Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЛогопсихологія → 
« Попередня Наступна »
Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська. «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;, 2011 - перейти до змісту підручника

Н. В. Симонова Особливості пізнавальної діяльності дітей з церебральними паралічами в дошкільному віці

Для визначення шляхів педагогічного впливу з метою успішної підготовки дошкільнят з церебральними паралічами до шкільного навчання нами проведено психолого-педагогічне обстеження 96 дітей у віці 5-6 років. Пред'являються методики були спрямовані на виявлення особливостей пізнавальної діяльності обстежуваних дітей та включали в себе завдання з програми дитячого саду. Вони будувалися на основі вимог до шкільного навчання і були модифіковані з урахуванням специфіки захворювання дітей. Психолого-педагогічне обстеження виявило своєрідну структуру інтелектуальної недостатності у більшості дітей, яка визначалася різними варіантами порушення психічної діяльності і емоційно-вольової сфери (зниженням пізнавального інтересу, активності, загальної втомлюваності, інертністю психічних процесів), що поєднуються з задовільною здатністю до узагальнення на наочному рівні. У дослідженнях відзначалися труднощі просторового синтезу, як найбільш загальні прояви для всіх дітей обстежуваної групи (впоралися із завданням 48,5%), а також нездатність багатьма дітьми логічно осмислити наявний запас знань і використовувати його при самостійному вирішенні доступного практичного завдання (впоралися із завданням 50 %).

У цих випадках знання дитини залишалися хіба пасивним багажем. Для правильного виконання завдань в більшості випадків була потрібна допомога і тренувальні вправи, спільне з дорослим навчальне дію.

Зазначені особливості пізнавальної діяльності повинні враховуватися при розробці змісту і методів педагогічного впливу.

Тези доповідей IV Всесоюзних педагогічний читань, НДІ дефектології АПН СРСР. М., 1976. С. 179.

І. І. Мамайчук

Пізнавальна діяльність дошкільників з церебральними паралічами

У процесі корекційних занять нами вивчалися особливості сприйняття форм, величин, квітів, розвиток конструктивної та образотворчої діяльності у дошкільнят від 6 до 7 років з церебральними паралічами і різними інтелектуальними дефектами.

Випробувані були: 10 дітей з помірною затримкою розумового розвитку, обумовленої переважно педагогічною занедбаністю; 10 дітей з олігофренією в ступені дебільності і 10 здорових дошкільнят підготовчої групи дитячого саду.

Психолого-педагогічний експеримент будувався з урахуванням ігрової діяльності, доступної дитині з ураженням моторики.

Оцінка результатів обстеження до і після корекції проводилася за п'ятибальною системою в залежності від рівня розвитку досліджуваного процесу і функції. Статистична обробка даних проводилася за критерієм Стьюдента. Крім кількісної оцінки проводився якісний аналіз способів виконання завдань.

Корекційна програма з формування сприйнять геометричних фігур, кольорів і величин у дітей з церебральними паралічами була побудована на основі навчання їх двох видів діяльності: малювання і конструювання. Заняття проводилися індивідуально протягом трьох - шести місяців.

Порівняльний метод дослідження з урахуванням кількісних і якісних показників дозволив нам виявити відмінності впливу корекції на дітей з дитячими церебральними паралічами при затримці психічного розвитку та при олігофренії в ступені дебільності.

7 наукова сесія з дефектології. НДІ дефектології АПН СРСР. М., 1975.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Н. В. Симонова Особливості пізнавальної діяльності дітей з церебральними паралічами в дошкільному віці "
 1. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

 2. ГЛАВА3.Особенності психічного розвитку дітей дошкільного віку
  дітей дошкільного
 3. Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
  діяльність на принципах спадкоємності і взаємодії. У Росії склалася і функціонує струнка система дошкільних закладів, які в останні роки стали об'єднуватися разом зі шкільними освітніми установами в навчально-виховні комплекси. Існує чотири типи дитячих дошкільних установ: ясла, ясла-сад, дитячий садок, школа-дитячий садок. Останній тип був створений
 4. 5.2. Дошкільні установи та дошкільна педагогіка
  дошкільна
 5. Контрольні питання
  особливості комунікативності в спілкуванні. 12.Пріведіте приклади мовного (вербального) і немовних (невербального) спілкування, спираючись на схеми, представлені на рис. 3.1 і 3.4. 13.В чому полягає подвійність природи міміки, які ознаки мають основну пізнавальну навантаження? 14.Каково особливості пантомимики? Наведіть приклади. 15.Раскройте сутність позицій спілкування та їх вплив на
 6. Передмова
  пізнавальних процесів і спілкування дітей. У кінці кожного розділу читачам пропонується відповісти на питання і виконати завдання, які допоможуть перевірити себе і перенести у практичну діяльність засвоєний матеріал. У книгу включено список літератури та словник термінів. У додатках наводяться зразки документації практичного психолога, а також матеріали, які допоможуть у роботі з дітьми
 7. 6.5. Розвиток особистості Ретардантний дитини
  особливості афективно-когнітивної диспропорції мислення. А саме: чи є розлади уваги, емоціональноволевой, характерологической сфери першопричиною порушення розвитку пізнавальних функцій (первинним дефектом) - і тоді можна говорити про запізнюється психічному розвитку (ЗПР). Або вони вторинні - і тоді це ускладнений перебіг олігофренії. Медико-психолого-педагогічні
 8. § 4. Критика основних положень теорії Ж. Піаже
  особливості інтелектуального розвитку людини? 8. У чому полягає «величезне завоювання» формального інтелекту в соціальному плані в підлітковому і юнацькому віці? Що дає здатність гипотетико-дедуктивного міркування для організації участі молодої людини в житті суспільства? 9. Поясніть, що стоїть за даними афористичним висловом Ж. Піаже: «Думка є стисла форма дії».
 9. 4.4. Психологічне забезпечення педагогічного процесу
  особливостей предметного (спеціального) розвитку дітей. Що має на увазі глибоке проникнення в логіку предметів (образотворчого та музичного мистецтв, структур мови та фізико-математичних побудов). Оскільки адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу можуть визначати вибір тієї чи іншої освітньої програми, постає питання про критерії вибору і технологіях
 10. ГЛАВА4.Направленія професійної діяльності практичного психолога в умовах дитячого дошкільного закладу
  діяльності практичного психолога в умовах дитячого дошкільного
 11. Література
  особливості індивідуального розвитку особистості дитини. - М., 1988. 59.Сатір В. Як будувати себе і свою сім'ю. - М., 1992. 60.Станкін М. І. Психологія спілкування. - М., 2003. 61.Субботскій Є. В. Стиль спілкування як спосіб формування особистості дитини. - М., 1979. 62.Хріман Т., Василева Е. Що можуть дати комп'ютери для зміни стилю поведінки дітей / / Дошкільне виховання, 1993. - № 12. 63.Шміт
 12. Центр соціальної допомоги сім'ї та дітям «Сім'я» (уривок, в скороченні)
  діяльності / / Вісник соціальної роботи. 1993. N ° 3. 3. Робота закладів соціального обслуговування населення в Клин-ському районі Московської області. - М., 1996. 4. Малихін В.П. З досвіду організації комплексної соціальної роботи сімейної спрямованості в муніципальному районі «Раменкі». - М., 1996. 5. Іванова М.А. Шлюб, сім'я, діти. - М.,
 13. Введення ЗАГАДКОВИЙ СВІТ ОСОБЛИВОГО ДИТИНИ
  особливостями - розібратися в проблемах своєї дитини і в свої труднощі у взаємодії з ним і, головне, допомогти дитині і собі . Доктор психологічних наук, професор І. І.
 14. ГЛАВА2.Організація психологічної служби в дитячому дошкільному закладі
  дошкільному
© 2014-2022  ibib.ltd.ua