Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як здійснюється працевлаштування іноземних громадян в Україні?Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх основні права, свободи та обов'язки, у тому числі і порядок їх працевлаштування, закріплені в Законі України від 4 лютого 1994 ИО правовий статус іностранцевія. Відповідно до ст. 8
цього Закону іноземці мають рівні з громадянами
України права та обов'язки в трудових відносинах, якщо інше не передбачено законодавством України або міжнародними договорами України.
Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право працювати на підприємствах, в установах, і організаціях або займатися іншою трудовою
діяльністю на підставах і відповідно до порядку, встановлених для громадян України.

Іноземці, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, можуть займатися трудовою діяльністю на підставі полученно
76

го дозволу на працевлаштування. Законом України ИО внесення змін до деяких законодавчих актів від 8 червня 2000 року (Праця і зарплата, № 26,
Червень 2000 р.) частина третя ст. 8 Закону України ИО правовий статус іностранцевія (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 23, ст. 161) доповнена пропозицією: ИТрудоустройство в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах посад (спеціальностей), визначається угодою про розподіл
продукції, здійснюється без отримання дозволу
на трудоустройствои.

Іноземці не можуть призначатися на окремі
посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства
України призначення на ці посади або заняття
такою діяльністю пов'язане з належністю до
громадянства України. Так, відповідно до ст. 46
Закону України ИО прокуратуреи прокурорами та слідчими можуть бути призначені громадяни України,
ст-8 Закону України ИО державної виконавчої службеи встановлює, що державними
виконавцями можуть бути лише громадяни України. '

Умови і порядок оформлення іноземним громадянам (а також особам без громадянства) дозволів на
працевлаштування в Україні встановлені постановою Кабінету Міністрів України № 2028 від 1 листопада
1999 р., яким затверджено ИПорядок оформлення іноземним громадянам або особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Украінеи (Урядовий
кур'єр № 230 від 08.12.1999 р.).

Дозвіл на працевлаштування оформляється іноземному громадянинові (або особі без громадянства), які має намір займатися в Україні трудовою
діяльністю, якщо в державі (регіоні) відсутні працівники, або якщо є достатні обгрунтування
для використання праці іноземних громадян, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами
Україна.

Дозвіл на працевлаштування оформляється і видається Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики для роботи на вказаний
Е 77

ном підприємстві, в установі, організації на певній посаді (за певною спеціальністю).

Дозвіл на працевлаштування не потрібний у таких випадках: іноземний громадянин має вид на
проживання в Україні; іноземний громадянин придбав статус біженця відповідно до законодавства України; представники закордонного морського
(річкового) флоту і зарубіжних авіакомпаній, які
обслуговують ці організації на території України; працівники зарубіжних засобів масової інформації акредитовані для роботи в Україні; артистам
і працівникам мистецтва для роботи в Україні за фахом; керівникам легалізованих в Україні
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Як здійснюється працевлаштування іноземних громадян в Україні? "
 1. Як здійснюється регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав?
  Здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування (ч.З ст.8 Закону України ИО правовий статус іностранцевія (в редакції Закону № 1807-ІП від
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача дуже важливо познайомити з можливим і корисним застосуванням понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та
 3. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи, демократії та соціальної справедливості, але і як велику історичну драму народу, виткану з протиріч, перемог, поразок і трагедій, злетів людського духу і його падінь, теоретичних осяянь ідеологів і вождів революції і їх же грубих помилок і прорахунків. Відхилено уявлення про
 4. 24. Адміністративно - правовий статус біженця за законодавством України.
  працевлаштування або навчання; медичну допомогу та соціально-побутові послуги; користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення до вирішення питання про надання статусу біженця, але на строк не більше трьох місяців; вільне сповідування своєї релігії. Особа, яка подала заяву про надання статусу біженця , зобов'язана: подати до відповідного органу міграційної служби відомості,
 5. 6.1. Основний податок
  як "Інші доходи громадян", не передбачені як об'єкти оподаткування у розділах II та III Декрету. Спільним листом ДПА та Мін'юсту України від 07.06.99 р. № 8106/7/17-0517 роз'яснено, що немає підстав для утримання податку підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності з виплачуваних нотаріусам доходів. У той Водночас
 6. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  як раніше, що відображало тенденцію до скорочення числа речових прав. Серед видів власності не згадувалася приватна власність; 3) значно розширений перелік зобов'язань. Зокрема з'явилися глави про поставку, контрактації, позику, підряд на капітальне будівництво, розрахункових і кредитних відносинах, довічне утримання, порятунок соціалістичного майна та ін Однак найбільш
 7. 13. Поняття і зміст цивільної правоздатності, її початок і кінець.
  як здатність мати цивільні права і нести обов'язки (ст. 9 ЦК). Будь-який суб'єкт права в силу закону має правоздатність, тому що не можна бути суб'єктом права, не володіючи одночасно правоздатністю. Правоздатність - це обществественного-юридичне якість, властивість, так як кожен громадянин наделяетется правоздатністю державою, у зв'язку з тим, що цивільний закон оголошує
 8. 83. Поняття і порядок приватизації майна державних підприємств .
  здійснюється на основі наступних принципів: законності; державного регулювання та контролю; надання громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна; надання пільг для придбання державного майна членам трудових колективів приватизованих підприємств; забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян України в
 9. 28. Торгово-промислові палати
  як підприємців, і їхнього об'єднання. У Законі міститься спеціальна вказівка: ТПП мо-ясет займатися підприємницькою діяльністю тільки в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання її статутних завдань. Одержаний нею прибуток не розподіляється між членами ТПП, а спрямовується на виконання її статутних завдань. ТПП є юридичною особою і відповідає за своїми зобов'язаннями всіма
 10. 53. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
  як всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. За критерієм характеру цінностей , які вкладаються в об'єкти діяльності, Закон класифікує інвестиції таким чином: - кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та Інші
© 2014-2022  ibib.ltd.ua