процедур:

Розгляд колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; висновок або зміна колективного договору
(угоди) З примирною комісією, а в разі неприйняття рішення у встановлені терміни З

трудовим арбітражем;

а з питань виконання колективного договору,
угоди або окремих їх положень; а також не-виконання вимог законодавства про трудеЗнепосредственно трудовим арбітражем.

Жодна зі сторін спору не вправі відхилитися від участі в примирних процедурах, якими Закон називає зазначені етапи розгляду колективного
трудового спору. Кожна примирительная процедура
проводиться у встановлені законом терміни.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Який порядок вирішення колективних трудових спорів? "
 1. Який порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції)?
  Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) и за працівниками, які не брали участі у страйку, але у зв'язку з її проведенням не мали можливості виконувати свої трудові обов'язки, зберігається заробітна плата в розмі / 217 рах, не нижче встановлених законодавством та колективним договором, укладеним на цьому підприємстві, як за час простою не з вини працівника. Облік
 2. Який порядок розгляду спору примирною комісією?
  Порядок формування і діяльності примирної комісії визначається Законом України ИО порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) и, а також Положенням про примирної комісії від 4 травня 1999 р. № 36, затвердженим наказом Національної служби посередництва і примирення. Комісія з примирення утворюється з ініціативи однієї зі сторін на виробничому рівні З в 317
 3. Який порядок розгляду л, колективного трудового спору | в трудовому арбітражі?
  Порядок формування і діяльності трудового арбітражу визначаються Зако-і ном України ИО порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) и, а також Положенням | про трудовий арбітраж від 4 травня 1999 р. № 37, затверджено- 'вим наказом Національної служби посреднічест-| ва та примирення. 1 Трудовий арбітраж здійснює свою діяльність а на основі принципів: законності,
 4. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  якої зовнішньої силою суспільству, не з'являється за велінням якихось культурних героїв. Воно, також як і держава, одна з умов існування політично організованого суспільства на етапі виробляє економіки, і також, як держава, має велику соціальну цінність. Право в різних теоретико-юридичних концепціях наділяється й іншими ознаками, але теоретично узагальнені нові
 5. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  який йде боротьба між різними політичними силами за володіння владою над засобами масової інформації при становленні республіканських форм правління. Хто володіє інформацією - той володіє і владою, саме так можна сформулювати ситуацію, що виникла в цій сфері. Тому правильно в теорії держави при осмисленні форми правління доповнювати три гілки влади, виділені ще Ш.
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  якійсь мірі влада починала реалізовувати-вать утопічні комуністичні ідеї. Матеріали «Фінансової енциклопедії», видання 1927 року, коли було дозволено і почалося перше узагальнення військово-комуністичного досвіду існування Радянської держави, дозволяють представити реальний стан справ на етапі «військового комунізму». Отже, в умовах «воєнного комунізму» (1918-1921 рр..) Відбувалося
 7. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  якою нормою слід віддавати перевагу. Відповідь однозначна: якщо імплантація відбулася в установленому порядку (межгосудар-жавного договір ратифікований, загальновизнані принципи і норми міжнародного права содер-жатся в деклараціях, конвенціях, протоколах та інших нормативно-правових актах, визнаних дер-дарства), то тоді пріоритет за міждержавним договором , конвенцією, декларацією та
 8. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
  -якої житловий будинок. Лише тоді його можливість реалізується в конкретному суб'єктивному праві - праві власності. Правосуб'єктність носить абстрактний характер, тобто це узагальнена можливість правоволодіння, яка не може бути представлена ??у вигляді набору або комплексу окремих суб'єктивних прав. Не слід представляти правосуб'єктність і як постійно змінюється, динамічну категорію,
 9. § 1. Поняття юридичної особи
  який дії працівників організації охоплюються їх службовими обов'язками, такі дії також розглядаються як дії самої юридичної особи, за які вона несе відповідальність (див. ст. 402 ЦК). Індивідуалізація юридичної особи. Індивідуалізація юридичної особи, тобто його виділення з маси всіх інших організацій, здійснюється шляхом визначення його місцезнаходження і
 10. Глава V. Дивіденди товариства
  якийсь добавкою до їх мізерним сімейних бюджетах. Про наслідки виплати дивідендів для суспільства вони, як правило, не замислюються. І нарешті, значний пакет акцій - до 49% їх загальної кількості залишається у власності держави або муніципальних утворень, які в разі банкрутства товариства понесуть значні матеріальні втрати. По-друге, це акціонерні товариства,