Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Рогов. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими., 2000 - перейти до змісту підручника

корекційної програми II

Корекційна програма починається з розмови психолога зі школярем. Шкільні успіхи, засвоєння знань на уроках за-висять від того, наскільки добре учень вміє думати, рассуж-дати, доводити. Причому всього цього можна навчити. Що для цього потрібно робити?

Звичайно, розширення кругозору, знайомство з різними об-ласті знань, читання книг і журналів, обговорення прочитаний-ного сприяють розвитку мислення, так як змушують людино міркувати, порівнювати, робити висновки. Правда, при цьому розумовий процес йде як би сам собою, автоматично, несвідомо. Тому нерідко трапляються помилки, які можуть залишитися непоміченими.

Тим часом, можна свідомо тренувати себе в вико-нии деяких розумових умінь. Прежце ніж перейти до такої тренуванні, постарайтеся засвоїти деякі відомості, ко-дуть вам корисні.

Наш звичайну мову, мову, якою ми говоримо, складається з певного запасу слів. Слово або вираз мови, обоз-почалися окремий предмет, явище чи деяку сукупність-ність предметів, явищ, об'єднаних спільними ознаками, називається поняттям. Приклади різних понять: «поет», «чис-ло», «гроза», «Велика Вітчизняна Війна», «людина, відкривши-ший кровообіг».

Поняття різняться між собою залежно від того, зі скількома предметами чи явищами вони пов'язані. Коло перед-метов, до яких відноситься дане поняття, називається обсягів по-мом поняття. Поняття може позначати один предмет, напри-мер: «сонце», «Монголія», «М.Ю.Лермонтов».

355

Поняття може не позначати жодного предмета - це пус-те безпредметною поняття, наприклад: «житель Місяця», «Марс-нин», «водяний» .

Ще одна характеристика поняття - його зміст. Містить жаніе поняття - це сукупність істотних властивостей, при-сущих усіх предметів даного поняття і тільки їм. Наприклад, поняття «Марс» об'єднує в собі такі істотні призна-ки: «планета Сонячної системи», «світить відбитим світлом», «має кулясту форму», «обертається навколо Сонця», «вра-щается навколо своєї осі». Поняття «трикутник» об'єднує в собі такі суттєві ознаки: «плоска фігура», «замкну-тая фігура», «фігура з трьома кутами». З поняттями можна ви-конувати деякі розумові дії, найважливіші з ко-торих - узагальнення і обмеження.

Провести узагальнення поняття - це підшукати до нього під-чиняться його більш загальне (родове) поняття. Наприклад, поняття «садової квітка» буде родовим для поняття «гвоздика». Обоб-щіть поняття «гвоздика» - це підібрати до нього родове поняття «садовий квітка». Другий приклад: узагальнити поняття «стіл» - значить, підібрати до нього родове поняття «предмет меблів».

Провести обмеження поняття - це підшукати до нього підпорядковане йому більш приватне (видове) поняття. Наприклад, поняття «рожева гвоздика» буде видовим для поняття «цвяхи-ка». Обмежити поняття «гвоздика» - це підібрати до нього ві-довое поняття, таке, як «рожева гвоздика». Другий приклад: обмежити поняття «стіл» - значить, підібрати до нього видове поняття, таке, як «письмовий стіл».

А тепер ми пропонуємо вам виконати ряд завдань, в кото-яких треба буде застосувати деякі з перерахованих вище розумових дій.

Завдання 1

Потрібно провести узагальнення та обмеження наступних по-нятій, тобто підшукати до кожного з них підкоряє більш про-ний (родове) поняття і підпорядковане більш приватне (видове) поняття. Для кожного поняття пропонуються на вибір чотири поняття, серед яких слід вибрати родове і видове.

Приклад: ЛАМПА

а) світло, б) освітлювальний прилад, в) телевізор, г) настоль-ная лампа.

356

Для поняття «лампа» родовим є поняття «освітлювач-ний прилад», а видовим - «настільна лампа». Їх і слід називати в даному випадку.

1. ЗАЙМЕННИК

а) частина мови, б) синтаксис, в) вказівний займенник, г) вигук.

2. ВІТЕР

а) атмосферне явище, б) прохолода, в) пасати, г) сніг.

3. КРОХМАЛЬ

а) жири, б) картоплю, в) кукурудзяний крохмаль, г) органи-чеський речовину. и

4. Негативні числа

а) сума, б) число, в) мінус п'ять, г) позитивне число.

5. Пригноблених класів

а) клас, б) феодали, в) кріпосні селяни, г) гнобителі.

6. РОЗПОДІЛ

а) множення, б) поділ з залишком, в) дію з числа-ми, г) різницю.

7. СТОЛИЦЯ

а) столиця соціалістичної держави, б) околиця, в) го-род, г) поселення.

8. СЛОВНИК

а) книга, б) фразеологічний зворот, в) підручник, г) ор-фографического словник.

9. ЯГОДА

а) плід, б) горіх, в) сад, г) суниця.

10. БАРОМЕТР

а) круглий барометр, б) манометр, в) рух, г) прилад.

11. Билинних

а) літературний твір, б) твір усної на-рідної поезії, в) богатир, г) Ілля Муромець і Соловей Розбійник. 12. СОЮЗ а) правило, б) пропозицію, в) сочінітельний союз, г) слу-бові частина мови.

13. НИЖЧІ РОСЛИНИ

а) квіткові рослини, б) рослини, в) гриби, г) ягоди.

14. ГАЗ

а) кисень, б) стан речовини, в) рідина, г) по-верхность.

15. ВУГІЛЛЯ

а) нафта, б) геологія, в) буре вугілля, г) корисні ископа емие.

357

16. ВІРШ М.Ю.Лермонтову

а) жанр, б) поетичний твір, в) рима, г) вірш «Парус».

17. Повинною

а) панщина, б) сільськогосподарська робота, в) примусова обов'язок, г) кріпосне право.

18. ВАЖІЛЬ

а) блок, б) фізика, в) ножиці, г) простий механізм.

19. ГЕРОЙ ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ

а) Тарас Бульба, б) проза, в) герой, г) літературний герой.

20. КУТ

а) трикутник, б) фігура, в) прямий кут, г) сторона.

Завдання 2

Слід назвати узагальнююче (родове) і обмежує (видове) поняття до кожного з даних понять:

1. Історія

2. Озеро

3. Прислівник

4. Дріб

5. Повість

6. Християнство

7. Чагарник

8. Насос

9. Географія

10. Граматика

11. Співочий птах

12. Паралелепіпед

13. Землевласник

14. Гребля

15. Рух

16. Глава

17. Ніс

18. Випромінювання

19. Іменник жіночого роду

20. Опади

21. Багатокутник

22. Російський письменник

Завдання 3

Виробляючи ряд послідовних узагальнень даного поняття і простуючи таким чином до все більш загальних понять, можна отримати сходи понять, в якій кожна нова ступінь відноситься до попередньої як рід до виду. Приклад: для поняття «Москва» родовим є поняття «столиця», для поняття «столиця» - поняття «місто», для поняття «місто» - поняття «населений пункт». Таким чином вибудовується ланцюжок: Москва - столиця - місто - населений пункт. Кожне після-

358

дующее поняття в цьому ланцюзі є родовим по відношенню до попереднього. Слід провести ряд узагальнень даних понять до межі: 1. П'ятикутник

2. Фортечні селяни

3. Злива

4. Сочінітельний союз

5. Лісова малина

6. Оповідання «Хамелеон»

7. Рівномірний прискорення

8. Ділення з залишком

9. Кораловий острів

10. Зевс 11. Буква «А»

12. Гартоване залізо

13. Ярова пшениця

14. Байкал

15. Лати

16. Негативна десяткова дріб

17. Вірш «В'язень»

18. Сосна

19. Ілля Муромець

20. Іменник «будинок» Завдання 4

Потрібно розташувати наведені нижче поняття по порядку, тобто від більш приватних до більш загальних таким чином, щоб в утворилася ланцюжку кожна наступна ланка відносилося до попереднього як рід до виду. Наприклад, якщо дані наступні поняття: «пудель», «тварина», «собака», «домашня тварина», то їх слід розташувати так: «пудель - собака - домашня тварина - тварина».

1. Храм, давньогрецький храм, будова, Парфенон, ритуальне споруду.

2. Яблуня, рослина, дерево, плодове дерево, квіткова рослина.

3. Число, дріб, натуральна дріб, неправильна дріб.

4. Грунт, чорнозем України, природне утворення, чорнозем.

5. Приголосна буква, знак абетки, буква «Д», буква.

6. Газ, стан речовини, кисень, рідкий кисень.

7. Творець творів мистецтва, Фідій, скульптор, людина, давньогрецький скульптор.

8. Казка, казка «Колобок», жанр, усна народна творчість.

9. Водоплавна птиця, лебідь, чорний лебідь, птиця, хребетні.

10. Природне явище, землетрус в Японії, стихійне лихо, землетрус.

359

11. Фігура, квадрат, площинна постать, прямокутник, мно-гоугольнік.

12. Частина мови, дієслово «наказати», основні граматичні розряди, дієслово.

13. Вид державного управління, демократія, рабовла-дельческой демократія в Афінах, рабовласницька демократія.

14. Поетичний твір, літературний твір, вірш «Два велетня», вірш М. Ю. Лермонтова.

15. Корінне населення Америки, населення, індіанці, насе-ня Америки.

16. Плазун, гадюка, змія, отруйна змія, позво-нічні.

Завдання 5

Завдання полягає в тому, щоб розташувати поняття по поряд-ку. Однак при цьому не вийде простий ланцюжка, оскільки не-які поняття будуть родовими по відношенню не до одного, а до кількох видовим поняттям. Наприклад, дано поняття: «меблі, крісло, стіл, стілець, робоче крісло, обідній стіл, круглий обідній стіл». Розташувати ці поняття мож-но у вигляді такої системи:

Пропонується побудувати системи з наступних понять.

1. Корінь, лист, орган рослини, плід, ягоди, соковитий плід.

2. Залізна руда, корисні копалини, піски, природні утворення, грунт, рудні корисні копалини.

3. Фігура, лінія, кут, площинна постать, багатокутник, куб, гострий кут, об'ємна фігура.

4. Дієслово, частина мови, союз, дієслово умовного нахилі-ня, з'єднувальний союз, службова частина мови.

360

5. Раб, пригноблений людина, кріпак, Спар-так, людина, гнобитель.

6. Вірш, жанр, ліричний твір, билина, вірш «Парус», усна народна творчість, билина про Іллю Муромця.

7. Мистецтво, музика, олійний живопис, естрадна музика, образотворче мистецтво, живопис.

8. Перелітний птах, птах, грак, хребетні, тварини ор-ганізми, ссавці.

9. Стан тіла, рух, прискорення, рівномірний уско-ширення, спокій.

10. Виробництво, реміснича майстерня, гончарна ремес-ленна майстерня, промислове виробництво, фабрика, руч-ве виробництво, кондитерська фабрика.

11. Населення Африки, прийшле населення Австралії, ара-б, населення, населення Австралії, населення Північної Аф-рики, англо-австралійці.

12. Прилад, ртутний термометр, динамометр, термометр, ба-рометре, манометр, силомір.

13. Квіткові рослини, дерева, рослини, чагарники, тра-вяністие рослини, нижчі рослини.

Завдання 6

Слід встановити, чи правильно вироблено узагальнення, тобто чи відноситься в кожній даній парі друге поняття до першо-му як рід до виду. Необхідно пам'ятати, що всі ознаки більш загального (родового) поняття повинні міститися в понятті, ко-лось узагальнюється (видовому). Перевірити вірність узагальнення-ня можна, підставивши перед видовим поняттям слово «будь-який». Якщо узагальнення не втратить сенс, то воно було вироблено правильно. Важливо не змішувати ставлення «вид - рід» і відно-шення «частина - ціле». Наприклад, узагальнення «дерево - ліс» не є правильним, так як дерево не володіє всіма при-знаками лісу. Фраза «будь-яке дерево - ліс» невірна. Дерево - це частина, а не вид лісу. Правильним буде узагальнення «дере-во - рослина» (будь-яке дерево - рослина).

 1. Республіка - форма державного правління. 

 2. Діагональ - сторона. 

 3. Доповнення - член пропозиції. 

 361 

 4. Книга - підручник. 

 5. Африка - частина світу. 

 6. Тичинка - квітка. 

 7. Присудок - головний член пропозиції. 

 8. Доба - ніч. 

 9. Сполучний закон - дія з числами. 

 10. Закінчення - частина слова. 

 11. Крохмаль - склад насіння. 

 12. Степан Разін - ватажок селянського повстання. 

 13. Кома - синтаксис. 

 14. Кліматична карта - карта. 

 15. Байка - розповідь. 

 16. Волга - ріка. 

 17. Імператор - цар. 

 18. Цитоплазма - частина клітини. 

 19. Роман - епічний твір. 

 20. Позитивне число - вид числа. 

 21. Дерева - багаторічні рослини. 

 22. Електрична енергія - механічна енергія. 

 23. Температура - погода. 

 24. Мозаїка - картина. 

 25. Іносказання - літературний прийом. 

 Завдання 7 

 Пропонується визначити, чи правильно вироблено ограни-чення, тобто чи відноситься в кожній даній парі друге з поня-тий до першого як вид до роду. 

 1. Архітектор - Баженов. 

 2. Материк - частина світу. 

 3. Другорядний член пропозиції - доповнення. 

 4. Рослина - корінь. 

 5. Російський поет - Некрасов. 

 6. Нафта - газ. 

 7. Війна - Куликовська битва. 

 8. Органічне речовина - жир. 

 9. Технічний пристрій - насос. 

 10. Слово - буква. 

 11. Пора року - зима. 

 12. Мистецтво - література. 

 362 

 13. Пропозиція - складнопідрядне речення. 

 14. Безліч - порожній безліч. 

 15. Клімат - континентальний клімат. 

 16. Повість - «Повість про справжню людину». 

 17. Листяне дерево - ясен. 

 18. Рабовласницький лад - Давня Греція 

 19. Рух - механічний рух. 

 20. Травлення - шлунок. 

 21. Поема - вірш. 

 22. Число - цифра. 

 23. Рельєф - рослинність. 

 24. Літературний герой - Тарас Бульба. 

 Завдання 8 

 Наступна розумова операція, з якої учні по-винні познайомитися, називається визначенням поняття. З по-міццю цієї операції розкривають зміст поняття, тобто ука-викликають, що це поняття позначає, які ознаки обьединить-них даним поняттям предметів мають на увазі. Визначення має, по-перше, розкривати сутність предметів і, по-дру-яких, відрізняти даний предмет від всіх інших. 

 Дати визначення якого-небудь поняття означає назвати ро-довое (більш загальне) поняття, в яке включається дане по-нятие, а також знайти видові ознаки, тобто такі якості, ко-торимі володіють всі об'єкти, звані даним поняттям, і не володіють інші об'єкти, що входять в родове поняття. 

 Наприклад: МОЗАЇКА - це картина, викладена з колір-них камінчиків або шматочків скла. «Картина» - це родове поняття по відношенню до поняття «мозаїка», а «викладена з кольорових камінчиків або шматочків скла» - це видове відмінність; 

 Панщина - робота селян-кріпаків у господарстві феоду-ла. «Робота селян» - родове поняття, а «в господарстві ФЕО-дала» - видова відмінність. 

 Родові і видові ознаки поняття зазвичай називаються су-суспільних, так як вони і є те головне, що ми висловлюємо за допомогою поняття. Інші ознаки називаються несущест-веннимі, випадковими. Наприклад, в поняття «архів» включені істотні ознаки - «сховище» і «для документів». По-повз цих ознак, поняття «архів» може володіти і випадок-ними ознаками, наприклад «великий», «головний», «військовий». 

 363 

 У наступних завданнях проведіть аналіз понять, тобто виді-літе істотні і випадкові їх ознаки: 

 1. ФЕОДАЛ - а) багатий, б) володіє землею; в) жорстокий; 

 г) володіє селянами; д) владний; е) король. 

 2. БОТАНІКА - а) навчальний предмет; б) наука; в) частину есте-ствознанія; г) нудний урок; д) складна наука; е) не вивчає людини. 

 3. ЗОЛОТО - а) метал, б) дорогоцінний метал; в) має жовтий колір; г) служить для виготовлення прикрас. 

 4. АНТАРКТИДА - а) материк, б) має льодовиковий по-дах; в) самоехолодное местоназемле; г) місце проживання пінгвінів. 

 5. ВІРШ - а) смішне твір; б) поети-чеський твір; в) короткий твір; г) гарне про-бо Він вивів. 

 6. Броунівський рух - а) рух; б) движ-ня газів; в) безладний рух частинок; г) тіло. 

 7. ТОЧКА - а) маленький знак, б) розділовий знак; в) нуж-ний знак; г) стоїть в кінці речення. 

 8. Квіткових рослин - а) рослини; б) красиві, в) здатні утворювати квітки; г) мають приємний запах; 

 д) ростуть в саду. 

 9. РЕМЕСЛО - а) засноване на ручній праці, б) средневеко-ше, в) гончарне; г) дрібне виробництво; д) високоякісне. 

 10. ГЛОБУС - а) болилой; б) модель земної кулі, в) на-наочно посібник з географії; г) правильне зображення земної поверхні. 

 11. ТЕРМОМЕТР - а) прилад, б) вимірює температуру; 

 в) ртутний; г) має скляний корпус. 

 12. СОЮЗ - а) службова частина мови, б) необхідне слово в реченні; в) з'єднувальний; г) слово. 

 13. КОРІНЬ - а) їстівний, б) орган рослини; в) гілки-щійся, р) з його допомогою рослина одержує поживні ре-ства; д) знаходиться в землі. 

 14. Кріпака - а) позбавлений землі, б) що залежить від феодала; в) позбавлений особистої свободи; г) ні-щий; д) слуга. 

 15. Субтропіках - а) перехідний кліматичний пояс, б) місце з гарною погодою, в) отримують велику кількість сонячного тепла; г) кліматична область Закавказзя. 

 16. ПЛОЩА - а) характеристика площинний фігури; б) залежить від величини сторін; в) геометричне поняття; 

 г) земельна. 

 364 

 Завдання 9 

 Потрібно визначити поняття, тобто вказати їх істотні при-знаки (родовий і видовий): 

 1. Ікона. 

 2. Мікроскоп. 

 3. Поет. 

 4. Материк. 

 5. Цифра. 

 6. Холодостійка рослина. 

 7. Раб. 

 8. Іменник. 

 9. Уральські гори. 

 10. Білок. 

 11. Кольчуга. 

 12. Казка. 

 13. Квадрат. 

 14. Волгоград. 

 Завдання 10 

 Потрібно порівняти пари понять і знайти в них спільні при-знаки. Для цього слід проаналізувати кожне поняття в парі, виділити істотні ознаки цього поняття і срав-нить істотні ознаки понять аналізованої пари. 

 1. Церква - феодал. 

 2. Стебло - лист. 

 3. Лід - пар. 

 4. Річка - озеро. 

 5. Займенник - дієслово. 

 6. Лермонтов - Пушкін. 

 7. Барометр - манометр. 

 8. Рівнини - гори. 

 9. Міняла - лихвар. 

 10. Луг - болото. 

 11. Меридіани - паралелі. 

 12. Ньютон - Паскаль. 

 13. Епічний твір - драматичний твір. 

 14. Лати - кольчуга. 

 15. Крапля - піщинка. 

 16. Орфографія - пунктуація. 

 17. Ефіопія - Алжир. 

 18. Гриб - лишайник. 

 19. Католицизм - православ'я. 

 20. Союз - прийменник. 

 21. «Мороз Червоний ніс» - «В'язень». 

 Завдання 11 

 Поняття можуть перебувати в різних відносинах один з дру-гом. Найчастіше зустрічаються такі відносини: 

 1) «вид - рід» і «рід - вид», наприклад «окунь - риба», «риба - окунь»; 

 2) «частина - ціле», наприклад «плавець - окунь»; 

 365 

 3) «причина - наслідок», наприклад «горе - сльози»; 

 4) «послідовність», наприклад «понеділок - вівторок»; 

 5) «вид - вид», наприклад «щука - окунь»; 

 6) «функціональні відносини», наприклад «окунь - річка»; 

 7) «протилежність», наприклад «світло - тьма». 

 Слід назвати відносини, що існують між поняття-ми кожної пари: 

 1. Раби - клас. 

 2. Осінь - зима. 

 3. Ромб - сторона. 

 4. Раби - рабовласницький лад. 

 5. Тополя - ясен. 

 6. Газ - рідина. 

 7. Сахара - пустеля. 

 8. Тополя - пірамідальна тополя. 

 9. Рідина - речовина. 

 10. Раби - рабовласники. 

 11. Карта - глобус. 

 12. Буква - голосна буква. 

 13. Носоріг - савани. 

 14. Тополя - ліс. 

 15. Вода - холодна вода. 

 16. Раби - кріпосні кре-стьяне. 

 17. Шорсткість - тертя. 

 18. Фігура - площинна фі-гура. 

 19. Союз - прийменник. 

 20. Засуха - неврожай. 

 21. Раби - Спартак. 

 22. Гострий кут - тупий кут. 

 23. Північ - південь. 

 24. Тополя - дерево. 

 25. Тяжіння - отталкі-вання. 

 26. Повість - глава. 

 27. Родючий грунт - ви-сокий врожай. 

 28. Числівник - частина мови. 

 29. Життя - смерть. 

 30. Коло - коло. 

 Завдання 12 

 За умовою завдання потрібно поставити кожне з пропонуючи-ваних понять в різні всілякі відносини з іншими по-поняттями (які потрібно вибрати самостійно). 

 Наприклад: дано поняття «соловей». Воно може знаходитися у відношенні «вид - рід» (соловей - співочий птах); відносно «вид - вид» (соловей - стриж); у функціональному відношенні (соловей - сад) і т.

 д. 

 1. Картина 

 2. Конвалія 

 3. Термометр 

 4. Буква 

 5. Дощ 

 6. Повість 

 7. Море 

 366 

 ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ 

 Завдання 1 

 Узагальнення і обмеження понять (правильні відповіді позначаються тут тими буквами, якими позначені в завданнях родові та видові поняття): 

 Родові поняття Видові поняття 1. а в 2. а в 3. г в 4. б в 5. а в 6. в б 7. в а 8. а г 9. а г 10. г а 11. б г 12. г в 13. б в 14. б а 15. г в 16. б г 17. в а 18. г в 19. г а 20. б в Завдання 2 Знаходження родових і видових понять: 

 Родові поняття Видові поняття 1. Наука 

 2. Водойма 

 3. Частина мови 

 4. Число 

 5. Проза 

 6. Релігія 

 7. Рослина 

 8. Технічний пристрій Історія середніх віків, історія СРСР, історія США та ін 

 Байкал, маленьке озеро та ін 

 Негативні прислівники, «багато» і ін 

 Негативна десяткова дріб, проста дріб. 

 «Повість про справжню людину» та ін 

 Православ'я, католицизм та ін 

 Малина, вишня та ін 

 Гідравлічний насос і ін 367 

 9. Наука 

 10. Наука про мову 

 11. Птах 

 12. Геометрична фігура 

 13. Власник 

 14. Штучне водне зі споруду 

 15. Стан матерії 

 16. Частина літературного вироб-ведення 

 17. Частина особи 

 18. Фізичний процес 

 19. Іменник 

 20. Атмосферні явища 

 21. Площинна фігура 

 22. Письменник 

 Фізична географія, еконо-мічна географія та ін 

 Граматика російської мови та ін 

 Канарейка, соловей і ін 

 Сірникову коробку, куб та ін 

 Феодал, церква, тощо 

 Велика гребля та ін 

 Рівномірний рух, так само-прискорений рух та ін 

 Глава повісті, глава роману і ін 

 Великий ніс, кирпатий ніс і ін Тегшовое, світлове, ядерне идр. «Мрія», «земля», «рука» та ін Дощ, град та ін Трикутник і ін Толстой, Горький та ін 

 Завдання 3 

 Узагальнення понять до межі: 

 1. Багатокутник - плоска геометрична фігура - фі-гура. 

 2. Залежні селяни - пригноблений клас - клас. 

 3. Дощ - опади - атмосферні явища. 

 4. Союз - службова частина мови - частина мови. 

 5. Малина - ягода - плід. 

 6. Розповідь - проза - літературний твір. 

 7. Прискорення - стан тіла - стан. 

 8. Ділення - дія з числами - дія. 

 9. Острів - частина суші, оточена водою. 

 10. Давньогрецький бог - бог - вигадана істота. 

 11. Голосна буква - буква - знак абетки. 

 12. Залізо - метал - речовина - матерія. 

 13. Пшениця - злак (зернова культура) - рослина. 

 14. Озеро - природна водойма - водойма. 

 15. Лицарські обладунки - обладунки - спорядження. 

 368 

 16. Десяткова дріб - дріб - число. 

 17. Вірш - поетичний твір - літера-турне твір. 

 18. Хвойне дерево - дерево - рослина. 

 19. Герой билини - герой усної народної творчості - літературний герой. 

 20. Іменників чоловічого роду - іменник - частина мови. 

 Завдання 4 

 Розташування понять від більш приватних до більш загальних: 

 1. Парфенон, давньогрецький храм, храм, ритуальне соор-ються, будову. 

 2. Яблуня, плодове дерево, квіткова рослина, рослина. 

 3. Неправильний дріб, дріб, квіткова рослина, рослина. 

 4. Чорнозем України, чорнозем, грунт, природне образо-вання. 

 5. Буква «Д», згодна буква, літера, знак абетки. 

 6. Рідкий кисень, кисень, газ, стан речовини. 

 7. Фідій, давньогрецький скульптор, скульптор, творець творів мистецтва, людина. 

 8. Казка «Колобок», казка, усна народна творчість, жанр. 

 9. Чорний лебідь, лебідь, водоплавна птиця, птах, по-хребетних. 

 10. Землетрус в Японії, землетрус, стихійне бід-ствие, природне явище. 

 11. Квадрат, прямокутник, багатокутник, площинна фі-гура, фігура. 

 12. Дієслово «наказати», дієслово, частина мови, граматичні раз-ряди слів. 

 13. Рабовласницька демократія в Афінах, рабовласницької-ська демократія, демократія, вид державного управління. 

 14. Вірш «Два велетня», вірш М.Ю.Лер-монтова, поетичний твір, літературний твір. 

 15. Індіанці, корінне населення Америки, населення Аме-рики, населення. 

 16. Гадюка, отруйна змія, змія, плазун, позво-нічні. 

 369 

 Завдання 5 Розташування понять у вигляді системи: 

 370 

 371 

 372 

 13. 

 ___I 

 Квіткові рослини 

 Дерева 

 Чагарники 

 Узагальнення понять: 

 1. Правильно. 

 2. Невірно. 

 3. Правильно. 

 4. Невірно. 

 5. Правильно. 

 6. Невірно 

 7. Правильно. 

 8. Невірно. 

 9. Правильно. 

 10. Правильно. 

 11. Невірно. 

 12. Правильно. 

 13. Невірно. 

 Обмеження понять: 

 1. Правильно. 

 2. Правильно. 

 3. Правіл'но. 

 4. Правильно. 

 5. Правильно. 

 6. Невірно. 

 7. Правильно. 

 8. Правильно. 

 9. Правильно. 

 10. Невірно. 

 11. Правильно. 

 12. Правильно. 

 Рослини 

 і - '___, 

 ~ І___ 

 Нижчі рослини 

 Трав'янисті рослини 

 Завдання 6 

 14. Правильно. 

 15. Невірно. 

 16. Правильно. 

 17. Невірно. 

 18. Правильно. 

 19. Правильно. 

 20. Правильно 

 21. Правильно. 

 22. Невірно. 

 23. Невірно. 

 24. Правильно. 

 25. Правильно. 

 Завдання 7 13. Правильно. 14. Правильно. 15. Правильно. 16. Правильно. 17. Правильно. 18. Невірно. 19. Правильно. 20. Невірно. 21. Невірно. 22. Невірно. 23. Невірно. 24. Правильно. 373 

 Завдання 8 

 Виділення істотних і несуттєвих ознак понять: Істотні ознаки Несуттєві ознака 1. б, г 

 2. б, в 

 3. а, б 

 4. а, б, в 

 5. б 

 6. а, в 

 7. б 

 8. а, в 

 9. а, г 

 10. б, г 

 11. а, б 

 12. а 

 13. б, г 

 14. а, б, в 

 15. а, в 

 16. а, б а, в, д, е а, г, д, е в, г г 

 а, г, д 

 б, г 

 а, в, г 

 б, г, д 

 б, в, д 

 а, в 

 в, г 

 б, в, г 

 а, в, д 

 г, Д 

 б, г 

 в, г Завдання 9 

 Самостійне визначення понять із зазначенням родового і видового ознак: 

 1. Твір образотворчого мистецтва; картина, що зображає бога. 

 2. Оптичний прилад для збільшення дрібних частин. 

 3. Творець поетичних творів. 

 4. Велика частина суші, оточена водою. 

 5. Математичне зображення числа. 

 6. Рослина, що не боїться холоду. 

 7. Пригнічений чоловік; людина, позбавлена особистої свободи. 

 8. Частина мови. 

 9. Гори, що розділяють Європу та Азію. 

 10. Органічну речовину. 

 11. Лицарські обладунки, військове спорядження. 

 12. Усна народна творчість. 

 374 

 13. Багатокутник з рівними сторонами і рівними кутами; ромб, має рівні кути. 

 14. Місто на Волзі. 

 Завдання 10 

 Знаходження загальних ознак понять: 

 1. Великі землевласники. 

 2. Частини рослини. 

 3. Агрегатний стан води. 

 4. Природні водойми. 

 5. Частини мови. 

 6. Російські поети. 

 7. Прилади, що вимірюють тиск. 

 8. Види земної поверхні. 

 9. Що дають гроші під відсоток. 

 10. Рослинні співтовариства. 

 11. Координати. 

 12. Фізики. 

 13. Літературний твір. 

 14. Захисне військове спорядження. 

 15. Найдрібніші частинки природи. 

 16. Частини слова. 

 17. Африканські держави. 

 18. Нижчі рослини. 

 19. Християнство, християнська релігія. 

 20. Службові частини мови. 

 21. Поетичні твори російських поетів. 

 Завдання 11 Відносини між поняттями: 

 1. Вид - рід. 

 2. Послідовність. 

 3. Ціле - частина. 

 4. Функціональне ставлення. 

 5. Вид - вид. 

 6. Вид - вид. 

 7. Вид - рід. 

 8. Рід - вид. 

 9. Вид - вид. 

 10. Протилежність. 

 11. Вид - вид. 

 12. Рід - вид. 

 13. Функціональне ставлення. 

 14. Частина - ціле. 

 15. Рід - вид. 

 16. Вид - вид. 

 375 

 17. Причина - наслідок. 

 18. Рід - вид. 

 19. Вид - вид. 

 20. Причина - наслідок. 

 21. Рід - вид. 

 22. Вид - вид. 

 23. Протилежність. 

 24. Вид - рід. 

 25. Протилежність. 

 26. Ціле - частина. 

 27. Причина - наслідок. 

 28. Вид - рід. 

 29. Протилежність. 

 30. Функціональне ставлення. 

 Завдання 12 

 Знаходження різних відносин між поняттями: 

 1. Твір мистецтва (вид - рід); пейзаж (рід - вид); скульптура (вид - вид); художник (функціональне відношення). 

 2. Квітка (вид - рід); лісової (рід - вид); волошка (вид-вид); весна (функціональне відношення). 

 3. Прилад (вид - рід); ртутний термометр (рід - вид); температура (функціональне відношення); шкала (ціле - приватне). 

 4. Знак абетки (вид - рід); буква «н» (рід - вид); цифра (вид - вид). 

 5. Опади (вид - рід); літній дощ (рід - вид); сніг (вид - вид); крапля (частина - ціле); гриби (функціональне відношення); калюжа (причина - наслідок). 

 6. Літературний твір (вид - рід); глава (ціле - частина); письменник (функціональне відношення); поема (вид - вид); «Повість про справжню людину» (рід - вид). 

 7. Водоймище (вид - рід); Чорне море (рід - вид); океан (вид - вид); пароплав (функціональне відношення). 

 Глава 5. ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ ВООБРАЖЕНИЯ 

 НЕ МОЖЕ БУТИ 

 Будь-який з учнів називає небудь неймовірне: річ, явище природи, незвичайна тварина, розповідає випадок. Ви-відігравати той, хто придумає п'ять таких сюжетів поспіль, і ні-хто жодного разу йому не скаже: «Буває!» 

 ЩО БУЛО Б, ЯКБИ 

 Хто-небудь із хлопців придумує самі фантастичні си-туації, а інші повинні знайти найбільш можливі рішення. Наприклад: 

 - «Якщо кожна людина з народження придбає властивість чи-тать думки іншого, як зміниться життя на Землі?» 

 - «Якби раптом зникла сила тяжіння на Землі, тобто всі предмети і істоти повністю втратили свою вагу, то ... » 

 - «Якби всі люди раптом втратили дар мови, то ...» 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "корекційні програми II"
 1. Нікуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006

 2. Передмова
    корекційної роботи з дітьми та батьками, показуються способи включення отриманих при діагностиці матеріалів в практику корекційної роботи. Велику увагу приділено ознайомленню читачів з проблемою депривації та її наслідків для дітей, а також опису ігор та вправ, які дають можливість подолати деякі відхилення у розвитку пізнавальних процесів і спілкування дітей. Наприкінці
 3. Міжвідомча взаємодія в превенції поведінки неповнолітніх
    корекційно-реабілітаційної практики, взаємозв'язок і узгодження федеральних і регіональних законодавчих актів, відомчих нормативів; - міжвідомча інтеграція і диференціація діяльності соціальних установ різних федеральних міністерств і комітетів, які здійснюють функції соціально-правового захисту, медико-психолого-педагогічної підтримки, корекції та реабілітації
 4. Є.І. Рогов. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими., 2000

 5. 1. Загальна характеристика спеціальності 022700 «Клінічна психологія»
    корекційну; профілактичну, реабілітаційну, консультативну, науково-дослідну; культурно-освітню; навчально-виховну. Конкретний зміст професійної підготовки фахівця визначається освітньою програмою вищого навчального закладу і повинно включати теоретичну підготовку, лабораторні та клінічні практикуми, тренінги, Супервіт-зії і практики. 1.4.
 6. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ POWERPOINT
    програми займають особливе місце і призначені-чени для придбання нових знань і умінь. Навчальні програми зазвичай складають за традиційною методикою викладання: порція інформації та контроль або самоконтроль. Засоби PowerPoint надають можливість організувати тільки процес самоконтролю, причому самоконтроль здійснюється шляхом виконання різних завдань з вибором варіанта
 7. 1.1. Об'єкт, предмет і завдання курсу корекційної педагогіки
    корекційна педагогіка в сучасній педагогічній науці знайшла офіційний статус зовсім недавно. На дефектологических факультетах педагогічних вузів вивчалася дефектологія як наука, яка досліджувала психофізіологічні особливості розвитку аномальних дітей (грец. - неправильний), закономірності їх навчання і виховання, визначала умови, що сприяли подоланню наявних у
 8. 2.1. Основні положення корекційної діяльності
    корекційної роботи з аномальними дітьми, процес визначення її основоположних компонентів і провідних напрямку діяльності, особливості проведення діагностики та технології корекційного процессаявляются предметом вивчення наукових галузей спеціальної психології та педагогіки, об'єктом пильної уваги дефектологической науки. Разом з тим з активізацією психолого-педагогічних
 9. ОП.00 ОБОВ'ЯЗКОВІ практикуми 540 ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ.
    корекційної та лікувальної педагогіки, в психологічних консультаціях, в службах кризових станів і т. д.), де студенти в процесі реальної взаємодії з людьми, що потребують психологічної допомоги, опановують вміннями та навичками професійної діяльності, опановують методами і прийомами самостійної роботи. ОП.01 ПРАКТИКУМ ПО патопсихологи: 90 По завершенню роботи в
 10. 2.4. Демонстрація програми
    програми. Демонстрацію програми проводять в режимі Показ слайдів. Включити даний режим можна за допомогою горизонтального меню Вид - Показ слайдів або Показ слайдів - Показ (рис. 30). па 4 *. о> IDIUtit 5 I P. I.J "Wi": w II. 1-і-. - .. і-ВПВ », 1'if im - a. A * 'Ї ^-ЧР'ПЧ'стор cnafia? | I Ц Іікт їм АТГ «* м счог про Пане»
 11. Антична наука та її вплив на світову культуру
    программ149: - математичної програми, що виникла на базі піфагорейської і платонівської філософії; - атомістичної програми (Левкіпп, Демокріт, Епікур); - контінуалістской програми Аристотеля, на основі якої створена перша фізична теорія, що проіснувала аж до XVII ст., хоча і не без змін . Виникнення цих перших програм - один з важливих аспектів генезису
© 2014-2022  ibib.ltd.ua