Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Професійна перепідготовка


Професійна перепідготовка спрямована на отримання керівниками та спеціалістами додаткових знань, умінь і навичок за освітніми програмами, передба-чає вивчення окремих дисциплін, розділів науки, техніки і технології, необхідних для виконання нового виду професійної діяльності. За результатами професійної перепідготовки керівники та фахівці отримують диплом або сертифікат державного зразка, який засвідчує їх право (кваліфікацію) вести професійну діяльність у певній сфері. Зміст перепідготовки визначає керівник підприємства, що направляє працівника на навчання. Порядок і умови професійної перепідготовки керівників і фахівців визначаються Міністерством загальної та професійної освіти, що здійснює проведення єдиної державної політики в сфері додаткової професійної освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Професійна перепідготовка "
 1. Як здійснюється правове регулювання зайнятості населення в Україні?
  Професійної орієнтації та професійної підготовки в галузі розвитку людських ресурсовой (а також відповідні рекомендації: № 87 ИО професійної оріентацііи; № 117 * 0 професійному обученііи; № 122 ИО політику в галузі зайнятості; № 150 ИО професійної орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсовой) визначають розвиток всебічної та
 2. Перепідготовка керівників
  професійної освіти. Здійснюється відповідно в освітніх установах вищої або середньої професійної освіти. Керівникам та фахівцям, які пройшли перепідготовку, видається державний диплом про освіту встановленого зразка. Керівникам і фахівцям, що завершив курс навчання за додатковими професійними освітніми програмами,
 3. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  професійної підготовки, дотримання вимог статутів та інших підзаконних актів, які не суперечать Конституції і законам. Обов'язок МО привласнити по закінченні училища певну категорію і розряд офіцера залежно від бажання учня, на підставі результатів атестації і розподілити для проходження служби відповідно до отриманої категорією і контрактом. Обов'язки МО по
 4. 1.2. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ ПО КЕРІВНИЦТВУ патрульно-постової служби
  професійну підготовку, забезпечення соціального та правового захисту особового складу; приділяти постійну увагу питанням матеріально-технічного постачання патрульно-постової служби та соціально-побутового забезпечення особового складу . Начальник управління (відділу, відділення) МВС, УВС (ГУВС), УВСТ (ОВДТ) з організації забезпечення громадського порядку та його заступники несуть персональну
 5. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Професійного знання товару як наслідок чуйного реагування на найменші зміни ситуації у товарній конкуренції. Недоліки: надмірне зміщення акценту на технологічну орієнтацію, недостатність ринкової неефективність роботи за значної диверсифікації товарної номенклатури через серйозне обважнення апарату управління ослаблення координаційних зв'язків з окремих видів
 6. 5. Деякі аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товариства
  професійно, ні психологічно. Тому життєво важливо не просто подолати, а й зжити складалися десятиліттями стереотипи мислення, поведінки і роботи. Таке завдання надзвичайно важка, однак ті, хто не зможе її вирішити, будуть змушені покинути свої робочі місця, а акціонерні товариства, які не вистояли в конкурентній боротьбі, неминуче стануть банкрутами. Оскільки необхідність
 7. - Які основні гарантії права на працю?
  Професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів, відповідно до суспільних потреб. Проголошуючи право на працю, будь-яка демократична держава створює певні гарантії, тобто такі кошти, які забезпечують реалізацію конституційного права на працю. Всі гарантії прийнято поділяти на соціально-економічні і юридичні. К
 8. Какрво значення Конституції в регулюванні трудових відносин?
  Професійно-тех. нического навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Конституція вперше заборонила використання примусової праці. Згідно ст. 43 Конституції не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служби, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно
 9. У яких випадках працівник має право вимагати переведення иа іншу роботу?
  Професійного захворювання, зберігається місце роботи (посада) і середня заробітна плата на весь період відновлення працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим працівником колишньої роботи власник зобов'язаний, відповідно до медичних рекомендацій, забезпечити перепідготовку та його працевлаштування, встановити пільговий режим та умови
 10. Які пільги та компенсації надаються працівникам, що вивільняються?
  Професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; Е 'в) виплата в установленому порядку допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю; г) надання додаткової матеріальної допомоги безробітному громадянину і членам його сім'ї з урахуванням наявності осіб похилого віку та неповнолітніх дітей, які перебувають на його утриманні. Працівникам, трудовий договір з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua