Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Соловйова С.Л.. Довідник практичного психолога: Психотерапія. М.: АСТ; СПб.: Сова. - 575с., 2008 - перейти до змісту підручника

СХОДСТВО МІЖ ПСИХОТЕРАПІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Більшість сучасних авторів вбачає певну схожість між психотерапією і психологічним консультуванням, яке можна звести до наступними основними характеристиками: 1)

вони використовують психологічні засоби впливу; 2)

вони виконують в основному функції розвитку та профілактики (а іноді - і лікування, та реабілітації) ; 3)

вони мають на меті досягнення позитивних змін в когнітивної, емоційної і поведінкової сферах у бік збільшення їх ефективності; 4)

вони містять в якості своєї наукової основи психологічні теорії; 5)

вони потребують емпіричної перевірки (вивченні ефективності); 6)

вони здійснюються в професійних рамках.

РАЗЛИЧИЯ МІЖ психотерапії та психологічного консультування

На цей рахунок існують різні погляди. Так, Р. Нельсон-Джоунс (R. Nelson-Jones) розглядає психологічне консультування як психологічний процес, орієнтований на профілактику та розвиток. Автор виділяє в консультуванні цілі корекції (наприклад, подолання тривоги або страху) і цілі розвитку (наприклад, розвиток комунікативних навичок).

З його точки зору, консультування переважно є корекційним. Корекційні мети забезпечують виконання профілактичних функцій. Розвиток пов'язане із завданнями, які людині необхідно вирішувати на різних етапах свого життя (професійне самовизначення, відділення від батьків, початок самостійного життя, створення сім'ї, реалізація власних можливостей, розкриття ресурсів). Велике значення надається також підвищенню особистої відповідальності за власне життя. Кінцева мета консультування - навчити людей надавати допомогу самим собі і таким чином зробити їх своїми власними консультантами. Нельсон-Джоунс бачить відмінності між психотерапією і психологічною корекцією в тому, що психотерапія робить акцент на особистісному (особистому) зміні, а консультування - на допомоги людині в кращому використанні власних ресурсів і поліпшенні якості життя. Він також підкреслює, що, на відміну від психотерапії, більша частина інформації, отриманої при консультуванні, виявляється у свідомості пацієнта в інтервалах між заняттями, а також в періоди, коли люди намагаються допомогти собі самі після закінчення консультування.

У. Перре і М. Бауманн (U. Baumann, М. Perrez, 2002), розглядаючи співвідношення психологічного консультування та клініко-психологічної інтервенції (зокрема, психотерапії), вказували: -

в психологічному консультуванні серед засобів впливу (тобто методів) на нервом місці стоїть інформування (передача інформації людині, яка звернулася за допомогою);. -

психологічне консультування в медицині виконує в основному функцію гігієни та профілактики; -

в рамках консультування аналізуються варіанти рішень конкретної проблеми, але рішення і зміни здійснює сама людина і не в рамках консультування, а самостійно; -

в практиці консультування зміни відбуваються по закінченні самого консультування без супроводу фахівцем, в психотерапії сутністю є сам процес змін, супроводжуваний фахівцем.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СХОДСТВО МІЖ психотерапії та психологічного консультування "
 1. Міняйло В. Ю.. Психологічне консультування: робота з кризовими і проблемними ситуаціями. - 2-е вид., Стер. - М.: Сенс. - 182 с., 2005

 2. Соловйова С.Л.. Довідник практичного психолога: Психотерапія. М.: АСТ; СПб.: Сова. - 575с., 2008

 3. Причини, пов'язані з батьками
  подібності своєї дитини над іншими, що призводить до завищення вимог, що пред'являються дітям, при цьому недооцінюється значення особистісних форм спілкування та ігрової діяльності у розвитку дитини. Тактика: інформування, просвітництво. Але необхідно враховувати, що часто виховні установки відображають проблеми батьків, їх особистісні риси - отже, необхідно консультування або
 4. Вимоги з дисциплін спеціалізації
  психотерапії. Конкретні вимоги до підготовки фахівця і зміст циклу дисциплін спеціалізації встановлюються вищим навчальним закладом. Спеціаліст повинен вміти вирішувати завдання, що відповідають його кваліфікації: - на основі накопичених масивів знань, навичок дослідницької роботи та інформаційного пошуку вміти адекватно ставити і вирішувати проблеми, орієнтуватися в
 5. І. П. Волкова. Практикум зі спортивної психології. - СПб.: Пітер. - 288 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2002

 6. Тема 2. Психологічне консультування, психологічна допомога спортсменам і тренерам
  подібності над суперниками. Для перемоги легше вдатися до нововведення в спортивній техніці або тактиці, до використання нового спортінвентарю або калорійнішого спортивного харчування, ніж до поради психолога. Тому індивідуальна форма психологічного консультування в спорті буває ефективною лише в особливих випадках гострої потреби тренера або спортсмена в радах і рекомендація авторитетного і
 7. Заповнити прогалини
  психотерапії. Визначити тип захисту 3. Якась мама надмірно дбає про свою дитину, про який під час вагітності вона навіть думати не хотіла. 4. Агресивність однієї жінки по відношенню до чоловіка виражається в тому, що вона мимоволі ховає належні йому речі. Вибрати правильну відповідь 5. Думка, що «всі, з ким ти контактуєш, неодмінно повинні тебе любити»:
 8. 7.1. Вимоги до професійної підготовленості фахівця
  психотерапії, мати уявлення про базові теоріях і методах сучасної психотерапії, знати основні проблеми відновного навчання та реабілітації; - володіти необхідними знаннями в області таких медичних дисциплін, як психіатрія, психіатрія дитячого віку , неврологія, клініка внутрішніх хвороб, психофармакологія і психофармакотерапія; - мати уявлення про
 9. ВІД АВТОРА
  схожості, ніж відмінностей, що визначаються ситуацією. І в цьому сенсі нам - психологам-консультантам або психотерапевтів - практично все одно, з чим звернувся за допомогою клієнт. Чи стосується проблема подружніх відносин, спілкування з людьми або наркоманії, - що допомагає, навіть нічого не знаючи про ці предмети, надасть допомогу, якщо він просто вміє її надавати. Набагато більш значущим, ніж знання
 10. Тарабрина Н. В.. Практикум з психології посттравматичного стресу. - СПб: Пітер - 272 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2001

 11. Показання для ПСИХОТЕРАПИИ
  між ситуацією, особистістю і хворобою), тим адекватніше і потрібніше застосування психотерапевтичних методів. Показання до психотерапії визначаються також можливими наслідками захворювання. Поняття «наслідки захворювання» можна конкретизувати. Вони обумовлені клінічними, психологічними та соціально-психоло-ня проблемами. По-перше, це можлива вторинна невротизація, тобто
 12. 5.4. Наставництво та консультування
  консультування, тренінг і наставництво. У цьому підрозділі дається короткий опис кожної з них. Про наставництво написано багато, та огляд літератури показує, що в різних контекстах і культурах це явище розглядається по-
 13. поведінкового напрямку У ПСИХОТЕРАПІЇ
  психотерапія - один з провідних напрямів сучасної психотерапії. Поведінка є стрижневим поняттям даного напрямку. У найзагальнішому вигляді поведінкову психотерапію молено визначити як психотерапію, центровану на зміні поведінки. Однак при зміні поведінки неминуче відбуваються відповідні трансформації і в інших сферах - когнітивної, емоційної, вольової. Тому
 14. ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ
  подібність. І психологічна корекція, і психологічне втручання розуміються як цілеспрямоване психологічний вплив. Вони реалізуються в різних областях людської практики і здійснюються психологічними засобами. Психологічна корекція в медицині може бути спрямована на вирішення завдань профілактики, лікування (психотерапія) та реабілітації. Психологічні втручання в
 15. ЗАГАЛЬНІ ФАКТОРИ У ПСИХОТЕРАПІЇ
  психотерапії в даний час проявляється не тільки в розробці нових методів, але і в спробі синтезу концепцій і технічних прийомів, у пошуку більш гнучкою інтегративної психотерапевтичної парадигми. Одна з істотних передумов її розвитку - вивчення загальних факторів психотерапії, характерних для її різних напрямів, форм і методів. В якості загальних факторів психотерапії з точки
 16. ? Частина 2. Сімейне консультування
  консультування
 17. Тема 9. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ в сімейному консультуванні в терапії
  психотерапії розуміється типова ..., за допомогою яких психотерапевт вирішує певну психотерапевти-чна ю ... 2. Поетапна методика вивчення сім'ї, запропонована Ейдеміллер, включає 4 етапи: 1 етап: встановлення необхідності психотерапевтичного вивчення сім'ї; 2 етап: загальне знайомство з сім'єю; 3 етап: виявлення
 18. Тема 6. Діалог у сімейному консультуванні
  консультуванні
 19. Малкіна-Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с., 2005

 20. Психологічне консультування та профорієнтація
  між інтересами і здібностями. (Це досить рідкісний випадок.) Запит викликаний розбіжністю думки дитини та її батьків щодо професійного вибору (Шмельов (ред.), 1996). В цілому можна сказати, що профконсультация проходить ті ж стадії психологічного консультування, що і при іншого типу проблемних ситуаціях, що вимагають вибору і прийняття рішення: контакт з клієнтом, збір
© 2014-2022  ibib.ltd.ua