Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

Підстави виникнення житлових прав і обов'язків

У статті 10 Кодекс по-новому визначив підстави виникнення житлових прав і

обов'язків. Житлові права та обов'язки виникають з підстав, передбачених Кодексом, іншими федеральними законами та іншими правовими актами, а також із дій учасників житлових відносин, які хоч і не передбачені такими актами, але в силу загальних засад житлового законодавства породжують житлові права і обов'язки.

Відповідно з цим житлові права та обов'язки виникають: 1)

з договорів та інших угод, передбачених федеральним законом, а також з договорів та інших угод, хоч і не передбачених федеральним законом, але не суперечать; 2)

з актів державних органів та актів органів місцевого самоврядування, які передбачені житловим законодавством як підстави виникнення житлових прав і обов'язків; 3)

з судових рішень, які встановили житлові права та обов'язки; 4)

в результаті придбання у власність житлових приміщень по підставах, що допускаються федеральним законом; 5)

з членства в житлових або житлово-будівельних кооперативах; 6)

внаслідок дій (бездіяльності) учасників житлових відносин або настання подій, з якими федеральний закон або інший нормативний правовий акт пов'язує виникнення житлових прав і обов'язків.

Таким чином, житлові права та обов'язки можуть бути передбачені як самим Кодексом, так і іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами. Йдеться про всі нормативних правових актах, що утворюють систему житлового законодавства (див.

ст. 5 Кодексу).

Крім того, житлові права та обов'язки можуть виникати з дій учасників житлових відносин, які не передбачені безпосередньо зазначеними правовими актами, але проте породжують житлові права і обов'язки в силу загальних засад житлового законодавства. Слід вважати, що тут маються на увазі не загальні, а основні початку житлового законодавства, встановлені в ст. 1 Кодексу.

Конкретні житлові права та обов'язки можуть виникати:

а) з вказівок правової норми, встановленої в нормативному правовому акті органу, уповноваженої приймати (видавати) правові акти, що містять норми , що регулюють житлові відносини;

б) з дій учасників житлових відносин, прямо не передбачених нормативними правовими актами. Поняття "дія" в праві означає юридичний факт, який виникає з волі людей, тобто є волевиявленням, що тягне виникнення, зміну або припинення правових відносин. Залежно від відповідності або невідповідності праву дії поділяються на правомірні (породжують правовідносини, суб'єкти яких наділяються позитивними правами і обов'язками) і неправомірні (будучи правопорушеннями, спричиняють виникнення правоохоронних відносин, тобто відносин відповідальності, що покладає на винну сторону обов'язок перетерпіти несприятливі наслідки свого винної поведінки).

Виникнення житлових прав і обов'язків можливе не тільки у зв'язку з вчиненням активних дій, але і в результаті бездіяльності. У теорії права зазначене поняття означає утримання особи від вчинення дії, пасивне правомірне або протиправне діяння.

Як і дія, бездіяльність є юридичним фактом, що виникають в результаті волевиявлення особи. Бездіяльність може бути правомірним, тобто що не порушує правових норм, що регулюють відносини, в рамках яких вчиняється діяння у формі бездіяльності, або реалізують норми права, спеціально розраховані на їх реалізацію суб'єктами правовідносин шляхом утримання від вчинення дій. У цих випадках бездіяльність породжує правовідносини, суб'єкти яких мають позитивними правами і обов'язками (1);

(1) Див докладніше: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридична енциклопедія. Видання 6-е, доп. і перераб. М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2008 - 2011 (http://www.urkniga.ru).

В) одночасно з вказівки правової норми і дій (бездіяльності) учасників житлових відносин. Наприклад, п. 4 ст. 10 Кодексу як підстав виникнення житлових прав і обов'язків передбачає юридичні та фактичні дії (придбання у власність житлового приміщення), які здійснюються по підставах, що допускаються федеральним законом.

Пункт 6 ст. 10 Кодексу передбачає можливість виникнення житлових прав і обов'язків також в результаті настання зазначених у цій нормі подій. Під подією розуміється природне або природне явище, юридичний факт, у зв'язку з яким можливе виникнення тих чи інших правовідносин. Події відбуваються не в силу волевиявлення суб'єктів права, а в результаті дії об'єктивних факторів (повінь, землетрус, народження, смерть та ін.)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підстави виникнення житлових прав і обов'язків "
 1. Забезпечення умов для здійснення права на житло
  підставах, споживачів комунальних послуг, а також послуг, що стосуються обслуговування житлового фонду; 6) забезпечують контроль за виконанням житлового законодавства, використанням і схоронністю житлового фонду, відповідністю житлових приміщень встановленим санітарним і технічним правилам і нормам, інимтребованіям законодавства; 7) забезпечують контроль за дотриманням
 2. 1. Поняття та умови зміни договору житлового найму
  підстав: згодою сторін, одностороннім волевиявленням однієї з них та ін Зміна правовідносини найму житлового приміщення найбільш часто зустрічається при соціальному наймі. Для зміни договору житлового найму необхідна згода всіх осіб, на яких поширюється його дія, - наймача, членів його сім'ї і наймодавця (ст. 85 ЖК РРФСР). Однак законом можуть бути передбачені випадки,
 3. § 5. Право на житлові приміщення в будинках житлово-будівельних та житлових кооперативів
  житлово-будівельних та житлових
 4. 1. Поняття юридичного факту
  підстав. За ознакою залежності від волі суб'єктів вони поділяються на дії та
 5. Прийом у члени житлового кооперативу
  житлового кооперативу підпорядковується правилам ст. 121 Кодексу. Громадянин або юридична особа, бажаючі стати членом житлового кооперативу, подають у правління житлового кооперативу заяву про прийом в члени житлового кооперативу. У наведеній нормі ч. 1 ст. 121 Кодексу маються на увазі фізичні та юридичні особи, які не є засновниками житлового чи житлово-будівельного кооперативу (про
 6. Які переваги та пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки?
  житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку,. поліпшення житлових умов тощо). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі. В умовах повної господарської самостійності власник підприємства, установи, організації мають право за рахунок власних коштів за погодженням з профспілковим органом встановлювати в локальних нормативних актах
 7. Система органів управління
  підставі рішення загальних зборів членів кооперативу (конференції) (ч. 3 ст. 130 Кодексу). У проміжках між черговими загальними зборами (конференціями) за необхідності можуть проводитися позачергові загальні збори (конференції). Терміни скликання чергових та позачергових загальних зборів членів житлового кооперативу (конференцій), питання, за якими можуть скликатися позачергові загальні
 8. 2. Право громадян РФ на житло
  підстав. У даному випадку мова йде про охорону державою наявного у особи суб'єктивного цивільного права на конкретне житло. У Конституції РФ це виражено шляхом проголошення принципів недоторканності житла (ст. 25) і недоторканності приватного життя (ст. 23). По-друге, конституційне право на житло полягає в тому, що держава приймає на себе обов'язок сприяти
 9. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ
  житлові зобов'язання Цивільно-правові форми задоволення житлової потреби. Право громадян РФ на житло. Житлові відносини та їх правове регулювання. Житлове законодавство. Житлові фонди. Поняття і види договорів найму житлового приміщення. Зобов'язання з договорів соціального найму житлового приміщення. Передумови укладення договору соціального найму
 10. 4. Житлове законодавство
  підставою міг ут вважатися актами як житлового, так і цивільного законодавства "1 Таким чином, характеризуючи поняття житлового законодавства, правильніше говорити не тільки про закони і інших правових актах житлового законодавства, але також про норми цього законодавства, що містяться в законах та інших правових актах цивільного
 11. § 3. Підстави виникнення зобов'язань
  підстави виникнення зобов'язань: договір і заподіяння шкоди. Що ж до інших можливих підстав, то вони визначені за допомогою загального відсильний принципу: "зобов'язання метушні-'кают ... і з інших підстав, зазначених у цьому Кодексі". У найбільш узагальненому вигляді підстави виникнення цивільних прав та обов'язків містяться в ст. 8 ГК РФ, серед яких першорядне значення
 12. 1. Поняття обміну житловими приміщеннями
  виникнення відповідних прав у інших учасників. Особливою юридичною природою відрізняється обмін житлових приміщень, що належать кожному з учасників обміну на праві власності (громадянам або юридичним особам). На виникаючі відносини в цьому випадку поширюються правила про договір міни. Однак оскільки предметом такого договору є житлові приміщення (квартира, житловий будинок, частина
 13. 1. Поняття та види договору найму житлового приміщення
  підставах. Договір соціального найму може бути укладений тільки на житлове приміщення, що відноситься до фонду соціального використання, і при наявності у громадянина певних передумов для його укладення: нуждаемость поліпшення житлових умов, постійне проживання в даному населеному пункті, стан на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, наявність рішення відповідного органу про
 14. Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011