Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

1. Прокурор.


Участь прокурора в судовому засіданні є обов'язковою, крім випадків:
якщо розглядають справи про злочини, передбачені ч. 1 ст. 27КПК;
якщо він відмовився від підтримання державного обвинувачення.
У разі неявки прокурора у кримінальній справі, де його участь є обов'язковою, справу відкладають, однак якщо його можна замінити іншим прокурором, то так і вчиняють і розгляд справи продовжують.
Щодо прокурора, який без поважних причин не з'явився в судове засідання, суд робить повідомлення прокуророві вищого рівня.
У Кримінально-процесуальному кодексі є окрема стаття, присвячена участі прокурора в стадії судового розгляду. Повноваження цього учасника визначаються його функцією, яку він реалізує в судовому засіданні, - обвинувачення (ст. 261), і яку він здійснює, керуючись вимогами закону і своїм внутрішнім переконанням. Прокурор під час судового розгляду кримінальної справи:
підтримує перед судом державне обвинувачення;
оголошує обвинувальний висновок на початку судовогослідства;
подає докази;
бере участь у дослідженні доказів (допитує підсудного, свідка,потерпілого; подає у письмовому вигляді питання, які бажає поставити експертові; допитує експерта; бере участь в огляді місця подіїтощо);
заявляє клопотання;
висловлює свою думку щодо клопотань інших учасників судового розгляду;
пред'являє або підтримує пред'явлений цивільний позов, якщоцього вимагає охорона прав фізичних чи юридичних осіб або державних інтересів;
змінює пред'явлене особі обвинувачення до закінчення судового слідства (ст. 277 КПК);
відмовляється від обвинувачення, якщо під час судового розгляду дійде переконання, що дані судового слідства не підтверджують пред'явленого підсудному обвинувачення, про що складаєпостанову, в якій викладає мотиви відмови;
має право вимагати надання часу, необхідного для ознайомлення з матеріалами справи і для підготовки до участі в судовомузасіданні (прокурор, який вперше вступив у справу замість того,що вибув);
робить висновок щодо можливості закриття кримінальної справи за підставами, передбаченими пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 6 істаттями 7, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 КПК;
бере участь у судових дебатах;
викладає свої міркування з приводу застосування кримінального закону і міри покарання щодо підсудного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Прокурор."
 1. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  прокурора. Слід звернути увагу на те, що адміністративне законодавство (ст. 288 КпАП України) передбачило два шляхи для оскарження прийнятої постанови: а) вищестоящий орган; б) суд. При цьому існують два варіанти оскарження, а саме: альтернативний і послідовний. Альтернативний варіант передбачає, що право вибору органу (або суд, або вищестоящий орган) для направлення скарги належить особі.
 2. Виды и стадии административного права
  прокурора 3) усмотрение вышестоящего органа 4) усмотрение органа, вынесшего постановление ст. 262 2. проверка законности постановления и вынесения решения. Орган или должностное лицо при рассмотрении жалобы или про- теста на постановление по делу об административном правонарушении: 1) проверяет законность и обоснованность вынесенного постанов- ления 2) изучает существо жалобы 3) выясняет вопрос о
 3. Александр Ш
  прокурор Синода, которому в уме и образованности тоже не откажешь), наоборот, всеми силами боролся за сохранение и незыблемость консервативных порядков. Кстати сказать, воспитанник обер-прокурора Синода оказался достойным своего учителя: политический консерватизм был присущ ему в полной мере. По сравнению с другими императорами Александр III не отличался гипертрофированным интересом к армии,
 4. 8. Русский консерватизм второй половины X IX в.
  прокурор и стал инициатором возрождения (продолжая дело графа П. Д. Киселева) и увеличения числа церковно-приходских школ, которые должны были не обучать, а воспитывать крестьянских детей в православном, а значит и самодержавном духе. Ранее это положение высказал и граф С. С. Уваров: правильное воспитание в духе «Православия, Самодержавия и Народности и будет последним якорем нашего спасения и
 5. Юрий Владимирович Андропов (1914-1984)
  В ноябре 1982 года в СССР в очередной раз произошла смена власти В связи со смертью Л. И. Брежнева. Новым Генеральным секретарем ЦК КПСС, а с июня 1983 года и Председателем Президиума Верховного Совета стал Ю. В. Андропов, до этого возглавлявший КГБ. На фоне бездарного, безграмотного, политически и физически слабого руководства Андропов казался умелым и крупным политиком. Прежде всего ему удалось
 6. Лица, участвующие в деле.
  прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ), которые заинтересованы лишь в устранении спорности того или иного правоотношения, устранении конфликтной ситуации. Таких лиц можно именовать лицами с усеченной (только процессуальной) заинтересованностью. Участие в процессе таких лиц является в
 7. Состав арбитражного суда, рассматривающего конкретный спор по существу
  прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, переводчика или свидетеля; при предыдущем рассмотрении данного дела кандидат участвовал в нем в качестве судьи иностранного суда, третейского суда или арбитража; если кандидат является родственником лица, участвующего в деле или его представителя; является родственником любого члена суда. При наличии любого из
 8. Правила и порядок заявления отводов
  прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, переводчика или свидетеля (если помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, переводчик участвовали в предыдущем рассмотрении дела в том же процессуальном качестве, как и при новом рассмотрении, то это не является основанием для их отвода); при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в
 9. 3. АРБИТРАЖНАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ, АРБИТРАЖНАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ
  прокурору, органам государственного управления и иным лицам, выступающим в защиту прав других лиц. Наличие у этих органов специальной компетенции является предпосылкой их участия в качестве субъектов процессуального правоотношения. Предпосылкой же участия в процессуальном правоотношении истца, ответчика, третьих лиц является их процессуальная правоспособность . Авторы в основном разделяют данную
 10. 8. ПРОКУРОР В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
  прокурора и вытекающие из него правомочия обусловлены конституционной функцией прокуратуры осуществлять надзор за законностью. Безусловно, принципы отправления правосудия исключают наделение прокурора властными полномочиями по отношению к арбитражному суду. Более того, в силу тех же самых принципов суд управляет поведением всех участников процесса, в том числе и прокурора. Действующий АПК РФ