Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер,, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 2. Цивільно-правовий захист споживачів у зобов'язаннях роздрібної купівлі-продажу

1. Поняття споживача

Проблеми цивільно-правового захисту прав споживачів досить далеко виходять за рамки правового регулювання відносин з купівлі-продажу. Однак з урахуванням однотипності правових механізмів, що забезпечують захист їх прав, представляється можливим проаналізувати специфіку цивільно-правового регулювання захисту прав споживачів в рамках цієї глави. Це дозволить уникнути необхідності повертатися до даних питань при розгляді інших видів договірних (зобов'язальних) відносин за участю споживачів (1).

---

(1) Виняток становить відповідальність за шкоду, заподіяну споживачу товарами, роботами і послугами неналежної якості, розгляд якої здійснено в гол. 66 т. IV цього підручника.

Перш ніж перейти до аналізу цивільно-правових засобів, що надаються споживачам для охорони їхніх прав, необхідно дати деяку конкретизацію тим загальним положенням, що характеризує фігуру споживача, які були дані в рамках специфіки суб'єктного складу у зобов'язаннях з договору роздрібної купівлі-продажу. Споживачем за змістом закону є тільки такий громадянин, який набуває і використовує товари, замовляє роботи (послуги) саме для цілей особистого споживання, а не для систематичної перепродажу або постійного використання виключно з метою отримання прибутку (1).

---

(1) Детальніше див: Закон про захист прав споживачів. Коментар до закону і практику його застосування / Відп. ред. А.Є. Шерстобитов. М., 2004. С. 16 - 25.

Однак це зовсім не означає, що такий громадянин, купуючи товари, не може використовувати їх як знарядь продуктивної праці (сінокосарка або трактор, слюсарний верстат або вантажний автомобіль). Таким чином, для застосування законодавства про захист прав споживачів важливо лише, щоб плоди і доходи, отримані громадянином внаслідок його продуктивної праці, не могли розглядатися як постійно витягувана прибуток. Аналіз абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК і поняття "споживач" в Законі про захист прав споживачів дає підстави вважати, що термін "прибуток" використовується законодавцем не в широкому економічному сенсі (як перевищення доходів над витратами), а у вузькому сенсі, тобто як один з суттєвих ознак підприємницької діяльності. Це означає, що при застосуванні норм цього закону необхідно лише визначити, чи не є громадянин підприємцем, оскільки здійснює за допомогою придбаних товарів самостійну, на свій ризик діяльність, спрямовану на систематичне отримання прибутку від продажу товарів, і зареєстрований в цій якості у встановленому законом порядку (1).

---

(1) Слід мати на увазі, що остання ознака підприємницької діяльності є формальним і не може розглядатися як суттєвий для визначення підприємницької діяльності громадянина. Згідно ст. 23 ГК громадянин має право займатися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи з моменту державної реєстрації як індивідуального підприємця. Однак при порушенні зазначених вимог громадянин не має права посилатись відносно укладених ним при цьому угод на те, що він не є підприємцем. Суд може застосувати до таких оборудок правила ДК про зобов'язання, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Крім того, слід звернути увагу на те, що громадянин розглядається як споживача не тільки якщо він придбаває товари, але і якщо має намір придбати їх. Це означає, що деякі норми закону повинні застосовуватися і до того, як між сторонами виникнуть договірні відносини. Іншими словами, ряд норм закону поширюється і на переддоговірні зв'язку. Це особливо стосується ст. ст. 8 - 12 Закону про захист прав споживачів, регулюють надання споживачам інформації.

У літературі справедливо зазначається, що споживачем за змістом Закону про захист прав споживачів визнається не тільки громадянин, який придбаває товари для власних особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, а й громадянин, який користується ними безпосередньо. Таким чином, споживачем є і громадянин, який купив товар, і громадянин, який користується цим товаром (члени сім'ї громадянина, який купив товар, громадянин, якому він подарований, тощо) (1). У зв'язку з цим слід мати на увазі, що зобов'язання між виробниками, продавцями і споживачами, що виникають з приводу придбання або використання товарів (робіт, послуг) для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не є зобов'язаннями строго особистого характеру (за винятком зобов'язань , що виникають із заподіяння шкоди життю та здоров'ю споживача товарами, роботами або послугами неналежної якості), тому, зокрема, не припиняються смертю громадянина-споживача (ст. 418 ЦК).

---

(1) Див: Левшина Т.Л. Основи законодавства про захист прав споживачів. М., 1994. С. 15; Закон про захист прав споживачів: Коментар до Закону та практику його застосування. С. 25.

При застосуванні норм законодавства про захист прав споживачів, пов'язаних з безпосередньою участю виготовлювача у відносинах із споживачем, необхідно мати на увазі, що в якості виготовлювача може визнаватися тільки така організація або громадянин-підприємець, які виробляють товари для реалізації споживачам. Отже, розглянуте законодавство не може застосовуватися, якщо ці особи доведуть, що випускають продукцію, не призначену для споживача, або що не передавали споживчі товари для реалізації.

2. Права громадян-споживачів і особливості

їх цивільно-правового захисту

Закон про захист прав споживачів врегулював систему фундаментальних прав споживачів, встановлених Керівними принципами на захист інтересів споживачів, одноголосно прийнятими Генеральною Асамблеєю ООН в 1985 році (1). Разом з тим у цьому Законі містяться правові механізми реалізації зазначених прав. У преамбулі Закону перераховані найбільш важливі, визнані в усьому світі права споживачів:

--- ---

(1) Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 9 квітня 1985 N 39/248 / / Комерційний вісник. 1989. N 7 - 8. С. 1 - 13.

- Право на придбання товарів (робіт, послуг) належної якості;

- право на безпеку товарів (робіт, послуг) для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього середовища;

- право на інформацію про товари (роботи, послуги) та їх виробників (виконавців, продавців);

- право на освіту споживачів і компетентний вибір необхідних товарів (робіт, послуг);

- право на державну і суспільну захист прав споживачів;

- право на об'єднання споживачів в добровільні громадські організації.

Всі перераховані права реалізуються через механізми, закріплені в конкретних статтях Закону про захист прав споживачів і інших нормах російського законодавства. Зрозуміло, не всі права і далеко не однаковою мірою отримують цивільно-правову охорону. У зв'язку з цим надалі будуть розглянуті тільки ті цивільно-правові конструкції, які покликані забезпечити підвищену охорону прав споживачів як учасників договірних відносин взагалі.

Пунктом 1 ст. 16 Закону про захист прав споживачів передбачається загальне правило, за яким умови договору, що ущемляють права споживача в порівнянні з правилами, встановленими законами або іншими правовими актами Російської Федерації у сфері захисту прав споживачів, визнаються недійсними. Дане положення Закону кореспондує і п. 1 ст. 422 ГК, згідно з якою договір має відповідати законам і іншим правовим актам (імперативним нормам), які у час його ув'язнення. При цьому необов'язково весь договір в цілому повинен визнаватися недійсним. Якщо договір міг бути виконаний і без включення до нього недійсної частини, недійсна частина угоди (договору) не тягне недійсність інших її частин (ст. 180 ЦК).

Недійсними можуть бути визнані не тільки умови договору, прямо суперечать законодавству, а й умови, що ущемляють права споживачів в цілому, тобто погіршують становище споживача, що роблять його менш сприятливим порівняно з передбаченим законодавством. Збитки, що виникли у споживача внаслідок виконання договору, в якому є умови, що порушують чинне законодавство або є менш сприятливими, ніж встановлені в ньому, підлягають відшкодуванню виробником (продавцем) у повному обсязі.

У п. 2 і п. 3 ст. 16 Закону про захист прав споживачів наводяться варіанти можливого порушення (утиски) прав споживачів, які тягнуть недійсність договірних умов. Насамперед, забороняється обумовлювати набуття одних товарів обов'язковим придбанням інших товарів. Мається на увазі нав'язування споживачеві товарів в наборі, замовленні і т.п. Продавець не має права нав'язувати споживачу придбання товару, який не є єдиної асортиментної одиницею - комплектом згідно п. 1 ст. 479 ЦК (набір посуду або меблів). Комплектність товару повинна відповідати умовам договору про комплектність (п. 1 ст. 478 ЦК), в іншому випадку приєднання іншого додаткового товару до необхідного споживачеві фактично призводить до збільшення ціни одних товарів за рахунок інших, що не користуються попитом і не можуть бути реалізованими іншим способом. Подібні дії і складають утиск прав споживачів.

Встановлюється заборона обумовлювати задоволення вимог споживачів, що пред'являються протягом гарантійного терміну, умовами, не пов'язаними з недоліками товарів. Нарешті, продавцю забороняється без згоди споживача надавати додаткові роботи і послуги за плату. Закон у даному випадку дає право споживачу відмовитися від оплати таких робіт (послуг), а якщо вони оплачені, споживач має право вимагати від продавця повернення сплаченої суми.

Згідно ст. 13 Закону про захист прав споживачів за порушення прав споживачів продавець (виробник, уповноважена організація, уповноважений індивідуальний підприємець, імпортер) несе відповідальність, передбачену законом або договором. Збитки, завдані споживачеві у зв'язку з порушенням його прав, підлягають відшкодуванню в повному обсязі і стягуються понад неустойки (пені), встановленої законом або договором. Таким чином, встановлена законом неустойка в даному випадку має штрафний характер. Відшкодування збитків і сплата неустойки не звільняє продавця (виробника, уповноваженої організації, уповноваженого індивідуального підприємця, імпортера) від виконання в натурі покладених на нього зобов'язань перед покупцем (ст. 505 і п. 3 ст. 13 Закону про захист прав споживачів).

Згідно ст. 23 Закону про захист прав споживачів за порушення термінів, передбачених ст. ст. 20, 21 і 22 цього Закону, а також за невиконання (затримку виконання) вимоги споживача про надання йому на період ремонту (заміни) аналогічного товару продавець (виробник, уповноважена організація, уповноважений індивідуальний підприємець, імпортер), який допустив такі порушення, сплачує споживачеві кожен день прострочення неустойку (пеню) у розмірі одного відсотка ціни товару. Ціна товару визначається, виходячи з його ціни, що існувала в тому місці, в якому вимога споживача повинно було бути задоволено продавцем (виробником, уповноваженою організацією, уповноваженим індивідуальним підприємцем, імпортером), в день добровільного задоволення такої вимоги або в день винесення судового рішення, якщо вимога добровільно задоволено не було.

Крім того, у разі невиконання вимог споживача у строки, передбачені ст. ст. 20 - 22 Закону про захист прав споживачів, споживач має право за своїм вибором пред'явити інші вимоги, встановлені ст. 18 цього Закону. У цьому випадку неустойка (пеня) за порушення названих строків стягується до пред'явлення споживачем нової вимоги з числа передбачених ст. 18 Закону. При цьому слід мати на увазі, що у разі прострочення виконання нової вимоги також стягується неустойка (пеня), передбачена п. 1 ст. 23 цього Закону. Остання стягується з відповідача по день фактичного виконання судового рішення.

 У разі, коли порушені терміни усунення недоліків товару або терміни заміни товару з недоліками, а також не виконано або несвоєчасно виконана вимога споживача про надання в тимчасове користування аналогічного товару тривалого користування, неустойка (пеня) стягується за кожне допущене порушення. Разом з тим суд відповідно до ст. 333 ГК має право зменшити розмір неустойки, якщо вона явно не відповідає наслідків порушення зобов'язань (1). 

 --- 

 (1) Див: п. п. 11 і 12 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7. 

 Згідно п. 1 ст. 13 Закону про захист прав споживачів законодавством Російської Федерації, а також договором між споживачем і продавцем може передбачатися відповідальність за порушення останнім зобов'язань, за які Законом про захист прав споживачів відповідальність не передбачена або встановлений вищий розмір відповідальності. 

 3. Право споживачів на інформацію 

 Відповідно до ст. ст. 8 - 10 Закону про захист прав споживачів споживач має право вимагати надання необхідної та достовірної інформації про виробника (продавця), режим його роботи і реалізованих ним товарах. Ця інформація в наочній і доступній формі доводиться до відома споживачів при укладанні договорів купівлі-продажу способами, прийнятими в окремих сферах обслуговування споживачів, російською мовою, а додатково, на розсуд виробника (продавця), на державних мовах суб'єктів Російської Федерації і рідних мовах народів Російської Федерації (1).

 --- 

 (1) У Постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7 підкреслюється, що інформація про товари (роботи, послуги) відповідно до п. 2 ст. 8 Закону про захист прав споживачів повинна у наочній і доступній формі доводитися до відома споживача при укладенні договорів про реалізацію товарів (виконанні робіт, наданні послуг) способами, прийнятими в окремих сферах обслуговування. Враховуючи це, надання даної інформації іноземною мовою без повідомлення перекладу в обсязі, зазначеному в п. 3 ст. 10 Закону, слід розцінювати як ненадання необхідної інформації з настанням наслідків, перелічених у п. 1 ст. 12 Закону. 

 Інформація про виробника (продавця) включає фірмове найменування (найменування) організації, місце її знаходження і режим роботи. Ці відомості продавець повинен розміщувати на вивісці. Якщо виробником (продавцем) є індивідуальний підприємець, то він зобов'язаний надати споживачеві інформацію про державну реєстрацію та найменування зареєстрував його органу. Якщо діяльність, здійснювана виробником (виконавцем, продавцем), підлягає ліцензуванню, споживачеві також повинна бути надана інформація про номер ліцензії, строк її дії, а також відомості про орган, який видав цю ліцензію. Інформація про виробника (продавця) повинна бути доведена до відома споживачів також при здійсненні торгівлі у тимчасових приміщеннях, на ярмарках, з лотків та в інших випадках, якщо торгівля здійснюється поза постійного місця перебування продавця. 

 Виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний своєчасно надавати споживачеві необхідну і достовірну інформацію про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їх правильного вибору. При цьому за окремими видами товарів (робіт, послуг) перелік і способи доведення інформації до споживача встановлюються Урядом Російської Федерації (1). 

 --- 

 (1) Див, наприклад: Постанова Уряду РФ від 15 квітня 1996 р. N 435 "Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про походження алкогольної та тютюнової продукції іноземного виробництва" / / СЗ РФ. 1996. N 16. Ст. 1904 і Постанова Уряду РФ від 15 серпня 1997 р. N 1037 "Про заходи щодо забезпечення наявності на ввозяться на територію Російської Федерації непродовольчих товарах інформації російською мовою" / / Відомості Верховної. 1997. N 34. Ст. 3981. 

 Інформація про товари в обов'язковому порядку повинна містити (п. 2 ст. 10 Закону про захист прав споживачів): 

 - Найменування технічного регламенту або інше позначення, встановлене законодавством про технічне регулювання і свідчить про обов'язкове підтвердження відповідності товару; 

 - Відомості про основні споживчі властивості товарів; 

 - Гарантійний термін, якщо він встановлений; 

 - Вказівки на ціну та умови придбання товарів; 

 - Правила та умови ефективного і безпечного використання товарів; 

 - Термін служби або термін придатності товарів, встановлений згідно з Законом про захист прав споживачів; 

 - Адресу (місце знаходження), фірмове найменування (найменування) виробника (продавця), уповноваженої організації або уповноваженого індивідуального підприємця, імпортера; 

 - Інформацію про обов'язкове підтвердження відповідності товарів вимогам, що забезпечують їх безпеку для життя, здоров'я споживача, навколишнього середовища та запобігання заподіяння шкоди майну споживача; 

 - Інформацію про правила продажу товарів. 

 Крім того, якщо набуття споживачем товар був у користуванні, або в ньому усувався недолік (недоліки), то споживачеві повинна бути надана інформація про це. 

 Інформація про товари доводиться до відома споживачів у технічній документації, що додається до товарів, на етикетках, маркуванням чи іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів, а інформація про обов'язкове підтвердження відповідності товарів надається в порядку і способами, які встановлені законодавством Російської Федерації про технічне регулювання і включає в себе відомості про номер документа, що підтверджує таку відповідність, про термін його дії та про організацію, яка його видала. 

 Цивільно-правові наслідки невиконання або неналежного виконання розглянутих обов'язків передбачені ЦК та Законом про захист прав споживачів. Згідно ст. 495 ГК покупець, якому не надано можливість негайно отримати в місці продажу необхідну інформацію про товар, має право вимагати від продавця відшкодування збитків, викликаних необгрунтованим ухиленням від укладення договору роздрібної купівлі-продажу (п. 4 ст. 445 ЦК), а якщо договір укладено, в розумний строк відмовитися від виконання договору, вимагати повернення сплаченої за товар суми і відшкодування інших збитків. Продавець, який не надав покупцеві можливість отримати відповідну інформацію про товар, несе відповідальність і за недоліки товару, які виникли після його передачі покупцеві, щодо яких покупець доведе, що вони виникли у зв'язку з відсутністю у нього такої інформації. 

 У ст. 12 Закону про захист прав споживачів відповідальність виробника (продавця) за неналежну інформацію про товар встановлена залежно від виду правопорушення. 

 Якщо споживачеві при укладенні договору не надано можливість негайно отримати інформацію про товар, він має право вимагати від продавця відшкодування збитків, завданих необгрунтованим ухиленням від укладення договору, а якщо договір укладено, в розумний строк відмовитися від його виконання і вимагати повернення сплаченої за товар суми і відшкодування інших збитків, повернувши товар, якщо це можливо з його характеру, продавцю. 

 Якщо продавець не надав покупцю повної та достовірної інформації про товар, він несе відповідальність, передбачену п. п. 1 - 4 ст. 18 Закону про захист прав споживачів, за недоліки товару, які виникли після його передачі споживачеві внаслідок відсутності у нього такої інформації. 

 Якщо ненадання повної та достовірної інформації про товар спричинило заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну споживача, він має право вимагати від виробника (продавця) відшкодування шкоди в порядку, передбаченому гл. 59 ЦК та ст. 14 Закону про захист прав споживачів. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Цивільно-правовий захист споживачів у зобов'язаннях роздрібної купівлі-продажу "
 1. 1. Система зобов'язань
    цивільно-правової відповідальності). За підставами виникнення розподіл зобов'язань проводиться на три групи (СР п. 2 ст. 307 ЦК): - зобов'язання з договорів та інших угод; - зобов'язання із неправомірних дій; - зобов'язання з інших юридичних фактів. У свою чергу, поділяється і кожна з трьох названих груп зобов'язань: * зобов'язання з угод - на договірні зобов'язання
 2. 3. Публічний договір і договір приєднання
    правовими актами, наприклад для ветеранів війни, інвалідів або інших категорій громадян). По-друге, ціна та інші умови таких договорів теж повинні бути однаковими для всіх споживачів (за аналогічними винятками). Більш того, з метою дотримання цих приписів федеральному уряду надано право видавати обов'язкові для сторін правила укладання та виконання публічних договорів
 3. 1. Поняття та особливості договору роздрібної купівлі-продажу
    цивільного права. Водночас, оскільки найбільш часто покупцем є громадянин, вступає у відносини для задоволення своїх особистих побутових потреб, до відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця-громадянина, не врегульованих § 2 гл. 30, застосовуються Закон РФ "Про захист прав споживачів" 1 (далі - Закон про захист прав споживачів) та інші правові акти,
 4. 2. Особливості захисту прав громадян-споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу
    цивільно-правову охорону. Надалі будуть розглянуті тільки ті цивільно-правові конструкції, які покликані забезпечити підвищену охорону прав споживачів як учасників договірних відносин. Відповідно до ст. 8-10 Закону про захист прав споживачів споживач має право вимагати надання необхідної та достовірної інформації про виробника (виконавця, продавця), режим його
 5. Конвенція ООН 1983 про представництво при міжнародній купівлі-продажу товарів.
    цивільного і торгового права, Конвенція допускає, що повноваження може бути явно вираженим або імовірною (для порівняння відзначимо, що ст. 182 ГК РФ допускає, що повноваження може випливати з обстановки, в якій діє представник: продавець в роздрібній торгівлі, касир і т. п.; інших випадків подразумеваемого повноваження ГК РФ не передбачає). Однак, так само як і вищезгадані
 6. 5.1. Комерційне представництво
    цивільні права та обов'язки подається. У справі МКАС N 96/1998, рішення від 24 листопада 1998 р., суперечка стосувалася порядку визначення обсягу повноважень, які можуть надаватися юридичною особою його працівникам та іншим особам. При цьому було розглянуто також питання про те, чи є надання представнику права пред'явлення позову від імені юридичної особи, в тому числі і
 7. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
    цивільному праві, а також у зарубіжному праві) може виявитися скрутним і викликати неоднакове ставлення сторін і внаслідок цього - виникнення між ними спору. У Типовому контракті МТП проводиться різниця між "обсягом продажів" і "гарантованим мінімумом продажів". У першому випадку в обов'язки сторін договору входить прийняття всіх зусиль для досягнення узгодженого "обсягу
 8. Гарантійні терміни
    цивільних прав займають так звані гарантійні терміни. Термін в радянському цивільному законодавстві має два самостійних значення. В одних випадках закон розуміє під гарантією один із способів забезпечення виконання зобов'язань між соціалістичними організаціями (ст. 210 ЦК). Сутність такої гарантії полягає в тому, що одна соціалістична організація (зазвичай організація
 9. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ
    цивільно-правове регулювання. Зміст договору енергопостачання. Висновок і виконання договору енергопостачання. Відповідальність сторін договору енергопостачання. Договори, що укладаються на оптовому і роздрібних ринках електроенергії. Договори на постачання газом і водою через приєднану мережу. Договір продажу нерухомості. Форма договору продажу нерухомості. Зміст договору
 10. § 4. Види договорів возмездного надання послуг
    цивільним законодавством, законодавством про захист прав споживачів і видаються відповідно до них іншими нормативними правовими актами. Всі користувачі зв'язку на території Російської Федерації на рівних умовах мають право передавати повідомлення по мережах електричного і поштового зв'язку на підставі договору про надання послуг зв'язку (ст. 44 Закону про зв'язок). Договір про надання
 11. § 1. Поняття зобов'язального права
    цивільного (приватного) права Зобов'язальне право являє собою складову частину (підгалузь) цивільного (приватного) права, норми якої безпосередньо регулюють майновий чи економічний оборот, перетворюючи його у форму цивільно-правового обороту. Інакше кажучи, мова тут йде про правове оформлення товарно-грошового обміну, тобто ринкових взаємозв'язків в
 12. § 3. Види зобов'язань
    цивільно-правової відповідальності). За підставами виникнення розподіл зобов'язань проводиться на три групи (СР п. 2 ст. 307 ГК): - зобов'язання з договорів та інших угод; - зобов'язання із неправомірних дій; - зобов'язання з інших юридичних фактів. У свою чергу, поділяється і кожна з трьох названих груп зобов'язань: -
 13. § 2. Види договорів у цивільному праві
    цивільно-правових договорів Цивільно-правові договори класифікуються як угоди (угоди) і як договірні зобов'язання. У першому випадку можна говорити про особливості юридичної природи відплатних і безоплатних, реальних і консенсуальних, каузальних і абстрактних, а також фідуціарних та інших договорів (угод). Оплатне договори (угоди) можуть бути також
 14. § 1. Поняття договору роздрібної купівлі-продажу
    цивільного права. Водночас, оскільки найбільш часто покупцем є громадянин, вступає у відносини для задоволення своїх особистих побутових потреб, до відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця-громадянина застосовуються Закон РФ "Про захист прав споживачів" та інші правові акти, прийняті відповідно до нього. У зв'язку з цим слід мати на увазі, що
 15. § 2. Зобов'язання з договору побутового підряду
    цивільного законодавства про форму угод договір побутового підряду повинен полягати в простій письмовій формі (ст. ст. 158 - 162 ЦК). Згідно п. 4 Правил побутового обслуговування договір про виконання роботи оформляється у письмовій формі (квитанція, інший документ) і повинен містити відомості про: --- --- В редакції Постанови Уряду РФ від 30
 16. Алфавітно-предметний покажчик
    цивільного права юридичного факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова. Керівництво до користування алфавітно-предметним покажчиком Посилання в покажчику включає в себе 2 елементи: - виділений термін, що позначає те чи інше поняття; - цифровий покажчик точного місця в підручнику, де можна ознайомитися з його описом. Цей цифровий покажчик точного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua