Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
В. П. Божьева. Правоохоронні органи Російської Федерації: Підручник / За ред. - 4-е вид., Испр. і доп. - М.: Спарк, 400с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. Особливості провадження в окремих категоріях справ

Крім розглянутих вище принципів і загальних правил конституційного судочинства, обов'язкових для будь-якої процедури, розділ третій Закону про Конституційний Суд встановлює особливі правила провадження з розгляду справ: про відповідність Конституції Російської Федерації нормативних актів органів державної влади і договорів між ними; про відповідність Конституції Російської Федерації не вступили в силу міжнародних договорів Російської Федерації; по спорах про компетенції; за скаргами на порушення конституційних прав і свобод громадян; по тлумаченню Конституції Російської Федерації; про дачу висновку щодо додержання встановленого порядку висування обвинувачення Президента Російської Федерації.

1. Розгляд справ про відповідність Конституції РФ нормативних актів органів державної влади і договорів між ними. Правом звернення до Конституційного Суду з даної категорії справ володіють: Президент Російської Федерації, Рада Федерації, Державна Дума, одна п'ята членів (депутатів) Ради Федерації або депутатів Державної Думи, Уряд Російської Федерації, Верховний Суд Російської Федерації, Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації, органи законодавчої і виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

Підставами допустимості запиту по даній процедурі є:

- якщо заявник вважає дані акти або договори не підлягають дії через неконституційність або підлягають дії всупереч офіційно ухваленим рішенням про відмову застосовувати і виконувати їх як не відповідають Конституції Російської Федерації;

- якщо нормативний акт видано з питання, що належить до відання органів державної влади Російської Федерації або до спільного ведення органів державної влади Російської Федерації та органів суб'єктів Російської Федерації (ст. 85).

Конституційний Суд встановлює відповідність: за змістом норм; за формою нормативного акта або договору; по порядку підписання, укладення, прийняття, опублікування або введення в дію; з урахуванням поділу влади та розмежування компетенції між федеральними органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Федерації.

Перевірка конституційності нормативних актів і договорів, прийнятих до набуття чинності Конституцією Російської Федерації, проводиться тільки за змістом норм.

У підсумковому рішенні по справі ці акти або договори (або окремі їх положення) визнаються відповідними або не відповідають Конституції Російської Федерації. Визнання не відповідним є-

ється підставою скасування у встановленому порядку інших нормативних актів, заснованих на акті (або договорі), визнаному неконституційним. Їх положення не можуть застосовуватися судами, іншими органами та посадовими особами.

2. Розгляд справ про відповідність Конституції Російської Федерації не вступили в силу міжнародних договорів. Правом на звернення із запитом з цього питання володіють: Президент Російської Федерації, Рада Федерації, Державна Дума, одна п'ята членів (депутатів) Ради Федерації або депутатів Державної Думи, Уряд, Верховний Суд, Вищий Арбітражний Суд, органи законодавчої і виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації .

Запит є допустимим, якщо:

1. Згадуваний договір підлягає, згідно Конституції Російської Федерації і федерального закону, ратифікації Державною Думою або затвердженню іншим федеральним органом державної влади.

2. Заявник вважає не вступив в законну силу міжнародний договір не підлягає введенню в дію і застосування в Російській Федерації через його невідповідність Конституції Російської Федерації.

Межі перевірки за даною процедурою збігаються з межами по першій процедурі (ст. 86 Закону).

У підсумковому рішенні договір може бути визнаний відповідним або не відповідає Конституції Російської Федерації. В останньому випадку міжнародний договір (або окремі його положення) не підлягає введенню в дію і застосування, тобто не може бути ратифікований, затверджений і не може вступити в силу.

3. Розгляд справ у спорах про кого Петі нці і. Правом на звернення до Конституційного Суду з клопотанням про дозвіл спору про компетенцію володіє будь-який з суб'єктів беруть участь у спорі органів, перерахованих в п. 3 ст. 125 Конституції Російської Федерації (федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів Федерації, вищі державні органи суб'єктів Російської Федерації). У випадку, передбаченому ст. 85 Конституції Російської Федерації (використання погоджувальних процедур), цим правом наділений Президент Російської Федерації.

Клопотання органу державної влади допустимо, якщо:

- оспорювана компетенція визначається Конституцією Російської Федерації;

- суперечка не стосується питань про підвідомчості справ судам або підсудності;

- спір не був або не може бути дозволений іншим способом;

- заявник вважає видання акта або вчинення дії правового характеру порушенням встановленого Конституцією Російської Федерації розмежування компетенції;

170

Розділ II. Судова система Російської Федерації

- заявник раніше звертався до зазначених (в ч. 3 ст. 125 Конституції) органам з письмовою заявою про порушення компетенції заявника;

- протягом місяця з дня отримання цієї заяви не були усунуті зазначені в ньому порушення;

- відбулося звернення державного органу до Президента Російської Федерації з проханням про використання погоджувальних процедур, але Президент Російської Федерації протягом місяця їх не використав.

Клопотання Президента Російської Федерації допустимо, якщо:

- Президент використав погоджувальні процедури для вирішення розбіжностей;

- розбіжності між органами державної влади є підвідомчим Конституційному Суду суперечкою про компетенцію.

Межі перевірки за даною процедурою визначаються виключно принципом поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, а також розмежуванням предметів ведення і повноважень між органами Федерації і її суб'єктів.

У підсумковому рішенні підтверджується або заперечується повноваження видати акт, що послужив причиною суперечки про компетенцію.

4. Розгляд справ про конституційність законів за скаргами на порушення конституційних прав і свобод громадян. Правом на звернення до Конституційного Суду з індивідуальною або колективною скаргою володіють громадяни, чиї права і свободи порушуються законом, застосованим чи підлягає застосуванню в конкретній справі, і об'єднання громадян, а також інші органи та особи, зазначені у федеральному законі.

До скарг додається копія офіційного документа, що підтверджує застосування закону або можливість його застосування в конкретній справі.

Видача заявнику такої копії проводиться на його вимогу посадовою особою або органом, який розглядає справу.

Скарга допустима, якщо:

1) закон зачіпає конституційні права і свободи;

2) закон застосований або підлягає застосуванню в конкретній справі, розгляд якої завершено або розпочато у суді чи іншому органі, застосовувати закон.

Суд, який розглядає справу, в якому застосований або підлягає застосуванню оскаржуваний закон, має право зупинити провадження до прийняття рішення Конституційним Судом. Межі перевірки за даною процедурою визначаються так само, як і для перевірки відповідності Конституції Російської Федерації нормативних актів органів державної влади. Підсумкове рішення по справі полягає в визнання закону або окремих його положень відповідними або не відповідають Конституції Російської Федерації. Визнання невідповідності Конституції Росій-

Глава 8 Конституційний Суд Російської Федерації

171

ської Федерації у всякому випадку тягне перегляд конкретної справи компетентним органом і відшкодування громадянам судових витрат.

5. Розгляд справ про конституційність законів за запитами судів.

Перелік за цією процедурою допустимі, якщо закон застосований або підлягає, на думку суду, застосуванню в розглянутому їм конкретній справі З моменту винесення судом рішення про звернення до Конституційного Суду і до прийняття останнім рішення провадження у справі або виконання винесеного судом у справі рішення припиняються.

6. Розгляд справ про тлумачення Конституції Російської Федерації. Правом на звернення до Конституційного Суду з цього питання володіють:

Президент Російської Федерації, Рада Федерації, Державна Дума, Уряд Російської Федерації, органи законодавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

Тлумачення Конституції Російської Федерації є офіційним і обов'язковим для всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб, громадян та їх об'єднань.

7. Розгляд справи про дачу висновку щодо додержання встановленого порядку висування обвинувачення Президента Російської Федерації. Запит про дачу такого висновку допустимо, якщо обвинувачення в державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину висунуто Державною Думою і є висновок Верховного Суду Російської Федерації про наявність у діях Президента Російської Федерації ознак відповідного злочину.

Запит направляється до Конституційного Суду не пізніше місяця з дня прийняття Державною Думою рішення про висунення звинувачення. До запиту додається текст рішення Державної Думи, протокол або стенограма обговорення цього питання, текст висновку Верховного Суду Російської Федерації. Висновок Конституційного Суду має бути дано не пізніше десяти днів після реєстрації запиту.

За підсумками розгляду справи Конституційний Суд ухвалює висновок про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення або про його недотриманні. В останньому випадку розгляд звинувачення припиняється.

Глава 9. Суди суб'єктів Російської Федерації

173

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Особливості провадження в окремих категоріях справ"
 1. § 3. Основні закони, що регламентують організацію правоохоронних органів
  особливості провадження в окремих категоріях справ. Другий визначає компетенцію арбітражних судів, їх систему, встановлює структуру арбітражних судів усіх ланок, порядок роботи, їх організаційне забезпечення. Організація і діяльність прокуратури регламентується Законом "Про прокуратуру Російської Федерації". Слід врахувати, що в 1995 році в нього були внесені настільки серйозні
 2. Види і стадії адміністративного права
  особливості (коло учасників виробництва, оформлення рі-шень спеціальними процесуальними документами і ін) Виробництво по справах про адміністративні правопорушення з-варто з стадій: 1. Адміністративне розслідування. 2. Розгляд справи. 3. Перегляд постанови. 4. Виконання рішень. 2. Адміністративне розслідування складається з наступних ця-пов: 2. Порушення справи Підставою
 3. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  особливо для періоду від Х до XV ст., Надійшли в розпорядження науки в значній мірі в результаті археологічних розкопок . Їх інтерпретаторами виступали переважно самі археологи, багато з яких розглядали здобуті археологічні факти в комплексі з іншими джерелами. Вдалим прикладом залучення результатів археологічних даних з історії, культури, плануванні, побуті
 4. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  особливостях капіталістичної еволюції Росії та їх впливі на розвиток революційного процесу в 1917 році, так як детально про це вже говорилося в попередніх параграфах. Росія являла собою «запізнілий, вторинний, яка наздоганяє» тип капіталістичного розвитку, «другий ешелон» в ланцюзі капіталістичних держав, тому різні історичні епохи виявилися ніби спресованими під
 5. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    особливо в розділі, присвяченому загальним положенням зобов'язального права (Ст. 316, 322, 428 та ін.) При цьому суд повинен враховувати існування двох видів спеціальних норм. Мається на увазі, що для застосування одних з них досить участі у правовідносинах перед-прінімателя тільки на одній стороні (приклад - зазначена вище ст. 401), в той час як інші припускають виступ у правовідносинах
 6. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
    особливо у сфері публічних відносин. Зокрема, ряд законів відносить до компетенції арбітражних судів справи, які раніше розглядалися судами загальної юрисдикції (оскарження дій судових приставів-виконавців; оспорювання нормативних правових актів податкових органів; справи про адміністративні правопорушення та ін.) Прийняття таких законів, як ФЗ «Про виконавче провадження»,
 7. 8. ПРОКУРОР в арбітражному процесі
    особливостями діяльності прокуратури та її функціональної спрямованістю. Процесуальне становище прокурора і витікаючі з нього правомочності обумовлені конституційною функцією прокуратури здійснювати нагляд за законністю. Безумовно, принципи відправлення правосуддя виключають наділення прокурора владними повноваженнями по відношенню до арбітражного суду. Більш того, в силу тих же самих
 8. Поняття і класифікація доказів
    особливість судових доказів - наявність процесуальної форми їх використання. Процесуальна форма виступає в якості гарантії достовірності одержуваної судом інформації. Відомості про факти можуть бути отримані судом лише з передбачених законом засобів доказування, якими є письмові і речові докази, пояснення сторін, осіб, що у справі, висновки
 9. Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002
    особливості виробництва в арбітражному суді за окремими категоріями справ, апеляційне, касаційне, наглядове провадження, провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами, провадження у справах за участю іноземних осіб, третейські суди в РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, виконавче провадження. Посібник включає основні джерела по кожній темі і
 10. ЗМІСТ
    виробництва 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146 Тема 10. Позовна виробництво в арбітражному суді 1-й
 11. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
    виробництво: з'явилися нові правила / / Економіка і життя. 1995. № 28. Арбітражний суд Росії: досвід та проблеми реалізації нового законодавства: круглий стіл / / Держава і право. 1995. № 10. Бойков Д. Нове законодавство про арбітражних судах / / Відомості Верховної Ради. 1995. № 8. Короткий огляд історії судоустрою і судочинства в Росії. М., 1955. Моргунов С. АПК РФ: окремі
 12. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
    особливість принципів арбітражного процесуального права - та обставина, що вони втілюють у собі основні риси цієї галузі права з юридичного боку, додатково характеризують арбітражне процесуальне право як галузь права. Можна дати таке визначення принципів арбітражного процесуального права - це закріплені в нормах арбітражного процесуального права правові
 13. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
    особливо в тих випадках, коли регулювання здійснюється за допомогою норм з відносно невизначеними гіпотезами. Арбітражні суди стикаються з необхідністю конкретизувати фактичний склад і надати юридичну значимість тим чи іншим фактам, наприклад, на підставі представлених сторонами доказів тлумачачи поняття розумності дій і сумлінності учасників цивільних
 14. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    виробництва в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права. Система і склад арбітражних судів РФ. Стадії арбітражних процесу. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права. Судоустройственние принципи, їх характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика. Значення і порядок доарбітражного врегулювання спорів. Поняття
 15. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
    особливостями самої людського життя і передбачає встановлення в суспільстві нормального правопорядку, передбачуваних і розумних змін, які забезпечують збереження генофонду країни, темпи виробництва матеріальних і духовних цінностей, вільний розвиток особистості. Як будь-яка основа, на якій утворюються нові якості, конституційний статус повинен володіти стійкістю, його існування
© 2014-2020  ibib.ltd.ua