Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

2. Поняття і види майнових прав автораМайновими є права автора на використання твору (або роботодавця - на службовий твір) у будь-якій формі і будь-яким способом. Виключні права називаються майновими тому, що незалежно від того, хто отримує винагороду, дохід або прибуток, використання твору завжди приносить певні майнові вигоди. Одне лише оприлюднення твори таких вигод не породжує.
Право на відтворення означає можливість виготовлення одного і більше примірників твору або його частини в будь-якій матеріальній формі, у тому числі у формі звуко-і відеозапису. Запис творів, тобто фіксація звуків і (або) зображень за допомогою технічних засобів (магнітної плівки, стрічки, касети) придбала широке поширення у зв'язку з масовим застосуванням аудіо-і відеомагнітофонів (у тому числі побутових). Відтворенням твору служить також його запис у пам'ять ЕОМ.
Право на поширення реалізується різними способами, насамперед шляхом продажу примірників літературних творів, здачі в прокат аудіовізуальних творів і т д. Прокатом відеотворів займаються, зокрема, відеосалони. При цьому право на розповсюдження примірників твору шляхом здачі їх в прокат належить автору незалежно від права власності на ці екземпляри.
Право на імпорт виражається в можливості імпортувати, тобто ввозити з-за кордону, екземпляри твору з метою їх розповсюдження. Встановлення такого права обумовлено, зокрема, тим, що окремі твори (насамперед літературні та деякі аудіовізуальні) відтворюються за кордоном на більш досконалої технічної (у тому числі поліграфічної) базі.
Право на публічний показ - це можливість демонстрації оригіналу або примірника (копії) твору безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, діапозитивів, телевізійного кадру чи інших технічних засобів в місці, відкритому для вільного відвідування (картинна галерея і т. п.), або в місці, де присутня невизначене коло осіб. Публічно показуються, насамперед, твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, а також аудіовізуальні твори. При цьому показ служить одночасно формою та оприлюднення, і використання твору.
Право на публічне виконання також є засобом вираження одного із способів як оприлюднення, так і використання твору. Подібно публічного показу твору, його публічне виконання передбачає звукове виконання музики, пісні або декламацію віршів у загальнодоступному місці або в місці знаходження невизначеного кола осіб: у кіноконцертному залі, філармонії, консерваторії або на естраді.
Право на передачу в ефір означає будь-яку можливість повідомлення твору (включаючи його показ, виконання або передачу в ефір) для загального відома шляхом передачі в ефір і (або) наступної передачі в ефір. Різновидом передачі в ефір є передача твори в ефір через супутник, тобто будь-який пристрій, що знаходиться у позаземне просторі, здатний передавати сигнали. В рамках так званого супутникового телебачення передачею в ефір визнається прийом сигналів з наземної станції на супутник і передача сигналів з супутника, за допомогою яких твір може бути доведено до загального відома. При цьому не має значення фактичний прийом даного твору публікою за допомогою власних радіо-чи телевізійних приймаючих пристроїв.
Право на повідомлення твору для загального відома по кабелю - самостійне майнове право, відмінне від права на передачу в ефір. Мається на увазі можливість повідомити (у тому числі показувати, виконувати, передавати в ефір) по кабелю (тобто для абонентів, що мають спеціальні приставки до своїх радіо-чи телеприймачів), проводам або за допомогою інших аналогічних засобів.
Публічний показ і виконання твору, його повідомлення для загального відома шляхом передачі в ефір, а також повідомлення по кабелю лише тоді служать формами використання твору, коли названі дії здійснюються не вперше. В іншому випадку мова може йти лише про форми оприлюднення твору.
Право на переклад - одне з найважливіших майнових прав автора, вперше введених у вітчизняне авторське право після вступу нашої країни до Світової конвенцію про авторське право з 27 травня 1973 Користуючись даним правом, автор літературного твору може сам міняти його мовну форму або дозволяти робити це іншим (перекладачам).
Право на переробку дає автору можливість контролювати будь-яку переробку, аранжування або іншу переробку твору, наприклад створення з оповідного твори драматичного або навпаки.
Право на переклад і обробку іноді іменується узагальнено правом на зміну форми твору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Поняття і види майнових прав автора "
 1. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  поняття економічної діяльності, ні поняття економічного спору нормативно не визначені. Це й дає підстави для обмежувального тлумачення меж компетенції арбітражних судів. Поняття економічної діяльності широко використовується в Конституції РФ (ст. 8, 34) і пов'язується з певною сферою суспільних відносин. Конституційне значення набуває і категорія економічного
 2. § 2. Види співучасників злочину
  поняття власне пособництва, цілком справедливо вказує і на другий, не менш поширений його вид, який раніше лише декларувався теорією і безумовно визнавався практикою - заздалегідь обіцяне приховування злочинця і слідів злочину. Що стосується не обіцяного заздалегідь приховування і недонесення, то подібні дії мають назви не співучастю, а дотик. Вони
 3. § 3. Система і види покарань
  поняття суті того чи іншого виду покарання. Додамо, що подібну класифікацію не можна, або принаймні скрутно, провести в чинному законодавстві, що також знижує її практичну цінність. Ми вважаємо, що оптимальна як в теоретичному, так і практичному сенсі градація по: 1) правовому аспекту та обсягом карального впливу - на покарання, пов'язані і не пов'язані з
 4. 48. Цивільне правове. Його види і ознаки.
  Поняттях: Цивільна правоздатність - здатність мати гр права і нести обов'язки визнається в рівній мірі за всіма гр-нами. Виникає в момент його народження. Зміст правоздатності: Громадяни можуть мати майно на праві власності; успадковувати і заповідати майно; займатися підприємницькою і будь іншої не забороненої законом діяльністю; створювати юридичні особи
 5. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
  види Патентоспроможним інтелектуальної власності А. Корисні моделі Б. Промислові зразки В. Сорти рослин і породи тварин 1. Загальні принципи 2. Сорти рослин 3. Породи тварин VII. Авторське право А. Теоретичні основи охорони авторських прав Б. Міжнародні договори про охорону авторських прав 1. Бернська конвенція 2. Всесвітня конвенція про авторське право 3 Угоду з торгових
 6. Б. Виникнення міжнародних стандартів та міжнародних організацій
  поняття охорони інтелектуальної власності і використовуваної термінології. Один час широко використовувався термін "промислова власність" для позначення області, що охоплює патентне право, права на промислові зразки ', комерційну таємницю, товарні знаки і питання недобросовісної конкуренції. Авторське право цим терміном не охоплює. Але зараз цей термін швидко виходить з
 7. А. Теоретичні основи охорони авторських прав
  поняття колективного управління майновими правами і т. Д. Поряд із зазначеним Законом, який має загальне значення і поширюється на будь-які твори науки, літератури і мистецтва, а також об'єкти суміжних прав, до числа джерел авторського права відносяться Закони РФ від 23 вересня 1992 "Про правову охорону програм для ЕОМ і баз даних", від 27 грудня 1991 "Про засоби
 8. 3. Об'єкти авторського права
  поняття інтелектуальної власності. Виникає питання, наскільки велике це розширення? Зокрема, у судовій практиці різних країн виникли великі труднощі, пов'язані із застосуванням положень авторського права до охорони комп'ютерних програм, за аналогією з положенням Договору ВОІВ з авторських прав про те, що "охорона авторським правом поширюється на об'єктивно виражені
 9. 2. Вільне використання
  поняттям "вільне використання" творів. Можливими причинами у формуванні політики створення виключень можуть бути: 1) мала цінність конкретного твору, про використання якого йдеться, і висока вартість процесу отримання дозволу на використання або 2) благосклонность.общественного думки щодо використання якого-то твори, незважаючи на
 10. § 1. Поняття юридичної особи
  поняття "юридична особа" було невідомо римським юристам, і його сутність ними не досліджувалась, але ідеєю розширити коло суб'єктів приватного права за рахунок особливих організацій, спілок громадян ми, безсумнівно, зобов'язані римському праву . У Середні століття уявлення про юридичних осіб все ще відчували сильний вплив догматів римського права. Глоссатори і постглоссатори обмежувалися коментуванням
© 2014-2022  ibib.ltd.ua