Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і призначення держави

Осягнення сутності держави становить одну з основних завдань теорії права і держави. Пізнати природу держави - означає виявити головне і визначальне в його функціонуванні та розвитку, в його соціальній цінності і призначення, зрозуміти держава в єдності всіх різноманітних і суперечливих властивостей, сторін, форм буття як самостійний інститут. Розкриття сутності держави передбачає аналіз держави як політичної організації зрілого, сформованого класового суспільства.

Існування держави як політичної організації в суспільстві пов'язано, насамперед, з тим, що воно є особливою організацією політичної влади.

Політична влада володіє концентрованої силою, що перетворює її на дієвий фактор соціального буття. Такою силою виступають різні інститути держави, організаційно оформляють владу і надають їй постійно функціонуючий і загальнообов'язковий характер. Цими інститутами є державні органи влади з їх матеріальними придатками у вигляді армії, каральних органів, в'язниць, суду, а також правових норм.

Іншими словами, головна відмінність політичної влади від влади взагалі корениться в її нерозривної зв'язку з тією або іншою формою і ступенем розвитку державності.

Політична влада, по суті справи, отримує матеріальне втілення в державно-правових інститутах, політична влада стає владою державною. Ось чому ці два поняття, по суті, є ідентичними.

Політичну (державну) владу відрізняє від соціальної влади те, що перша висловлює потребнос-48

Поняття і призначення держави

ти, інтереси, волю не просто різних груп суспільства, а таких соціальних груп, домінуюче положення серед яких протягом багатьох століть займали і продовжують займати класи. Вираз в першу чергу саме класових інтересів надавало і надає сьогодні владі, а разом з нею і державі, політичний характер.

Політичний характер держави обумовлений не тільки тим, що воно виступає регулятором класових відносин. Держава, так чи інакше, регулює відносини між усіма соціальними групами, включаючи і класи. Політика - це, перш за все, сфера відносин між соціальними групами, а вони існували й існуватимуть завжди.

Сутність держави як політичної організації особливо яскраво проявляється в його зіставленні з громадянським суспільством, яке включає в себе суспільні відносини за межами політичної держави: економічні, соціальні, ідеологічні, моральні, релігійні, культурні, сімейні та інші спілки та організації.

Саме громадянське суспільство складає реальну основу держави.

Таким чином, держава і громадянське суспільство являє єдність форми і змісту, в якому форма представлена ??політичним державою, а зміст - громадянським суспільством.

Не менш важлива характеристика держави полягає в тому, що воно являє собою структурну організацію. Це знаходить своє вираження в наявності у нього спеціального апарату в особі людей, що володіють публічно-владними повноваженнями і професійно займаються виконанням функцій управління та керівництва, охороною економічного, соціального і політичного ладу суспільства, в тому числі шляхом примусу. Саме ця характеристика держави як організації публічної влади робить державу особливої ??політичною організацією. Держава - не єдине знаряддя здійснення політичної влади. Поряд з ним є й інші досить ефективні засоби реалізації цієї влади, які носять недержавний характер. Серед них - політичні рухи і партії, профспілки,

49

Тема 4. Сутність держави

трудові колективи і т.д. Від них держава відрізняється чітко структурованою системою спеціальних державних органів, що здійснюють його численні внутрішні і зовнішні функції.

Ще однією принциповою характеристикою держави виступає його існування як територіальної організації. Мається на увазі поділ населення за територіальною ознакою і територіальна цілісність держави. Якщо недержавні організації в стані об'єднувати людей за світоглядом, політичним прагненням, роду занять і т.д., то специфічна риса державної організації полягає в об'єднанні населення певної території з наступним поділом останньої на адміністративно-територіальні одиниці. Іншими словами, ця риса полягає в строгому обмеженні державою своєї території. На цю територію поширюється влада, правові норми держави, тобто його юрисдикція.

З характеристикою держави як особливої ??організації політичної влади, як структурної і територіальної організації тісно пов'язаний і цілий ряд інших принципово важливих специфічних рис держави, які відрізняють його від інших елементів політичної системи суспільства. Найважливішими серед них є:

1. Монополія на примусову влада щодо населення. Ніяка інша організація товариства не має права на застосування сили, у всякому разі, без санкції держави.

2. Суверенітет державної влади, тобто її верховенство і незалежність від будь-якої іншої влади, право і можливість здійснювати внутрішню і зовнішню політику від імені всього суспільства всередині і поза країною.

3. Видання законів і правил, обов'язкових для всього населення, без вилучення, громадян цієї держави.

4. Справляння податків і зборів на утримання державного апарату, формування загальнонаціонального бюджету.

Таким чином, сутність держави полягає в тому, що його треба розглядати як певну асоціацію, члени якої інтегруються в єдине ціле публічно-владними структурами і відносинами. У державі

50

Опції держави

як політичної організації особливого роду воля всіх членів суспільства організовується в єдину волю, виступає як єдина державна воля.

Такий підхід полегшує розуміння сутності держави.

В історії суспільно-політичної і правової думки існує кілька тенденцій розуміння соціального призначення держави. Одна з них - теорія індивідуальної свободи людини та обов'язки держави гарантувати цю свободу від чийогось втручання (А. Сміт, С. Мілль, Б. Констант, Дж. Локк). У цій теорії головним покладається наявність економічної та особистої свободи. Негативним її наслідком є ??глибоке нерівність громадян.

Інша теорія, розроблена Ж.-Ж. Руссо, що не протиставляла індивідуальну свободу рівності. Відповідно до цієї теорії, принципу рівності має бути підпорядковане все, в тому числі і влада, завдання якої-забезпечення рівності. Ця тенденція розвинена в працях П. Новгородцева, який вважав, що необхідно розвинути принцип рівності у бік рівняння соціальних умов життя.

У міру ргшвітія суспільства переважає підхід, орієнтований на посилення соціального призначення держави, яка виражається в згладжуванні несправедливості, нерівності. Саме держава повинна здійснювати свою діяльність у сфері захисту прав людини. Соціальне призначення держави полягає в перерозподілі доходів між верствами суспільства через систему податків, державний бюджет, спеціальні соціальні програми. Необхідно державне фінансування наукових досліджень і культурних програм. В якості перспективної мети держава повинна прагнути до вирівнювання положення людей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і призначення держави "
 1. Адміністративні стягнення
  призначення лікаря, за порушення правил дорожнього руху, за появу в громадських місцях підлітка до 18 років у п'яному вигляді, за розпивання спиртних напоїв. На батьків може бути накладено штраф. Оплатне вилучення та конфіскація предметів і адміністративне видворення можуть застосовуватися як основні, так і додаткові адміністративні стягнення. Інші адміністративні
 2. Адміністративний процес
  призначення лікаря. Ст. 44 Конституції про адміністративні правопорушення (неза-кінне придбання або зберігання наркотичних засобів у невеликих розмірах чи вживання наркотичних засобів без призначення лікаря) передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі до 100 руб. 1 МРОТ або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з утримання 20% заробітку, а в
 3. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 4. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  поняття змагальності не використовувалося. Вперше як принцип змагальність отримала законодавче закріплення в Арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації 1995 (далі - АПК РФ 1995 року), в статті 7 якого фактично була відтворена формулювання статті 123 Конституції Російської Федерації: «... судочинство в арбітражному суді здійснюється на основі
 5. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  поняття, системи та змісту окремих принципів цивільного процесуального права був зроблений професором В.М. Семеновим в його численних роботах з цієї тематики. Значна частина обгрунтованих В.М.Семеновим положень цілком застосовна до розуміння сучасної системи принципів арбітражного процесуального права. Складно дати якесь однозначне і вичерпне визначення принципів
 6. 1. Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу
  призначені в установленому законом порядку. Судові повноваження здійснюють також арбітражні засідателі. Правове становище арбітражного суду серед учасників арбітражного процесу відрізняється рядом особливостей. Арбітражний суд наділений владними повноваженнями з ведення процесу і керівництву судовим розглядом, які пов'язані із здійсненням ним функцій судового керівництва.
 7. Тема 7. ДОКАЗИ
  призначення експертизи в арбітражному процесі / / Вісник ВАС РФ. 2001. № 8. Пучинский В. Докази / / Вісник ВАС РФ. 1996. № 4. Цвіркунів В. Фальсифікація доказів / / Законність. 2001. № 11. Треушніков М. Докази і доказування в радянському цивільному процесі. М., 1982. Треушніков М. Относимость і допустимість доказів у цивільному процесі. М., 1981. Юдельсон К. Проблема
 8. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  понять, що відносяться до міжнародного комерційного ар-бітражу, в тому числі понять арбітражу та арбітражного злагоди-шення (ст. I). Велике практичне значення мають положення, що регулюють формування арбітражу у випадку, коли сторо-ни передбачили розгляд спорів не в постійно дійству-ющем арбітражному органі, а в «ізольованому» арбітражі, створюваному тільки для вирішення конкретного
 9. 2 . Арбітражна угода
  поняття письмової форми арбітражної угоди. Згідно п. 2 ст. 8 арбітражна угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди,
 10. 1. Поняття конституційного пра-ва його сутність і на-зна-чення.
  Державного) права зарубіжних країн є державами-ве право конкретних країн. Державне право в кожній країні є основною, головною галуззю національної системи права. Як і всяка інша галузь права, воно перед-ставлять собою сукупність юридичних норм, що виражають волю або правлячих політичних еліт, або певних соціальних груп суспільства. Конституційне