Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Рогов. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими., 2000 - перейти до змісту підручника

9.5. ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРУ ТА ІНШИХ ПРИЙОМІВ В РОБОТІ ПСИХОЛОГА ЮСІХОТЕРАПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОЛЬОРУ

Профшпактіка нервового напруження вимагає врахування характеру впливу кольору на людину. Експериментальні досліджень-ня Е.Б.Рабкіна дозволили встановити діапазон оптимальних кольорів, на; иболее благотворно впливають на людину. Це зеле-ні, жовто-зелені і зелено-блакитні кольори. Крім фізич-них властивостей кольору, тобто довжини хвилі, необхідно враховувати його якість іі естетичне значення. Це пов'язано з тим, що абст-рактного щвет немає, він завжди зустрічається як більш-менш колірна ожраска предметів. І асоціативний характер воспри-ємства обумовлює перенос естетичної оцінки предметів на ті кольори, які цим предметам зазвичай властиві. Таким чином, щвет черпає свою значимість з реального дійсності і його вплив визначається цілою сумою факто-рів, куди тходіт і соціальний досвід людини.

Все виішеізложенное дозволяє рекомендувати фарбувати в синій колір і блакитні тони приміщення та обладнання (виділяю-щее тепло »і що дає шум). Наприклад, в кабінеті трудового навчання червоні і жовті кольори надають збудливу впли-яние, тому їх використання повинно бути обмежено, тобто в помещенішх, де учні можуть перебувати лише кратковре-менно, ілм там, де це збудження необхідно, наприклад, спор-тивний зал. Однак при фарбуванні приміщень та обладнання сле-дме уникати однобарвності, так як одноманітність швидко треба-едает, визіивая охоронне гальмування. Розвиток стомлення може бути попереджено шляхом раціонального освітлення за-лов і рабсочіх місць (достатня освітленість, сприятливий спектр, рашномерность), художнім оформленням інтер-ерів, красивою і зручною формою одягу (якщо вона введена в навчальному зіаведеніі). Раціональна забарвлення навчальних приміщень допоможе шовисіть продуктивність і ефективність навч-ної деяте.льності.

Несоміенно, що забарвлення стін в приміщенні не повинна бути гнітючої,, казенної, здатної посилити тривогу і хвилювання. Вага-тібюлі, Жолл, зали, кабінети стають привітними і затишними,, коли їх оживляють твори образотворчого мис-тецтва. У иполненние на високому художньому рівні і розумі-ло подобріанние за тематикою картини здатні підняти настро-

466

ение, зробити його оптимістичним, знизити внутрішнє напруження ня, зняти стомлення і т.д.

При підборі картин необхідно проявляти максимум требо-вательности до їх художній досконалості і ретельно враховувати відповідність їх змісту тих чи інших умов. Так, наприклад, вдало підібрані і розвішані в помеще-ванні їдальнею натюрморти можуть порушувати апетит. Однак, якщо великою кількістю і якістю їстівного вони будуть значно перевищувати те, що пропонує меню їдальні, то це викликає зни-ження апетиту. Таке ж негативний вплив становлять по-ня в кабінеті і прийомних адміністрації школи кар-твані, що зображують криваві битви, котрі сумують в'язнів в тем-ницах, драматичні побутові сцени.

Це необхідно мати на увазі, якщо потрібно, щоб оздоблення інтер'єру отвечело своє-му призначенням.

Тут слід враховувати, що талант художника полягає преж-де всього в його умінні через свої твори щедро ділитися побаченим, глибоко впливаючи на внутрішній світ глядача. Це використовується в психотерапії для впливу на настрій і психічний стан людини, а через них і на організм в цілому.

Для зняття психічної напруги можна використовувати і сам процес малювання (на спеціально відведеній стіні, дошці або паперовій основі). Учні вільно, за власним же-ланію обирають теми для своїх малюнків, написів, можуть по-казать і розповісти їх зміст товаришам, можуть малювати анонімно. Це дозволяє помітно зняти внутрішнє напруження ня, розвиває здатність до спілкування з оточуючими, підго-тавливать до роботи, дає педагогам інформацію про психічний стан учнів і психологічній атмосфері в школі.

Особливу увагу колірному оформленню приміщення слід приділяти під час сеансів психологічного розвантаження. При сю-житній сенсорної репродукції істотне значення має колір або забарвлення викликаються образів. Відомо, що у кожної людини є своє більш-менш виразне ставлення до того чи іншого кольору і їх різним сполученням.

Схильність до того чи іншого кольору або поєднанню кольорів може істотно змінюватися під впливом самих відмінності-них факторів, у той же час у кожної особистості є устої-чівие уподобання, складові «особисту кольорову шкалу» какодно з проявів індивідуальності. В.СЛобзін і М.М.Ре-шетніков (1986) пропонують враховувати вплив кольору на пси-

467

хоемоціональное стан людини при проведенні аутоген-ної тренування. Колір Вплив кольору залежно від його локалізації

вгорі бічні поверхні-ти або перспективи внизу Червоний Збуджує, мобілі-зует, надає Ерот-генное вплив Збуджує сприймається не-природно, може «обпалювати» Рожевий Викликає відчуття легкості, щастя Пробуджує почуття ніжності Часто асоціюється з нюховими ощу-щениями Помаранчевий Сприяє концентрації уваги Викликає відчуття тепла, сприяє релаксації Створює ефект «належності» і тепла, іноді сприймає-ся неприродно Жовтий Вселяє приємні ошущеніямі розрядки, відволікання, способст- яття релаксації Збуджує, може призвести до неприят-ним відчуттям Створює ефект «при-піднятому», иног-так - ширяння Зелений сприймається не-природно Заспокоює Заспокоює, «охлаж-дає», може оказ-вать снодійне дей-ствие Блакитний Навіває легкість, сприяє релаксу-ції «Прохолоджує», викликають кість відчуження «Прохолоджує» (більш виражено, ніж зеле-ний) Синій Нагнітає тревож-ність, занепокоєння Провокує отчуж-дення в групі, в від-відносинах з психо-логом Вселяє тривогу, « холод », відчуття безодні Коричневий Вселяє почуття важки-сти, тиску (для посилення почуття тя-жерсті використовувати не рекомендується) Пригнічує, підсилює іпохондричні на-строенность Зміцнює впевнений-ність У зв'язку з цим необхідно передбачити відповідну освітленість в кімнаті розвантаження, що можна зробити , проеці-ю чи слайди на одну зі стін або поміщаючи кольорові скла в вікон-ні прорізи.

У пацієнтів у стані депресії набагато поліпшується настрій, якщо вплив робить червоний колір, синій колір благотворно діє при збудженні.

468

ЛІБРОПСІХОТЕРАПІЯ

Лібропсіхотерапію (лікувальне читання) запропонував ще В.М.Бех-терев. Використання спеціально підібраних книг дозволяє ока-викликають істотний вплив на емоційний стан навчаючи-трудящих при мінімально витрачених коштах. В одних випадках книга відволікає людину від поганого впливу і направляє його енергію на досягнення позитивних цілей, позбавляє від ску-ки, пробуджує інтерес до пізнання, в інших випадках книги за-ставляют переглянути все життя, змінити не тільки ставлення до чого-небудь, але і все поведінку.

Книга необхідно ретельно підбирати відповідно до за-дачами, які встали перед людиною, і обов'язково з урахуванням його психологічних особливостей, так як одне і те ж художе-ственное твір може викликати у різних людей вдосконалення- шенно різні реакції.

ІОНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯ

Чутливість людей до метеорологічних явищ не-ухилом підвищується, причому жінки набагато більш чутливих-тельно, ніж чоловіки, літні - в болиней мірою, ніж мо- лодие. Одним з найбільш вивчених метеорологічних факто-рів, що впливають на людину, є іони - невидимі електричного заряджені частинки газів. Зазвичай в одному кубиче-ському сантиметрі знаходиться 4-5 тисяч заряджених іонів, а в гірських районах - більше 10 тисяч. Відомо також, що в містах із забрудненою атмосферою кількість іонів різко зменшує-ся. Вчені встановили, що многае нездужання викликаються сни-жением кількості іонів. Іони стримують поширення грибків, знищують бактерії, підвищують активність живих ор-ганизмов. Отримано позитивні результати при лікуванні від-ріцательно зарядженими іонами деяких хвороб, у тому числі і психічних.

Наявні дані дозволяють припустити необхідність установки іонізаторів в приміщеннях, призначених для від-нку, а також в системах вентиляції будівель.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.5. ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРУ ТА ІНШИХ ПРИЙОМІВ В РОБОТІ ПСИХОЛОГА ЮСІХОТЕРАПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОЛЬОРУ "
 1. 2. Використання товарних знаків у рекламі порівняльного характеру
  використання товарних знаків навіть у правдивій рекламі порівняльного характеру. Наприклад, незважаючи на справедливість оцінок, виробнику плівок "Fuji" заборонялося писати в рекламі що "кольору плівок" Fuji "яскравіше, ніж кольори плівок" Kodak ". Поступово прийшло розуміння того, що подібні заборони носять антіпотребітельскій характер, тому що позбавляють споживача можливості отримувати важливу
 2. Визначення ступеня приємності окремих хроматичних квітів
  кольору. Можливі кілька варіантів методики. В одному з варіантів кольорові картки пред'являються одночасно, будучи розташованими на одному фоновому аркуші. Обстежуваний повинен вибрати найбільш приємний йому колір. Іноді завдання полягає у виборі приємних для обстежуваних комбінацій кольорів. Цей варіант близько підходить до тесту Люшера, так як по суті для обстежуваного створюється ситуація
 3. Є.І. Рогов. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими., 2000

 4. 2.2. Психологічний інструментарій
  використанні терміну «психологічний інструментарій» у широкому сенсі розуміється система методів і технологій психологічної діяльності практичного психолога; у вузькому сенсі - сукупність засобів і матеріалів, необхідних для введення суб'єкта в корекційно -діагностичне взаємодія з практичним психологом і його результативного здійснення. Зупинимося на класифікації
 5. Приклади особистісно-орієнтованих уроків
  використання особистісно-орієнтованих технологій освіти. ЦЕ означає, що всі етапи уроку побудовані на варіативної основі так, щоб дитина могла вибрати, згідно своєму суб'єктного досвіду, стратегію сприйняття пояснення, рівень складності роботи на уроці та вдома, спосіб виконання навчальних завдань. Даний підхід має на увазі обов'язкове використання можливостей простору класу:
 6. КОЛЬОРУ ПРОДУКУВАННЯ
  кольору матерії в ході операцій Великої Роботи ключами Художества і конкретними вказівками на істинність і доброту (Bont?) матерії і на правильний режим вогню. Вважається, що колір змінюється тричі, але при переході від одного кольору до іншого ненадовго з'являються і інші забарвлення. Перший основний колір - чорний, що з'являється, найпізніше, на другий день. Поступово чорнота йде і змінюється білим
 7. Синтез-технологія і психотерапія
  використання метафор, не можуть вважатися виключною власністю психотерапії - під іншими назвами (і без назви) вони живуть у загальнолюдській культурі, регулярно используясь поетами і тор-говцамі, чаклунами і священиками, творцями реклами та керівниками всіх рангів. Однак якщо в житті ці практики, техніки і прийоми використовуються частіше стихійно, напівнесвідомо і тому
 8. Види природокористування
  використання корисних йому властивостей природи умовно згруповано в різні види природокористування. Розрізняють 3 види природокористування: галузеве, ресурсне та територіальне. Галузеве природокористування - використання природних ресурсів у межах окремої галузі господарства. Ресурсне природокористування - використання будь-якого окремо взятого ресурсу. Територіальне
 9. Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с , 1999

 10. 4. Вимоги до фахівців-непсіхологам 4.1.
  використання високопрофесійних експертних методів, не можуть використовуватися фахівцями-непсіхологамі. 4.3. Користувач-непсіхолог повинен попередньо проконсультуватися з психологами, які працюють у цієї практичної галузі, про те, які саме методики можуть бути застосовані для вирішення поставлених завдань. Коментар. Якщо психологи попереджають користувача про те, що
 11. Глава перша
  кольору, а ті, що складаються з більш великих часток, збирають цей потік, не даючи йому розсіятися, і викликають уявлення чорного кольору. - 267. 3 Т. е. з необ'єднувані в загальний рід «перших» видових відмінностей (таких, наприклад, як «собирающее» і «рассеивающее»). - 267. Глава восьма 1 Вже завдяки тому, що один і той же рід в різних видах у відомому сенсі різний. - 268. Глава
© 2014-2022  ibib.ltd.ua