Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Які встановлено в законодавстві спеціальні норми з охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів?Законодавство про працю, враховуючи фізіологічні
особливості жіночого організму, інтереси охорони материнства і дитинства, соціальну роль дітонародження, яку виконує жінка в суспільстві, встановлює
додаткові спеціальні пільги та гарантії для
працюючих жінок. Це дає підстави для того, щоб сформулювати ще один принцип трудового права З підвищеною охорони праці жінок.

Відповідно до ст. 174 КЗпП забороняється застосування праці жінок на важких роботах і роботах з

289

шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на
підземних роботах (крім деяких нефізичних
робіт, або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). Забороняється також залучення жінок до
підіймання і переміщення предметів, маса яких
перевищує встановлені граничні норми.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками затверджені Міністерством охорони здоров'я України (накази № 241 і 256 від 20, 29 грудня 1993 р.) .

Маса вантажу при піднятті і переміщенні (до двох
разів протягом години при чергуванні з іншою роботою)
не повинна перевищувати 10 кг, а при постійному переміщенні протягом робочої зміни З 7 кг.

Законодавство обмежує роботу жінок у нічний час. Відповідно до ст. 175 КЗпП залучення
жінок до роботи в нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це
викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування для жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України.

Обмеження, передбачені в першій частині ст. 175
КЗпП, не поширюються на жінок, які працюють на
підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї.

Особливі норми з охорони праці встановлено для жінок, які мають дітей віком до трьох років.

Жінкам надаються відпустки по вагітності та пологах тривалістю 70 календарних днів
до пологів і 56 З після. У разі ускладнених пологів
або народження двох і більше дітей післяпологова відпустка
становить 70 календарних, днів. Працюючим жінкам, які належать до 1-4 категорії осіб, постраждалих
внаслідок Чорнобильської аварії, відпустка надається тривалістю 180 календарних днів (по
90 днів до і після пологів) . Відпустка і допомога по вагітності та пологах обчислюється сумарно і надається жінкам у повному обсязі, незалежно від ко.лічества.дней, фактично використаних до пологів.

290

Право на зазначену допомогу мають жінки, що працюють на будь-яких підприємствах, незалежно від форм
власності і господарювання, а також непрацюючі
жінки відповідно до п. 5 Положення про порядок
призначення і виплати державної допомоги сім'ям, які мають дітей, затвердженого 11 березня 1993 Міністерством праці. Міністерством освіти, Міністерством соціального захисту населення і Міністерством фінансів України.1

Законодавство про працю надає жінкам
та інші пільги з метою охорони їхнього здоров'я та створення
сприятливих умов для поєднання роботи з народженням і вихованням дітей.

Законодавством передбачений також комплекс
правових норм з охорони праці неповнолітніх
(осіб, які не досягли 18 років), а також норм по трудоуст-.
Ройству молоді для виробничого навчання та на
роботу за фахом.

Неповнолітні у трудових правовідносинах
прирівнюються до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких дру-,
гих умов користуються додатковими пільгами.

Не допускається прийом на роботу осіб молодше 16 років.
За згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть бути прийняті на роботу (як виняток) особи, які досягли 15 років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ
і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю
і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання
час і після досягнення ними 14-річного віку (за згодою одного з батьків або особи, що його замінює). /

Забороняється застосування праці неповнолітніх,
тобто осіб віком до 18 років, на важких роботах і на
роботах із шкідливими або важкими умовами праці, а
також на підземних роботах. Порядок трудової і про
Праця і зарплата. З 1993. З № 7.

291

фессиональной навчання неповнолітніх професіям,
пов'язаним з цими роботами, визначається положенням,
затверджується органом з нагляду за охороною праці.

Забороняється залучати неповнолітніх до
нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні
дні, а також до підіймання і переміщення важких речей,
маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, а також граничні
норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми затверджується Міністерством охорони здоров'я за погодженням з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

Неповнолітні приймаються на роботу лише
'після попереднього медичного огляду.

Нові можливості для поліпшення умов життя і роботи надає молоді Закон України
ИО'содействіі соціальному становленню та розвитку
молоді в Украінеи, прийнятий Верховною Радою
Україна 5 лютого 1993 р.1 (в ред. від 23 березня 2000
/ / Голос Украіни.З2000.З № 82).

Охорона праці інвалідів та осіб із зниженою працездатністю полягає насамперед у створенні для
них сприятливих умов праці, що дає їм можливість за бажанням продовжувати трудову діяльність
без шкоди для здоров'я.

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), на
. які покладено встановлення інвалідності, визначають для інвалідів умови, характер і види робіт, доступні станом здоров'я (переклад на легку роботу,
встановлення неповного робочого дня, звільнення від
понаднормових робіт, робіт у нічні зміни тощо).

^ Відповідно до Закону України ИОб основи соціального захисту інвалідів в Украінеи від 21 березня
1991 власник (незалежно від форм власності) зобов'язаний створювати безпечні і нешкідливі для

1 Відомості Верховної Ради Украіни.З 1993.З № 16.З
ст.167.

292

здоров'я умови праці, здійснювати заходи, спрямовані на попередження інвалідності, відновлення працездатності інвалідів, правильно здійснювати підбір робочих місць.

Нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, визначаються для всіх підприємств (об'єднань), установ і організацій (незалежно від форм власності і господарювання) у розмірі не менше 4 відсотків від загальної чисельності працюючих, якщо працює від 15 до 25 осіб Зустанавлівается норматив у кількості одного робочого места1.

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу (без його
згоди) з мотивів інвалідності не допускається, за
винятком випадків, коли, за висновком медико-соціальної експертизи, стан здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці інших осіб або продовження трудової діяльності, зміна її характеру
та обсягу загрожує погіршенню здоров'я інваліда.

Відповідно до ст. 232 КЗпП і п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада
1992 ИО практику розгляду судами трудових
споровими при відмові у прийнятті на роботу інвалідів, направлених в рахунок броні, їхні заяви про укладення
трудових договорів можуть розглядатися безпосередньо в районних (міських) народних судах2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Які встановлено в законодавстві спеціальні норми з охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів? "
 1. Зміст
  Введення ... З РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ... 6 Глава 1. Загальні питання ... ... 6 Коли виникло трудове право і яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 3. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  Поняття форми права. Нормативно-правовий акт. Судовий прецедент. Судова та арбітражна практика. Правовий звичай. Звичайне право. Доктрина. Право і закон. Міжнародні договори. Співвідношення типів і форм права: сучасне розуміння. Наступність і оновлення в праві. Рецепція права. Після обговорення теми про сутність і зміст права, його розумінні і визначенні настає черга і теми про форму
 4. 85. Порядок отримання громадянами у власність квартир з Державного житлового фонду.
  Про приватизацію державного житлового фонду Стаття 1. Поняття приватизації державного житлового фонду Приватизація державного житлового фонду (далі - приватизація) - це відчуження квартир (будинків), кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т . п.) державного
 5. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  Виникнення права власності. Право власності належить до числа таких суб'єктивних прав, які можуть виникнути лише за наявності певного юридичного факту, а іноді і їх сукупності. Ці юридичні факти називаються підставами виникнення права власності. У цивілістичній науці підстави виникнення права власності здавна прийнято поділяти на первинні
 6. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  З філософської точки зору, річ - предмет матеріальної дійсності, що володіє відносною незалежністю і стійкістю існування. Наведене визначення необхідно враховувати при характеристиці правового поняття речі, оскільки кожне цивільне правовідношення, об'єктом якого виступає річ, проходить кілька стадій - виникнення, розвиток, припинення, що, в свою чергу,
 7. Що слід розуміти під охороною праці?
  У юридичній літературі поняття Иохрана праціїх вживається в широкому і вузькому сенсах. У широкому значенні цей термін застосовується для позначення всієї сукупності норм трудового права, спрямованих на всебічну охорону трудових прав громадян, тобто права на працю і її оплату, на відпочинок, соціальне забезпечення і т ^ д. На основі такого розуміння охорони праці вчені сформулювали принцип охорони
 8. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
 9. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
    Сутність права. Общесоциальное і класове в праві. Право як динамічна система. Зміст права. Право - міра (масштаб) поведінки особистості. Об'єктивне і суб'єктивне в праві. Поняття права. Право як система правил поведінки. Право як міра свободи особистості. Визначення права. Право і мораль. Право і релігія. Право і звичаї. Право і соціально-економічний лад. Творча роль права.
 10. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
    Поняття, форми, методи реалізації права. Застосування права: суб'єкти та стадії застосування права. Прогалини в праві. Аналогія закону і аналогія права. Пряма дія Конституції. У попередній темі про правовідносинах підкреслювалося, що мова йде про юридичній формі втілення права в життя. Наділення учасників суспільних відносин правами, обов'язками, перетворення їх на суб'єктів правовідносин,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua