Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФундаментальна філософія → 
« Попередня Наступна »
Мераб Мамардашвілі. ЯК Я РОЗУМІЮ ФІЛОСОФІЮ, 2-е видання, змінене і доповнене, 1992 - перейти до змісту підручника

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Наукову характеристику становища і природи інтелігенції в сучасному суспільстві можна сформулювати виходячи із загальних уявлень про духовне виробництві та враховуючи в їх світлі ту суму істотних змін і нових соціальних явищ, які внесені в цю область сучасним розвитком (тобто розвитком, що відбувається на наших очах в передових промислових країнах і втягують в орбіту великих трансформацій також і область духовного виробництва). Цікавить нас явище знаходиться нині в більш розвиненому громадському стані, остаточно зірвано покрив святості і таємничості з інтелектуальної праці, з виконання духовних функцій у суспільстві, і цей стан не тільки оголює суть явища "інтелігенція", але і може служити ключем до розуміння того, що на ділі відбувалося на більш ранніх етапах суспільного розвитку, яка була тоді дійсна природа і функція інтелігенції.

Існує щонайменше два низки змін, важливих для нашої проблеми.

До першого ряду відноситься те зміна, яка відбулася в самому співвідношенні між дією об'єктивних економічних законів і механізмами свідомості людей в нашу епоху. Аналіз сучасної державно-монополістичної організації буржуазного суспільства показує, що його структура великою мірою відрізняється в цьому відношенні від структури класичного буржуазного суспільства - суспільства вільної конкуренції. Класичний капіталізм характеризувався стихійної принудительностью економічних законів і сил; той чи інший результат дії людей, і насамперед відповідність цього результату існуючим відносинам власності та експлуатації, забезпечення постійного відтворення цих відносин у всьому віялі повторюваних актів людської діяльності гарантувалися (або були вже передбачені, "закодовані ")" вільної "грою економічних механізмів та інтересів, закріплених відносинами власності. Свідомість людей, обробка цієї свідомості не мали тоді вирішального

283

значення і були, в суспільному масштабі, досить аморфної областю "слабких зв'язків", лише сумарно, в кінцевому рахунку, що кристалізуються в коло вирішальних економічних і класових інтересів. Жорстка регулювання поведінки мас людей задавалася лише у вигляді кінцевого результату гри стихійних законів ринку і ринкових відносин, конкуренції, індивідуальної вигоди, користі і т.д. Саме цим механізмом наводилося до єдиного знаменника поведінка громадських атомів, пов'язаних між собою і з суспільним цілим через свій індивідуалістичний, "розумний", "раціонально зрозумілий" егоїстичний інтерес. Поза капіталістичного підприємства, в масштабі суспільства в цілому панував принцип laissez faire, коррегіруемих втручанням грубого державного насильства лише у випадках гострих класових конфліктів. Звідси численні форми ліберальної ідеології, незавершеність всій надбудови, відповідної даної суспільно-економічної формації, переплетення зі старими, "неорганічними" для капіталізму формами політичної організації, правової свідомості та практики, ідеології і т.п., певне байдужість до механізмів громадського упорядкування й уніфікації свідомості людей, до завдань управління індивідами через усуспільнені форми мислення.

Але в сучасному суспільстві, відповідному більш зрілому рівню капіталістичного розвитку, становище змінилося. Як взагалі зросла частка "організованих", а не стихійних зв'язків у структурі суспільства, так виросла і роль свідомості (тим чи іншим чином направляється, організовуваного або ж просто преформіруемого за змістом і стандартно відтвореного кількісно в масі індивідів) у реалізації цілей державно-монополістичного капіталізму . Він породив цілу "індустрію" свідомості, опосредующего функціонування соціально-економічних структур, динаміку ринку та споживання, розвиток реальних або уявних потреб людей, встановлення і підтримання певного класового рівноваги, стійкість і общепринятость тих чи інших форм спілкування, політичних інститутів і т.д. Тут більшою мірою діють ідеологічні механізми (в самому широкому сенсі цього слова) управління свідомістю і - через свідомість - поведінкою людей. Сферу свідомості більше вже не залишають у спокої. Навпаки, функціонування сучасного суспільства, економічні інтереси панівного в ньому класу забезпечуються зараз у великій мірі через орієнтацію свідомості громадських атомів, через "кодування", "програмування", якщо висловлюватися мовою кібернетики, цієї свідомості, в якому все більше місця займають узагальнення-

284

стеленние, стандартно-колективні форми мислення. Це-маніпулювання індивідами за допомогою їх ідей, думок, свідомих навичок і т.п., а не просто через "природні", "сліпі" економічні механізми. Тому істотне місце в суспільстві стало займати саме виробництво такої свідомості, спеціальний праця по створенню його "зразків", "шаблонів", їх зберігання, переробки й поширенню в масах. Сюди ж додається - в умовах науково-технічної революції і зрощення науки з виробництвом і громадським управлінням, тобто в умовах, що змінили місце і роль знання в об'єктивних суспільних структурах, в житті суспільства, - також і праця пристосування наукових знань, художніх та інших духовних досягнень до завдань капіталістичної раціоналізації виробництва і громадського управління, праця переробки їх в оперативні утилітарні схеми, безпосередньо піддаються використанню в таких цілях (часто він переплітається і з самим науковим чи художнім духовним творчістю, проникає в нього і всередині нього здійснюється). Ця разросшаяся суспільна інтелектуальна функція розвиває праця певного типу - стандартизований масовий інтелектуальна праця, що передбачає взаємозамінність його виконавців, шаблонне відтворення вже наявних "зразків" в масових масштабах, рутинний і частковий характер самої інтелектуальної функції, дробиться між низкою виконавців, які втрачають з виду зв'язок цілого і в цьому відношенні цілком подібні фігурі "часткового робітника" на виробництві. З зазначеними процесами пов'язана і бурхливо протікає зараз добудова всієї будівлі західного суспільства, обростають власною ідеологічною та інституційної надбудовою й примудряються навіть свою опозицію - будь то страйкова боротьба чи "ліве" авангардистський мистецтво - перетворювати на органи, клапани власного саморегулювання, так би мовити, "інтегрувати "їх в себе.

Другий ряд змін, що переплітаються з першим і важливих для проблем інтелігенції, полягає в тому, що змінилася сама соціальна структура духовного виробництва, | змінилися соціальні механізми культури.

У класичну епоху капіталізму інтелігенція виникла й існувала як чисельно обмежена, невелика категорія осіб, що володіли дозвіллям і достатком і здійснювали фактичну монополію на розумову працю,-в умовах, коли в суспільстві зберігалися пережитки станових поділів, кастовості , певна традиційність і стійкість соціальних стратифікацій, котрі дозволяли досить обмежену соціальну динаміку і консервов-

285

вавших чіткі відмінності покликань, професій, способів життя і т.д. Ореол "обраності" і особливої винятковості цього вузького кола осіб надавала і сама форма їх існування в системі суспільних відносин: представники інтелігентного праці перебували на становищі осіб вільних професій і були пов'язані з панівними матеріальними інтересами лише через різні види меценатства або через загальноосвітні, культосвітні інститути (школа, університет), зберігаючи при цьому ремісничі форми неподільності своїх здібностей до праці з інструментами культури. У рамках такої монополії, що виключало зі свого кола найширші маси людей, здійснювалося історично право на ідейний вираз того, що реально відбувається в суспільстві, право на надання цим процесам ідеальної форми і вираження їх на мові культури. Люди, які займалися цим, і були "інтелігенцією". У той же час, оскільки не існувало будь-яких організованих форм утилітарного застосування знань у громадських масштабах та відповідних форм колективності інтелігенції, її зв'язок з панівним класом була досить вільної та ставила перед нею не стільки проблеми її власного становища, скільки проблеми всіх інших суспільних верств , за яких і замість яких вона "мислила". Вона представлялася чимось на зразок прозорого свідомості-медіума, в якому відбивається все інше і в якому немає жодної замутненою, ніяких перешкод, що виникають від власного становища і природи інтелігенції. При цьому межі, поле відносної самостійності інтелігенції, зумовлені характером її зв'язки з панівним класом, були достатньо широкі, надавали велику свободу маневру. Певна частина інтелігенції, здатна піднятися до оволодіння всієї загальною культурою людства і до розуміння історичного процесу як цілого, могла переходити (і переходила) на позиції пригноблених. Зокрема, історично первісна фаза формування пролетарських партій відбувалася саме в такій формі - у формі відриву ряду освічених осіб або цілих верств інтелігенції від зв'язку з панівним класом і переходу їх на позиції пролетаріату. Всі ці обставини сприяли виробленню у інтелігенції в той час своєрідною ідеології, яку можна було б назвати просвітницьким абсолютизмом. Інтелігенція усвідомлювала себе (і часто реально виступала) як носій загальної совісті суспільства, в якості його "загального чувствилища", в якому сходяться всі нитки відчування і критичного самосвідомості інших частин суспільного організму, позбавленого без неї і голоси, і слуху.

286

Якщо найширші маси людей були виключені з монополії свідомо-критичного вираження того, що реально відбувається в суспільстві і в їх власному положенні, з монополії розумової праці, то інтелігенція бралася представительствовать за них в ім'я "розуму", "добра", "краси", "істини взагалі" і особливо "людини взагалі". І, до речі кажучи, в тому саме, що зараз настільки явними представляються залишковість, архаїчність цієї претензії інтелігенції, збереження колишнього положення скоріше в утопічних ремінісценціях інтелігенції, ніж у реальності, найнаочніше позначаються зміни, що відбулися в соціальному будові духовного виробництва і механізмах культури. Справа в тому, що розмилося, зникло монопольне становище інтелігенції, розпалися традиційні культурно-історичні зв'язки, в рамках яких вона існувала в класичній культурі, і "просвітницький абсолютизм" її позбувся будь-яких коренів у реальності. Сучасне духовне виробництво стало масовим, а це і багато інших обставин перетворили духовне виробництво в сферу масового праці, долучили широкі верстви людей до роботи над свідомим виразом того, що відбувається в суспільстві, до володіння знаряддями та інструментами такого виразу, тобто інструментами культури. Інтелігенція вже не може претендувати на те, щоб знати за інших або мислити за них, а потім патерналістськи захищати або просвіщати їх, повідомляючи готову абсолютну істину або гуманістичну мораль. Вона й сама опиняється перед незрозумілою їй роздробленою реальністю, що розпалися цілим. Відрив вищих духовних потенцій суспільства від основних мас людей виражається тепер уже як розходження між "масовою культурою" і культурою справжньої, індивідуально-творчої, виражається незалежно від формальної монополії на розумові знаряддя культури як такі. Сам факт володіння ними вже не забезпечує прилученість до "загального чувствилища" суспільства. Розрив між вищими духовними потенціями суспільства та індивідуальним людиною проходить і по живому тілу інтелігенції. У відчуженні людей від культури відіграють роль скоріше більш тонкі механізми товарного фетишизму (зачіпають і саму інтелігенцію), ніж просто майнова нерівність. З іншого боку, з проникненням індустріальних форм у виробництво ідей і уявлень (засоби масової комунікації - mass media), в художнє виробництво (промислова естетика, дизайн і т.п.), в наукове експериментування, в експериментально-технічну базу науки і т. д. розпалася ремісничо-особистісна спаяність духовного виробника з знаряддями і засобами його розумової праці, приобретшими тепер внеіндівідуальное, усуспільнене існування і приводяться в дію лише колективно. Ставлення до цих усуспільнення засобів виробництва все більше відливається у формі найманої праці.

287

Разом з першим рядом процесів, який ми описували, все це породжує як зміна характеру і складу категорії осіб розумової праці порівняно із старомодною інтелігенцією, так і надзвичайний кількісне зростання цієї категорії в сучасному суспільстві, її массификация і стандартизацію, розвиток у ній конформістських тенденцій, з одного боку, і форм організованого опору - з іншого.

 І коли з точки зору цих процесів ми хочемо розібратися в загальному питанні про природу і ролі інтелігенції, то дуже цікавий світло на нього проливає визначення, яке давав інтелігенції А. Грамші. Воно цікаве тим, що дозволяє підійти до цього питання якраз з урахуванням специфіки сучасних процесів, які Грамші хоча і фрагментарно, але все ж передбачав і описав. Він говорив про неймовірне розширення категорії інтелігенції в "демократично-бюрократичній системі" сучасного суспільства, про те, що формування її в масовому порядку призводить до стандартизації і в кваліфікації, і в психології, визначаючи тим самим ті ж явища, що й у всіх стандартизованих масах : конкуренцію, профспілкову захист, безробіття, еміграцію і т.д. 

 Але повернемося до самого визначення інтелігенції. Грамші не намагався визначити її, виходячи з характеристики натуральної форми і змісту праці, яка виконується індивідом, з питомої ваги в цій праці розумової та фізичної діяльності. Точно так же Грамші відмовлявся і від характеристики інтелігенції як особливого проміжного шару в суспільстві, за аналогією з "середніми шарами". Грамші інакше підходить до цього питання: він підходить до нього як політик. Його передусім цікавить одне питання - про гегемонію того чи іншого класу, питання про його здатність займати керівне становище в суспільстві в тій мірі, в якій це положення грунтується на його вирішальній участі у виконанні завдань, що стоять перед суспільством в цілому на даному етапі його розвитку , в тому числі і в області духовного виробництва. Його цікавить, як і в якій формі створюється гегемонія класу в області духовного життя суспільства, в галузі культури і для чого вона служить при вирішенні реальних проблем суспільного життя. І виявилося, що для визначення інтелігенції як категорії осіб, абсолютно явно в такій гегемонії беруть участь, набагато плідніше розглядати зміст і роль інтелектуальної функції в суспільній системі, в системі функціонуючих суспільних відносин і ролей, а потім вже характеризувати людей, цю функцію виконують. 

 288 

 Грамші, таким чином, визначав інтелігенцію не в залежності від характеру праці, індивідом виконуваного, а з тієї функції, яку розумова діяльність виконує в ширшій системі суспільних відносин, і відповідно за місцем праці людей, переважно нею займаються, в цій системі. Ця функція забезпечує зв'язність і гомогенність суспільного життя, інтеграцію індивіда в існуючі суспільні відносини, в тому числі і зв'язність структури класу, що забезпечується через організацію і виховання свідомості, через застосування знань і духовних утворень, через спеціальну розробку ідеологічних відносин людей і т.д. І тих людей, які всередині класу спеціально зайняті виконанням цих завдань, розробкою ідеологічних зв'язків (того, що Ленін називав в широкому сенсі ідеологічним суспільним відношенням), Грамші називав інтелігенцією. 

 Він розрізняв "органічну інтелігенцію", тобто інтелігенцію, яка породжується в цілях консолідації класу і з'єднання розрізнених суспільних елементів в соціальну структуру, і "традиційну інтелігенцію", яку даний клас заставав готової, створеної іншими класами і з іншими завданнями. 

 Це визначення дозволяє багато чого зрозуміти з того, що відбувається в рамках сучасного суспільства. 

 Власне кажучи, той величезний кількісний ріст інтелігенції, який ми спостерігаємо в сучасному західному розвиненому суспільстві, лише виражає розвиток тієї функції, яку Грамші вважав властивою органічної інтелігенції. 

 Ми спостерігаємо процес, суть якого полягає в тому, що буржуазія створює власні верстви інтелігенції, власну інтелігенцію. Адже в ту епоху, коли для західного суспільства не мало особливого значення свідомість у регулюванні суспільних процесів, буржуазія вдавалася в сфері духовного виробництва, у сфері культури до послуг старих ідеологічних форм. Відома роль, яку в оформленні сучасного суспільства зіграла та форма ідеології, яку буржуазія застала готової і яку вона оживила, а саме релігія, всередині якої буржуазні інтереси висловилися і розвинулися у вигляді протестантського руху. Власна буржуазна інтелігенція стала виникати пізніше. Ми є свідками процесу виникнення цієї інтелігенції. Кількісне зростання сучасної 

 289 

 інтелігенції тобто не стільки зростання, як ми іноді схильні вважати, вчених, наприклад фізиків та ін, скільки зростання числа людей, зайнятих у сфері масових комунікацій, утилітарно-промислових застосувань наукових знань і художніх відкриттів, соціальних досліджень і т.д. Це - в розвинених країнах капіталізму - зростання насамперед технологів від науки, соціологів, зростання фахівців у певних галузях психології, психотехніки та ін Це є та органічна інтелігенція, яку клас буржуазії створює усередині себе. Інтелігенція виявляється у своєрідному положенні. Колишнє монопольне становище інтелігенції, на основі якого колись могла виникати та форма заняття розумовою працею, яка представлялася зберіганням совісті суспільства, формою "загального чувствилища", розмито, зникло, але стара ідеологія, що відповідала колись духовної монополії, в залишкових формах ще зберігається. Водночас порушують її процеси якось усвідомлюються на рівні якогось "шостого почуття". Тому інтелігенція, з одного боку, виражає себе в соціальних утопіях ірраціоналістіческого, апокаліптичного характеру - в тій мірі, в якій вона не мириться зі сформованим становищем і продовжує традицію соціальної критики, а з іншого боку, - в технократичної за своїм характером соціальної та ідеологічної інженерії - в тій мірі, в якій інтелігенція йде на соціальну резиньяції і інтегрується в систему (або просто органічно породжується нею самою). У тих формах соціально-критичної думки, які інтелігенцією породжуються, часто буває важко розрізнити, що є реакцією на дійсні пороки суспільства, а що - тугою за втраченою інтелектуальної монополії. Тому важливим є питання, яка доля революційно-критичних елементів в інтелігенції та духовному виробництві, як вони можуть далі розвиватися в рамках сучасного суспільства, куди переміщається зараз основна ланка розвитку культури і духовного виробництва? 

 Інтелігенція, перетворюючись на органічну інтелігенцію розвиненого суспільства, також стикається з процесом стандартизації, з процесом відчуження, з механізмом експлуатації, більш тонким і більш складним, ніж колишній. Вона опиняється перед дилемою: чи перетвориться вона в чиновника сучасних корпорацій і інтегрується в цьому сенсі в існуючу соціально-економічну систему або піде шляхом розвитку демократичної боротьби, по шляху участі в коаліції демократичних сил, що борються проти сучасних монополій. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ"
 1. Надбудова
    - Сукупність ідеологічних відносин, поглядів і установ суспільства, обумовлена його економічним базисом і рядом інших факторів - передісторія, географічними і клі-6 автоматичними особливостями, взаємовідносинами класів і суспільних груп всередині суспільства і його зовнішнім оточенням. Виростаючи на економічному базисі конкретної суспільно-економічної формації, надбудова надає
 2. Інтелігенція
    - Суспільний шар людей, що професійно займаються розумовою, переважно складною, творчою працею. Слід розрізняти науково-технічну інтелігенцію, безпосередньо бере участь у створенні матеріальних цінностей і яка є фактично частиною робочого класу, і гуманітарну інтелігенцію, що бере участь у створенні та розповсюдженні культурних цінностей. Суспільне становище цих двох
 3. Проблемні питання 1.
    Яка природа політичних змін? 2. Що спільного і особливого в категоріях політичного зміни і розвитку? 3. Як історично змінювалися уявлення про розвиток? 4. Товариства традиційні і суспільства сучасні: принципи типології. 5. Як співвідносяться розвиток і модернізація? 6. З чим був пов'язаний зростання інтересу до проблем розвитку та модернізації в середині XX в.? 7. Що таке
 4. Додаток до глави VIII
    Програмна розробка теми «Рушійні сили розвитку суспільства» Розвиток уявлення про джерела і рушійних силах суспільства в історії філософії. Провіденціалізм як одна з перших інтерпретацій рушійних сил історії. Ідеалістичні уявлення про рушійні сили суспільства. Концепція Г. Гегеля. Суб'єктивістські трактування рушійних сил. Діалект ко-матеріалістичний підхід до джерел і
 5. Дрібнобуржуазна ідеологія
    - Ідеологія значної частини населення (не тільки дрібної буржуазії), що ставить особисті інтереси вище громадських, яка прагне до отримання благ за рахунок суспільства при мінімальної віддачі суспільству своєї праці або без нього. Основними характеристиками є аполітичність, зневага до суспільного ладу, певною мірою до суспільства, перебільшення значення власної персони і власних
 6. Використана література
    1. Бедрицкий А. В. Імперії і цивілізації / / Російський геополітичний збірник. 1998. № 3. 2. Віхи. Інтелігенція в Росії / / Сб. статей (1909-1910). М., 1991. 3. Гершензон М. О. Слов'янофільство / / Питання філософії. 1997. № 12. 4. Гумільов Л. І. Етногенез біосфери Землі. Л., 1990. 5. Данилевський Н. Я. Росія і Європа. М., 1991. 172 2. Огляд російської геополітичної думки в.ДугінА. Г.
 7. Горяєва Т. М.. Політична цензура в СРСР. 1917-1991 рр.. / Т. М. Горяєва. - 2-е вид., Испр. - М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН). - 407 с.: Ил. - (Історія сталінізму)., 2009

 8. ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РАН. Постіндустріальний світ: ЦЕНТР, ПЕРИФЕРІЯ, РОСІЯ / Збірник 4. Світова культура на порозі XXI століття, 1999
    Ця книга присвячена багатозначного для глобальних і російських доль, складного і багатоскладних всесвітньо-історичному феномену (феномену постмодернизации. Впровадження в сучасний світ електронних технологій і масових комунікацій торкнулося самих основ людського існування, думки, віри, спілкування. Автори книги (троє вчених-сходознавців (спробували дослідити цю проблему
 9. Ідеологія
    - Система поглядів, ідей, понять, в якій концентріруетсятся відносини власності, відносини людей до дійсності і один до одного, соціальні проблеми і конфлікти, містяться цілі соціальної діяльності, спрямованої на закріплення або зміну суспільних відносин. Ідеологія - надбудова на економічному базисі у сфері свідомості і засіб захисту класових інтересів. Ідеологія
 10. Наслідки війни.
    Розглядаючи наслідки громадянської війни, необхідно відзначити, що дана війна виявилася найбільш кровопролитної за всю вітчизняну історію. Людські втрати при мінімумі битв склали 15 мільйонів чоловік (у три рази більше, ніж за всю першу світову війну). Не менше двох мільйонів осіб емігрували за кордон. Значно впав рівень виробництва, скоротилася частка посівних площ.
 11. 2.8.6. Ще одна сучасна стадиальная типологія соціоісторіческіх організмів: премодерное, модерне і постмодерне суспільство
    Багато соціологів давно вже користувалися поняттям сучасного (modern) товариства, маючи на увазі під ним в більшості випадків капіталістичне суспільство. Це поняття зараз все частіше стало використовуватися і в нашій літературі, причому для його позначення тепер вживається не тільки словосполучення «соврємєнвдє суспільство», яке ніколи не було науковим терміном, але і словосполучення «мoдepнoe
 12. Програмні тези
    - Природа, подібність і відмінність категорій політичної зміни і політичного розвитку. - Проблематика змін в ретроспективі: від античності до освітянської линів-но-прогрессистской схемою політичного розвитку; від песимістичних концепцій «кризи західної цивілізації» кінця XIX - початку XX ст. до відновлення оптимістичних уявлень про перспективи розвитку в концепціях
 13. Програма групи "Звільнення праці"
    1884 р. (Витяг) * Група "Звільнення праці" виникла у вересні 1883 Це була перша російська марксистська організація, в яку входили Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейн, В.І. Засулич і В.М. Ігнатов. Засновником і керівником групи був Г.В. Плеханов, видатний вчений, теоретик і пропагандист марксизму. ... Трудяще населення Росії
 14. Додаткова література
    Ачария Б., Чаморро С.М. Особливості впливу політичної культури на політичну систему суспільства. - М., 1998. Баталов Е.Я. Політична культура сучасного американського суспільства. - М., 1990. Гельман В.Я. Політична культура, масова участь і електоральна поведінка. - Політична соціологія та сучасна російська політика. - Сп б., 2000. Левадний Н.П., Ушков А.М.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua