Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Рогов. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими., 2000 - перейти до змісту підручника

3. Оцінка матері дочкою

Шкала позитивного інтересу

Позитивне ставлення до дочки з боку матері, ос-Нова на психологічному прийнятті, описується підріст-ками-дівчатками, як відношення до маленького дитині, кото-рий постійно потребує уваги, турботи, допомоги, який сам по собі мало що може.

Такі матері часто схвалюють звернення за допомогою доче-рей у випадках сварок або будь-яких ускладнень, з одного сторо-ни, і обмеження самостійності - з іншого. Поряд з цим,

152

дівчинки відзначають фактор потурання, коли мати знаходить-ся як би «на побігеньках» і прагне задовольнити будь же-ланіе дочки.

Шкала директивности

Описуючи директивність своїх матерів, дівчатка-підлітки відзначали жорсткий контроль з їхнього боку, тенденцію до легкого застосування своєї влади, заснованої на амбіціях і не при-ветствуя при цьому висловлення власної думки дочки. Та-кі матері більше покладаються на строгість покарання, вперто вважаючи, що вони «завжди праві, а діти ще дуже малі, щоб судити про це».

Шкала ворожості

Ворожість матерів їх дочками-підлітками описує-ся як підозріле ставлення до сімейному середовищі і дистанція стосовно її членам (зокрема, до дітей). Підозрілість-ве поведінку і відмову від соціальних норм приводять їх, як правило, до відгородженості і піднесенню себе над іншими.

Шкала автономності

Автономність матерів виключає будь-яку залежність від дитини, його стану, вимог. Заперечуються також які-небудь форми турботи і опіки по відношенню до дочок. Такі матері оцінюються підлітками як поблажливі, нетрах-бовательние. Вони практично не заохочують дітей, щодо відповідності-але рідко і мляво роблять зауваження, не звертають уваги на виховання.

Шкала непослідовності

Під непослідовністю виховної практики зі сто-ку матері дівчинки розуміють різку зміну стилю, прийомів, що представляють собою перехід від дуже суворого - до либераль-ному і, навпаки, перехід від психологічного прийняття доче-ри до емоційного її відкидання.

4. Оцінка батька дочкою

Шкала позитивного інтересу

Дочки описують позитивний інтерес батька як батьківську впевненість у собі, впевненість у тому, що ні горезвісна від-

153

цовская строгост', а увага до підлітка, теплота і відкритому тости відносин між батьком і дочерио-підлітком є проявом щирого інтересу. Психологічне прийняття дочки характеризується відсутністю різких перепадів від вседоз-воління до суворих покарань, тобто домінують теплі дру-жорсткі відносини з чітким усвідомленням кордонів того, що можна і чого не можна.

Батьківські заборони ж у даному випадку діють тільки на тлі батьківській любові.

Шкала директивности

Дівчатка-підлітки представляють директивність батька в якос-стве образу «твердої чоловічої руки», готової то стиснутися в кулак, то вказати на її місце в суспільстві і, зокрема, в сім'ї. Дирек-тивний батько як би направляє зростаючу дівчину на шлях ис-тінний, змушуючи її підкорятися нормам і правилам поведінки, прийнятим у суспільстві і певної культури, вкладаючи в її душу заповіді моралі.

Шкала ворожості

У даному випадку мова йде про такий несприятливому типі батьківського ставлення до дочки, як поєднання сверхтребова-ності, орієнтованої на еталон «ідеальної дитини» і відповідної занадто жорсткої залежності, з одного сторо-ни, і емоційно-холодним, отвергающим ставленням - з іншого. Все це веде до порушень взаємин між батьком і дочкою-підлітком, що в свою чергу обумовлює підвищений рівень напруженості, нервозності і нестабільність, ності підлітка.

Шкала автономності

Дівчатка-підлітки описують автономність отців, як пре-ТЕНЗО на лідерство, причому лідерство недосяжне, недоступ-ве для взаємодії з ним. Він представляється людиною від-гороженним від проблем сім'ї як би невидимою стіною, суще-ствующей паралельно з іншими членами сім'ї. Батькові абсо-лютно все одно, що відбувається навколо, його дії часто не узгоджуються з потребами та запитами близьких, інтереси яких повністю ігноруються.

154

Шкала непослідовності

Тут батько представляється людиною абсолютно непредска-зуемое. Із досить високим ступенем імовірності в його по-веденні можуть проявлятися абсолютно протіворечаіще другдру-гу психологічні тенденції, причому амплітуда коливань - максимальна.

Таким чином, характерні відмінності в оцінках вихователь-ної практики матерів і батьків дівчатками-підлітками виглядають наступним чином. При позитивному інтересі і психологічний-ському прийнятті у матерів, на відміну від батьків, на перший план виступає довіру і подчиняемость. У батьків же домінує впевненість в собі і відсутність жорсткості, авторитарності в відно-шеніях з дочкою, що виключає виховання за допомогою сило-вого тиску. Директивність матерів заснована виключно на амбітних претензії до влади і жорсткому контролю за поведінкою дочки, а директивність батьків поряд з цим, Вира-жается ще й у залежності від думки оточуючих і само-закоханості. При ворожості, емоційному відкиданні у матерів виявляється впертий конформізм і слабовольное за-ність від думки оточуючих, що виходить з претензій батька на провідні позиції. У батьків же при ворожої воспита-котельної практиці по відношенню до дочки-підлітка на перший план виступає жорстокість і самоствердження владою і силою. Автономність з боку матерів відрізняється відсутністю до-Брих людських відносин і відгородженості від проблем і інтересів дочки, а у батька автономність виражається в його без-застережні лідерство в родині і в недоступності спілкування з ним для дочки. При непослідовною виховної прак-тику в контексті суперечливості проявів характеристики батьків і матерів представляються однаковими.

Різниця лише в таких тенденціях, як самодостатнє само-твердження з ворожою непримиренністю у батьків і підпорядкованих-ненность і недовірою - у матерів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Оцінка матері дочкою "
 1. Опис стимульного матеріалу
  матеріал ТВП складається з двох серій карток - основний і для паралельного тестування. Кожна серія містить по 19 пропозицій і 1 білу картку. Крім того, в кожній серії містяться чоловічий і жіночий варіанти, що відрізняються один від одного за особистим займенники і особистим дієслівним закінченнях. Основними вимогами при складанні пропозицій ТВП було: 1) неструктурованість,
 2. Контрольні питання для СРС 1.
  Матерія »Можна припустити, що буття ширше поняття, ніж матерія? Як бути тоді з положенням: «У світі немає нічого, крім рухомої матерії?» 4. У чому відмінність філософського поняття матерії від природничонаукових уявлень про
 3. 2. 5. Текст про русів з твору Шараф аз-Замана Тахіра ал-Марвазі «Таба'і ал-хайаван» («Природа тварин")
  дочок і синів, то все майно дістається дочкам, синам ж дають тільки меч і кажуть: «Отець твій здобував собі добро мечем, слідуй його приклад ...» І вони народ сильний і могутній і ходять в далекі місця з метою набігів, а також плавають вони на кораблях в Хазарське море, нападають на кораблі і захоплюють товари . Хоробрість їх і мужність добре відомі, так що один з них рівноцінний багатьом з
 4. Жіночий варіант 1.
  Матері. 6. Взявши його за руку, вона дивилася на нього в тузі. 7. Не думаючи, вона підняла камінь і жбурнула вслід. 8. Відносини її з підлеглими були непростими. 9. Очі її сяяли. 10. Очікування змін дуже хвилювало її. 11. Із завмиранням серця вона зробила крок до неї. 12. З твердістю мати підійшла до дочки. 13. Обличчя її було розгублене і перелякане. 14. Він стояв перед нею, і чулося його
 5. Матерія
  матерії виходить із принципу первинності матерії по відношенню до людської свідомості та принципу пізнаваності світу на основі послідовного вивчення конкретних властивостей, зв'язків і форм
 6. Вторгнення вандалів
  дочкою імператора Валентиниана ІІІ Євдокією. У Римі почалася паніка, Петроній Максим загинув. Гейзерих піддав Рим розграбуванню протягом 14 днів, а потім, захопивши вдову і дочок імператора Валентиниана ІІІ і кілька тисяч римських ремісників, покинув зруйновану столицю. Сицилія, Сардинія, Корсика і Балеарські о-ва перейшли під владу вандалів. Західна Римська імперія зменшилася до
 7. II. Марксистське поняття матерії і божественне буття
  матеріалізму не обмежуються спробами створити погану репутацію навколо поняття матеріалізму, як це було показано вище. Свої зусилля вони спрямовують також і безпосередньо проти наріжного каменю діалектичного матеріалізму - марксистського поняття матерії, прагнучи подібним шляхом довести мнпмую наукову неспроможність діалек-тіко-матеріалістичного світогляду. Особливо нападають на
 8. ЄДНІСТЬ матерії і духу - ОСНОВНИЙ ЗАКОН-ФОРМУЛА-КОД ВСЕСВІТУ
  матерії. На основі цієї первинної подвійності утворюється Всесвіт і все, що існує в ній. Життя кожного життя як неодмінної умови вимагає з'єднання матерії і духу. Як дух, так і матерія, окремо взяті, не дають явища життя. Життя можлива лише завдяки з'єднанню цих двох одвічних Почав: Духа і Матерії, позитивного і негативного, чоловічого і жіночого ... Роз'єднання духу
 9. IV. Незнищенність Матерії
  матерії легко вірять люди, які нездатні відрізнити зникнення зі сфери сприйняття від досконалого зникнення з простору. Ця віра тримається також доти, поки сила інтроспекції недостатньо велика, щоб показати, що Матерія не може бути знищена в думці. Наша нездатність мислити Матерію неіснуючої є безпосередній наслідок природи думки. Мислення полягає в
 10. Оцінка
  оцінки. Система оцінки включає в себе суб'єкти та об'єкти оцінки, а також методи і засоби надання інформації про предмет або об'єкт оцінки. Суб'єкти оцінки. Залежно від того, хто проводить оцінку, виділяють: індивідуальну, групову, експертну оцінку, а також самооцінку. Об'єкт / предмет оцінки. Залежно від того, хто або що підлягає оцінці, виділяють оцінку особистісних
 11. § 9. Як матерія перетворюється на тілесні почуття?
  Матерію. Що таке матерія і чому вона перетворюється на тілесні почуття? Матерія - це остившая світова енергія, яка, продовжуючи зберігати просторове буття, перейшла в стан крайнього ступеня стислості. Свідченням тому стають залишилися у матерії властивості як енергії, так і простору. Так, від енергії вона запозичила незмінний рух, а від простору - обмеженість.
 12. Посаг.
  Матері і дочки, її подругами і становило особисту власність жінки. Посаг в якійсь мірі давало молодій господині відчуття економічної незалежності в будинку чоловіка. Крім приданого, наречена одержувала наделок - свою частку дочки в майбутньому спадщині після смерті батька. Тоді дочка відмовлялася від спадщини. У наделок входило будь-яке майно, що виділяється батьками за винятком одягу.
 13. Спосіб вимірювання оцінки.
  Оцінки розробляється шкала оцінки. Це може бути загальна, прийнятна для всіх критеріїв шкала або для кожного критерію своя шкала. Що оцінює особа при оцінці повинно позначити ціну поділки певної шкали і на підставі цього дати оцінку. Можливе використання різних видів шкал. Описова шкала - при описі поділів для кожної з них застосовуються словесні визначення. Номінальна
 14. . Онтологічні проблеми філософії
  матеріальне істолковиваніе буття. Буття як ідея і благо. Сутнісно-онтологічна концепція буття. Екзистенційна концепція буття. Теза: існування передує сутності. Проблема буття в марксистській філософії. Проблема тотожності мислення і буття. Термін «суспільне буття». Проблема буття і сучасність. Єдність світу і сенсу. Буття як єдність суб'єктивної та
© 2014-2022  ibib.ltd.ua