Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Серед різноманітних функцій педагогічної діагностики на першу позицію виходять: стратегічно -інформаційна, тактично-корекцією інша й прогностична. Стратегічно-інформаційна функція полягає у діагностичному забезпеченні педагогічного керівництва навчально-виховним процесом загальними знаннями про дітей, про протікання педагогічного процесу. Якщо загальна педагогіка та психологія озброюють вчителя і вихователя знанням закономірностей організації життя, розвитку дітей, їх ставлення до світу, то вихідна стратегічна діагностика дає інформацію про реальний стан відносин, про норму або відхилення у становленні та психічному розвитку особистості кожної конкретної дитини. Така інформація робить педагогічний процес проглядаються, контрольованим, практично цілеспрямованим. Вона дає можливість знімати протиріччя, приводити у відповідність суще, наявне на даний момент якість у розвитку, вихованні дітей і колективи з належною. - Ідеалом, прийнятим педагогічної моделлю. Стратегічна діагностична інформація дозволяє перевірити виховно-навчальну ефективність цільних педагогічних систем, концепцій, теорій.

Корекційна діагностика покликана забезпечити інформацію, що дозволяє постійно тримати руку на пульсі життя, руху педагогічного процесу. Забезпечення ефективності виховання і навчання неможливо без повсякденних відомостей про успіхи та невдачі школярів у засвоєнні знань, у формуванні поглядів і переконань, моральних та естетичних відносин, особистісних якостей. Широка і глибока обізнаність дає педагогу реальну можливість доходити до кожного учня, вносити корективи в його ставлення до життя, людям, самому собі, змінювати хід педагогічного процесу, структуру та зміст окремих форм, методів виховання і навчання, удосконалювати свою позицію і себе.

Прогностична функція діагностики полягає в тому, щоб виявляти, вловлювати, виявляти тенденції розвитку педагогічного та учнівського колективів, груп, об'єднань і окремої особистості дитини. Так, інформація про ізольованість педагогів один від одного, про їх прагнення лише до урокодательству, формалізм у відносинах з учнями, про ослаблення діяльності творчих методичних об'єднань дозволяє діагностувати насувається криза педагогічного керівництва, констатувати його нездатність ефективно вирішувати Питання виховання і навчання.

Школярів. Творча ж педагогічна активність учителів, їх прагнення до пошуку, зацікавлені обговорення, взаємовідвідування, доброзичлива критика, виявлені в результаті діагностики, дають можливість передбачити консолідацію вчителів в активно діючий педагогічний колектив, здатний забезпечити гармонійний розвиток цілісного навчально-виховного процесу.

Те ж можна сказати і про діагностику дитячого колективу. Відчуження окремих хлопців від громадських об'єднань, формальне ставлення до шкільних і класним справах, освіта розрізнених, не пов'язаних між собою груп за інтересами поза школою і на противагу їй, наштовхують на думку, що відбувається розпад дитячого виховного колективу і що його позитивний вплив у зв'язку з цим буде різко знижуватися. Якщо ж, навпаки, хлопців тягне в школу, вони знаходять задоволення своїм інтересам, зміцнюється організаційна єдність школярів на базі спільних справ, зростає духовно-моральне, емоційне взаєморозуміння, значить, міцніє і перетворюється у дієвий інструмент виховання дитячий колектив, що створює сприятливе середовище розвитку людської особистості.

Прогностична діагностика необхідна і в процесі формування кожної дитини. Педагог не може задовольнятися повсякденним спілкуванням і взаємодією з дітьми і одночасно залишатися вихователем. На основі глибокого вивчення індивідуальних особливостей йому необхідно чітко і ясно уявляти собі загальну спрямованість дитячої особистості, на який ідейної, ідеологічної та емоційній основі відбувається її формування: переважають чи в дитині свідомі егоїстичні устремління або очевидно проявляються морально-індивідуалістичні і одночасно коллективистические настрою; чи розуміє він особисту зацікавленість тільки як наживу, збагачення будь-якими засобами або як пошук своїх інтересів серед інтересів інших хлопців і разом з ними; захоплюється він громадськими цілями і шукає соціальну справедливість, або, як написав один підліток у газету, він поглинений романтикою злочинного світу і хоче стати «злодієм у законі»; захоплюється він ручною працею, чи любить майструвати і виготовляти моделі, художні вироби або схильний до теоретичного осмислення життя природи і суспільства?

Без такого діагностичного знання неможливо конкретизувати мету виховання відносно кожної окремої дитини, скласти програму його індивідуально-особистісного становлення та розвитку.

Вихователю необхідно знати і про навчальні успіхи школяра: про широту його освітнього кругозору, міцності знань, умінь і навичок, розвитку розумової здібності, стані таких найважливіших психічних процесів, як пам'ять, мова, сприйняття, уяву. Тільки на цій основі можлива прогностична програма інтелектуального розвитку дитини. Реальне володіння всією цією прогностичної інформацією вимагає від педагога систематичного ведення спеціального щоденника, в якому конкретизувалися б відомості про кожному окремому дитині, що представляють собою своєрідну історію розвитку дитячої особистості.

Предметом безпосереднього вивчення, головним джерелом інформації про дітей, їх колективах та об'єднаннях є дії, вчинки, що здійснюються як у звичних, буденних, так і у непередбачених, екстраординарних, екстремальних, несподіваних ситуаціях. У першому випадку діагностична інформація свідчить про те, якими інтелектуальними, емоційними, організаційними можливостями володіють особистість, група, колектив і якими самі хлопці уявляють себе в повсякденному житті. У другому випадку діагностичні відомості дозволяють судити про те, які школярі насправді, в якій мірі виховні дії і взаємодії стали другими, соціально обумовленої натурою дитини. Вони показують, наскільки соціальному вихованню вдалося розвинути в дитячій особистості вільну моральну волю, здатність керувати своїми психічними станами, почуттями і поведінкою в цілому. Говорячи більш конкретно, предметом діагностичного пізнання є основні складові поведінки і вчинків дітей, їх життєдіяльність, спілкування, відносини. У цих основних механізмах життєдіяльності проявляється вся людина, незалежно від віку: стан його психіки, накопичений досвід, генетичні задатки, нервово-емоційні реакції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ "
 1. Сутність і структура педагогічного процесу
  функцію управління процесом. Неодмінною умовою оптимального перебігу педагогічного процесу є діагностика його ходу і результатів, що дозволяє проводящему педагогічну роботу стежити за його протіканням, оцінювати оптимальність і коригувати по необхідності. Педагогічна діагностика здійснюється за допомогою контролю, перевірки та оцінки знань, навичок і умінь
 2. Основні завдання юридичної педагогіки
  педагогічних досліджень проблем законності та правопорядку дозволяє віднести до основних завдань юридичної педагогіки наступні : - вивчення історії розвитку юридико-педагогічного знання і його використання в суспільстві та органах правопорядку; - розробка методології та методики юридико-педагогічного пізнання; - створення наукової картини юридико-педагогічної
 3. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  функції і структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 4. Теми для рефератів 1.
  Педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 5. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичної педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  функція управління і які її цілі та завдання? 3. Перерахуйте педагогічні принципи управління і дайте їм коротку характеристику. 4. Дайте характеристику організаційно-педагогічним факторам і тій роботі, яка покликана зміцнювати організаційний порядок у правоохоронному органі. 5. У чому полягають організаційні навченість і вихованість співробітників? 6.
 7. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічної роботи і хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 8. 12.2. Основи реалізації педагогічної функції управління
  функції
 9. 12.5. Педагогічні технології в реалізації владних управлінських функцій
  функцій
 10. категоріальний-понятійний апарат
  педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 11. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
  Педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 12. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ і роздумів
  функції педагогічного процесу? 9. Ідентичні чи словосполучення «контроль педагогічного процесу» і «педагогічний контроль»? 10. Як зробити, щоб контроль за педагогічним процесом надавав виховує і навчальне вплив на контрольованих? 11. Спираючись на ваші уявлення і знання, визначте, що таке «педагогічна технологія». Бібліографічний
 13. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 14. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  функція права? 9. Що розуміється під педагогічним властивістю права? 10. Що розуміється під педагогічними механізмами права? 11. Яку роль відіграє педагогічне зміна норм права в. Правотворчестве? 12. Поясніть сутність, процес правової соціалізації людини і назвіть фактори, що впливають на них. 13. Дайте педагогічну характеристику правової культури
© 2014-2022  ibib.ltd.ua