Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як виробляється звільнення за систематичне невиконання без поважних причин трудових обов'язків (п. 3 ст. 40 КЗпП України)?Трудовий договір з працівником може бути припинений у разі систематичного невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на нього
трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.

Звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпП України не допускається за одноразове порушення трудової дисципліни. Воно можливе тільки в тому випадку, якщо такі

137

порушення стали систематичними. Систематично
порушують трудову дисципліну вважаються працівники, які мають дисциплінарне або громадське стягнення за порушення трудової дисципліни і порушили її знову.

Розірвання трудового договору за п. 3 ст. 40 КЗпП
не допускається за відсутності конкретного дисциплінарного проступку, а також у тому випадку, коли за цей
проступок вже було накладено дисциплінарне або громадське стягнення. Однак допустимо не тільки накладення нового дисциплінарного стягнення, а й звільнення, якщо протиправні дії працівника тривали, незважаючи на накладення стягнення. Їі зв'язку з
цим необхідно знати, що далеко не всі санкції, застосовувані власником або уповноваженим ним органом до порушника трудової дисципліни, відносяться
до числа дисциплінарних стягнень. Так, не враховуються в даному випадку такі заходи правового впливу,
як повне або часткове позбавлення порушника премій,
передбачених системою оплати праці або винагороди за підсумками роботи за рік, перенос черговості в
отриманні житла та інші, оскільки вони не передбачені законодавством про дисциплінарну відповідальність. Не можна вважати дисциплінарним стягненням
попередження про неповну службову відповідність
або затримку до одного року присвоєння рангу (або призначення на більш високу посаду), оскільки у ст. 14
Закону України ИО державну службу ці заходи
відносяться до заходів дисциплінарного впливу.

Під заходами громадського стягнення слід розуміти стягнення за невиконання трудових обов'язків, застосовані до працівника трудовим колективом (ст. 9 Закону СРСР про трудові колективи), товариським судом, громадськими організаціями в
відповідно до положень і статутами, які визначають їх діяльність. Беруться до уваги
лише ті громадські стягнення, з дня накладення
яких до видання наказу (розпорядження) про звільнення минуло не більше одного року, якщо вони, звичайно, не зняті достроково.

138

Звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпП України визнається правомірним лише в тому випадку, якщо дисциплінарні та громадські стягнення за попередні
звільненню проступки були накладені з дотриманням
порядку, встановленого законодавством про дисциплінарну відповідальність. Самі по собі випадки порушення трудової дисципліни, раніше допущені працівником, на які своєчасно, у встановленому законом порядку, власник або уповноважений ним
орган не реагував, не можуть бути підставою для
звільнення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Як виробляється звільнення за систематичне невиконання без поважних причин трудових обов'язків (п. 3 ст. 40 КЗпП України)? "
 1. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 2. Який порядок застосування дисциплінарних стягнень встановлено законодавством?
  Як підтвердження небажання працівника підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку, стійке прагнення ігнорувати порядок в організації. Працівник може відмовитися від підпису під наказом про накладення стягнення, і така відмова має бути оформлений відповідним
 3. § 2. Дієздатність громадян
  як здатність особи своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати їх (ч. 1 ст. 21 ЦК). Дієздатність, як і правоздатність, є спільною правовою передумовою до придбання особою своїми діями прав і обов'язків, реалізації їх і несення відповідальності. Правоздатність та дієздатність, володіючи відомими
 4. Як виробляється звільнення у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я (п. 2 ст. 40 КЗпП України)?
  Як правило, створюється наказом керівника. Комісія повинна забезпечити об'єктивний розгляд і професійну оцінку діяльності аттестуемого. Висновки атестаційної комісії про ділові якості працівника не є обов'язковими для власника або уповноваженого ним органу, носять рекомендатель 136 ний характер і підлягають оцінці в сукупності з іншими об'єктивними даними,
 5. Які існують строки звернення до суду?
  Які причини вважаються поважними для відновлення строку давності. Це вирішує сам суд. Згідно п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р № 9 про Про практику розгляду судами трудових споровими, а також правових позицій Верховного Суду України з розгляду судами окремих категорій цивільних справ (Розділ 4. Трудове право п. 1, 2) строки звернення до суду
 6. Види і стадії адміністративного права
  як засіб контрольної діяльності 1. Діє особлива система державних органів і гро-ських організацій, на які покладено обов'язок по підтриманню і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Способи забезпечення законності - це застосовувані ними различ-ні правові та організаційні форми і методи діяльності, практи-етичні прийоми,
 7. 4. Забезпечувальні заходи. ЗУСТРІЧНИЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СКАСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
  як заходів щодо забезпечення позову. Організація або громадянин, яким забезпеченням майнових інтересів до пред'явлення позову заподіяні збитки, має право вимагати від заявника їх відшкодування, якщо заявником у встановлений судом строк не було подано позовну заяву з вимогою, у зв'язку З яким арбітражним судом було вжито заходів щодо забезпечення його майнових інтересів, або якщо набрало
 8. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  як визначено у військовій доктрині Росії, має на меті «захист суверенітету і територіальної цілісності, інших життєво важливих інтересів РФ у разі вчинення агресії проти неї або її союзників », держава зацікавлена ??у створенні законодавства, спрямованого на забезпечення виконання цієї мети. Умови договору (контракту) викладені в законі «Про військовий обов'язок і військову службу»
 9. § 1. Поняття злочину
  як вихід за кон, які-небудь межі, межі, зумовила появу поглядів на злочину як на деякого роду порушення (волі, закону, права в об'єктивному і суб'єктивному сенсі і т. п.) , що і відбилося в одній з перших законодавчих формулювань: "Будь-яке порушення закону, через яке посягается на недоторканність прав влади верховної або встановлених нею влад, або ж на права
 10. § 3. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності
  як з ініціативи названих осіб, так і за рішенням суду, але з їх згоди. Її застосування доцільне лише в тому випадку, якщо батьки та інші особи та організації здатні надати на підлітка позитивний вплив. Покладення обов'язку загладити шкоду застосовується в разі заподіяння матеріальної шкоди потерпілому і полягає в його грошової чи трудової компенсації. Призначається дана міра