Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Соловйова С.Л.. Довідник практичного психолога: Психотерапія. М.: АСТ; СПб.: Сова. - 575с., 2008 - перейти до змісту підручника

ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО ГУМАНІСТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ

Психологія та психотерапія розглядають людину, його природу, а також питання норми і патології в термінах трьох основних категорій. Перша, психоаналіз, представляє людини істотою з інстинктивними і интрапсихическими конфліктами. Ця похмура концепція людської природи склалася внаслідок-вивчення 3. Фрейдом людей, які мають психічні розлади, і наполягає на тому, що контролюючими факторами поведінки є несвідомі та ірраціональні сили. Відповідно до уявлень психоаналітиків поведінка людини визначається несвідомими глибинними конфліктами, комплексами і інстинктами. Хвороба є наслідок дезадаптивного впливу таких конфліктів на психічне життя. Психотерапія передбачає усвідомлення, дослідження і дозвіл цих неусвідомлюваних комплексів і конфліктів.

Другий напрямок у психології та психотерапії, біхевіоризм, або психологія поведінки, вважає людей практично слухняними і пасивними жертвами сил навколишнього середовища. Біхевіористи розглядають научіння і досвід як основні будівельні блоки того, що ми називаємо особистістю. Хвороба, на їх думку, - результат неправильного научения, а психотерапія спрямована на освоєння більш конструктивних, більш адаптивних способів поведінки. Гуманістична, або екзистенційно-гуманіст-чна, психологія - третє і саме новий напрямок - пропонує радикально протилежне трактування людської природи.

Вчені, що зараховують себе до цієї течії (званому також «третьою силою» або «розвитком потенціалу людини»), заявляють, що людина від природи гарний і здатний до самовдосконалення, що сама сутність людини постійно рухає його в напрямку особистісного зростання, творчості та самодостатності. Прихильники гуманістичної психології також стверджують, що люди - найвищою мірою свідомі й розумні створення без домінуючих несвідомих лотребностей і конфліктів, активні творці власного життя, що володіють свободою вибирати і розвивати стиль життя, яка обмежена тільки фізичними або соціальними впливами.

ОСНОВИ екзистенціалізму

Екзистенціальна психологія бере свій початок в роботах Серена К'єркегора (1813-1855), датського філософа і теолога. К'єркегор був вкрай стурбований міцніючої у нього на очах тенденцією до дегуманізації людини. Він рішуче не погоджувався з тим, що людей можна сприймати і описувати як якісь об'єкти, тим самим зводячи їх до рівня речей. Разом з тим він був далекий від того, щоб закріплювати за суб'єктивним сприйняттям властивість єдиною доступною людині реальності. Для К'єркегора не існувало жорсткої межі між суб'єктом і об'єктом, а також між внутрішніми переживаннями і людиною, їх зазнають, адже в кожен конкретний момент часу особистість мимоволі ототожнює себе зі своїми переживаннями.

К'єркегор прагнув зрозуміти людей такими, які вони всередині своєї реальності, - думаючі, діючі, що володіють волею істоти.

К'єркегор, як і пізніші філософи екзистенціалізму, підкреслював рівновагу свободи і відповідальності. Люди знаходять свободу дії через розширення самосвідомості та наступне прийняття на себе відповідальності за свої вчинки. Однак за свою свободу і відповідальність людина розплачується почуттям тривоги. Тільки остаточно усвідомивши тривогу як неминучість, він стає господарем своєї долі, несе тягар свободи і відчуває біль відповідальності.

Погляди К'єркегора суттєво вплинули на двох німецьких філософів - Фрідріха Ніцше (1844-1900) та Мартіна Хайдеггера (1899-1976), перший з яких намітив магістральні напрямки в філософії XX сторіччя, а другий фактично окреслив межі її компетенції. Праці Хайдеггера надали, в свою чергу, великий вплив на погляди швейцарських психіатрів Людвіга Бінсвангера і Медарда Боса. Поряд з Карлом Ясперсом і Віктором Франклом, вони робили спроби, і вельми небезуспішно, пристосувати положення екзистенціальної психології до клінічної психотерапії (Фрейджер Р., Фейдимен Д., 2001).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " екзистенційно Гуманістична ПСИХОТЕРАПИЯ "
 1. Соловйова С.Л.. Довідник практичного психолога: Психотерапія. М.: АСТ; СПб.: Сова. - 575с., 2008

 2. гуманістичної спрямованості У ПСИХОТЕРАПІЇ
  екзистенційно-гуманістичний », або« дослідне », у зв'язку, перш за все, з тим, що в нього традиційно включають найрізноманітніші психотерапевтичні школи і підходи, об'єднані спільним розумінням мети психотерапії та шляхів її досягнення. У всіх цих підходах особистісна інтеграція і відновлення цілісності людської особистості розглядаються як основна мета психотерапії, яка може
 3. ЗАГАЛЬНІ ФАКТОРИ У ПСИХОТЕРАПІЇ
  психотерапії в даний час проявляється не тільки в розробці нових методів, але і в спробі синтезу концепцій і технічних прийомів, у пошуку більш гнучкою інтегративної психотерапевтичної парадигми. Одна з істотних передумов її розвитку - вивчення загальних факторів психотерапії, характерних для її різних напрямів, форм і методів. В якості загальних факторів психотерапії з точки
 4. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1. Гуманістично-орієнтований діалог як основна форма співпраці рівнозначні і рівноцінних суб'єктів. 2. Психологічний механізм взаєморозуміння, регулюючий процес гуманістично-орієнтованого спілкування суб'єктів. 3. Проблема розвитку готовності особистості до гуманістично-орієнтованого
 5. ТЕОРІЯ ПСИХОТЕРАПИИ
  гуманістична, «досвідчена»), відповідно трьома основними напрямками психології, кожне з них характеризується своїм розумінням особистості та особистісних порушень і має логічно пов'язану з ним власну систему психотерапевтичних впливів. Оскільки в рамках психодинамічного підходу в якості основної детермінанти особистісного розвитку та поведінки розглядаються несвідомі
 6. поведінкового напрямку У ПСИХОТЕРАПІЇ
  психотерапія - один з провідних напрямів сучасної психотерапії. Поведінка є стрижневим поняттям даного напрямку. У найзагальнішому вигляді поведінкову психотерапію молено визначити як психотерапію, центровану на зміні поведінки. Однак при зміні поведінки неминуче відбуваються відповідні трансформації і в інших сферах - когнітивної, емоційної, вольової. Тому
 7. Теми для рефератів 1.
  Гуманістично-орієнтованої соціокультурному середовищі. 4. Психологічні умови розуміння і взаєморозуміння суб'єктів у процесі спілкування. Теми для самостійної дослідницької роботи 1. Співвідношення процесів соціалізації та персоналізації як основа розвитку здібностей особистості до гуманістично-спрямованої взаємодії у соціально-культурному середовищі. 2.
 8. 2.2. Класифікація простих суджень
  екзистенційні судження, або судження існування; стверджується або заперечується відношення між деякими предметами - це судження про відносини; стверджується або заперечується наявність деякого властивості у предмета - атрибутивні судження. У екзистенціальних судженнях, або судженнях істота-вання, завжди є лише один суб'єкт. Приклад такого судження - вислів: «Пегаса не існує в
 9. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 1. Освіта як фактор, що сприяє розвитку цивілізованого суспільства. 2. Різноманіття форм педагогічної взаємодії в залежності від соціально-історичних умов суспільного розвитку. 3. Педагогічна діяльність в рамках стратегії глобальної освіти. 4.
 10. Показання для ПСИХОТЕРАПИИ
  психотерапія як основний або додатковий вид терапії може застосовуватися в комплексній системі лікування пацієнтів з найрізноманітнішими захворюваннями. Однак питома вага психотерапевтичних впливів, їх 'загальна спрямованість, обсяг і глибина визначаються низкою факторів, які і розглядаються як свідчення (індикація) до психотерапії. Показання до психотерапії визначаються роллю
 11. Синтез-технологія і психотерапія
  психотерапевтичні техніки? Навчає Чи цим технікам Синтез-технологія? Так, використовує. Так, навчає. Однак знайомство з обраними психотерапевтичними техніками і прийомами ні в якому разі не ставить метою зробити з когось скоростиглих психотерапевтів і провокувати їх на проведення не цілком відповідальної професійно психотерапевтичної роботи. Синтез-технологія виходить з
 12. СХОДСТВО МІЖ психотерапії та психологічного консультування
  психотерапією і психологічним консультуванням, яке можна звести до наступних основних характеристиках: 1) вони використовують психологічні засоби впливу; 2) вони виконують в основному функції розвитку та профілактики (а іноді - і лікування, і реабілітації), 3) вони мають на меті досягнення позитивних змін в когнітивної, емоційної і поведінкової сферах у бік збільшення
 13. Глава III Гуманістична програма оновлення людини
  Глава III Гуманістична програма оновлення
 14. Е. Фромм Ситуація людини - ключ до гуманістичного психоаналізу
  гуманістичному
 15. Причини, пов'язані з батьками
  психотерапія батьків. 2. Психологічні проблеми самих батьків. Наприклад, розлучення з чоловіком викликає у жінки стійкі негативні почуття до нього і часто перенесення на сина аналогічних почуттів: «Він такий же ледачий як його батько ...». В якості самодиагноза жінкою називається генетична запрограмованість. Тактика: консультування батьків, сімейна терапія. 3. Особистісні
 16. Глава 1 ХХІ століття - епоха гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії людини з навколишнім світом
  гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії людини з навколишнім
 17. Глава 3 Професійно-особистісна готовність вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі
  гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії в соціально-освітньої
© 2014-2022  ibib.ltd.ua