Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Який порядок і строки звернення до комісії з трудових спорів?Трудовий спір підлягає розгляду в комісії
по трудових спорах, якщо працівник самостійно або
за участю профспілкової організації, що представляє
його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом.

Працівник може звернутися до комісії по трудових
спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або
повинен був дізнатися про порушення свого права.

У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах може його поновити.

Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов'язковій реєстрації.

5з Який порядок та строки розгляду
спору в комісії з трудових
спорах?

Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути
трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише
за його письмовою заявою. За бажанням працівника, при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або, за вибором
працівника, інша особа, в тому числі адвокат.
І У разі нез'явлення працівника або його представника
на засідання комісії розгляд заяви відкладається до наступного засідання.

11 301

При повторному нез'явленні працівника без поважних
причин комісія може винести рішення про зняття
цієї заяви з розгляду, що не позбавляє працівника права подати заяву знову в межах тримісячного строку з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

Комісія по трудових спорах має право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам
проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від власника або уповноваженого ним органу необхідні розрахунки та документи .

Засідання комісії по трудових спорах вважається
правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох
третин обраних до її складу членів.

Працівник і власник або уповноважений ним орган мають право заявити мотивований відвід будь-якому члену комісії. Причини заяви відводу повинні
бути поважними і мотивованими (наприклад,
особиста зацікавленість члена КТС в результаті справи).
Якщо відвід задовольняється, то відведений член комісії не бере далі у вирішенні цього спору. Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів
комісії, присутніх на засіданні. Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у
вирішенні питання про відвід.

На засіданні комісії ведеться протокол, який
підписується головою або його заступником
і "секретарем.

Засідання комісії проводиться відкрито, на ньому можуть бути присутні бажаючі, і будь-хто може бути вислухана за обставинами даного спору. Цим забезпечуються широка гласність і громадський контроль за її роботою.

Засідання комісії по трудових спорах починається з повідомлення голови комісії про поданий
заяві та роз'яснень права заявника та власника (або уповноважений ним орган) зробити відвід
будь-якому члену комісії з трудових спорів. Якщо відводу немає, то голова повідомляє про зміст спору і потім надає слово заявнику для аргумен
302

тації своїх вимог, а потім для відповіді на них З
власнику або уповноваженому ним органу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Який порядок і строки звернення до комісії з трудових спорів?"
 1. Який порядок прийняття рішень комісією з трудових спорів?
  звернення до комісії і дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, власника або представників уповноваженого ним органу, результати голосування й-мотивоване рішення, комісії. Рішення комісії з трудових спорів, як правило, має мотивувальну та резолютивну частину. Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові , власнику йди уповноваженому
 2. Який порядок вирішення колективних трудових спорів?
  терміни З трудовим арбітражем; а з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; а також не -виконання вимог законодавства про трудеЗнепосредственно трудовим арбітражем. Жодна зі сторін спору не вправі відхилитися від участі в примирних процедурах, якими Закон називає зазначені етапи розгляду колективного трудового спору. Кожна
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  якійсь мірі влада починала реалізовувати-вать утопічні комуністичні ідеї. Матеріали «Фінансової енциклопедії», видання 1927 року, коли було дозволено і почалося перше узагальнення військово-комуністичного досвіду існування Радянської держави, дозволяють представити реальне стан справ на етапі «військового комунізму». Отже, в умовах «воєнного комунізму» (1918-1921 рр..) відбувалося
 4. Види і стадії адміністративного права
  порядок оскаржен - ня, передбачений законом? 3. Адміністрація області прийняла постанову, відповідно до якого жителі області, які призиваються на дійсну військову служ-бу, проходять її у військових з'єднаннях і військових частинах, розташованих на території області. Законно: Як повинен поступити повноважний пред. РФ? Якими контрольними повноваженнями володіє повн. пр. РФ?
 5. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  якийсь інший орган, і множинну, яка допускає можливість розгляду певних категорій справ кількома різними видами органів. Множинну підвідомчість в залежності від встановленого законодавцем способу вибору органу, який має розглянути конкретну справу, поділяють на: альтернативну, яка допускає дозвіл справи одним з декількох юрисдикційних
 6. 2. Поняття підвідомчості, її види
  якийсь інший орган, і множинну, яка допускає можливість розгляду певних категорій справ кількома різними видами органів. Множинну підвідомчість в залежності від встановленого законодавцем способу вибору органу, який має розглянути конкретну справу , поділяють на: альтернативну, яка допускає дозвіл справи одним з декількох юрисдикційних
 7. 1. Загальні положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді
  який -або стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета спору, які він вважає необхідними. Третейський суд може зажадати від будь-якої сторони надати належне забезпечення у зв'язку з такими заходами. Звернення сторони до компетентного суду із заявою про забезпечення позову і прийняття компетентним судом забезпечувальних заходів не можуть розглядатися як несумісні з угодою про
 8. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
  якійсь мірі виступила своєрідним прологом введення в кримінальне законодавство умовного засудження. Разом з тим становленню інституту умовного засудження в чималому ступені сприяло й те, що в місцях позбавлення волі зовсім часи і у всіх народів знаходиться досить солідне число тих засуджених, для яких тюремний пекло - не тільки зайве психологічне потрясіння, а й
 9. § 6. Право спільної власності
  який би вид договору при цьому ні використовувався (навіть дарування). Якщо ж договір підлягає реєстрації - то з моменту реєстрації, якщо інше не встановлено законом. Учасник часткової власності має право отримати у своє володіння і користування частину спільного майна, пропорційно його частці, а при неможливості цього вправі вимагати від інших учасників, які володіють та користуються майном,
 10. Закрите акціонерне товариство
  якій ролі. У закритому акціонерному товаристві фактично може бути і більше п'ятдесяти учасників; наприклад, якщо його утворюють холдингові компанії з розгалуженою мережею дочірніх і залежних товариств. На наведеному прикладі наочно видно, як законодавчі акти, в даному випадку Закон про акціонерні товариства, можна ефективно використовувати в інтересах певних груп осіб, одночасно