Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, і др . Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Навченість учасників судочинства

Сучасна російська дійсність, для якої характерні динамічні перетворення в самих різних сферах нашого життя, висуває сьогодні підвищені вимоги до ступеня навченості початківців працівників судочинства. Від них вимагається вміння після навчання приступити в короткі терміни до практичної діяльності, скоротити до мінімуму період професійної адаптації і становлення. Основна мета юридичних вузів і факультетів - випускники повинні зуміти проявити себе з кращого боку в практичній роботі в максимально короткий термін, без довгої розкачки стати професіоналами високого класу.

Правова навченість учасників судочинства виражається в глибокому знанні необхідних нормативних документів, слідчої та судової практики, а також у здатності постійно оновлювати ці знання, навички та вміння.

Успіх у здійсненні правовиховної, правообучающей діяльності учасників судочинства в значній мірі залежить від того, чи вміють вони змусити розговоритися мовчазної, скритного від природи людини, ввести в належні рамки надмірно балакучого, знайти підхід до дитини, малограмотному людині.

Ясно, що для досягнення названих цілей важливо не тільки знати психологію допитуваних осіб, а й уміти легко вступати в контакт з незнайомими особами, розташувати до себе людину. Аналізуючи правовиховної, правообучающій аспекти праці слідчого і прокурора, можна виділити два різних класи ситуацій і відповідні їм два типи взаємодії, в рамках яких здійснюється педагогічне спілкування. По-перше, це міжособистісна взаємодія в діаді або малій групі (наприклад, при прийомі скарг, заяв у громадян), по-друге, публічний виступ перед аудиторією (наприклад, виступи за результатами конкретних кримінальних справ, а також за результатами узагальнень у кримінальних справах по телебаченню і в колективах, читання лекцій з правової тематики).

Кожна з цих ситуацій потребує від слідчого, прокурора специфічних навичок. Так, у першому випадку необхідні добре володіння засобами міжособистісного пізнання - механізмами рефлексії, ідентифікації, емпатії, вміння слухати партнера по діалогу, здатність правильно розуміти і інтерпретувати його невербальні прояви, мотиви і механізми поведінки, вміти відрізняти правдиві і неправдиві свідчення. У другій ситуації найбільш важливо майстерність публічного виступу, розвинена культура мови, її чіткість, зрозумілість, правильність, переконливість, виразність і образність, добре володіння технікою комунікативного впливу на слухачів.

Вся діяльність слідчого - це безперервний процес прийняття рішень та їх реалізації. Йому часто буває необхідно вжити невідкладних заходів, щоб припинити злочин, зберегти його сліди, затримати злочинця, надати допомогу потерпілим і т.д. Абсолютно ясно, що розгубленість, нерішучість можуть привести в подібних ситуаціях до самих згубних наслідків.

Крім вищих форм інтелектуальної діяльності, професія вимагає від слідчого, прокурора безлічі чисто технічних і маніпулятивних умінь і дій: акуратно підшити справу, передрукувати документ, скласти топографічний план місцевості, провести фотографування і т.д.

Зважаючи інтернаціоналізацію судопроізводственних та правоохоронної діяльності, а також бізнесу і компаній, слідчі, прокурори, судді, адвокати повинні покращувати свої лінгвістичні навички. Так, потенційний успіх адвокатів в очах закордонних клієнтів залежить від їх володіння іноземними мовами. Сучасним адвокатам, крім того, необхідно творчо розбиратися в питаннях маркетингу і на основі принципу свободи слова вміти рекламувати свої послуги. При цьому особиста реклама не повинна суперечити правилам професійної етики, а відповідати потребам професії і забезпечувати справедливу конкуренцію між вітчизняними та зарубіжними адвокатами та іншими консультантами.

Специфічність діяльності та спілкування в суді призводить до необхідності вироблення учасниками судочинства специфічних комунікативних властивостей, які забезпечують встановлення контактів та необхідних відносин з усіма учасниками процесу, повага до правосуддя. Наприклад, поведінка судді має свідчити про його прагнення пізнати сутність мали місце подій, взаємин, особистостей, які брали участь у цих подіях. Головне в комунікативних властивостях судді - не прагнення бути приємним у спілкуванні (м'яка усмішка, доброзичливий, співчутливий погляд і т.д.), а вміння своїм виглядом показати здатність, бажання досконально розібратися у всіх обставинах даної справи, зосередженість розумових і вольових зусиль. Саме це вселяє повагу і до судді, і до правосуддя в цілому, є стимулом для всіх учасників процесу ретельно, детально викладати факти, свою оцінку, своє розуміння тих чи інших подій.

Було б помилковим думати, що роль судді зводиться тільки до уважного вислуховування пояснень, відповідей на поставлені запитання. Йому необхідно володіти і вмінням активно впливати на підсудних, свідків, які дають неправдиві свідчення, підказати норму поведінки, показати суперечливість, логічну невиправданість дій тієї чи іншої особи в суді.

Учасники судочинства з розвиненими педагогічними властивостями здатні вселити до себе повагу і створити у всіх присутніх переконання в законності і справедливості правосуддя. У вмінні виявляти ці якості полягає одна із специфічних особливостей педагогічної компетентності учасників судочинства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " навченість учасників судочинства "
 1. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Учасників злочинних організацій. Враховуючи ту обставину, що злочинці найжорстокішим чином мстяться тим, хто не тільки дає свідчення проти них в поліції, але і готовий виступити в суді на стороні обвинувачення, необхідно вживати заходів щодо захисту таких свідків. Для цього щодо інформатора необхідно встановити правовий імунітет і захист для його і його найближчих родичів. Витрати,
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  навчанню і вихованню підростаючих поколінь на основі двох підходів до переплетеним підчас в реальному житті державно-правових явищ і процесів, розуміли вже в давнину. Наприклад, у багатьох мислителів античності можна зустріти роботи, присвячені окремо «державі» і окремо «закону» (у Платона, наприклад). Разом з тим це відмінність зовсім не означає, що теорія права в поясненні
 3. 16.1. Педагогіка і судочинство З історії педагогіки судового
  навчанням, розвитком, переконанням, змаганням (змаганням), заохоченням, примусом, покаранням і т.д. Будучи опосередковані в судочинстві правом, ці категорії стають юридично значущими, а їх з'ясування в контексті правових норм має практичне значення. Від того, наскільки вірно розуміється педагогічний зміст судової діяльності слідчим, прокурором, адвокатом, суддею,
 4. Педагогічні професійно значущі властивості та якості учасників судочинства
  навченість професійно значущим умінням і навичкам . Кожне з цих педагогічних властивостей, в свою чергу, виражається в наявності у суб'єкта ряду якостей і рис характеру. Рис. 16.1. Педагогічні основи судочинства по кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації Щоб відповідати сучасному рівню і потребам суспільного розвитку, учасникам
 5. Вихованість учасників судочинства
  навчання всіляким наукам можна вважати витраченими даремно, якщо що виходить зі стін вузу фахівець не виніс елементарних понять про добро, моральності, поваги до людської гідності, якщо свої знання він ставив на службу ницим цілям. Студент, - писав А.Ф. Коні, - зобов'язаний виносити з університету не один багаж систематизованих відомостей, а й моральні заповіти, які
 6. Педагогічні аспекти в діяльності слідчого, прокурора на стадії досудового розгляду
  навчання, розвиток усіх громадян, оскільки будь-яке спілкування зі слідчим, прокурором завжди включає мета педагогічного впливу. По-друге, активна діяльність слідчого, прокурора по боротьбі з злочинністю є виключно яскравим, переконливим прикладом поведінки, ставлення до злочинних проявів для всіх громадян. Позитивним прикладом є і прояв педагогічних
 7. Загальна характеристика виховного та навчального впливу судового процесу
  навчання полягає в передачі певної суми правових знань, досвіду, вольових якостей, у виробленні підвищеного почуття відповідальності. Виконуючи функції народних засідателів, присяжних, громадяни зміцнюють свої державні та правові погляди, набувають навик, досвід відправлення правосуддя, вирішення виховних проблем. Суд надає виховний вплив на підсудного,
 8. Методи здійснення виконавчої влади
  навчання, пропаганда, агітація, роз'яснення, обмін досвідом. Метод переконання повинен бути основним. Заохочення - це спосіб впливу через інтерес, свідомість, ко-торие направляють волю людей на здійснення корисних з точки зору заохочення справ. Заохочувальна вплив сприяє виникненню інте-са, вчинення певних справ, отриманню моральних, матеріальних та іншого схвалення.
 9. Леонід Ілліч Брежнєв (1906-1982 рр..)
  Навчання партійного і комсомольського апарату в партійно-комсомольських школах і т. д. Але це мало що змінювало, лише збільшувало число безпринципних керівників. Країна впадала в параліч, який викликався як хворобою лідера, так і боязню молодих почати зміни, поки він живий. Так народжувалася подвійна мораль, що пронизує всі клітини величезної країни. Однак було б невірно думати, що в період
 10. Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003
  учасники арбітражного процесу, позов, докази, судові витрати, процесуальні строки, позовну виробництво в суді першої інстанції, апеляційне, касаційне, наглядове провадження, провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами, провадження у справах за участю іноземних осіб, третейські суди в РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, виконавче
 11. Стадії арбітражного процесу
  учасників на кожній стадії, змістом і метою процесуальних дій. Стадією арбітражного процесу називається сукупність процесуальних дій, спрямованих до однієї прилеглої мети. Прилегла мета дії арбітражного суду (судді) може складатися у вирішенні питань, пов'язаних З прийняттям позовної заяви від організації (С збудженням процесу), підготовкою справи до судового
© 2014-2022  ibib.ltd.ua