Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Який порядок прийняття рішень комісією з трудових спорів?Комісія з трудових спорів повинна в повному
обсязі досліджувати всі обставини та матеріали з
справі, вислухати заявника, опитати свідків, ознайомитися з усіма наявними у справі документами.
Висловлювання членів комісії з розглянутого
спору і винесення рішення повинні відбуватися публічно в присутності заявника, свідків та інших
присутніх на засіданні осіб .

Комісія по трудових спорах приймає рішення
більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні.

У рішенні зазначаються: повне найменування
підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я
та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або
його представника, дата звернення до комісії і дата
розгляду спору, суть спору, прізвища членів
комісії, власника або представників уповноваженого ним органу, результати голосування й-мотивоване рішення, комісії. Рішення комісії з
трудових спорах, як правило, має мотивувальну
та резолютивну частину.

Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові, власникові йди уповноваженому ним органу.

Прийняті рішення комісії з трудових спорів
в подальшому затвердження не потребують, можуть виконуватися негайно.

У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до
суді в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії.
Пропуск вказаного строку не є підставою для

303

відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може відновити цей термін
і розглянути спір по суті. У разі, коли пропущений строк не буде поновлено, заява не
розглядається, і залишається в силі рішення комісії
по трудових спорах.

Рішення комісії з трудових спорів мають обя, зательние силу. Обов'язковість рішень комісій полягає в необхідності виконання їх власником або уповноваженим ним органом, а у разі
відмови добровільно виконати З в забезпеченні примусового виконання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Який порядок прийняття рішень комісією з трудових спорів? "
 1. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  якийсь інший орган, і множинну, яка допускає можливість розгляду певних категорій справ кількома різними видами органів. Множинну підвідомчість в залежності від встановленого законодавцем способу вибору органу, який має розглянути конкретну справу, поділяють на: альтернативну, яка допускає дозвіл справи одним з декількох юрисдикційних
 2. 3. ПОНЯТТЯ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА. Вимоги, пропоновані до НЬОГО
  порядок виконання зазначених виконавчих документів; постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення; постанови судового пристава - виконавця; постанови інших органів у випадках, передбачених федеральним законом. У разі втрати оригіналу виконавчого документа підставою для стягнення є його дублікат,
 3. 2. Поняття підвідомчості, її види
  якийсь інший орган, і множинну, яка допускає можливість розгляду певних категорій справ кількома різними видами органів. Множинну підвідомчість в залежності від встановленого законодавцем способу вибору органу, який має розглянути конкретну справу, поділяють на: альтернативну, яка допускає дозвіл справи одним з декількох юрисдикційних
 4. 3. Поняття виконавчого документа. Вимоги, що пред'являються до нього
  порядок виконання зазначених виконавчих документів; постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення; постанови судового пристава-виконавця; постанови інших органів у випадках, передбачених федеральним законом. У разі втрати оригіналу виконавчого документа підставою для стягнення є його дублікат,
 5. Введення
  порядок дії виконавчої влади та військовослужбовців у всіх сферах життєдіяльності Армії: умови проходження служби, фінансового, матеріального забезпечення та інші питання. При цьому в їх основу мають бути покладені принципи конституційного, цивільного, трудового та адміністративного права та підзаконні акти - накази МО РФ, директиви ГШ повинні закріплювати і посилювати «дух» і «букву»
 6. Закрите акціонерне товариство
  якій ролі. У закритому акціонерному товаристві фактично може бути і більше п'ятдесяти учасників; наприклад, якщо його утворюють холдингові компанії з розгалуженою мережею дочірніх і залежних товариств. На наведеному прикладі наочно видно, як законодавчі акти, в даному випадку Закон про акціонерні товариства, можна ефективно використовувати в інтересах певних груп осіб, одночасно
 7. 4. Реорганізація товариства
  якийсь ступенем достовірності, який же буде ця межа, неможливо. 2. Відповідно до пункту 1 статті 89 ГК РФ установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю є установчий договір, підписаний його засновниками, і затверджений ними статут. Таким чином, товариство з обмеженою відповідальністю повинно мати два засновницьких документа, тоді як, наприклад,
 8. Глава Х. Зацікавленість у скоєнні товариством правочину
  якийсь контроль. До того ж багато хто з таких угод будуть вигідні суспільству. Разом з тим, регламентувавши порядок укладання таких угод і в той же час не передбачивши достатніх обмежень на випадок виникнення протиріч між інтересами суспільства та інтересами зацікавлених осіб, автори Закону істотно ускладнили запобігання укладення невигідних суспільству угод.
 9. 7. Профком та загальні збори (конференція) трудового колективу
  порядок підготовки і проведення зборів не регламентується, то суперечки з процедурних питань можуть тривати до нескінченності, а рішення зборів весь цей час виконуватися не будуть. У зв'язку з викладеним збори повинні проводитися за суворо визначеними правилами, які самі збори може встановити, виклавши їх в якомусь документі, наприклад в "Положенні про підготовку та проведення
 10. У якому порядку можна оскаржити накладення дисциплінарного стягнення?
  порядок передбачено у гл. XV КЗпП, і він полягає у можливості працівника оскаржити накладене дисциплінарне стягнення як до комісії з трудових спорів, так і безпосередньо до суду. Хоча в ч.І ст.224 КЗпП сказано, що комісії з трудових спорів є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, за винятком тих, які розглядаються безпосередньо в суді, це