Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Який порядок розгляду л, колективного трудового спору | в трудовому арбітражі?


|

Трудовий арбітраж З орган, що з залу-. |
Чинних сторонами фахівців, експертів та інших осіб!
І приймає рішення по суті трудового спору (кон-\
фликта). Завдання, функції та порядок формування і
діяльності трудового арбітражу визначаються Зако-і
ном України ИО порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів) и, а також Положенням |
про трудовий арбітраж від 4 травня 1999 р. № 37, затверджено-'
вим наказом Національної служби посреднічест-|

ва і примирення. 1
Трудовий арбітраж здійснює свою діяльність а

на основі принципів: законності, незалежності, рав-|
ноправія сторін колективного трудового спору (кон-|
фликта), змагальності сторін та свободи в наданні ними доказів, арбитрирования, гласності та відкритого розгляду справи (за винятком
випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці або коли є обгрунтовані заперечення однієї зі сторін), обов'язковості виконання
рішення трудового арбітражу, якщо сторони колективного трудового спору (конфлікту) попередньо

про це домовилися.

Трудовий арбітраж утворюється з ініціативи однієї

із сторін або незалежного посередника у триденний
термін у разі: неприйняття примирною комісією погодженого рішення про вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого
побуту; а також укладення або зміни колективного договору, угоди; а також виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з питань
виконання колективного договору, угоди або
окремих їх положень; невиконання вимог
законодавства про працю.

320 З \

Кількісний та персональний склади трудового арбітражу визначаються за згодою сторін. Голова трудового арбітражу обирається. З числа його
членів.

До складу трудового арбітражу також можуть входити
народні депутати України, представники органів го-.
Сударственной влади, органів місцевого самоврядування
та інші особи.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи трудового арбітражу здійснюється за
домовленістю сторін, а якщо сторони не досягли згоди З в рівних частках. Колективний трудовий спір
(конфлікт) розглядається трудовим арбітражем з
обов'язковою участю представників сторін, а в разі потреби З представників інших зацікавлених органів та організацій.

Трудовий арбітраж повинен прийняти рішення у десятиденний строк з дня його утворення. За рішенням
більшості членів трудового арбітражу цей строк може бути продовжений до двадцяти днів.

Рішення трудового арбітражу приймається більшістю голосів його членів, оформляється протоколом і
підписується усіма його членами.

Члени трудового арбітражу не мають права розголошувати відомості, що є державною таємницею
чи іншої, захищеної законом, таємницею.

Рішення трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) є обов'язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовилися. Трудовий арбітраж може винести рішення про відмову в розгляді колективного трудового спору (конфлікту), якщо: буде встановлено,
що розбіжності не є предметом колективного трудового спору (конфлікту); була порушена послідовність примирних процедур; сторони колективного трудового спору (конфлікту) досягли згоди про врегулювання розбіжностей і вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

321

^

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Який порядок розгляду л, колективного трудового спору | в трудовому арбітражі?"
 1. Який порядок вирішення колективних трудових спорів?
  Розгляду і протягом трьох робочих днів повідомити представника працівників про своє рішення. Власник або уповноважений ним орган не має права перешкоджати проведенню зборів (конференцій). Навпаки, він зобов'язаний для їх проведення надати приміщення. Вимоги, які не відносяться до трудових спорах, не повинні видві-, гаться, оскільки вони розгляду не підлягають. | Якщо власник або
 2. Як оформляється звільнення з роботи і який порядок розрахунку зі звільненим працівником?
  Розгляду судами окремих категорій цивільних справ (старалася 14 З Трудове право) розірвання трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законодавством. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу здійснюється у відповідності зі стст. 40 і 41 КЗпП. Законодавством не встановлюється, що розірвання трудового
 3. Який порядок розгляду спору примирною комісією?
  Порядок формування і діяльності примирної комісії визначається Законом України ИО порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) и, а також Положенням про примирної комісії від 4 травня 1999 р. № 36, затвердженим наказом Національної служби посередництва і примирення. Комісія з примирення утворюється з ініціативи однієї зі сторін на виробничому рівні З в 317
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  якійсь мірі влада починала реалізовувати-вать утопічні комуністичні ідеї. Матеріали «Фінансової енциклопедії», видання 1927 року, коли було дозволено і почалося перше узагальнення військово-комуністичного досвіду існування Радянської держави, дозволяють представити реальний стан справ на етапі «військового комунізму». Отже, в умовах «воєнного комунізму» (1918-1921 рр..) Відбувалося
 5. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  яку волю в даному випадку йде мова? Воля в психологічному сенсі - це здатність до вибору діяльності і внутрішнім зусиллям, необхідним для її здійснення. Це - прийняття рішень, боротьба мотивів (акт вибору та його реалізація). Це - вміння перевести свою діяльність, психологічну установку зі стану «я хочу» у стан «треба, я повинен». Воля в соціологічному сенсі - це веління
 6. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  якою нормою слід віддавати перевагу. Відповідь однозначна: якщо імплантація відбулася в установленому порядку (межгосудар-жавного договір ратифікований, загальновизнані принципи і норми міжнародного права содер-жатся в деклараціях, конвенціях, протоколах та інших нормативно-правових актах, визнаних дер-дарства), то тоді пріоритет за міждержавним договором , конвенцією, декларацією та
 7. Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури
  якою мірою осмислене, свідоме ставлення суспільства та індивідів до права веде до необхідного правовому стану суспільства, до появи нових правових норм, в якій мірі емоційне ставлення впливає на правомірне або правонарушітельное поведінку? Вже в главі про тлумачення розглядалася роль розумових процесів у правозастосуванні - виборі норми, її розумінні. У розділі про
 8. 9. Право на інші форми публічної передачі
  який продавці будуть поставляти Това покупцям в мережі Інтернет, пірати будуть поширювати і свою продукцію. Комп'ютерні компанії і компанії звукозапису, звичайно, будуть прагнути не упустити переваг мережі Інтернет і уникнути загрози піратства. Зробити це вони сподіваються, використовуючи високі технології, які будуть, наприклад, ідентифікувати конкретні характеристики комп'ютера,
 9. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
  -якої житловий будинок. Лише тоді його можливість реалізується в конкретному суб'єктивному праві - праві власності. Правосуб'єктність носить абстрактний характер, тобто це узагальнена можливість правоволодіння, яка не може бути представлена у вигляді набору або комплексу окремих суб'єктивних прав. Не слід представляти правосуб'єктність і як постійно змінюється, динамічну категорію,
 10. § 1. Поняття юридичної особи
  який дії працівників організації охоплюються їх службовими обов'язками, такі дії також розглядаються як дії самої юридичної особи, за які вона несе відповідальність (див. ст. 402 ЦК). Індивідуалізація юридичної особи. Індивідуалізація юридичної особи, тобто його виділення з маси всіх інших організацій, здійснюється шляхом визначення його місцезнаходження і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua