Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

6. Договір довічної рентиЦей вид договору ренти породжує термінові зобов'язання з виплати рентних платежів. Вони встановлюються на період життя одержувача ренти. Інакше кажучи, смерть одержувача ренти припиняє зобов'язання з виплати довічної ренти. Пра-
ва одержувача довічної ренти непередавані, так як нерозривно пов'язані з його особистістю.
Довічна рента може бути встановлена ??на період життя громадянина, що передає майно під виплату ренти, або на період життя іншої вказаної ним громадянина. Довічна рента може бути встановлена ??на користь кількох громадян, частки яких у праві на отримання ренти вважаються рівними, якщо інше не передбачено договором довічної ренти. При цьому у разі смерті одного з одержувачів ренти його частка у праві на отримання ренти переходить до пережили його одержувачам ренти, якщо договором довічної ренти не передбачено інше, а в разі смерті останнього одержувача ренти зобов'язання виплати ренти припиняється (п. 2 ст. 596 ГК ). Якщо довічна рента встановлена ??на період життя іншого громадянина, зазначеного особою, що передали майно під виплату ренти, а громадянин, на користь якої укладено договір ренти, до цього часу помер, такий договір нікчемний як встановлює довічну ренту на користь громадянина, який помер до моменту його укладення . Тут цікаво відмітити, що Французький цивільний кодекс визнає нікчемним договір довічної ренти, укладений "на користь особи, ураженого хворобою, від якої ця особа померло не пізніше 20 днів з дня укладення договору" 1. Такий стан являтся засобом боротьби із зловживаннями при використанні рентних договорів в непристойних цілях.
Формою виплати довічної ренти може бути тільки грошова сума, періодично виплачувана одержувачеві ренти протягом усього його життя. Якщо інше не передбачено договором, довічна рента виплачується після закінчення кожного календарного місяця. В якості іншого в договорі довічної ренти може бути зазначено, що рентні платежі вносяться авансом за певний період часу.
Розмір довічної ренти визначається сторонами в договорі. При цьому в розрахунку на місяць він повинен бути не менше мінімального розміру оплати праці, встановленого законом. При збільшенні встановленого законом мінімального розміру плати праці розмір довічної ренти підлягає пропорційного збільшення (ст. 597 ЦК).
Договір довічної ренти - це термінова операція. Зобов'язання, породжені нею, можуть бути припинені платником ренти тільки на загальних підставах. В силу цього навіть випадкова
1 Морандьер Л Ж Цивільне право Франції Кн 3 З 334
загибель або випадкове пошкодження майна, переданого під виплату довічної ренти, не звільняють платника ренти від зобов'язання виплачувати її на умовах, передбачених договором довічної ренти (ст. 600 ЦК).
На відміну від платника ренти одержувач довічної ренти наділяється правом припинити зобов'язання з договору довічної ренти. Так, у разі істотного порушення договору довічної ренти її платником одержувач ренти має право вимагати від платника викупу ренти на умовах, передбачених ст. 594 ГК, або розірвання договору та відшкодування збитків. Більш того, якщо під виплату довічної ренти квартира, житловий будинок або інше майно відчужені безкоштовно, одержувач ренти вправі при істотному порушенні договору платником ренти зажадати повернення цього майна із заліком його вартості в рахунок викупної ціни ренти (ст. 599 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Договір довічної ренти "
 1. 2. Поняття договору ренти
  договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі (п. 1 ст. 583 ЦК). За договором ренти допускається встановлення обов'язку
 2. 7. Договір довічного змісту з утриманням
  договором довічного змісту з утриманням одержувач ренти - громадянин передає належні йому житловий будинок, квартиру, земельну ділянку чи іншу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічне утримання з утриманням громадянина та (або) вказаної ним третьої особи (осіб) (п. 1 ст. 601 ЦК). При розмежуванні довічної ренти від довічного утримання
 3. Конкретні способи захисту.
  Договірних, так і позадоговірних відносин. На відміну від відшкодування шкоди в натурі, наприклад, шляхом надання боржником кредитору речі того ж роду і якості, в даному випадку майновий інтерес потерпілого задовольняється за рахунок грошової компенсації понесених ним майнових втрат. При цьому така компенсація може бути або прямо ув'язана з розміром заподіяної шкоди (відшкодування
 4. § 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
  договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредитору у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема, у разі прострочення виконання. Залежно від підстав встановлення розрізняють законну і договірну неустойку. Договірну неустойку встановлюють самі сторони. До законною відноситься неустойка, що встановлюється законом. Застосування законної неустойки не § 2. Застава
 5. договір (застава використовується, насамперед, при кредитуванні). У забезпечення зобов'язання, що виникло на підставі договору, боржник передає кредитору (банку) житловий будинок. Боржника (позичальникові ) відомо, що в разі, якщо він своєчасно не поверне банку суму кредиту, стягнення може бути звернено на предмет застави, тобто житловий будинок буде проданий, а виручена сума співай-дет на погашення боргу банку.
  2. Зміст правомочностей власника
 6. договором, передача у спадщину, знищення і т. д.). У своїй сукупності названі правомочності вичерпують всі надані власнику можливості. Теоретичні спроби доповнити цю "тріаду" іншими правомочностями, наприклад правомочием управління, виявилися безуспішними. При більш ретельному розгляді такі "правомочності" виявляються не самостійними можливостями, наданими
  5. Підстави виникнення заставного правовідносини
 7. договору або в силу вказівки закону. Застава виникає на підставі закону при настанні вказаних у ньому обставин, якщо в законі передбачено, яке майно і для забезпечення виконання якого зобов'язання визнається які у заставі (п. 3 ст. 334 ЦК). Правила ГК про заставу, що виникає в силу договору, відповідно застосовуються до застави, яка виникає на підставі закону, якщо законом
  7. Особливості продажу житлових приміщень
 8. договору продажу будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири, іншого житла, в якому проживають особи, що зберігають відповідно до закону право користування цим приміщенням після його придбання покупцем, є перелік цих осіб із зазначенням їхніх прав користування продаваним житловим приміщенням (п. 1 ст. 558 ЦК). У зазначений перелік включаються такі суб'єкти: 1. члени сім'ї колишнього
  1. 3. Договори ренти та довічного змісту з утриманням
 9. довічного утримання з
  1. Поняття і розвиток рентних відносин
 10. договір-ного, так і договірного характеру. Рента (право на її отримання) може виникнути як форма розрахунку, наприклад, за орендним договором. Так, відповідно до чинного голландським цивільним законодавством на орендаря може бути покладено обов'язок виплачувати власнику через регулярні та нерегулярні інтервали часу грошову суму - ренту2. Рентний борг може обтяжувати
  договор-ного, так и договорного характера. Рента (право на ее получение) может возникнуть как форма расчета, например, по арендному договору. Так, в соответствии с действующим голландским гражданским законодательством на арендатора может быть возложена обязанность выплачивать собственнику через регулярные и нерегулярные интервалы времени денежную сумму - ренту2. Рентный долг может обременять