Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Є. В. Зоріна, Н. Ф Рахманкулова. Філософія в питаннях і відповідях. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, - 336 с., 2007 - перейти до змісту підручника

16. Які періоди можна виділити в античній філософії і на яких підставах?

В історико фі юсофской науці існують різні пе ріодізаііі античної філософії, кожна з яких вносить додатковий штрих у загальну картину Один з найбільших німецьких істориків філософії кінця минулого століття. В. Віндельбанд (1848-1915), виділяв два відмінних по культурному (| Юну і духовним прагненням періоду античної філософії: 1) грецька філософія, створена на основі замкну тієї національної культури і прагне до чистого пізнання (завершилася до 322 г до н. Е. .), 2) елпіністіческо-римська філософія, що розвивалася на грунті світової культури того часу і прагнула до найкращого пристрою жшні людей, тобто до практичного результату

Критерієм виділення періодів в концепції ІІВЄСТНОГО зна струму ан точності російського філософа С. Н Трубецького (1862 - 1ЧП5) є головні фігури античної філософіг '1-й період - до Сократа (VI ст.

до н. е, - 2-га пол V в . за н. е. 1. 2-й період - від Сократа до Аристотеля (2-га пол. V ст. ло н д. - IV в

ЗЕ до н. е..); 3 -й період - післо Аристотеля (IV в. до н е. - VI в н. е..). Звідси походить термін «досокретікі», який використовується у філософській літературі.

Найбільш «докладна періодизація історії античної філософії була запропонована іншим і івеетньїм росі ійскім філософом, психологом Г. І Челпанова (1862-1936V Тут критерій для виділення п'яти періодів ан '. ічной філософії - зміна об'єкту і явдач філо (офіі. Перший період - натурфілософ, кий, або космологічний (VI в. до н. е.. - середина V ст. до н. е..) характеризується переважним интере; ом до проблем "фі-зиса» і космосу, пошуком субстанціалпного початку всіх речей Утой-юй пеоіод - антропологічний (2 - а пол. V? до н. е. - кін. V в до н е..

) робить рівним предметом свого исс іедова-ня людини, намагаючись визначити його сутність. Третій - систематичні (V - IV ст до н е..) характери іуется відкриттям сверхчувс Гвен і категогірльной диг тектікой Платона і Арі-СТОТЄЛ5, мавши формулювання осної ні до філософських проблем. Чверть й - етичний (III в до н е.. - I в. н. е..) пов'язаний з п е - розумінням фі тософіі насамперед як морального учеіія розробляє норми і правила людського життя І, нарешті, п'ятий - релігійний період (ее н. е.. - уі в. н. е..) вьделяет в якості головного об'єкта філософії пізнання Ь жественное.

Природно, кожна із запропонованих периодизаций досить умовна, але найбільш змістовною представляється періодизація Г 11 Челпанова.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "16. Які періоди можна виділити в античній філософії і на яких підставах?"
 1. Антична наука та її вплив на світову культуру
  Антична наука тісно пов'язана з філософією і не цілком вільна ще від міфологічних уявлень. Вона має спекулятивно-теоретичний, умоглядний характер і грунтується на спостереженнях і теоретичних роздумах. На думку П . Гайденко в античності закладаються основи для формування трьох наукових программ149: - математичної програми, що виникла на базі піфагорейської і
 2. КОНТРОЯЬНИЕ ПИТАННЯ
  1. Коли і з яких теоретичних робіт почався класичний період розвитку геополітики? 2. Чому саме період 1880-1950-х рр.. називають класичним періодом геополітики? 3. Де і в яких умовах геополітичні ідеї користувалися найбільшим попитом і особливо швидко поширювалися? 4. Що служило каталізатором цього розповсюдження? 5. Які зміни знаменували собою кінець
 3. Запитання і завдання для повторення:
  З яких земель спочатку складалося Київська держава? Яке походження має назву "Русь"? Які передумови послужили початку роздробленості князівств ? Які точки зору існують щодо форми правління в Київській Русі? Якими повноваженнями наділявся князь у Київській Русі? Які функції виконували "вірники" і "тіуни"? Яку роль відігравала церква в Київський період? Хто був
 4. ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ ТА ЇЇ ПЕРІОДИЗАЦІЯ
  Європейська філософія являє собою певну цілісність з самого виникнення і до наших днів. Незважаючи на потрясіння і переломи, філософська традиція ніколи не переривалася: середньовічна філософія використовувала античні ідеї, а філософія Нового часу - ідеї-середньовіччя. 25-вікове розвиток європейської філософії дає різні підстави для поділу її на епохи.
 5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  1. Чому у розвитку східнослов'янського етносу і держави слід виділяти епоху Київської Русі? 2. Які геостратегічні завдання були вирішені в цю епоху? 3. Які геополітичні картини вона включала? 4. Як називалася друга епоха російської держави і які геополітичні картини вона включала? 5. Дайте характеристику третього геополітичної епохи Великого князівства
 6. СПИСОК 1.
  Гайденко В.П., Смирнов Г.Л. Західноєвропейська наука в середні століття. М.. 1989. 2. Гуревич А.Я. Середньовічний світ: культура Німа більшості. М., 1990. 3. Гуревич А.Я. Категорії середньовічної культури. М., 1979. 4. Історія філософії. Захід-Росія-Схід: Філософія стародавності і середньовіччя. М., 1995. Кн. 1. 5. Майоров Г.Г. Формування середньовічної філософії. Латинська
 7. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  Філософія як специфічний спосіб осягнення і осмислення людиною дійсності. Соціальні, економічні, політичні, духовні передумови генезису філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх
 8. Контрольні питання по § .2: 1.
  Які спільні риси в підходах до проблеми сенсу людського життя можна виділити у російських філософів кінця ХХ-початку ХХ століть? 2. Яке основне протиріччя в цій проблематиці займало у них центральне місце? 3. Як ставляться поняття «мета» і «сенс» життя в російської філософії? 4. Чим відрізняються «етика закону» від «етики благодаті» у Н.А. Бердяєва? 5. У чому особливість
 9. ПЕРШИЙ ЕТАП античній філософії (до У в. до н. е..)
  1. Для першого періоду розвитку античної філософії характерно, що це був період становлення і розвитку. Сфера розповсюдження філософії була досить обмеженою. Цей період почався з дуже скромних підстав, з невеликої кількості філософських проблем і явно не виражених філософських понять, але поступово їх кількість і точність зростали. За своїм інтересам ця філософія була
 10. Проблеми античної наступності
  Символічним початком Візантії вважається рік заснування Константинополя (330), з падінням якого 29 травня 1453 імперія припинила своє існування. «Поділ» Римської імперії 395 на Західну і Східну представляло лише формально-правової рубіж епох, в той час як історичний перехід від пізньоантичних державно-правових інститутів до середньовічних відбувався в 7-8 ст. Але й після
© 2014-2022  ibib.ltd.ua