Головна
ГоловнаЕкологіяДитяча психологія → 
« Попередня Наступна »
Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004 - перейти до змісту підручника

3.4. Загальні підходи до діагностики психічного розвитку дітей

При проведенні діагностики важливо пам'ятати про те, що психічний розвиток дітей - це складний процес, в якому неможливо виділити окремі незалежні один від одного параметри. Тому при проведенні діагностики необхідно використовувати цілу «батарею» методик, спрямованих на вивчення всіх сторін психіки дітей, зіставляючи отримані дані так, щоб можна було отримати цілісне уявлення про конкретну дитину. При цьому важливо не тільки правильно підібрати методики, але і розташувати їх в певному порядку, щоб дитина не втомився, не відмовився від роботи.

Аналізуючи отримані дані, важливо встановити взаємозв'язок між окремими особливостями і сторонами психіки обстежуваного дитини (пізнавальними здібностями, особистісними якостями, характером спілкування). На підставі такого аналізу складається психологічна характеристика, в якій дається комплексний опис психологічних рис даної дитини, а також Основні причини появи тих недоліків і відхилень, які були виявлені в процесі обстеження. Адже в реальному житті всі сторони психіки впливають один на одного, і, наприклад, неуспішність у навчальній діяльності може бути пов'язана як з відставанням пізнавального розвитку, так і з високою тривожністю або уповільненим темпом орієнтування дітей. У свою чергу особливості пам'яті і рівень мислення визначають і деякі якості особистості, наприклад, рівень домагань або агресивність дитини, особливості її спілкування.

Правильна діагностика - перший крок в організації корекції психічних відхилень, так як вона показує, що є першопричиною порушень в психічному розвитку, які якості найгірше сформовані. Таким чином на підставі психологічної характеристики складається план корекції - від допомоги дитині у виправленні простих недоліків до компенсації складних дефектів. Складання такої характеристики є не

82

простим завданням навіть для практичного психолога; для успішної роботи потрібна деяка практика і, головне, дотримання основних правил роботи з тестами, тому що непрофесійний підхід до діагностики може принести більше шкоди, ніж користі.

Обстеження, як правило, починається з розмови з дорослими, (іншими вихователями, вчителями, батьками) в тому випадку, якщо вони звернулися до Вас з певними скаргами на дитину. У процесі бесіди Вам необхідно чітко визначити характер претензій до дитини і причин невдоволення ім.

Власне обстеження дитини починається з аналізу його зовнішнього вигляду і його реакції на ситуацію обстеження. При цьому треба звертати увагу на те, наскільки дитина відкрита для контакту, проявляє він активність (наприклад, вивчає обстановку в кімнаті, розглядає з інтересом іграшки, предмети, що стоять в ній) або він расторможен, тобто крутиться на місці, поривається встати, вертить щось в руках або просто базікає руками або ногами. Фіксується і прояв загальмованості, напруженості, проявляемое дитиною, прагнення сісти або встати в куточок, небажання звертати на себе увагу, боязнь вступити в розмову.

Всі ці факти пов'язані як з психодинамическими (вродженими) особливостями дитини (наприклад, з імпульсивністю або ре-гідности), так і з якостями його особистості (наприклад, з тривожністю або демонстративністю). Отримані при спостереженні дані надалі зіставляються з даними тестів і допомагають зрозуміти природу інтелектуальних або емоційних відхилень дитини.

При обстеженні важливо чергувати методики таким чином, щоб методи, спрямовані на вивчення пам'яті, слідували за методиками, спрямованими на аналіз мислення, а вивчення сприйняття слід було за дослідженням креативності. Починати діагностику рекомендується з малювання (як на вільну, так і на задану тему), даючи дитині час увійти в ситуацію обстеження. Спочатку даються і завдання на дослідження пам'яті, так як необхідно час (не менше 20 хвилин) для дослідження відстроченого відтворення. Водночас особистісні методики пропонуються дітям в кінці роботи, після того, як новизна ситуації для нього згладиться і налагодиться контакт між дорослим, які проводять діагностику, і дитиною. Ця послідовність зберігається і в тому випадку, якщо обстеження проводиться не одноразово, але протягом декількох занять.

83

При проведенні діагностики необхідно запам'ятати кілька основних правил, без яких Ваша робота не буде успішною.

1. Кожна методика спрямована на вимірювання дуже вузького, спеціального якості - якогось виду уваги, пам'яті, мислення дитини. Ні методик, які б вимірювали відразу все, немає методик, на підставі яких Ви б могли відразу зрозуміти все в дитині і дати загальну характеристику його особистих якостей, здібностей, особливостей його спілкування або стилю діяльності, її пізнавальних процесів. Тому для складання психологічної характеристики необхідно використовувати не менше 10-15 різних тестів.

2. Обов'язково звертайте увагу на інструкцію, яка дається в кожній методиці. Пам'ятайте, що неправильна інструкція може повністю змінити зміст завдання і, отже, отриманий Вами результат.

З.Не забувайте про те, що кожна методика розрахована на певний вік. Тому уважно стежте за тим, щоб вік досліджуваного дитини збігався з тим віком, для якого складена дана методика. Існують методи, які можна використовувати в різних вікових групах. У таких випадках звертайте увагу на інструкцію і спосіб подачі матеріалу для кожного віку.

4. Результати, отримані Вами, також не можуть бути однакові для різного віку. Тому будьте уважні при інтерпретації результатів, обов'язково звіряйте їх з нормативністю, тобто з тими результатами, які типові для дітей даного віку. Пам'ятайте і про те, що тільки за даними однієї методики, навіть якщо результати дитини нижче, ніж повинні бути в нормі, ще не можна зробити висновок про його «дурості» або відсталості, так само як і про обдарованість. Такий висновок може бути зроблений тільки в тому випадку, якщо дані всіх інтелектуальних тестів (або більшості з них) нижче або вище норми.

5. Багато методики вимагають спеціального «стимульного матеріалу», тобто карток, текстів, картинок, які пропонуються дитині Не забувайте, що всі інструкції про порядок пред'явлення і способі подачі цього матеріалу обов'язкові; при недотриманні їх або зміні самого матеріалу Ви отримаєте зовсім інший результат.

6. Існують так звані суб'єктивні та об'єктивні методики, способи аналізу отриманих результатів. Одні з них мають точні ключі і розраховані за балами варіанти відповідей, інші вимагають не кількісної, але якісної інтерпретація

84

ції; хоча працювати з ними важче, часто ці методи дають більш важливі дані про психічний стан дитини. Однак при роботі з ними треба проявляти особливу увагу і звіряти отримані результати з показниками, отриманими в інших тестах.

7. Ніколи не намагайтеся тиснути на дитину, тобто працювати з ним без його добровільного бажання. Заперечення дитиною ситуації обстеження може порушити весь процес діагностики і Ви отримаєте невірні результати. Намагайтеся також не підкреслює, що Ви перевіряєте дитини, як би екзаменуете його, це призведе до напруженості, скутості і також порушить об'єктивність отриманих даних. Можете включити обстеження в процес будь-якої спільної діяльності, навіть ігровий, але тільки в тому випадку, якщо дитина може і в процесі цієї гри зосередитися, прийняти завдання, а не кинути його на півдорозі, якщо воно йому здасться нудним або важким. Словом, Ви повинні зацікавити його даною діяльністю і добитися уваги до неї.

? Запитання і завдання

1. Перерахуйте закономірності психічного розвитку немовлят, відкриті Н.М. Щелованова і А. Гезеллом.

2. Розкажіть, яким чином сприйняття впливає на розвиток мислення в ранньому та дошкільному віці.

3. Назвіть, які види діяльності є найбільш значущими для розвитку сприйняття і мислення в перші роки життя і чому?

4. Перерахуйте закономірності розвитку мислення дітей, описані Ж. Піаже.

5. Розкажіть, яким чином, на думку Л.С. Виготського, розвивається вольова регуляція пізнання і поведінки в дошкільному віці.

6. Опишіть розвиток самооцінки дітей в ранньому та дошкільному віці.

7. Сформулюйте індивідуальні особливості дитини і покажіть, як вони впливають на розвиток його особистості.

8. Розкажіть про необхідність комплексного підходу до діагностики дітей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Загальні підходи до діагностики психічного розвитку дітей "
 1. Передмова
  Дана книга містить матеріал, необхідний для роботи практичних психологів у дошкільних освітніх установах. У ній відображені різні сторони роботи психолога, пов'язані з проведенням діагностики та корекції психічного розвитку дітей, спілкуванням з педагогами та батьками, оформленням документації і робочого місця психолога. Окремі глави присвячені історії дитячої практичної
 2. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

 3. ГЛАВА3.Особенності психічного розвитку дітей дошкільного віку
  ГЛАВА3.Особенності психічного розвитку дітей дошкільного
 4. ГЛАВА5. Психічна депривація і її вплив на розвиток дітей у перші роки життя
  ГЛАВА5.Псіхіческая депривація і її вплив на розвиток дітей у перші роки
 5. Література
  До глави 1 січня. Басов М.Я. Вибрані психологічні твори. М., 1975. 2. БехтеревВ.М. Об'єктивне вивчення особистості. Пг., 1923. 3. Блонкій П.П. Вибрані педагогічні та психологічні твори. М., 1979. Т. 1, 2. 4. Виготський Л.С. Собр. соч.: У 6 т. М., 1982-1983. 5. ЖданА.Н. Історія психології: від античності до наших днів. М., 1990. 6. Історія зарубіжної психології.
 6. # 1. Постановка питань, визначення кола завдань, уточнення предмета дитячої психології
  Серед психологів, активно займалися проблемами дитячого розвитку в перші десятиліття XX в., Найбільш відомі А. Біне, Е. Мейман, Д. Селлі, Е . Клапаред, В. Штерн, А. Гезелл і деякі інші1. Англійський вчений Дж. Селлі розглядав становлення психіки людини з позицій асоціативного підходу. Він виділяв розум, почуття і волю як основні складові психіки. Значення його робіт для
 7. СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ
  Діагностикою називають процес отримання інформації про стан спостережуваного або досліджуваного об'єкта за допомогою сукупності методів, способів, прийомів. Діагностична інформація включає в себе відомості про стан об'єкта, ступеня його відповідності нормі, тенденціях його руху, розвитку. Вона робить можливим компетентне втручання в процес з метою його гальмування або прискорення,
 8. # 1. Характеристика вікової психології, психології розвитку як науки
  Вікова психологія - це галузь психологічної науки, що вивчає факти і закономірності розвитку людини, вікову динаміку його психіки. Об'єкт вивчення вікової психології - розвивається, змінюється в онтогенезі нормальний, здоровий чоловік. Психологія розвитку виділяє вікові зміни в поведінці людей і прагне пояснити ці зміни, розкрити закономірності придбання
 9. ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
  Серед різноманітних функцій педагогічної діагностики на першу позицію виходять: стратегічно- інформаційна, тактично-корекцією інша й прогностична. Стратегічно-інформаційна функція полягає у діагностичному забезпеченні педагогічного керівництва навчально-виховним процесом загальними знаннями про дітей, про протікання педагогічного процесу. Якщо загальна педагогіка та психологія
 10. 13.3. Види та рівні розвитку здібностей
  Здібності діляться на різні види за такими критеріями:? видам психічних функцій - сенсомоторні, перцептивні, мені-вів, імажітівние, розумові, комунікативні;? основному виду діяльності - наукові (математичні, лінгвістичні та ін.), творчі (музичні, літературні, художні), інженерні, військові і т. д. По спрямованості і спеціалізації розрізняють загальні та
 11. Клінічна оцінка
  увазі обгрунтування експертами на підставі даних про історію розвитку випробуваного, результатів клініко-психіатричного та експериментально-психологічного дослідження його особистості висновку про відсутність у випробуваного психічного розладу і наявності у нього відставання в психічному розвитку. У тих випадках, коли між вчиненням правопорушення та проведенням експертизи пройшло більше
© 2014-2022  ibib.ltd.ua