Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Де полягають колективні договори?Колективні договори укладаються на всіх підприємствах, в установах, організаціях, що використовують
працю найманих працівників та мають статус юридичної особи, незалежно від форми власності і господарювання, а також від кількості працюючих. Колективний договір може укладатися в структурних
підрозділах підприємства в межах компетенції
цих підрозділів (ст.2 Закону ИО колективні договори і соглашеніяхи).

Поняття найманого працівника наведено в статті 1 Закону України ИО порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів) и: найманий працівник З
це фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі, організації, в їх об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю. Тут доречне запитання: чи зобов'язаний власник
або уповноважений ним орган укладати колективний договір або це його право?

Відповідно до ст. 17 Закону України ИО підприємствах в Украінеи колективний договір повинен
укладатися на всіх підприємствах, які використовують найману працю, і не може суперечити чинному
законодавству України. Таким чином, законодавство передбачає обов'язковість укладання
колективного договору.

56

На жаль, сьогодні, як свідчить Національна служба посередництва і примирення (НСПП),
створена відповідно до Закону України ИО порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) и і Указом Президента України ИО створення Національної служби посередництва і пріміреніяи від 17 листопада 1988 № 1258/98, в Україні
колективними договорами не охоплено понад 5 млн .
найманих работніков.1

А як бути, якщо жодна зі сторін не виявляє ініціативи в переговорах про укладення колективного договору? З урахуванням того що застосування Закону ИО колективні договори і соглашеніяхи викликає велику кількість звернень за роз'ясненнями тих чи
інших положень, фахівці з питань соціального партнерства та колективних угод Міністерства праці та соціальної політики і Федерація прав
профспілок України дали таку відповідь: ИЕслі ініціативу про проведення переговорів і укладенні колективного договору не проявив орган, що представляє інтереси трудового колективу, її повинна проявити інша сторона, тобто власник або уповноважений ним
орган (особа) и.2

Колективний договір укладається і в бюджетних
установах. Вони є юридичними особами і
використовують працю найманих працівників. Зміст колективного договору визначається сторонами в межах
їх компетенції. У зв'язку з тим що конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів встановлюються централізовано, вони не можуть бути предметом
переговорів. Всі інші питання сфери трудових і соціально-економічних інтересів в межах компетенції сторін та фінансових можливостей установ, ор
* С.Пархомов. З унікат трудових конфліктов. З Урядовий кур'єр. З 1999. З, № 228.

2 Андрющенко Є., Грошілін Г., Колот А., Мосівець В., Осовий Г., Павлишин В., Батьківщина С. Суть колективного договіру:

ВІДПОВІДІ на запитання, что вінікають при застосуванні Закону України ИПро Колективні Договір І угідь / / Праця і зарплата.З 1994.З № 11.З С. 5,

57

ганізацій можуть б-гь предметом переговорів при укладенні колектив "0110 Договору.

На практиці возя0" 5 "0'1 'питання про те, чи слід
укладати коллект ^ ий договір в установах, організаціях, де працюють державні службовці.
Норми трудового права поширюються на державних службовець в частині, що не суперечить Закону ИО государствени011 службеи. Умови праці та оплати державних службовців встановлюються
законодавством Я іншими нормативно-правовими актами А тому, на думку головного управління державної служби "Р" Кабінеті Міністрів України якщо в цих орг ^ ах і буде укладатися колективний договір, він матиме формальний характер.1

На нашу думку 'колективний договір може укладатися і в зтізі установах, бо державні
службовці є в більшості своїй найманими працівниками. Государ'1ЙЙ ^ служба в Україні - це
професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та його апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та
одержують заробітну плату за рахунок державних
засобів. З одного боку, їм притаманні деякі риси найманих працівників, з іншого З їх статус має
особливості. Вони не мають права оголошувати страйки, вони повинні забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції. Між державними службовцями та керівниками існують відносини по
вертикалі, тобто субординації, а не координації. Але в
колективному доїозоре, де працюють, наприклад, державними слу ^ ські жінки, які мають малолітніх дітей, мойЮ0 встановлювати пільги і переваги як і іньїїі жінкам, що працюють на інших
підприємствах і які не є державними службовцями. Крім того, в цих колективах, поряд з

1 Див Консультант10 головного управління ДЕРЖАВНОЇ служби при Кабінеті Міч ^ Р13 ^ раїни. - ИРішення пріймає керів.
ниви. - Урядовий ЙР'ЄРЗ 1987.11 вересня.

58

держслужбовцями, працює велика кількість осіб, які не є держслужбовцями, а тому колективний договір у цих закладах має полягати.

Колективний договір укладається і у вищих
навчальних закладах. П. 13 ИПоложенія про державних вищих навчальних заведеніяхи, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 5
Вересень 1996 № 1071, передбачає, що взаємні зобов'язання керівництва вищого навчального закладу та профспілкового комітету або іншого уповноваженого трудовим колективом органу працівників
вищого навчального закладу в частині забезпечення прав,
безпечних умов, виконання зобов'язань регулюються колективним договором, який розробляється і полягає згідно з чинним законодательству.1

Якщо у виробничих колективах колективні договори укладалися ще в шістдесяті роки,
то в навчальних закладах колдоговір З це відносно
нова форма регулювання умов праці та оплати.
Перші колективні договори були укладені ще
в 1990 році, а з 1993 року вони стали полягати в більшості навчальних закладів. Накопичений досвід та аналіз їх змісту свідчить про те, що завдяки колективним договорам працівники вищих навчальних закладів отримують пільги: додаткові відпустки, вихідні дні, грошові виплати у зв'язку з
скрутним становищем, в якому опиняються працівники і т.д. Підтвердженням тому, що колдоговір повинен укладатися і в бюджетних установах та організаціях, є положення ст. 13 Закону
Україна ИОб оплаті праціїх, відповідно до якої
оплата праці установи, організації, що фінансуються з бюджету, здійснюється на основі законодавчих та інших нормативних актів України, Генерального, галузевих, регіональних угод, колективних договорів у межах бюджетних асигнувань та
інших позабюджетних коштів. Вдало складені

1 Інформаційний збірник Міністерства освіти України.
1997. З № 1. ~ С; 3 - 22.

59

колективні договори у вищих навчальних закладах *
ях сприяють запобіганню страйків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Де полягають колективні договори?"
 1. Зміст
  полягають його особливості? ... 13 У чому виявляються єдність і диференціація трудового права? ... ... 14 Які функції трудового права? ... ... 15 Що являє собою система трудового права? ... 17 Які основні
 2. 3.7 Організаційний план
  укладає договори пошук постачальників матеріалу збут продукції (тобто пошук клієнтів) видає накази по підприємству відповідно до трудового законодавства, приймає та звільняє працівників застосовує заходи заохочення і накладає стягнення на працівників підприємства відкриває в банках рахунки підприємства Технолог: Несе відповідальність за: випуск високоякісної продукції та її вдосконалення
 3. 23. Поняття та ознаки юридичної особи.
  укладає договори, вступає в зобов'язання і несе по них самостійну відповідальність. Ця ознака служить зовнішнім вираженням самостійності юридичної особи. 4) Наслідком майнової відокремленості юридичної особи та її участі від свого імені у цивільному обороті виступає наступний ознака - здатність приймати на себе зобов'язання і відповідати за них. Наявність самостійної
 4. 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва
  укладають суб'єктами підприємницької діяльності. Основна відмінність установчого договору від цивільно-правових договорів, що діють у сфері підприємництва, полягає в тому, що установчий договір укладається з метою поєднання його сторін (засновників) у певну організаційно-правову форму суб'єкта підприємництва, в той час як цивільно-правові договори
 5. 53. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
  полягає інвестиційний договір. Потім практичні дії спрямовані на виконання обов'язків за інвестиційним договором, тобто реалізацію інвестицій, які можуть опосредоваться різної договір-но-правовою формою і тягнуть створення об'єкта інвестиційної діяльності. Інвестиційна діяльність підрозділяється в Законі на наступні види залежно від того, на підставі чого вона
 6. Е. Термін охорони прав авторів
  укладати договори на використання таких творів із спадкоємцями авторів і виплачувати останнім узгоджене винагороду. Оскільки правила нового Закону застосовуються лише до відносин за створення і використання творів, що виникають після введення зазначеного Закону в дію (т. е. з 3 серпня 1993), за попереднє цій даті використання творів, які згідно
 7. 9. Право на інші форми публічної передачі
  полягає в тому, що всяке практичне втілення в життя творів архітектурної графіки і пластики (ескізів, креслень, планів, малюнків, макетів і т. п.) може здійснюватися тільки за згодою їх авторів. В принципі розглядається право є різновидом права на відтворення, оскільки повністю підпадає під його ознаки. В результаті практичної реалізації проекту
 8. 3. Дотримання формальностей при поступку або ліцензування авторських прав
  полягати в простій письмовій формі. Звичайно, за бажанням сторін договір може бути нотаріально посвідчений, однак Закон цього не вимагає. Найчастіше авторський договір укладається шляхом складання сторонами єдиного документа. Зазвичай видавництва, театри, студії та інші організації, які використовують твори, мають розроблені з урахуванням норм Закону стандартні бланки договорів,
 9. § 3, Суб'єкти та об'єкти цивільних правовідносин
  полягає в тому, що його учасники своєю поведінкою впливають не тільки один на одного, а й на певні матеріальні блага. Поведінка суб'єктів цивільних правовідносин, спрямоване на різного роду матеріальні блага, і становить об'єкт громадянського майнового правовідносини. При цьому необхідно розрізняти поведінку суб'єктів цивільних правовідносин в процесі їх
 10. § 1. Правоздатність і дієздатність громадян
  де-небудь, може бути обмежена і можливість зайняття підприємницькою діяльністю. Проте подібні обмеження здійснюються лише у випадках і порядку, встановлених законом. Так, позбавлення волі, позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю, а також інші кримінальні та адміністративні покарання являють собою допускаються законом обмеження правоздатності громадян,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua