Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як відбувається звільнення працівника у зв'язку з набранням законної сили вироку суду (п. 7 ст. 36 КЗпП України )?Відповідно до п. 7 ст. 36 КЗпП України набрання законної сили вироком суду, яким працівник засуджений (крім випадків умовного засудження
і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або
до іншого покарання, яке виключає можливість продовження роботи на даному підприємстві, є підставою припинення трудового договору. До числа
інших покарань відноситься позбавлення права займати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк, встановлений вироком суду, але не більше п'яти років.

Особливістю звільнення за п. 7 ст. 36 КЗпП України є те, що при призначенні однієї із зазначених мір покарання власник або уповноважений
ним орган зобов'язаний розірвати трудовий договір з працівником. Саме тому на його звільнення в даному
. випадку не потрібно згоди профспілкового комітету.

Відповідно до п. 10 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій днем ??звільнення
вважається останній день роботи. Тому якщо працівник до винесення вироку знаходився під вартою,
звільнення його виробляється не з моменту винесення
вироку, а з останнього дня роботи (п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 Лист ря 1992 № 4 ИО практику розгляду судами трудових споровими).

122
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Як відбувається звільнення працівника у зв'язку з набранням законної сили вироку суду (п. 7 ст. 36 КЗпП України)?"
 1. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 2. За яких підстав може бути припинений трудовий договір?
  Звільнення з цих підстав може мати місце у випадках, коли відповідно до п. 4 ст. 7 КЗпП Украї ^ ни спеціальною нормою законодавства України передбачено обмеження на прийом на роботу за певних умов (наприклад, осіб, позбавлених вироком суду права займати певні посади або займатися певною діяльністю протягом визначеного судом терміну; прийняття на
 3. Як відбувається звільнення у зв'язку з вчиненням за місцем роботи розкрадання (в тому числі і дрібного) майна власника (п. 8 ст. 40 КЗпП України)?
  як розкрадання державного або громадського майна, і, отже, за цих умов цілком припустимо припинення трудового договору з винною особою за п. 8 ст. 40 КЗпП України. Ініціатива припинення трудового договору з працівником за вказаною підставі виходить від власника або уповноваженого ним органу, який з урахуванням всіх обставин Може і не вдаватися до звільненню
 4. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  як право. При цьому головна увага приділяється закономірного і випадковому в праві, основним правовим системам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з державою як продукт і
 5. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  як, яким способом сам суб'єкт реалізує право, які соціальні, психологічні, організаційні процеси при цьому виникають. Тому реалізацію права можна визначити як таке соціальне поведінка суб'єктів права, і якому втілюються розпорядження правових норм, як форму практичної діяльності щодо здійснення прав, виконання обов'язків. Виділяються чотири такі форми діяльності з
 6. Глава дев'ятнадцята. правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  як синонім норми права. Йшла мова і про впливі права на поведінку, і про поведе-нии як об'єкт правовідносин, і про біхевіорістском підході до розуміння права, коли в основі лежить вивчення зв'язки «право - поведінка». Словом, поведінка також виявляється важливим предметом інтересів теоретико-правового знання. Загалом, так воно і має бути. Бо якщо саме право - це соціально-регулятивна система,
 7. § 6. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород
  працівникам зв'язку, залізничного транспорту, цивільного повітряного флоту, прокурорсько-слідчим працівникам і деяким іншим. Військовими вважаються звання, що привласнюються особам офіцерського та армійського складу Збройних Сил Російської Федерації на підставі Федерального закону від II лютого 1993 "Про військовий обов'язок і військову службу "та Указу Президента Російської Федерації від 9
 8. § 3. Безумовні види звільнення від кримінального покарання
  як арешт або вміст у дисциплінарної військовій частині, залишається військовослужбовцям, і на нього в силу цього поширюються обов'язки несення військової служби в особливих режимних умовах, з усіма витікаючими наслідками. Особливістю захворювання, про який йде мова, є те, що воно позбавляє військовослужбовця здібності ("робить його непридатним") виконувати військову службу в умовах відбування
 9. Дострокове припинення повноважень народного депутата.
  як відмінне від цивільно-правового, але не анулює його дії. Друга група охоплює ситуацію втрати спеціальної депутатської правоздатності. Це втрата громадянства і вступ в законну сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка є депутатом. До третьої групи відносяться ситуації втрати права бути депутатом у Верховній Раді. Згідно з чинним законодавством
 10. § 3. Позовна давність
  як тільки йому стало відомо про те, що продукція не відповідає за якістю стандартам, технічним умовам або зразкам. В окремих випадках термін захисту цивільних прав, здійснюваної в позасудовому порядку, встановлюється нормативними актами. Так, наприклад, Патентним законом РФ докладно регламентовані терміни подання заявником заперечень до Апеляційної палати Патентного відомства при