Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
« Попередня Наступна »
А.В. Полєтаєв, к.е.н. М.Л.Аграновіч, Л.Н.Жарова .. РОСІЙСЬКЕ ОСВІТА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОКАЗНИКІВ - порівняльний доповідь, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Загальні характеристики

Як трампліном для аналізу ми скористаємося набором узагальнених показників, пріменямий для побудови Індексу людського розвитку (ІЛР), що розраховується ООН (Табл. 1). Цей індекс будується на основі чотирьох індикаторів, що характеризують рівень розвитку тієї чи іншої країни: -

валового внутрішнього продукту (ВВП) за паритетом купівельної спроможності (ПКС) на душу населення, -

середньої очікуваної тривалості життя при народженні, -

рівня грамотності дорослого населення -

валового коефіцієнта охоплення населення всіма видами образованія4.

Рис. 1 Індекс людського розвитку по країнах

/ 88,2 88,0 88,5 92.5

9 3,9 94,2

9 2,5 9 3,6 9 2,8 94.0

9 2,6

9 3,9 92.6

9 3,3 9 3,9 9 3,5 9 2,5 9 3,0 94.1

9 2,8

9 1,3 2 вересня, 8

<89,6 9 1,7 9 1,3

7 1,7 * 74,2

78, 2 серпня 3,3 83,1 79,6 78,1 75,7 74,2 76,2 72,2 74,7 74,0 72,6 7 5,4

64, 2

6 8,4

5 5,1? 57,7

Лю ксембург США Н орвегія Ірландія Ісландія Ш вейцарія Канада Данія Бельгія Австрія Японія Австралія

Н ідерланди Німеччина Ф інляндія Ш в е ц і я Ф р а н ц і я Італія Великобританія Ізраїль Нова Зеландія Іспанія Корея П ортугалія Греція Чеська Угорщина Аргентина Словаччина Чилі Малайзія Польща Уругвай Мексика Росія Бразилія Туреччина Т а й л а н д Туніс Перу Парагвай Китай Філіппіни Йорданія Ямайка Єгипет І ндонезія Зімбабве Індія / 84,9 8 3,5 84,4 8 3,5 / 8 3,1 0

« Попередня Наступна »
= Перейти до змістом підручника =
Інформація, релевантна "1. Загальні характеристики"
 1. 8. Конституційне право Російської Федерації як наука і її місце в системі суспільних наук
  загальні риси, властиві галузі в цілому, специфіку і характер її предмета, різновиди її норм, способи їх реалізації, її джерела, систему. Сукупність теоретичних висновків по всіх перерахованих проблем становить перший розділ в системі науки, присвяченій характеристиці конституційного права та однойменної науки. Без з'ясування цього розділу не можна правильно зрозуміти зв'язки, що існують
 2. Адміністративна відповідальність
  загальні, кіт. повинно володіти будь-яка особа, яка притягається до адміні-стративно відповідальності (досягнення 16 років, осудність). 2) спеціальні, що відображають а) особливості праці або службового становища (посадова чи-цо, водій, працівник підприємства торгівлі). б) минуле протиправну поведінку (особа, що перебуває під наглядом, особа, раніше притягувався до адміністративної відповідальності). в)
 3. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  характеристику селянської економіки як цілого, а також на систему соціально-політичних і соціально-психологічних властивостей селянства, на його поведінкові мотиви і уявлення про належне і справедливе. Що має на увазі Дж. Скотт під поняттям «моральна економіка»? Він вважає, що визначальним у діяльності селянства є прагнення забезпечувати саме своє існування. І його
 4. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  спільні риси в їх розвитку. До 80-м рокам найбільшого поширення в історичній і археологічній науці одержало визначення міста як багатофункціонального поселення, що відповідав різним потребам феодального суспільства (думки вчених на цей рахунок були проаналізовані В.В. Карловим). Ще в 1964 році, узагальнюючи досвід багаторічних археологічних робіт у містах, Б. А. Рибаков висловив точку
 5. Права та обов'язки представників
  загальні права особи, що у справі (СТ. 41 АПК РФ), за винятком тих прав, які визначені в якості спеціальних повноважень. 2) Права, якими представник буде володіти тільки у випадку, якщо вони будуть спеціально обумовлені в довіреності - спеціальні повноваження. До таких повноважень належать право на підписання позовної заяви та відзиву на позовну заяву, заяви про
 6. відзиву на позовну заяву
  загальні та спеціальні в завіс6імос-ти від характеру їх дії , а також за іншими критеріями. Згодом вона доповнювалася і уточнювалася в цілому ряді інших робіт. Предметом полеміки були тільки класифікація передумов та їх склад. До загальних передумов права на пред'явлення позову раніше відносили: 1) процесуальну правоздатність; 2) під-ведомственность справи суду; 3) відсутність судового рішення,
 7. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  загальні положення міжнародного приватного права про джерела правового регулювання застосовні і до арбітражу. Основними джерелами права, що регулюють питання міжнародного комерційного арбітражу, виступають міжнародні договори і внутрішньодержавне (національне) законодавство. Міжнародні договори представлені цілим рядом документів як універсального, так і регіонального характеру.
 8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика. Значення і порядок доарбітражного врегулювання спорів. Поняття підвідомчості, її види. Підвідомчість спорів арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам Поняття підсудності, її види. Поняття і класифікація учасників арбітражного
 9. 32. Поняття і класифікація принципів права.
  Загальні принципи права: Принцип свободи - можливість вибору лінії поведінки в рамках права (дозволено все, що не заборонено законом). Принцип справедливості означає, що право виступає як міра справедливості, як морально-правова домірність вкладеного та отриманого в усіх сферах життєдіяльності людини та їх правового забезпечення. Принцип рівності означає рівність усіх перед законом,
 10. Список використаної літератури.
  Загальні та регіональні риси. Владивосток, 1998. Номоконов В.А. Організована злочинність: тенденції, перспективи боротьби. Владивосток, 1999. Номоконов В.А. Особливості протиправного проникнення організованої злочинності в економіку Далекого сходу / / Соціально-економічні та політичні процеси в країнах АТР. Владивосток 1997. Проблеми боротьби з кримінальним ринком, економічної та
© 2014-2022  ibib.ltd.ua