Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

нова концепція щодо місця прокуратури в системі державних органів.І, напевне, треба погодитись з думкою, що не обов'язковою є присутність прокуратури в будь-якій з трьох гілок влади - законодавчій, виконавчій чи судовій. Це суто теоретична проблема. Адже в кожній державі є ціла низка вищих державних контролюючих органів, які повинні забезпечувати форми функціонування всього державного апарату.2
Особливі функції щодо контролю за виконанням законів рахунковою палатою, а також уповноваженим з захисту прав людини Верховної Ради України. Ось приблизний перелік державних органів, які можуть складати окрему групу. Серед них може бути і прокуратура України, яка здійснює вищий нагляд за додержанням законів на території України. До речі, саме таким чином вирішена проблема місця прокуратури в Конституції Республіки Білорусь. У майбутньому це питання вимагає дальшого теоретичного осмислення, обгрунтування і практичного застосування. А тому, всі попередні твердження автора цих рядків щодо місця прокуратури в системі законодавчої влади робились, виходячи з класичного поділу влад на законодавчу, виконавчу і судову.
'Див. Михайленко О.Р. Про межі прокурорського нагляду по забезпеченню законності. М., 1989, с.22.
50

'Див. Мурашин Г.А. Органи прокуратури в механізмі радянської держави. К., 1972, с.29. 'Див. Маміконов А.Г. Управління і інформація. М., 1975, с.28.
51
У зв'язку з прийняттям нової Конституції України питання про місце прокуратури в системі державних органів знову переходить з теоретичної в практичну проблему. На республіканській науково-практичній конференції з проблем розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави зазначалось, що
Україна крок за кроком створює підвалини демократичної соціально-правової держави, стержневими принципами якої має бути
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "нова концепція щодо місця прокуратури в системі державних органів."
 1. §1. Роль і місце прокуратури в державному механізмі
  новаження щодо здійснення вищого нагляду за дотриманням законів на території України. 28 червня 1996 року збулись віковічні мрії і прагнення україн ського народу. Верховна Рада в цей день прийняла Конститу-, цію - Основний Закон нашої держави, де вказано, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова дер жава. В Україні визнається і гарантується принцип верховен ства
 2. Розділ 1 РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СУСПІЛЬСТВІ ЯК СУБ'ЄКТА КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ВЛАДИ
  нована конституційна реформа. Переважна більшість дослідників у галузях теорії держави і права та конституційного права дотримуються ортодоксальної позиції визнання наявності в Україні лише трьох гілок державної влади: законодавчої, виконавчої і судової, спираючись при цьому не стільки на ідеї Ш. Монтеск'є, скільки на ст. 6 Основного Закону України. Проте в літературі висловлюється й інша думка.
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  новажень, а механічне відтворення команд "згори" з наміром догодити вищому начальнику. Тому навіть саме поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами.
 4. ВСТУП
  нова, раніше не відома функція прокуратури - представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Як відомо, головне в діяльності органів прокуратури - це правильна, науково обгрунтована організація нагляду і управління, підвищення дієвості і ефективності нагляду. Розглядаючи проблеми, пов'язані з дослідженням змісту, організації і діяльності прокуратури,
 5. §1. Теоретичне визначення функцій прокуратури
  новажень. При цьому слід виходити з єдиної концепції прокурорського нагляду.1 На думку автора, прокуратура - це підзвітна Президентові і Верховній Раді, незалежна від будь-яких місцевих органів централізована державно-правова система, очолювана Генеральним прокурором України. Вона створена для здійснення нагляду у випадках, визначених законом. Прокуратура разом з іншими компетентними органами
 6. §3, Проблеми правового регулювання прокурорського нагляду в Україні
  новажень, об'єктивно потребують правового регулювання. Зауважимо, що суспільні відносини у сфері прокурорського нагляду - поняття, певним чином, абстрактне. Річ у тім, що як і ряд інших відносин, вони не існують в «чистому вигляді», а виникають зразу ж у формі правових3. Однак цей, так би мовити, потенційний характер відносин, що розглядались, дає можливість використати для їх характеристики
 7. §2. Проблема участі прокурора в судовому засіданні
  новажень кожного суб'єкта, шо вступає в ці правовідносини. У плані підвищення ефективності обвинуваль- 'Див. Подельная //.77. Діяльність прокурора по справі з обвинувальним висновком. Автореф. канд. due. M., 1975 с.23. 2 Там же, с.8. 134 ної діяльності вважається доцільним більш чітке врегулювання права додаткових суб'єктів обвинувачення, зокрема правове положення тих з них, на яких покладено
 8. Складання прокурором обвинувальних висновків
  новаження прокурора при здійсненні нагляду при досудовому провадженні з кримінальних справ. Правосвідомість недоцільно узаконювати як одну із основних підстав для здійснення прокурором своїх повноважень і прийняття рішень з конкретних справ. Правосвідомість особи носить суб'єктивний характер і не завжди може грунтуватися на позитивній оцінці норм чинного законодавства. У проекті, присвяченому
 9. §1. Загальні положення. Суть і завдання нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі та при виконанні інших примусових заходів, винесених судами
  новах, що виконують кримінальні покарання; 3) забезпечувалось дотримання встановлених законом прав осіб, взятих під варту, засуджених, виконання ними обов'язків, а також дотримання порядку, умов тримання та відбування кримінального покарання; 4) виконувалося законодавство про звільнення засуджених від відбування покарання, відстрочку виконання вироку та з інших питань, пов'язаних з виконанням
 10. 2.2.3. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах і здійснюють інші заходи, які обмежують особисту свободу громадян
  нова редакція глави 4 розділу III Закону про прокуратуру, приведена у відповідність до назви п. 4 cm. 121 Конституції України. Він здійснюється у специфічній сфері суспільних відносин, де найвиразніше проявляються вимушені обмеження державою деяких особистих прав громадян, передусім свобода пересування та вільний вибір місця проживання, закріплені у ст. 33 Конституції України. Встановлення не
© 2014-2022  ibib.ltd.ua