Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Література для самостійної роботи

Беспалько В.П. Складові педагогічної технології. М., 1989.

Давидов В.В. Проблеми навчання. М., 1986. Дидактика середньої школи / За ред. Скаткина М.Н. 2-е вид. М., 1982.

Дьяченко В. К. Організаційна структура навчального процесу та його розвиток. М., 1989.

Лернер І.Я. Процес навчання і його закономірності. М., 1980.

Лернер І.Я. Проблемне навчання. М., 1974.

Кюрін М.В. Інноваційні моделі навчання в зарубіжних педагогічних пошуках.

М., 1994.

Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986.

Матюшкін О.М. Проблемні ситуації в мисленні та навчанні. М., 1972.

Махмутов М.І. Організація проблемного навчання в школі. М., 1977.

Менчинская Н.А. Проблеми вчення, і розумового розвитку школяра. М.Г 1989.

192

Підкасистий П.І., Горячев Б.В. Процес навчання в умовах демократизації та гуманізації школи. М., 1991.

Підкасистий П. І. Самостійна пізнавальна діяльність школярів у навчанні.

М., 1980.

Скаткін М.Н. Проблеми сучасної дидактики. М., 1970

Тализіна Н.Ф. Управління процесів засвоєння знань. М., 1984.

Теоретичні основи процесу навчання в радянській школі / Под ред. В.В. Краєвського, І. Я. Лернера. М., 1989.

Шапорінскій З А. Навчання та наукове пізнання. М., 1981.

Щукіна Г. І. Активізація пізнавальної діяльності, учнів. М., 1979.

Якиманская І. С. Розвивальне навчання. М., 1979.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Література для самостійної роботи "
 1. Рекомендації студентам для підготовки до семінарскімзанятіям
  літератури. Саме в цій якості вона була вперше використана видатним вченим-істориком і педагогом В.Н.Герье в Московському університеті ще наприкінці 19-го століття. Семінар це форма творчої роботи, що дозволяє до того ж і закріпити і поглибити наявні знання. Слід розумно організовувати роботу з підготовки до семінарського заняття. До теми кожного семінару дається певний план,
 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  літератури чи первинних джерел різноманітного матеріалу з обраної теми. У контрольній роботі і на заліку слід показати знання теоретичних основ формування господарського механізму природокористування в умовах переходу до ринкових відносин. Це насамперед належить до питань економічної оцінки природних ресурсів, системі планування та прогнозування,
 3. Б.В.Шарикін .. Стародавній світ. Навчально-методичний посібник для семінарських занять з давньої історії. Укладач Б.В.Шарикін. - Тула: Вид-во ТулГУ.2006. - 313 с., 2006
  літератури, документальні матеріали, які допоможуть організувати свою роботу. Як зручний для організації роботи практикум, посібник призначений і для студентів, і для викладачів вищих навчальних
 4. Література для самостійної роботи
  Бабанський Ю К. Інтенсифікація процесу навчання. М., 1987. Дубровіна І.В. Робоча книга шкільного психолога. М., 1991. Гірські Г.І. Організація навчально-виховного процес-са.М., 1977. Замків Л.В. Бесіди з учителями. М, 1970. Кап-Калик В А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. М., 1987. Конаржевский Ю.А. Педагогічний аналіз навчально-виховного процесу та управління
 5. Введення.
  Літератури, переліком завдань для самостійної роботи. Семінари не повинні бути «репетиційними», тобто обходиться повторенням лекцій і представленого в навчальній і науковій літературі аналізу, вони повинні по можливості будуватися на самостійній роботі з документами. Разом з тим, упорядник виходив з необхідності обмежитися тільки найнеобхіднішими документами, інакше обсяг допомоги став би
 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
  літературою, нормативними актами та узагальнення слідчої та експертної практики. Курсова робота виконується за однією з запропонованих тем з чотирьох розділів криміналістики. Враховуючи їх особливості, дано приблизний план однієї з робіт по кожному розділу. Приступаючи до написання курсової роботи, необхідно ознайомитися з відповідною літературою, чітко усвідомити суть кожного питання, визначити обсяг
 7. 3.1 Основна література.
  Література. 1. Екологія людини: Понятійно-термінологічний словник / Б. Б. Прохоров; Міжнар. незалеж. еколого-політолог. ун-т. - М.: Изд-во МНЕПУ, 1999 (28.06.00). - 346 с. - Бібліогр.: С.319-328. - 39-00. 4. Контроль вивчення дисципліни. № Види занять Форми контролю 1. Теоретичні заняття Контрольна робота Іспит 2.
 8. Технологія пошуку роботи
  самостійного пошуку роботи, рекомендації щодо складання резюме та власного образу. Інформація викладається у формі рад, яку можуть використовувати як самі фахівці, так і їх
 9. 5. Похідні і складові твори
  літератури та мистецтва. Крім похідних творів до об'єктів авторського права також відносяться збірники (енциклопедії, антології, бази даних) та інші складові твори, представляють собою результат творчої праці за добором або розташуванню
 10. Організаційні форми вивчення дисципліни:
  самостійної роботи; підсумковий контроль: тестування і
 11. Запитання і завдання для самоконтролю
  для організації виховного процесу. 2. Як пов'язані засоби і форми виховних впливів педагога? 3. Озирніться навколо тут і тепер: які виховні засоби ви бачите? 4. Наведіть приклад, коли один і той же засіб виконує різні функції і коли робить прямо протилежний вплив при різних обставинах. 5. Як ви зрозуміли термін "чарівність форми"? У чому
 12. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 13. Запитання і завдання для самоконтролю
  для самостійної роботи 1. Афанасьєва СП. та ін Що робити з дітьми в заміському таборі. М., 1995. 2. Афанасьєва СП. "Клуб ерудитів". Випуск 6. М., 1996. 3. Козлов В. Для тих, хто працює за програмою "Я сам". / / Виховання школярів. - 1994. - № 1. 4. Моральні цінності і особистість / Под ред. А. І. титарев-ко, Б. О. Ніколаічева. М., 1994. 5. Мясищев В.М. Психологія відносин. М.,
 14. Б. І. Джінджолія. СХІДНА ФІЛОСОФІЯ XIX-XX СТОЛІТЬ, 2006
  для самостійної роботи студентів при поглибленому вивченні курсу
 15. Запитання і завдання для самоконтролю
  для самостійної роботи. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986 Харламов І.Ф. Педагогіка. М., 1990 Чередов І.М. Система форм організації навчання в радянській загальноосвітній школі. М.,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua